Terveyspalvelu

Tervetuloa Jouni Jämsän sivuille. Sivu sai alkunsa 2007, kun suomalaiset lääkärit halusivat luontaiset hoidot laittomiksi ja rajata ihmisten valinnan vapautta ja sama vaatimus on toisilla heistä edelleen vielä 2014? Ihmiset haluttaisiin saada enemmän lääkkeiden käyttäjäksi ja vaihtoehdot ei saisi sitä horjuttaa? Kehoa tukevien hoitojen hyödyistä, on vallitsevan tilanteen johdosta Suomessa paljon epätietoisuutta ja vastaavasti “tutkittuihin lääkkeisiin” taas johdatetaan luottamaan lähtökohtaisesti liikaa. Viemällä ihmisiltä oma valinnanoikeus hoitoihinsa, on myös perustuslainvastaista.

On kuitenkin kaksi tapaa hoitaa sairaustiloja: Toisessa eli tässä nykyisessä vallitsevassa mallissa pyritään löytämään ensisijaisesti sairaudelle nimi, eli diagnoosi. Sen jälkeen pyritään sairauden oireita lääkitsemään  kokeilemalla eri kemiallisilla lääkkeillä, joihin jokainen reagoi sitten omalla herkkyydellään. Usein myös lääkäri arvioi tilan sairaudeksi, josta ei voi parantua ja lääkitys olisi pysyvä. Kyseisillä lääkityksillä pyritään pakottamaan keho toimimaan halutusti, tai korvata puolustus antibiooteilla tai kortisoneilla. Tämä malli on parhaimmillaan silloin, kun ihminen on vakavassa sairaustilassa – silloin hyöty-, haitta suhteet tulee useimmin potilaan eduksi. Muutoin ei ole näyttöä, että kansalaisen kannattaisi hoitaa vain oireita loputtomiin.

Toinen hoitomalli olisi luontaisempimalli, jolla saadaan kiistatta myös hyviä tuloksia. Siinä käytetään kehon omia voimavaroja hyväkseen ja yritetään saada keho itse taas parantamaan syntynyttä epäkohtaa. Hoito, jota Suomessa ei yhteiskunta potilaille korvaa, on lähtökohtaisesti turvallista, vanhempaa-, halvempaa-, ja myös yllätyksettömämpää tiedettä. Siinä tunnetuin eri menetelmin(akupunktio, homeopatia, manipulointi, mineraali, ravinto…) pyritään normalisoidaan kehon epätasapainossa olevaa tilaa, herätetään puolustusta, avataan tukoksia, manipuloidaan nikamia – pyritään siis poistamaan eri keinoin sairaustilan aiheuttajia ja epätasapainoa. Näin tapahtuessaan, sairausoireet poistuvat tarpeettomina ja pysyvää lääkitystä ei tarvita. Sairauksiin on aina jokin syy olemassa ja keho pyrkii aina korjaamaan syntynyttä epätasapainoa. Kehossa on myös kaikki parantamisen alkeet, mutta se tarvitsee toisinaan hiukan apua, ja usein siihen riittää heikko impulssi, kuten homeopatia – koska se vastaa sitä kehon omaa värähtelyä ja toimii herättäjänä tai normalisoijana ihmisen soluille, jossa sairaus aina viimekädessä on.

Sairauksien taustalla on usein myös yksilön pitkään jatkunut väärä ruokavalio, jonka kartoittaminen on myös oleellinen osa luontaista hoitomallia. Nämä järkeen käyvät kehoa normalisoivat ja toimivat hoidot, pitäisi olla niitä ensisijaisia hoitoja, ja monelle jo onkin, mutta käytännössä monet päätyvät niihin vasta monien epäonnistuneiden lääkekuurien jälkeen kuin viimeisenä toivona. Suurin osa sairauksista olisi kuitenkin hoidettavissa jo alkuvaiheessa näillä luonnollisilla keinoilla, ilman antibioottia tai pysyvää oirelääkitystä. Moni sairaus paranisi usein myös itsestäänkin paremmin kuin niihin määrätyillä kemiallisilla lääkkeillä. Ihmisiä sairastuu nuhan kaltaisten sairauksien lääkehoidoissa usein jopa pysyvästi (tulehduskierre, allergia, väsymys, suolistosairaus),ja saavat niihin sitten jopa loppuiän lääkityksen ja mahdollisia leikkauksia?

Suomi säästäisi terveyden- ja sairaudenhoidossa satoja miljoonia vuodessa, kunhan vain järkeistäisi hoitoja. Nykyisessä antibiootti-, särky- ja mielialalääke ja potilas takaisin jonottamaan uutta lääkäriaikaa, ei ole mitään järkeä, vaan on ennemminkin yhteiskunnan rahojen tuhlausta ja ihmislajin heikentämistä.

Suomessa lääkärikunta on ottanut oikeudekseen julkisesti leimata tai rajoittaa heidän omasta koulutuksestaan (synteettinen lääke, leikkaus) poikkeavia hoitoja keksityillään väittämillä? Aloja joissa terapeutit toimivat usein harrastepohjalta, onkin ollut helppo auktoriteettien leimata uskomukseksi, vastuuttomaksi tai jopa jotenkin vaarallisiksi? Mutta todellisuudessa ne vaaralliset- ja arveluttavatkin hoitokokeilut löytyy heidän omasta koulukunnastaan, joka lieneekin syy tähän arvosteluun. Amerikkakin syyttää aina muita niistä vääryyksistä, johon itse ensisijaisesti syyllistyvät.

Luontaispuolella ei ole myöskään ollut järjestelmällistä liittoa tai johtoa, joka julkisesti ajaisi ja puolustaisi terapeuttien tai heidän asiakkaiden oikeuksia, kuten monissa muissa ammatti- tai etnisissä liitoissa usein toimitaan. Pohjoismaissa ja erityisesti Suomessa haluaa asemaansa hyväksikäyttäen ”lääkekoulukunta” lytätä kaikki muut kuin oman koulutuksensa, mutta tämä propaganda ei hyödytä mitenkään sairasta kansaa, vaan päinvastoin. Oikeat ongelmat jää nykyisessä medikalisoitumisen myötä usein sivuseikaksi eikä niistä saisi edes puhua.

Usein homeopatialla omasta tai lapsensa kroonisesta tulehduskierteestä eroon päässyt asiakkaani kysyykin jo ihmettelevän vihaisena: ”Miksei näistä kehoa tukevista hoitomuodoista kerrota missään tai käytetä yleisemmin”? – Asiakas kun löytää hoidot usein sattumalta satunnaisen vihjeen perusteella ja sai mielestään oikean avun vasta monien turhien kärsimysten jälkeen. Miksei niitä sitten käytetä yleisemmin, onkin tärkeä ja yhteiskunnallinen kysymys? Parin vuoden antibioottikierre on usein turhauttanut ja sairastuttanut potilaan pysyvästi ja vienyt uskon koko sairaanhoitoon. Kun apu sitten löytyykin nopeasti vaikuttavasta ja haitattomasta homeopatiasta, niin ei sitä pieni ihminen ymmärrä, miksi ihmisiä lääkitään sairaiksi?

Suomessa ei uskalleta puuttua näihin lääketieteen aiheuttamiin selviin ja laajentuviin ongelmiin, eikä varsinkaan saisi tuoda esiin vaihtoehtojen hyötyjä? Suomessa saa kyllä palstatilaa helposti ja asiantuntijoita enemmän nämä luontaishoitoja kritisoivat tahdot, joilla ei ole kuitenkaan mitään tietoa kyseisistä hoidoista? Esimerkiksi Vankimielisairaalan johtaja/ Psykiatri/ Skeptikko Hannu Lauerma, on kirjoittanut lukuisia kolumneja, pitänyt useita luentoja ja kirjoittanut 3 kirjaakin, joissa harrastuksenaan haukkuu luontaisia hoitoja eritavoin huijaukseksi ja saa tästä itselleen paljon rahaa – käyttäen tähän kaikkeen yhteiskunnallista asemaansa hyväksi? – Millään muilla aloilla ei maallikot pääse mediassa alati arvioimaan asioita, joita eivät mitenkään tunne? Lauerman perehtyminen luontaisiin hoitoihin, on 1 akupunktio kokemus joskus elämässään.

Lääkärikunta ja skeptikot – jolla jälkimmäisellä ei ole omaa ideologiaa, vaan toimivat enemmänkin tuomitsevana lahkona, jotka mahdollista asemaansa hyväksi käyttäen tuomitsevat nämä lääkkeettömät vaihtoehdot ja antavat täysin virheellistä tietoa luontaisempien hoitojen vaikutuksista ja tarpeesta. Skeptikot puolustavat esim. lisäaineiden sekä keinomakeutusaineiden haitattomuutta ja isolla rahalla rekisteröityjä lääkkeitä, mutta vanhat maailmanlaajuiset perinnehoidot ovat “ei tutkittua humpuukia tai rahastusta”? Kyllä itsekin kriittisyyden ymmärrän ja kyseenalaistamisen, mutta kun skeptikoiden lietsonta ei perustu mihinkään – se on enemmänkin vainoa ja mantraa.

Se olisi ihan sama, jos EU:sta tulee ryhmä, joka ei ole koskaan käynyt Saunassa, eivätkä halua tietää siitä muutoinkaan enempää, mutta haluaa sen kiellettäväksi – koska saunominen muistuttaa rituaalia, siitä ei ole tutkitusti mitään hyötyä, tai ainakaan heidän omat edustajat eivät ole tutkineet sitä hyödylliseksi. Saunassa on lisäksi moni polttanut itsensä, sauna on aiheuttanut monia tulipaloja, puu-Sauna aiheuttaa vaarallisia hiukkasia, sähkösauna kuluttaa paljon sähköä, ja Saunaan on myös moni kuollut. Ja ajatella, että lapsia tai sairaita vietäisiin kuumaan saunaan? Saunan kieltoon jo löytyisikin oikeat perusteet.

Skeptikoiden ideologiaan liittyykin aina se kaupallisuus, jossa isolla rahalla on tehty tutkimus? Kaikkeen tutkimukseen tarvitaan nykyisin paljon rahaa ja maksaja luonnollisesti määrittää tutkijalle tutkimuksen tarpeen ja mihin pyritään. Syystä tuleekin jatkuvasti tutkimuksia, jossa ei ole mitään tekemistä käytännön kanssa – tulos saattaa olla jopa päin vastainen kuin käytäntö, mutta sillä on aina jokin kaupallinen tarkoitus. Epäilenkin, että skeptikot eivät itse edes tiedosta olevansa suuren höynäytyksen uhreja – uskomalla tutkittuun tietoon kuin vuoreen? Vuosikymmenten aikana, nämä nykyiset “tutkitut” tuotteet aina katoavat tai kielletään käytöstä liian haitallisuuden tai toimimattomuuden johdosta – mutta perinteiset luonnonmenetelmät säilyy ja toimii luonnontieteinä vuosituhansia.

Harhaan johtavasti aina mukamas “tiedettä”. Ei Lääketiede ole useinkaan sen enempää tiedettä, vaan teollisuutta, jossa isolla rahalla luodaan tuotteita markkinoille tai lasketaan kolesterolin viitearvoja. Eihän meillä ole myöskään kahvitiedettä, tupakkatiedettä, tai autotiedettä.

Sairauksiin on aina syy olemassa. Moni kansalainenkaan ei tässä vastakkainasettelu yhteiskunnassa havainnoi, että usein oikea apu löytyisikin tukemalla kehon omia voimavaroja perinteisillä hoidoilla ja ruokavalioilla, kuin siitä uudesta lääkkeestä, jota ensisijaisesti häneen aina “kokeillaan”. Kokeilu on useimmin juuri se “tutkimus” yksilölle, eikä suinkaan mikään hänelle tutkittu hoito. Terapeutit käyttävät todellisuudessa paljon tutkitumpia hoitoja – niitä on kliinisesti tutkittu satoja tai tuhansia vuosia. Mikään asia terveydenhuollossa ei ole niin tutkimatonta, kun laittaa jokin kemiallinen pilleri ensikertaa suuhunsa. Lääkehoitohaitat on jo Länsimaissa kolmanneksi yleisin kuoleman aiheuttaja – sydänsairauksien ja syövän jälkeen ja tilanne pahenee jatkuvasti. Tämä sukupolvi on myös virtsaamillaan lääkejäämillä pilaamassa meret.

Ei ole myöskään olemassa mitään luotettavaa “tutkimusta”: Salainen laboratoriotutkimus hiirillä ja valmisteelle kallis rekisteröinti, on todellisuudessa se lääketieteen tutkittu hoito? Tämä keplotteluksikin usein paljastunut tutkimusmalli ja rekisteröinti saavutetaan aina isolla rahalla. Isolla rahalla saavutetaan myös protokolla ja lääkäreille mahdollisuuden ”määrätä” kyseisiä lääkkeitä yksinoikeutettuna hoitona, jossa mahdollisssa haitoissa vastuu siirtyy lääkkeen valmistajalta ja lääkkeen määrääjältäkin yksistään käyttäjälle? Se on kuitenkin sitä suurinta uskomusta tai usein huijausta, että lääkehoito kaikkeen voisi ainoastaan auttaa tai sitten ei mikään. Sitä on Länsimaissa ja eritoten Suomessa iskostettu ihmisten mieliin vahvasti ja moni onkin ihan varma, että niin olisi. Lääkäri usein vielä painottaa, että kaikki muu on tutkimatonta, puoskarointia ja ruokavaliollakaan ei ole mitään vaikutusta potilaan sairauteen?

Tutkimuksiin usein vedotaan. Koskaan ei ole myöskään tehty tutkimusta, että synteettinen lääkitys tai leikkaus olisi edes yleisesti parempi hoitomuoto, kuin hoitaa jotenkin muutoin. Joissain sairauksissa lääke tai leikkaus on paras ratkaisu, mutta loppujen lopuksi aika harvassa – jos vaihtoehtona olisi kehoa tukevat hoidot, syiden poistaminen ja ruokavaliot ja varsinkin jo sairauksien alkuvaiheessa – niin moni sairaus jäisi sairastamatta.

On hyvä kuitenkin muistaa, että keho parantaa myös sen leikkaushaavankin tai auttaa kestämään aikansa myös oireita poistavia lääkkeitäkin. Miksi sitten kehon oman järjestelmän avittaminen tai syiden poistaminen on Suomessa “väärää hoitoa” – monista hyvistä tuloksista huolimatta? Syy on pitkälti lääketeollisuuden kaupallinen intressi ja Suomen yksipuolinen lääkärikoulutus – joka on liikaa symbioosissa lääketeollisuuden kanssa. Lääketehtaat ottavat huomaansa jo lääkäriopiskelijat ja professorit  varoittavat tulevia lääkäreitä vääräoppisuudesta? Lääkäriksi valmistunut tunteekin sitten vain synteettiset lääkehoidot, mutta toimii usein potilailleen kuin mediassakin “asiantuntijoina” kaikkien hoitojen suhteen?

Sairas ihminen on hyödyllisin. Lääketeollisuudella ei ole relevanttia tutkia, miksi monet sairaudet, kuten vaikka allergiat tai diabetes lisääntyy niin paljon, vaan tutkimus painottuu yksistään niiden lääkitsemiseen, eli oirehoitoihin. Syyt näissä yleistyneissä sairauksissa johtaisikin usein sylttytehtaalle – joten sairauksiin syyt kerrotaankin yleensä johtuvan perimästä, tupakasta tai ei tiedetä mistä johtuu. Pitkäaikainen oirehoito on lääketeollisuudelle kuin lääkäreillekin kannattavampaa kuin sairauksien syiden esiin tuominen tai parantaminen, jos ei sairauteen sitten nopeasti kuole. Terve tai kuollut, on aina huono asiakas maailman suurimmalle bisnekselle kuten lääkärillekin – kaikessa karmeudessaan, vain sairas on hyödyllinen. Tämä systeemi ei ole lääkärin itsensä valinta, vaan heidän koulutuksen ja tarkkojen normien? Toivottavasti tilanne joskus muuttuu niin, että lääkäri hyötyy parantuneesta potilastaan sairasta enemmän. Lääketeollisuus laittaa myöskin nykyään enemmän rahaa mainontaan ja markkinointiin, kuin esim. tutkimuksiin, vaikka juuri tutkimuksiin aina vedotaan.

Pahoittelut liberaaleille lääkäreille, kun yleistän tässä lääkärikuntaa lääketeollisuuden “myyntimiehiksi” ja kehoa tukevien hoitojen vähättelijöiksi, mutta niitä tuntuu olevan Suomessa vieläkin niin paljon. En kirjoita tässä myöskään niistä monista hyödyllisistä ja vakavien sairauksien hoidoista, joista kunnia lääkäreille ja sairaaloille kuuluu ja joita kukin joskus tarvitsee. Itsekin joskus varmasti menen lääkäriin, mutta ei kehoa tukevien hoitojen ja lääkärin edustaman allopatian pitäisikään pois sulkea toisiaan. Nykyinen 10% vuodessa lisääntyvä lääkekulutus,ja pitenevät potilasjonot, on enemmänkin ihmisrodun heikentämistä. Toiseksi, katsoo mitä tahansa tilastoa tai arviota odottamattomista: kuolemista, sairastumista, haitoista, niin lääkäri on suomessakin ylivoimaisesti vaarallisin paikka vierailla?

- Kaikki tietävät, että mikään hoitomuoto ei ole niin haittavaikutuksellista, orjuuttavaa tai saastuttavaa kuin tämä länsimaalainen lääkitysmalli, jolle Suomessa halutaan lääkäreiden toiveesta entistä suurempaa yksinoikeutta, jopa pakkokäyttöä? Halutaanko oikeat ongelmat myöntää nyt ja alkaa muuttaa hoitosuosituksia, vai joskus myöhemmin? Se on paljolti politiikkojen asia – lääkärit ei siihen pysty, koska ovat lääketeollisuuden ohjeistuksessa. Satoja miljoonia verorahoja menee vuosittain täysin turhiin hoitoihin ja niiden jälkihoitoihin ja tilanne kroonistuu koko ajan enemmän. Ihmiset tulevat nykymallin mukaan aina vain enemmän lääkeriippuvaisiksi ja heikommiksi – miksi tämän annetaan tapahtua?

Sekin jo tiedetään, että mikään muu hoito tai lääkitys ei ole myöskään taloudellisesti niin kallista, korruptoitunutta, tutkimustuloksia vääristelevää tai vastuutonta, kun tämä nykyinen virallinen lääkehoito. Ja vastuuttomalla tarkoitan sitä, että protokollan suojassa lääkäri tai kukaan muukaan ei ole käytännössä vastuussa juuri mistään, mikä liittyy lääketieteellisiin hoitoihin ja niistä aiheutuviin haittoihin, vaikka niin annetaan usein ymmärtää. Lääke usein “määrätään” ja sanotaan, että sitä on nyt pakko syödä! Mutta jos lääkkeestä aiheutuu haittoja, olet itse ne suuhusi laittanut – oma vika. Vastuu tai vastuullinen hoito lääketieteessä on enemmänkin sitä uskomusta. – Minulle voi kyllä oikaista jamsa(at)elisanet.fi, jos joku tietää lääkehoidoissa vastuun kantajan.

Vastuusta vielä sen verran, että toisin kun usein annetaan ymmärtää, niin terapeutti on kyllä kansalaisen tavoin vastuussa, jos aiheuttaa toiselle vamman tai kuoleman. Luontaishoidot eivät myöskään aiheuta luonnonmuutoksia, heikennä käyttäjän vastustuskykyä, muuta bakteerikantoja tai lajien fysiologiaa. Käytännössä kuitenkin kehoa tukevat hoidot auttavat parantumaan useimmista sairaustiloista – eikä sitä kai kukaan tunnut kieltävänkään, vaan paraneminen tapahtuisi jotenkin väärästä syystä tai hoidon antaja on saanut väärän koulutuksen?

Länsimaisessa lääketieteessä, jota voisi kutsua myös kaupalliseksi lääketieteeksi, sorrutaan paljon opportunismiin, eli sairastunut ihminen saadaan pelottelun myötä käyttämään lääkkeitä, joiden haitta tai riski voi olla hyötyä suurempi. Pelottelu onkin lääketieteessä usein se vallitsevin argumentti ja pelottelu koskee aina lääkkeettömyyttä, vaikka harva sairaus on oikeasti vaarallinen. Usein kuitenkin lääke – varsinkin pitkään käytettynä tai niiden yhteisvaikutus, on vaarallisempi kuin itse sairaus.

Suomessa (maailman sairaimmassa länsimaassa) uppoudutaankin aivan liikaa yhteen hoitotapaan ja liikalääkitsemiseen. Ihmiset tulevat näiden lääkekuurien myötä vain enemmän riippuvaiseksi lääkkeille ja nykyisin jo lapsi tarvitsee usein pysyvät lääkkeet, että voi elää pelkästään luonnossa? Eikä näissä ole kyse suinkaan perinnöllisestä sairaudesta tai siitä, että ihmiset peseytyisi liikaa. Uskon että kyse on enemmänkin liikalääkityksellä heikennetystä ihmislajista, joille aiheutettu heikkous siirtyy osin perimässä seuraavalle ja taas uuden tulokkaan heikentäminen alkaa massarokotteilla ja antibiooteilla. Koiratkin ovat alkaneet sairastamaan ihmisten tavoin allergioita ja käytösongelmia, kun heitä on alettu hoitamaankin kuin ihmisiä.

Antibiootit ja rokotteet ovat hienoja hoitoja, mutta niitä käytetään bisneksen takia liikaa ja ovat kääntyneet jo itseään vastaan. Uskon, että jo nyt on antibiooteilla aiheutettu maailman laajuisesti enemmän pysyvää haittaa kuin mitä hyötyä niistä on saatu. Oma vastustuskyky ei myöskään kehity, jos se aina sivuutetaan lääkkein, jolloin sen toiminta voi myös muuttua ja jatkossa reagoida täysin vääriin asioihin, kuten hengitystietulehduksilla siitepölylle – ja tälle elämän edellytyksen omaavalle pölylle, ei kenenkään pitäisi olla allerginen. Jos ihminen alkaa olla allerginen luonnolle: kukille, pensaille, eläimille, homeille, kohta toisillemme, niin jotain on mennyt pahasti pieleen. Jos jokin muu kuin maailman suurin bisnes lääketeollisuus olisi näihin syyllinen, se olisi kansalle kerrottu ja myös eliminoitu.

Mitä korkeampi koulutus on, sitä kapeakatseisempi ja tuomitsevampi on usein suomalaisilla linja. Nykyään on myös yleistynyt liittyä jäseneksi Skepsis ry:n ja ikään kuin olla siten osa ”älymystöä” ja arvostella sieltä eri ammatteja, uskontoja tai ajattelijoita. Skeptikot harjoittavat kuitenkin eräänlaista ammatti- tai ihmisoikeusrasismia, jossa älyn tai järjen kanssa ei ole mitään tekemistä. Skeptikko on yleensä yhden koulukunnan kasvatti ja skeptikkona ollessa ei voi olla oikeudenmukainen syvällinen ajattelija, vaan ennemminkin lahkolainen tai äärijärjestön jäsen. Joka sitten harrastuksenaan ja perehtymättä mitenkään eri aloihin, syyllistävät ryhmässä ja herjaavat heille tuntemattomia aloja. Skeptikot ovat myös unohtaneet tärkeän huomion, johon monet muut ei enää kompastu: kaiken omassa ajassaan tietävät, ovat olleet läpi historiansa aina väärässä. Aikoinaan tiede oli paljolti kirkko ja siellä hallitsivat silloiset skeptikot, ja olivat nykykollegoidensa lailla kaikkea muuta teoriaa tai katsontaa vastaan, kuten että maapallo ei voi pyöriä tai se on litteä ja muuta väittävät kärrättiin roviolle.

Tiede ja varsinkin lääketiede on totuutta vain toistaiseksi. Väitän että jo 30 vuoden päästä näistä nykyisestä synteettisistä lääkityksistä, ei ole käytössä paljoakaan ja nykyhistoriankin tapaan näitä nykyhoitoja kauhistellaan haitallisuudesta, luonnon saastumisesta/ mullistamisesta ja kun ovat olleet parhaimmillaankin vain riskialtista oirehoitoa. Tulevaisuudessa, jos kaupallisuus ei ole enää tärkein mittari, tulevat nämä nykylääkeopin parjaamat vaihtoehtoisemmat hoidot (yksilöidyt ruokavaliot, akupunktiot, homeopatiat, jne) eli soluja ja hermostoa normalisoivat hoidot yleistymään ensisijaisiksi hoidoksi: lukuisiin sairauksiin ja niiden ennaltaehkäisyyn.

Hoitojen nimet ja tarjontatavat varmaan jatkossa muuttuvat ja uudet versiot tai laitteet, ovat sitten suuria keksintöjä, mutta hoidon lopputulos tulee olemaan sama, eli ihmisen sähkövarauksen omaavien solujen tilaa normalisoidaan, samoilla värähtelyillä kuin nyt homeopatiavalmisteet sisältävät.

Ihmisen hermoja eli meidän sähköjohtoja eli meridinaaleja aktivoidaan myöhemmin mahdollisesti akupunktioneulan korvaavilla laiteilla tai hermoihin syötetyillä taajuuksilla. Ihminen tuottaa jatkuvasti 100- 2000 wattia – riippuen onko paikallaan vai kovassa rasituksessa. (Watti energialaitteiden teho) – Tiedoksi vain niille, jotka oudoksuvat energiahoitoja. Ihminen koostuu atomeista ja toimii ”atomi-sähköllä” ja tämä onkin paljon korkeampaa tiedettä, kuin vallitseva hiirillä testattu pillerikauppa, jota tutkituksi tieteeksi usein kutsutaan.

Saksa, jossa luontaisemmat hoidot ovat arkipäivää, kävi aikoinaan arvostettu lastenlääkäri Arvo Ylppö hakemassa loogisen ajattelun oppinsa. Mutta nykyään Ylpön tyyppinen ajattelu kaikkea kohtuudella ja oikein syömällä terveeksi, on Suomessa kadonnut. Tilalle on tulleet julkisuudessa kirjoittelevat ja luentoja vaihtoehtoja vastaan luennoivat lääkeuskoiset, kuten skeptikko/ psykiatri Hannu Lauerma ja skeptikko/ professori Markku Myllykangas. Sairaanhoito ja ennaltaehkäisy on vaihtunut liikaan medikalisoitumiseen, jossa lääkäri on kuitenkin usein ihan yhtä pihalla lääkityksen vaikutuksista kuin potilaskin, mutta silti muuhun hoitoon ei saisi luottaa? Nykyisin ei olekaan tärkeää, miten kansalainen voi, vaan se, että hän syö lääkkeitä?

Vallitsevan tilanteen johdosta, monet käyvät luontaishoitajan luona salaa – koska pelkäävät kertoa vaihtoehdoista lääkärilleen tai siitä, etteivät halunneet tai kyenneet haittojen ilmentyessä syödä niitä lääkärin lääkkeitä. Lääkäri voikin joutua ihmettelemään potilaansa outoa parantumista, kun hänen määräämät oirelääkkeet ei pitänyt parantaa sairautta, vaan hillitä oireita ja potilas onkin nyt parantunut, eikä uusi reseptiä. Ja tässä tapahtuu usein se virhe, kun potilas kertoo lääkärilleen käyneensä hoidossa toisaalla esim. homopaatin luona. Siitä lääkäri tulistuu ja alkaa haukkumaan potilasta ja hänen valintojaan uskomukseksi ja vastuuttomiksi, vaikka potilas olisi niiden johdosta aivan terve ja onnellinen? Moni lääkäri ei voi sulattaa, että hänen silmissään vähempiarvoinen olisi saanut parempi tuloksia ja siitä nousseessa tunnemyrskyssä sitten haukkuu potilaan, terapeutin, hoidot ja saattaa tunnetilassaan ilmoittaa valvoviin virastoihinkin, kuinka ihmisiä hoidetaan väärin? Itse en kiellä, mutta en neuvokaan asiakasta kertomaan saamistaan kehoa tukevista hoidoista lääkärilleen, koska siten asiakkaalla säilyy välit myös lääkäriin.

- Yhteiskunnan pitäisi järjestää puolueeton tutkimus kehoa tukevien hoitojen vaikutuksista, jos ei muun maailman esimerkkiä tai kansalaisten palautetta haluta huomioida. Käytännössä kuitenkin tästä nykyisestä synteettisestä lääkitysmallista ehkä 20% voisi olla perusteltua ja oikeasti hyödyllistä. Laajan lääketieteellisen tutkimuksen mukaan kylläkin vaan 13%. – Loput on laajan tutkimuksen mukaan: osin oireiden lievitystä, turhia lääkekuureja tai pelkästään haitallisiakin.

Suomessa on nyt lääkebisneksen kultavuosina pitemmät potilasjonot kuin koskaan. Syy on paljolti se, että jo lapsena alkavalle lääkekuureille ei haluta vaihtoehtoa. Myös lääkityskynnys on laskenut, ja käytännössä kuitenkin aika pieni osa saa ongelmatonta parantumista lääkäriltään. “ Hoidot” on paljolti oireiden ylös kirjaamista, mahdollista kivun lievitystä lääkkeellä tai tulehduksen hetkellinen tauko antibiootilla ja sitten taas takaisin jonottamaan. Usein kipupotilaskin tulee lääkärikeskuksesta tutkimusten jälkeen yhtä sairaana ulos, kun oli sinne mennessä, mutta kolesteroli- ja tai mielialalääke reseptin kädessä.

Se on iso menetys Suomalaiselle yhteiskunnalle ja eritoten sairaille, kun täällä ei hyödynnetä luontaisia parantavia menetelmiä ja manipulointi hoitoja, sanoo asioista tietämätön sitten mitä tahansa. Työhönsä perehtynyt terapeutti on monessa parantamisissa lääkäriä edellä, kun puhutaan ihmisten arkisista vaivoista ja siinä se suuri ongelma sitten on.

Terapeutin työ/hoito perustuu yleensä kehon tilan normalisoimiseen eli vastustuskyvyn herättämiseen, puutosten ja ruokavalion korjaamiseen tai erinäisten tukosten avaamiseen, jonka jälkeen keho itsessään hoitaa parantumisen ja tulokset puhuu puolestaan. Jos suomalaisen lääkärikoulutukseen kuuluisi Keskieurooppalaiseen tapaan esim. homeopatian perusteet, niin lääkäri hyväksyisi jo paremmin, miksi potilas parantui homeopatialla, eikä tarvitsisikaan enää lääkkeitä. Näin lääkäri voisi itsekin hoitaa, ainakin joitain sairauksia vaihtoehtoisemmin kuin nyt.

Suomenkin olisikin jo aika tunnustaa tosiasiat luontaisempien hoitojen hyödyistä ihan julkisestikin. Ja varsinkin nostaa pöydälle liialliset lääkehoitojen haitat. Kansalaisen jatkuva lääkkeiden käyttö parantavien hoitojen sijaan, ei ole pelkästään käyttäjälleen ongelma, vaan aiheuttaa myös peruuttamatonta ongelmaa luonnolle. Moninaiset lääkejäämät näkyvät jo tutkimuksissa, niin järvi- kuin merikalojen sisäelimissä ja kalojen kehityksessä. Saamme päivittäin ruoan ja veden mukana hiukan masennus-, tulehdus-, hormoni ja monia muita lääkkeitä. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan juomavedestä löytyi 56 eri lääkettä. – Ja pitoisuudet lisääntyy joka päivä.

Käyttämätöntä lääkettä ei saisi koskaan heittää roskakoriin, vaan se pitää palauttaa apteekkiin, josta ongelmajätelaitokselle, on nykyinen neuvo. Mutta apteekin pitäisi ottaa myös lääkkeen käyttäjän pullotettu virtsa vaihdossa, kun resepti uusitaan. Lääkkeitä ei pysty puhdistuslaitokset jätevedestä poistamaan vaan ne menee meriin, pohjavesiin ja siten myös ruokapöytään. Oma lukunsa on sitten lääkkeiden valmistuksessa tulevat saasteet, sekä tietysti eettinen puoli, kun miljoonat koe-eläimet kokevat päivittäin tuskaisan kuoleman. Synteettiset lääkkeet luonnossa tulee olemaan yksi merkittävimmistä luonnon mullistajista. Ja kun suurin osa lääkkeistä valmistetaan ja syödään turhaan, niin voi kysyä, miksi?

Jos tästä nykyisestä massalääkityksestä olisi edes hyötyä ihmisten hyvinvoinnille tai se pidentäisi arvokkaasti ihmisikää, olisi se silti suuri moraalinen kysymys seuraavia sukupolvia ja luontoa kohtaan. Tai, jos näillä lääkityksillä saadaan sitä ”tärkeää” keski-ikää nousemaan vain siten, että huonokuntoisetkin vanhukset elävät lääkkeiden johdosta muumioituneena tai kaatuilevina ja voimattomia hetken kauemmin, ei se luo mielestäni perusteita vanhustenkaan nykyiselle massalääkitykselle.

Monen vanhuksen sairaselämä alkaakin verikokeesta, jossa ilmenee, että arvot on eri kuin nuorella ja tarvitsee pikaisesti useita lääkkeitä. Lääkityksen myötä sitten vanhus näyttääkin jo usein sairaalta. Moninaisten lääkityksien myötä tulleet uudet oireet, kuten mahdollinen väsymys, muistiongelmat, kaatuilut, kuiva yskä… lukevat usein jo siinä lääkehaittalistalla. Oireiden sanotaan kuitenkin usein kuuluvan vanhuuteen tai ei tiedetä, mistä oireet johtuu. Mihin tarvitaan ja kestääkö yhteiskunta tämmöistä vanhusten ylilääkitsemistä, joka on jostain muusta myös pois? Kuten sosiaalituesta, homekoulujen korjaamisista, nuorten psykiatrisista ongelmien hoidoista, työkuntoisten sairaanhoidosta, jne.

Se on myös ihmetystä herättävä epäkohta, kun 99% suomalaisista on sitä mieltä, että vanhuksia lääkitään aivan liikaa ja se on epäeettinen, kallis ja pelottavakin ongelma – sille ei kuitenkaan tehdä tai voida mitään – lääkärit ovat kuin diktaattoreita, joille ei kansa voi mitään?

Vanhukset ja lapset kärsivät turhista lääkkeistä ja -haitoista eniten. Vanhus on vanhuutta, ei sairautta. Korvatulehdus ei johdu koskaan siitä, että elimistössä olisi liian vähän lääkkeitä, vaan yleensä siitä, että tiehyissä on tilapäisesti liikaa limaa ja vastustuskyky tekee kehitystään – joka sitten antibiootilla turmellaan ja usein osin pysyvästi. Tulehdustilat harvoin kuitenkin paranee lääkkeillä, ne ehkä helpottuu hetkeksi tai muuttaa vaan muotoaan – kuten krooniseksi väsymykseksi, johon sitten yleistynyt pitkäaikainen mielialalääke.

Yleistyneet korvatulehduskierteetkin loppuvat silloin, kun lopetetaan antibioottien käyttö niiden hoitoina. Antibiootit myös tutkitusti altistavat moninkertaisesti (5x) tulehduskierteelle. Suomeen pitäisikin saada puolueetontaho selvittämään, millä tai miten eri sairauksia esim. tulehduksia, särkyjä tai lieviä- tai keskivaikeita masennuksia olisi viisasta hoitaa, että hyötyjä olisikin ensisijaisesti potilas. Ja selvittää, onko se yhteiskunnan ja hyvinvoinninetu, että lääketeollisuuden etu on ensisijainen?

Sairauksien kanssa pitäisi oppia elämään – ja vain oireita voidaan hoitaa patenttilääkkeillä ja tieteelliset tutkimukset on aina tosia? Eläimillä tutkittu/testattu lääkevalmiste, josta vain valmistajan raportti, olisi aina toimiva tai luotettava? Näihin ”kabineteissa” tehtyihin hiirikokeisiin meidän sairaanhoito kuitenkin nojaa 100%. Vuosisatojen tai tuhansien vuosien näyttöön perustuva luontaislääkitykset, -terapiat, on lähtökohdaltaan taas lääkärikunta luokitellut vaaralliseksi, uskomukseksi tai vastuuttomaksi – yleensä ilman mitään niihin viittaavaa näyttöä. Usein myös lääkärikunta puolustaa valintojaan siten, ettei he jättäisi jotakin toimivaa hoitomallia turhaan syrjään, kuten vaikka homeopatiaa.

Jatkuvasti selviää lisätietoa lääketeollisuudesta, että monet synteettiset lääkkeet ovatkin haittojen lisäksi perustuneetkin tyystin plaseboon, eli tarkoituksenmukaiseen huijaukseen, ja mitään hyödyllistä ainesta niissä ei ole ollutkaan. Lisäksi lääketehtaat ovat uusien paljastusten mukaan jättäneet kertomatta heille jo monia tutkimuksissa selvinneitä lääkehaittoja. Lääketeollisuudella yli 30 vuotta johtajana toiminut ja työstään sittemmin eronnut tohtori/ tutkija John Virapen, on yksi joka on paljastanut lääketeollisuuden korruptoituneen oman edun tavoittelussa jo niin pahoin, että uskoo: ”lääketeollisuuden aiheuttavan tuotteillaan turhia kuolemia jo enemmän kuin sodat”.

Tai Brittiläisen Hullin yliopiston psykologi Irving Kirschin, joka oikeuden päätöksellä pääsi tutkimaan salaisia lääketutkimuksia. Tutkimusten myötä ilmenneiden paljastusten mukaan, markkinoilla olevien masennuslääkkeiden hyöty olikin lumelääkkeen luokkaa. Lääketehtaat olivat samalla jättäneen 60% lääkkeiden ilmenneistä haitoista julkaisematta.

Kyseisiä uutisia ja käytännön näkemyksen myötä, ihmetyttää tämä Lääkäriliiton ”uskomushoito” kampanja 2007, jossa yritettiin saada lääkehoidoille vielä suurempi monopoli ja kieltää Suomessa vähäisetkin vaihtoehdot lailla – syyttämällä kehoa tukevia hoitoja niistä haitoista, joita tiedetään tapahtuvan yksistään heidän omissa hoidoissaan? Vuoden 2007 kampanjan yksi aktivisti, joka halusi rajoittaa ihmisten valita hoitonsa itse, oli ja on vankimielisairaalan psykiatri/ skeptikko Hannu Lauerma. Kun Lauermalta TV:ssä toimittaja silloin kysyi ” Jos ihminen ei kuitenkaan halua syödä lääkkeitä, niin mitä sitten, jos vaihtoehdot kielletään? Vastaus toimittajalle oli, että ”Sitten ei saisi käyttää mitään hoitoa”.

Ihmisten olisi Lauermanin mielestä syötävä ongelmiinsa aina hyöty haittasuhteista välittämättä lääkkeitä, jotka ovat: epäeettisesti tutkittuja, saastuttavat vakavasti luontoa, vaikutus voi perustua pelkästään plaseboon, haitat usein todellisia ja usein jopa kohtalokkaita. Kyseisellä valmisteilla ei ole usein edes tarkoitus parantaa, voivat lisäksi aiheuttaa uusia sairauksia, tai myös kuoleman. Uusien paljastusten myötä jo tiedetyistäkään haitoista valmistaja ei edes aina varoita. Ja kaikesta vastuu ja kustannuskin jää kuitenkin syöjälle itselleen ja yhteiskunnalle.

Se, että Lauerma yrittäisi kehittää oman koulukuntansa hoitotasoa, hän kirjoittaa lehtiin ja kiertää luennoimassa, että hänen koulutuksestaan poikkeavat hoidot olisivat ”uskomusta” ja huijausta – tuntematta niiden vaikutusta edes mitenkään. Mutta lieneekö sattumaa, että Lauerma syyttää kirjoituksissaan ja luennoillaan vaihtoehtoisia hoitoja juuri niistä epäkohdista, joita paljastuu hänen edustamassaan lääketieteellisissä hoidoissa, kuten plasebo, rahastus, haitat. Lauerman mielikuvitus ei ole vielä riittänyt yksilöimään terapioita niistä kasvavista ongelmista, joita nyt paljastuu hänen edustamassa lääkehoidoissa, jossa nuorten masennuslääkkeet ovat paljastuneet hengenvaaraksi käyttäjälleen ja myös ympärillä olevillekin. (Asiasta lisää asiantuntija Professorin kirjoitus linkissä – Eikö lääkäriä uskota).

- Tilanteeseen on tullut elokuussa muutos: Psykiatri Hannu Lauerma kertoi 7.8.2013 Ilta-Sanomissa otsikolla ”uskomushoidot johtavat surmiin”. Lauerman kirjoituksen mukaan kyseiset ”uskomushoidot” altistavat ihmisiä tappamaan toisiaan. Lauerman kertomuksen yksi tapaus oli, kun Perheen äiti oli käynyt joskus homeopaattinsa luona ja tuonut myös mielenterveyssairaalle pojalleen homeopaattista lääkettä. Joskus sitten myöhemmin tämä vainoharhaisuudesta ja psykoosista vuosia kärsinyt poika tappoi yllättäen vanhempansa. Surmalla oli Lauerman mukaan syy-yhteys homeopatiaan, koska surmaajan äiti oli joskus käynyt homeopaatin luona? Kaikissa näissä alkujaan psykiatrien epäonnistuneissa hoitotapauksissa, olisi ollut joskus jonkinlainen kontakti luontaishoitoon ja se riittää syyksi leimata luontaisala psykoosisairaan tekemiin surmiin? Kenelläpä nyt ei olisi elämässään jokin yhteys johonkin luontaishoitoon tai ainakin jollain perheen jäsenellä ? Joten aina löytyy halutessaan syyllinen luontaispuolelta, mutta tämmöinen mustamaalaus on jo lääkärin etiikankin vastaista ja täysin moraalitonta. 

-Lauermanin kehittämillä perusteillahan voisi keitä vaan julkisesti syyttää osallisena jonkun tekemään surmiin. Mutta Lauerma on unohtanut sen, että Suomessa oikeus päättää syylliset. Lauerma on ylittänyt oikeutensa olla tuomitsemassa julkisesti haluamiaan tahoja – jotka ei voi edes puolustautua, koska potilaskertomukset ovat salaisia ja osapuolia on kuollut, etteivät voi edes kommentoida tapahtumia. Lauerman kertomukset onkin tarkoituksenmukaista sortoa ja mielikuvitusta.

Lauermanin edustamasta hoidosta on nykyisin jo uskallettu julkaista arvioita/ tutkimuksia, joista kirjan on julkaissut tanskalainen professori Peter C. Gøtzsche : Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus, jonka mukaan lääketeollisuuden liiketoimintamalli muistuttaa järjestäytynyttä rikollisuutta tai on pahempi kuin mafia. Ja jos nämä kouluampumiset ja kaltaiset vihatapot on kaikki masennuslääkkeiden syytä, niin istuuko niistä vääriä ihmisiä vankiloissa? – Ja tästäkö johtuen, psykiatrikin haluaa julkisesti kiinnittää haittahuomiota muihin hoitoihin?

Petteri Pietikäinen Oulun yliopiston aate- ja oppihistorian professori, tutkimusalueina mielenterveyden historia. Pietikäinen kertoo uudessa kirjassaan (2013), kuinka hyödytöntä ja aivoja vammauttavaakin nykyinenkin psykiatrialääkitys voi olla – jota mm. Lauerma pitää ainutlaatuisena hoitona. Hoidoilla saadaan Pietikäisen mukaan sairaushuiput kyllä vaimennettua – mutta jos potilas paranee mielenterveysongelmasta, se paranee yleensä itsestään tai muutoin, mutta ei lääkkeellisellä hoidolla.

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja lääkäri Heikki Pälve puheli lääkärikunnan ”uskomushoito” kampanjassa 2007 – Kun toimittaja kysyi TV:ssä: ”Jos vaihtoehtohoidot Suomessa kielletään lailla ja ihminen siitä huolimatta käy kyseisissä hoidoissa, niin miten sitten?” ”Sitten vankeutta” totesi Pälve. Se jäi haastattelussa ainakin minulle epäselväksi, kuka vankilaan Pälven mielestä joutaisi: apua hakeva asiakas, apua tarjoava terapeutti vai Lääkäriliiton edustaja?

Pitkä on matka lääkäreiden ja terapeuttien yhteisyöhön Suomessa. Tuomitseminen ja arvostelu on aina ollut helppoa, mutta Pälveltäkin voisi hänet lääkäriksi kouluttanut yhteiskunta kysyä, koska hän on viimeksi parantanut jonkun? Aina vain suurempi määrä lääkärityöhönsä turhautuneita toimii aivan muissa tehtävissä kuin ihmisen palvelijana parantajana. Mielestäni ainakaan näillä lääkäreillä ei olisi varaa arvostella eri hoitotapoja. Ei myöskään työssä olevien lääkäreiden pitäisi arvostella, jos potilaat kerran joutuvat apua muualta etsimään. Taas ihmisten pakottamien yksistään lääkkeelliseen hoitoon, olisi jotain Neuvostoliittolaista ihmisen parasta ajattelua.

Suomessa jo lääkärikoulutuksessa opiskelijat saadaan uskomaan ainoastaan lääketeollisuuden patenttituotteisiin ja kaikki muu olisi väärää hoitoa. Homeopatia on kuitenkin EU:ssa luokitettu lääkevalmisteiksi, koskien myös Suomea ja kuuluu monissa Euroopan maissa lääkäreiden yliopisto-koulutukseen. Suomessakin homeopatiaa valvoo Fimea eli Lääkelaitos. Ja olisikin aika ristiriitaista, että Lääkelaitos valvoisi uskomusta. Akupunktionkin tiedetään WHO:n mukaan pystyvän parantamaan tai auttamaan 400 eri sairauteen.

Suomalaisen lääkärikunnan syyttely tai ongelmien osoittaminen eri koulukuntia kohtaan on mielestäni tyypillinen ilmiö siitä, kun yhteisö tekee itse paljon virheitä ja aiheuttaen vakavia ongelmia, niin se alkaa systemaattisesti syyttämään muita tahoja erinäisten ongelmien aiheuttajaksi, helpottaakseen näin omaa oloaan. Vertauksena vaikka Yhdysvallat, joka atomipommien tiputtajana, monet sivilisaatiot tuhonneena, kansalaiset asuinalueineen myrkyttäneenä, kiduttajana, häpäisijänä, ilmaston saastuttajana…  ei ole vielä koskaan löytänyt vikaa itsestään, mutta kaikista muista on ja jos olet erimieltä heidän ristiretkistään, olet helposti terroristi ja heitä vastaan.

Kasvavista sairaanhoitoon liittyvistä potilaiden ongelmista ei vakavasti julkisesti keskustella tai muutoksia vaadita. Vaikka nimenomaan pitäisi, koska järjestelmässä on suurta vikaa. Lääkärit eivät muutoksiin kykene, poliitikot eivät taas uskalla, koska heidän pitäisi kyseenalaistaa lääkäreiden työ, koulutus ja moraalikin ja siitä se myrsky vasta syntyisi. Ja kun taustalla on vielä maailman suurin bisnes, ja kaikki haluaa olla kavereita sen kanssa, jolla on paljon rahaa, jota mediakin arvostaa, niin tilanne on vääristynyt. Jos jokin muu asia kun maailman suurin bisnes aiheuttaisi joka kolmannen länsimaalaisen turhan kuoleman, julistettaisiin hätätila ja alkaisi voimakkaat vastatoimet.

Luontaishoidot olisi lähtökohdaltaan aina haitallisia? Suomalainen lääkäri usein luontaishoidoista mainitsevalle potilaalleen varoittavasti sanoo ”käyt kyseisissä hoidoissa sitten omalla vastuullasi”. Ensiksi potilas voisi kysyä, mitä lääkäri sillä oikein tarkoittaa, ja toiseksi, kenen vastuulla potilas saa sairaala- tai reseptilääkehoitoa? Ei ainakaan lääkäri, sairaala, lääketeollisuus tai yhteiskunta ole vastuussa hoitovirheistä tai lääkehaitoista, edes kuolemantapaukissa. Jos vastuulla tarkoitetaan potilasvakuutus, niin aika rajallinen on vastuullinen hoito, ainakin käytännössä. (Asiasta lisää linkissä – Valvovat virastot).

Maksasi tuhoutuu, jos käytät luontaisvalmisteita tai homeopatiaa, sanoo lääkäri usein potilaalleen. Tämä perustelematta jäänyt väite on yleistynyt kovasti. Sitä käyttävät useat lääkärit kuin sairaanhoitajatkin, kun potilas mainitsee luontaishoitojen käytöstä. Ovat kuulemma hoitaneet niin monia maksasairauksia luontaishoitojen takia. Enpä ole itse törmännyt koskaan moiseen ongelmaan, vaikka tunnenkin tuhansia luontaishoitojen käyttäjiä. Mutta lääkkeistä, alkoholista ja väärästä ruokatottumuksesta johtuvia maksaongelmaisia tapaan usein, joiden tila kohenee usein nopeasti homeopatialla ja jos voi poistaa vielä sen mahdollisen ongelman aiheuttajan. Uskonkin että synteettiset lääkevalmisteet ovat jo suurempi maksasairauksien tekijä kun alkoholi. Lääkkeiden rasittamia maksoja ei haluta vain julkisesti tilastoida ja on helpompi arvioida ne jostain muusta johtuviksi, kuten juuri “arkivihollisen” luontaisalan syyksi.

En kuitenkaan usko, että Suomessa olisi montaa luontaistuotetta edes myynnissä, jos yhtään, joka aiheuttaisi maksaongelmaa. Niin tarkasti niitä kuitenkin tarkkaillaan ja niiden vaikutus tiedetään jo historiasta ja kukaan maahantuoja tai myyjä ei halua leimautua myrkyttäjäksi – ja siitä nousisi kova kohu. Lääketieteessä on taas aivan eri juttu: Jos kymmeniä- tai satojatuhansia ihmisiä kuolee uuden lääkkeen haittoihin, se ehkä vedetään pois markkinoilta. Lääketehdas voi saada asiasta sakon, jos on tahallisesti pimittänyt haittatietoja. Sakko voi sitten olla 5% lääkkeen tuomasta rahallisesta hyödystä.

Homeopatiavalmistetta taas maksa ei käsittele mitenkään, koska homeopatia on enemmänkin sähköistä impulssia keholle kuin jotain ainetta. Joten, se ei voi tuhota maksaa, kuten ei akupunktiokaan tai hierontakaan. Mutta jos halutaan sanoa jokaiselle maksasairaalle tuntematta tilannetta sen tarkemmin, että sairautesi syy on luontaistuotteet, -hoidot, niin silloin tutkittuun tietoon uskova ammattilainen toimii ideologiansa vastaisesti. Jotenkin näyttää siltä, kun kemiallisia lääkkeitä käytetään tänä päivänä niin paljon ja syystä maksasairaudetkin luonnollisesti lisääntyy, niin joku muu halutaan leimata siihenkin syylliseksi.

”Ei ole tutkittu! ” On myös usein lääkärin vastaus potilaan kysyessä luontaisista hoidoista. Tätä lausettahan voisi näin käyttää lähes kaikkeen. Kuten vaikka kieltää ihmistä ottamasta sateenvarjoa käyttöön, kun ei ole tutkittu, että siellä nyt varmasti sataa, vaikka ihminen sen ihollaan tuntisikin. Tai, ei ole myöskään tutkittu, että jokin asia olisi niin hauska, että sille kannattaisi tutkimatta nauraa, jne. Homeopatiaa ja akupunktiotakin on väitteistä huolimatta hyvin paljon tutkittu ja koettu toimiviksi lukuisiin sairauksiin.

Homeopatian isä Saksalainen lääkäri/ kemisti Samuel Hahnemann, joka on yksi historian tunnetuimpia lääkäreitä, tutki homeopatiaa kymmeniä vuosia ja kirjoitti tuloksista lukuisa kirjoja. Homeopatiaa on yli 200 vuotisen historian ajan ja käytännön näytön lisäksi tutkittu ympäri maailmaa, lukuisten lääkäreiden ja tutkijoiden toimesta. Mutta homeopatialääke ei toimi niin, että sitä voisi tutkia uskottavasti kaksoissokko menetelmällä. Homep. lääkkeen valintaperuste ei ole useinkaan itse sairaustila – vaan lääke valitaan enemmänkin yksilön mukaan ja lääke toimii sairauksiin sitä kautta. Länsimaalainen tiede ei ole myöskään pystynyt tarpeeksi laajasti tai selvästi selvittämään nykytermeillä, miksi akupunktio tai homeopatia saa parantumista kehossa aikaan. Ei vain tunneta kehon toimintaa tarpeeksi, kuten mitä soluissa tapahtuu, kun sairastutaan.

Ja yleensä kun sairauksia länsimaissa tutkitaan, että se myös tutkimus julkaistaan, niin se liittyy yleensä kaupallisiin patentoitaviin lääkehoitoihin. Eikä näitä aiemmin mainituille homeopatia, akupunktiota voi patentoida, joten tutkimuksen rahoittajat ovat vähissä. Jos tämä iso koneisto haluaa rahoittaa homeopatian tutkimista, niin sillä tutkimuksella halutaan yleensä aiheuttaa vain hallaa homeopatialle, joka syrjäyttää usein sitä kaupallisempaa lääkehoitoa. Mutta akupunktiolla tai homeopatialla on uskottavin ja puolueeton satojen- ja tuhansien vuosien käytännön näyttö ja toimivat edelleen.

Akupunktion ja homeopatian erilaisen vaikutuksen johdosta verrattuna lääkkeen vaikutuksen, niitä ei voi myöskään tutkia uskottavasti kaksoissokkotutkimuksella, johon nykyisin vedotaan. Ja niin kauan kuin hiirikokeet ja kaksoissokkotutkimus menetelmä on se ainoa tieteellinen todistustapa, ei tulla muutoinkaan tarjoamaan sairaille kovin yksilöllistä hoitoa. Ja mitä enemmän näin tutkittuja lääkkeitä yksilöille kokeiluperiaatteella ”määrätään”, sitä sekavammaksi ihmiset tuntuvan muuttuvan. Niin fyysisesti kuin henkisesti, mutta sillä on myyvä ja työllistävä vaikutus.

Kaupallisuus onkin nykyisin länsimaissa tärkein motiivi tutkimiseen ja tutkimuksen rahoituksen saamiseksi ja tuotteen lääkkeeksi virallistumiseenkin. JOS, vaikka voikukka parantaisi AIDS:n, sitä ei kansalle koskaan kerrottaisi tai se tieto kiellettäisiin, kuten voikukan myynti ja käyttökin: myrkyllisenä tai sitä ei ole tutkittu tarpeeksi. Myöhemmin synteettinen patentoitava kopiolääke voikukasta, tekisi sitten miljardivoitot lääketeollisuudelle. Vaikka se ei toimisikaan yhtä hyvin kuin alkuperäinen, olisi se kuitenkin suuri Nobelin arvoinen ”keksintö”.

Kaikessa pitää olla nykyisin kemiallisia aineita, joita voi ainoastaan kalliisti patentoitu ja rekisteröity. Muuten se ei voi olla parantava tuote, eli lääke. Tai sitä ei ainakaan hyväksytä lääkkeeksi, vaikka se sitä toiminnaltaan olisikin. Lääkerekisteröinnin jälkeen kuitenkaan synteettisen tuotteen hyöty- haittasuhteita ei juuri yleiseen tietoon tilastoida. Lääkäri voi kyllä vapaaehtoisesti ilmoittaa Lääkelaitokselle, jos epäilee lääkkeen aiheuttavan potilaalleen vakavia haittoja tai kuoleman. Nämä satunnaiset ilmoitukset ovat haittojen lisääntymisen ja keikkalääkäreiden myötä tulleet vain entistä harvinaisemmiksi, eivätkä yleensä johda mihinkään. WHO: Jo joka kolmassadas (1/300) sairaalapotilas kuolee jo hoitovirheeseen.

Vastakkainasettelusta kärsii kuitenkin vain potilaat. On luonnollisesti paljon tarpeellista synteettistä lääkitystä, mutta se ei poista sitä, ettei luonnosta tai luontaisilla menetelmillä löydy myös hyödyllistä ja paljon ihan konkreettisesti synteettistä lääkettä hyödyllisempää hoitoa. Ei myöskään oikean yksilöidyn ruokavalio tuomaa hyötyä pitäisi syrjäyttää kovilla lääkkeillä. Tuhansia ihmisiä hoitaneena olen huomannut ja voin sen myös todistaa, että moni krooninenkin sairaus paranee kehoa tukevilla hoidolla ja oikealla ruokavaliolla, mutta ei lääkkeillä.

On paljon sairauksia, jossa sairaala on oikea hoitopaikka, mutta myös lukusia sairauksia, jossa lääkäriin ei ensisijaisesti pitäisi/tarvitsisi mennä lainkaan. Kuten vaikka korva- poskiontelo- suolitulehduksissa tai alaselkä vaivoissa. Näissäkin usein liian kovilla hoidoilla sairaus vain pahenee, pitkittyy ja muuttuu usein koko kehon sairaudeksi. Usein lääkityksen tai leikkauksen jälkitilat ovat paljon suurempi sairaus kuin se alkuperäinen vaiva. Virtsatulehduskin paranisi useimmiten nopeammin homeopatialla 1-2 päivässä, kun taas antibiooteilla muuttuu helposti tulehduskierteeksi ja voi johtaa vuosien krooniseen väsymykseen ja estolääkitykseen.

Olen hoitanut useita estolääkityksen omaavia kroonisia virtsatulehduksia homeopatialla ja ovat usein ihmeekseen parantuneet, eli vastustuskyky on saatu heräämään. Jos virtsatulehduksen kohdalla tyypillisesti pelotellaan, vaikka mahdollisella munuaisen tulehtumisella, niin sitten pitäisi antibioottihoidon kohdalla pelotella vielä todennäköisemmillä ongelmilla, kuten: Tulehduskierteestä, allergioista, diabeteksesta, syövästä tai vaikka vakavasta maksan sairastumisesta, joita antibioottien tiedetään monien tutkimuksienkin mukaan aiheuttavan. Nämä jälkitilat tilastoidaan yleensä tuntemattomasta syystä johtuviksi. Keski-Euroopassa potilas saa lääkärin luona usein itse valita, homeopatia vai antibiootti ja vasta mahdollisissa vakavimmissa tilanteissa otetaan kovemmat keinot, kuten antibiootit käyttöön.

”Antibioottikuuri lisää tulevien bakteeri-infektioiden määrää. Nuorilla naisilla virtsatietulehdusten yleisyys kasvaa jopa viisinkertaiseksi 2-4 viikkoa sen jälkeen, kun antibioottihoito on loppunut ja lasten välikorvatulehdusten toistuminen näyttää toimivan samalla kaavalla. Infektiot johtunevat siitä, että taudinaiheuttajabakteerit valtaavat kuurin tyhjentämää elintilaa muita bakteereita nopeammin” Kertoo yli 30 vuotta bakteereja tutkinut Professori, tutkija Pentti Huovinen.

Antibiootit oli aikoinaan hieno löytö, mutta käytetään useimmiten väärin.  Antibiootti tulee latinankielestä ja tarkoittaa elämää vastaan, jota se todellakin on. Epäilenkin tämän antibioottien liiallisen käytön ja valmistamisenkin vievän meidät seuraavaan ihmiskunnan ”ruttoon”. Väitänkin jo nyt tämän liiallisen käytön myötä antibioottihoitojen kääntyneen jo itseään vastaan, jossa kokonaisuudessaan haitat ovat suuremmat kuin antibiootista saatu hyöty. Ja mitä tulevaisuus tuokaan tullessaan, kun bakteerikannat muuttuvat alati ihmisen puolustukselle liian vieraiksi? Kehon vastustuskyky on kaiken A ja O, kun taistelemme tämän päivän yleisempiä sairauksia vastaan, kuten virus-, bakteeri-, flunssa-, suolisto-, lymesairauksia tai homeallergiaa vastaan. Antibiootti on ehkä varmin tapa romuttaa oma puolustus.

Oikeanlainen tulosvastuu puuttuu sairaudenhoidossa. Se että vaaditaan, kuinka monta alaselkää tai lapsen korvaa pitää päivässä liukuhihnalla leikata, ei ole lisännyt yleistä terveyttä. Nämäkin potilaat menevät usein vain takaisin jononpäähän odottamaan uutta operaatiota ja lääkitystä tai hakemaan sairaslomaa, kuntoutuslähetettä tai eläkettä. Lääkäreiden lisääminen tai lääkkeiden hintojen eritavoin alemmaksi saaminen ei myöskään ole auttanut sairastuvaa kansaa, vaan pahentanut tilannetta. Suomeen rekrytoidaan lisäksi ulkomaalisia lääkäreitä, eikä sekään riitä, vaan jo sairaanhoitajatkin kirjoittavat reseptejä, eikä sekään riitä. Mikään ei riitä, jos menetelmä on yleisesti väärä, näin se vaan on. Tai perustelkoon sen sitten joku minulle paremmin. 

Syy on raha ja hyödyllisten sairaalahoitojen varjolla luotu luottamus. Terveyden- kuin sairaanhoitokin toimii monessa lääketeollisuuden ehdoilla, Raha-automaattiryhdistyksen tavoin. Antaen ihmiselle toivonkipinän huonona tai hyvänäkin hetkenä, mutta kahlitsee usein parantamisen sijasta pysyvään oravanpyörään. Lääkkeitä määrätään usein myös terveillekin. Lääkityksestä irti haluavalle potilaalle, luetaan usein madonluvut ja saattaa vihastunut lääkäri antaa potilaalleen käskyn olla enää tulematta lainkaan sairaalaan tai terveysasemalle. Lääkärin valassa kuitenkin lupaudutaan: Lääkärin pitää kunnioittaa potilaan tahtoa.

Monissa kulttuureissa on parantaminen ollut lääkärin ensisijainen tehtävä, ja jossakin vain siitä on lääkärille maksettu. Ja jos potilas on taas sairastunut, niin palkan maksu on lopetettu. Nykyinen järjestelmä toimii kuitenkin päinvastoin: Mitä enemmän sairaita, sitä enemmän lääkärit vaativat ja saavat palkkaa. Tulovastuullinen palkkaus toimiikin lähinnä terapeuteilla: Jos ei tuloksia, ei asiakkaita, koska puskaradio on ainoa toimiva lähete.

Parantaminen on kuitenkin nykyisessä länsimaisessa sairaanhoidossa tullut yhä useimmin toissijaiseksi, jos sairaus ei uhkaa kuolemaa. Diagnosointi ja oireita vähentävän teollisen lääkityksen löytäminen, on lääkärin ensisijainen tehtävä. Se on kuitenkin vain yksi ja pitäisi olla keskustelua herättävä tapa hoitaa sairaustilaa. Diagnoosit on ihmisen keksimiä nimiä kehon häiriötiloihin. Diagnoosi ei ole koskaan sairauden syy tai paranna sitä, vaan oire jostain, johon on syy aina olemassa. Sairaus on aina epätasapainotila kehossa, joka pitäisi oireiden lievityksen sijaan normalisoida.

Suurin osa sairauksista diagnooseista riippumatta ovat kuitenkin tulehdustiloja, joiden syyn selvittäminen, mahdollinen poistaminen ja tärkeä puolustuksen herättäminen, olisi usein se tuottoisin menetelmä potilaalle.

Luontaiset hoidot, kuten akupunktio-, homeopatia-, bioresonanshoidot, perustuvat kehon oman parantamisjärjestelmän herättämiseen ja normalisoimiseen. Niitä ei voi verrata lääkkeelliseen oirehoitoon mitenkään, jossa keho enemmänkin pakotetaan toimimaan halutusti, sisältäen silloin myös riskinsä.

Sairastelevan kehon vahvistaminen eli herättäminen esim. homeopatialla tai akupunktiolla, että keho alkaisi seestyneestä tilasta parantamaan taas itseään, yllättää usein epäilijätkin. Oikea ruokavalio kroonisesti sairastelevalle, on myös oleellinen osa hoitoa, toisinaan jopa tärkein hoito. On monia sairastiloja joissa teollinen lääkitys on ehdoton, mutta jos otettaisiin huomioon luonnon tarjoamat moninaiset avut ja huomioitaisiin ruokavalio oikein, olisi lääkkeellisen hoidon tarve kovin harvinaista. Sitä on vain yksipuolisen lääkekoulutuksen saaneen usein vaikea edes ymmärtää. Se ei saisi kuitenkaan johtaa siihen, että vaihtoehdot suljetaan pois. Maailman suurin bisnes siitä tietysti kärsisi, mutta hoidot olisivat huomattavasti edullisempia ja ympäristö- ja käyttäjä ystävällisempiä.

Pula-aikojen poistuminen ja tehokkaammat ensiavut ja varsinkin vastasyntyneiden kuolemien ehkäisy, on meidän suurimmat kuolleisuutta vähentävät tekijät – eikä suinkaan nykyinen suunnaton lääkkeiden kulutus. Noin 70 % nykyisistä lääkkeistäkin on lisäksi enemmän tai vähemmän onnistuneita synteettisiä kopioita vähätellyistä luonnon lääkkeistä. – Joista vaikuttavimmat luontaiset muodot ovat Suomessa taas Fimea:n (Lääkelaitoksen) tai Evira:n toimesta aina lisääntyvässä määrin kiellettyjä, milloin mistäkin syystä. Mutta todellisuudessa poissa kilpailemasta synteettisten kopioiden kanssa.

Vaikka asiat käytännössä olisi kuten kerron, niin lääkkeellisten oirehoitojen korvaamista kehoa tukevillahoidoilla edes lievissä sairastiloissa ei ole virallistumassa Suomessa. Sillä kaupallinen lääketeollisuus ohjaa liikaa Suomen lääkärikoulutusta sekä terveyden ja sairaudenhoitoa. Jokaisella on kuitenkin perustuslaillinen oikeus halutessaan etsiä erilaisia vaihtoehtoja omien sairaustilojensa hoidoissa. Vaikka sitäkin ihmisoikeutta on yritetty Suomen Lääkäriliiton ja joidenkin lääkäreiden toimesta rajata. Tämänkin sivusto on vastakeskustelua näistä lääkärikunnan perusteettomista mustamaalaus kampanjoista ja muistutus niistä oikeista ongelmista.

Yhteistyö eri hoitomenetelmien kanssa Keskieurooppalaiseen tapaan ja vielä enemmänkin, olisi hyödyllisin menetelmä potilaille ja yhteiskunnalle, mutta Suomen lääkärikunta vastustaa sitä jyrkästi.

Näkemykseni perustuu vankkaan hoitokokemukseen: 15 000 asiakkaan tutkimuksiin ja hoitoihin, eri hoitomenetelmien koulutuksiin ja ihan arkipäivän tosiasioiden näkemiseen.

Jouni Jämsä Bioresonans- terap.  dipl. homeopaatti-, dipl. akupunktio-, dipl. ravintolisäterapeutti.
Bioresonans: MORA Friesenheim – Saksa, Natura Medica Akademiet Drammen – Norja. VEGA Shiltach – Saksa. SCIO Friesenheim – Saksa, Budapest – Unkari. Dipl. homeopaatti, iridologi homeopatian inst. – Tampere. Lääketieteen perusteet – opintokokonaisuus Turun-yliopisto. Dipl. akupunktio Colombo – Sri Lanka. Dipl. kudos/mineraali tutkimus MDD – Helsinki. Ensiapukoulutuksia EA1, EA2 – SPR.

Elämme suurinta hyvinvointikauttamme, mutta joka vuosi 10% lisääntyy lääkkeiden kulutus ja samalla sairasjonot pitenee samassa suhteessa ja kaikissa ikäluokissa? Turha puhua suurista ikäluokista, kun jo yhä useampi lapsi syö kaksikin vuotta antibioottia korvatulehdukseen –  joka hoituisi 1-5 päivässä kotikonstein. – Lapsi ei toivu näistä antibioottikuureista täysin koskaan, vaan jatkaa usein allergia- ja mahdollisilla ylivilkkauslääkityksillä ja myöhemmin sitten yleistyneillä mieliala- ja tai diabeteslääkkeillä. Tervettä tai lääkkeetöntä ihmistä ei kohta enää ole ja sekö lienee tarkoituskin? Tilanne muistuttaa sotimista: Kaikki tietää, ettei siinä ole mitään järkeä, mutta silti sitä tehdään?

Halutaanko ongelmat myöntää nyt vai sitten kun asiat ovat vielä huonommin? Toivoisi jo Suomessakin järkeistettävän hoitoja ja etenevän enemmän näihin kehoa tukeviin, halpoihin ja turvallisiin hoitoihin. Ihminen koostuu Atomeista ja toimii monen yllätykseksi paljolti sähköllä, kuten lääkärikuntakin sen tietää, kun niitä sähkökäyriäkin potilaistaan mittaavat. 

Homeopaattiset valmisteet ovat lääkkeitä – ei uskomusta:

(Direktiivit 2001/83/EY artiklat 14 ja 16 ja 2001/82/EY artiklat 17 ja 19)Lääkelain 5 b §:n mukaisella homeopaattisella valmisteella tarkoitetaan lääkevalmistetta, joka on valmistettu homeopaattisista kannoista Euroopan farmakopeassa kuvatulla homeopaattisella menetelmällä. Jos kuvaus puuttuu Euroopan farmakopeasta, voidaan käyttää jäsenvaltion virallista farmakopeaa. Homeopaattinen valmiste voi olla valmistettu useasta homeopaattisesta kannasta. Homeopaattisia valmisteita koskevia säännöksiä sovelletaan myös muihin valmisteisiin, jotka on valmistettu homeopaattisilla valmistusmenetelmillä. Antroposofiset valmisteet lasketaan tällaisiksi valmisteiksi. Fimea

- ”Kaikki aine on energiaa” – Albert Einstein

- Albert Einstein todisti E=mc -teoriallaan,  ”kaikki on viimekädessä energiaa. Se koskee myös muistojamme. Muiston ydin on energiaa, mutta itse muisto on kuva”.

- ”Kaikki on lähtöisin energiakentästä” – Tohtori, professori Harold Burr Yalen yliopisto

- ”Kehon kemiaa hallitsevat solutason kvanttikentät” – Professori Murray Gell-Mann, Nobel-palkittu 1969, Stanfordin yliopisto.

”Homeopatia parantaa suuremman prosentin potilaista kuin mikään muu hoitomenetelmä ja on epäilyksettä turvallisempaa ja taloudellisempaa sekä täydellisintä lääketieteellistä hoitoa.”
- Mahatma Gandhi