Terveyspalvelu


Tervetuloa
Jouni Jämsän sivuille. Sivulla kerron vaihtoehtohoitojen, eli kehoa tukevin hoitojen tarpeesta ja medikalisoitumisesta, josta tietämättömyyden lisäksi eri hoitojen väliset ristiriidat Suomessa kumpuavat.

1.
Meillä Suomessa on syntynyt vastakkainasettelua eri hoitomalleista, jossa luodaan tarkoituksella vääriä mielikuvia muista hoidoista, kuin lääke- tai leikkaushoidoista. Ihmisiä haluttaisiin nykyisin vain patenttilääkevalmisteiden suurkuluttajiksi, joista vain käytetään “tutkittu” väitteitä. Vastaavasti taas käytännönkokemukseen perustuvia satoja tai tuhansia vuosia vanhoja hoitotapoja, ei oltaisiin “tutkittu”, tai “niissä ei ole vaikuttavaa ainetta”. Ihmisessä on itsessään kyllä vaikuttavia aineita yleensä ihan tarpeeksi ja sairaustiloissa on kyse yleensä vastustuskyvyn heikkoudesta, vääristä ruokatottumuksista tai kehon toiminnan epätasapainosta, kuin “tutkitun” lääkkeen puutoksesta, jos tarkkoja ollaan.

Kun hoidetaan sairaustilaa kehoa tukemalla: aktivoimme silloin kehoa eri menetelmin, kuten akupunktiolla, homeopatialla ja syiden poistolla, jolloin sairaus pyritään saada tarpeettomaksi tai eteneminen loppumaan, eikä vain oireettomaksi. Käytännössä näissä hoidoissa ei ole mitään epäselvyyksiä ja asiakas on yleensä niihin tyytyväinen.

Tämä sivu sai alkunsa 2007, kun suomalaiset lääkärit halusivat nämä luontaiset kehoa tukevat hoidot: akupunktio, homeopatia, ym  Suomessa jopa laittomiksi ja rajata ihmisten valinnanvapautta. Uskallan olla heidän kanssaan kovasti eri mieltä ja kerronkin näistä vallitsevista ongelmista sivuillani. Olen seurannut sairaita ja niiden hoitamisia eri tavoin 20 vuotta ja olen vakuuttunut, että suurin osa syö lääkkeitä turhaan ja tarvitsisi enemmän juuri näitä kehoa tukevia hoitoja ja yksilöityjä ruokavaliomuutoksia.

Kovasti lisääntyvän tuloerojen lisäksi, iso ongelma on medikalisoituminen, sen aiheuttamat heikkoudet/sairaudet ja lääkejäämistä johtuva luonnon saastuminen. Nämä ongelmat ovat pitkälti tiedossa, mutta asialle ei varsinkaan Suomessa haluta vaihtoehtoa, lääkehoitobisneksen ollessa niin hallitseva bisnes.

Mielestäni Suomessa puhutaan terveyden- ja sairaudenhoidossa vääristä ongelmista, jos lääkkeiden vaihtoehtoja halutaan rajoittaa. Myöhemmin tekstissä, kuinka nykyinen lisääntynyt lääkehoito on vain huonontanut yleisesti terveyttä: Sairasjonot kasvaneet, lääkärit ei ulkomailta lisärekrytoinnin johdostakaan riitä, sairaslomat 2000 luvulla kaksinkertaistuneet, lääkkeet/ hoitovirheet jo kolmanneksi yleisin kuolinsyy ja meret saastuu lääkkeistä kovaa vauhtia – jossa meitä odottaa jo nyt katastrofi. Nykyinen järjestelmä pitäisi monilta osin jo romuttaa, vaikka ei olisi edes vaihtoehtoja. Meillä olisi kuitenkin monien lääkekuurien tilalle hyviä vaihtoehtoja, kuten ruokavaliot (ei ruokaympyrät), akupunktio, homeopatia, manipulaatiohoidot, ym., jos halutaan? Niiden käytöstä ei lisäksi ilmene haittoja käyttäjälle, ympäristölle ja ovat aivan eri kustannusluokassa.

Kuka sitten lääkkeille vaihtoehtoja vastustaa? Kymmeniä vuosia on Suomessa lääkärikunta halunnut saada poliitikot kieltämään nämä kehoa tukevat hoidot jotenkin “haitallisina, tutkimattomina tai vastuuttomina” – edes joiltain ryhmiltä. – Mutta todellisuudessa kuitenkin pois kyseenalaistamasta lääkäreiden edustamia lääkehoitoja ja vähentämästä lääkäreiden auktoriteettia. Kyseistä vastakkainasettelua ei sallita nykyisin enää missään muussa asiassa: ei politiikassa, ei vähemmistöissä, ei uskonnoissa, jne. Lääkäreiden koulutusta pitäisikin Suomessakin jo monipuolistaa, että tietäisivät, mistä eri hoidoissa on kyse. Näin ennakkoluulot karisisivat ja lääkärit voisivat käyttää hoidoissa niitä itsekin, kuten Keski-Euroopassa, jossa homeopatian perusteet kuuluu lääkäreiden koulutukseen ja homeopatialla hoitava lääkäri tai terapeutti on ihan normaali ilmiö ja tekevät hoidoissa myös yhteistyötä.

Vuonna 1987 perustettiin Suomeen Amerikasta lähtöisin oleva Skepsis ry, jonka jäsenistö ei yleisesti tunne lääketiedettä, saati vaihtoehtoishoitoja, mutta vaativat kiihkoisasti patenttilääketeollisuuden monopolia. Skeptikot tukevat tunnetusti aina sitä suurta teollisuutta ja ovat mm. sitä mieltä, että geenimanipulointi on oikea tapa, luomu on väärä, lisäaineet ovat turvallisia, ilmastomuutosta ei ole teollisuuden johdosta tapahtumassa, jne. Käytännössä kuitenkin, niin kauan kun historiaa on kirjoitettu, ja jälkeenpäin analysoitu, ovat aikansa skeptikot olleet liki kaikessa aina väärässä ja este kehitykselle. Aikansa skeptikot pitivät maapalloa lietteenä, aurinko kiersi maata ja heidän toimesta “noitia” poltettiin roviolla.

Hauskaa oli myös 1887 Rankassa, jossa  tiedeakatemiassa tutkittiin Edisonin fonografin keksimää Levysoitinta, jolloin akatemian silloinen skeptikko professori kävi esittelijän kimppuun sanoen: “Heitä ei vatsastapuhuja täällä huijaa”. Ihmisiä on kautta historian aikana skeptikoiden toimesta leimattu, vähätelty, tuomittu ja jopa tapettu, kun ovat esittäneet vallitsevasta kaavasta poikkeavia teorioita, jotka usein myöhemmin sitten todettu itsestään selviksi. Nykyiset  lainsäädökset estävät roviot, mutta asenne ei ole niihin suuntautuneilta muuttunut.

Nykyiset Skeptikot tunnistaa yleensä mantroistaan eri aloja kohtaan: “uskomusta, hörhöt, puoskarit, huuhaata, tutkimatonta, uskomusmaakarit, käärmeöljykauppiaat…” Skeptikoksi profiloituneita tai tunnustaneita Suomessa on esim: Markku Myllykangas dosentti, Hannu Lauerma psykiatri, mutta myös monia toimittajia on saatu manipuloitua tähän aatteeseen, kuten Sanna Ukkola aamu TV, Satu Miettinen Yle-TV, Ivan Puopolo, Jaakko Loikkanen MTV-uutiset ja Anna Perho. Myös Mikko Hyppönen F-secure, Pete Poskiparta mentalisti, Esko Valtaoja avaruustieteilijä, Arno Kotro opettaja/kolumnisti ja Pertti Jarja sarjakuvapiirtäjä, ovat skeptikoita. Heitä kaikkia yhdistää se, että heillä on alansa tietämystä, mutta toisen alan tietämys heitä ärsyttää ja toisia heitä ihan kiihkoon ja vihaan asti.

Myös monet Tiedetoimittajat, -kirjailijat, ovat katsoneet oikeutetuksi solvata eri ammattikuntia näillä keksityillä nimityksillä ja vaatien kieltoja ihmisten tavata toisiaan. Skepsismi on rasismin ja fundamentalismin yhdistelmä, jossa jäsenet harvoin jos koskaan tutustuvat kohteisiinsa, vaan yhtyvät yhdistyksen banderolleihin ja pitävät niitä totuutena. Skeptikoksi ei saisi kuitenkaan idealisoitua: lääkäri, psykiatri, toimittaja, opettaja tai tuomari, koska skeptismi on niin voimakas ismi, että se ei voi olla vaikuttamatta heidän työhönsä käsitellä ihmisiä oikeudenmukaisesti tai jakaa oikeaa tietoa.

Silloin kun jokin asia/ toimiala halutaan syrjäyttää tai kieltää, se on yleensä ensin toisen aseman heikentäjä/kyseenalaistaja, ja usein juuri niiden, jotka sen ensisijaisesti haluaa syrjäyttää. Koskettavilla teorioilla saadaan sitten lahko kasaan, jossa jäsenet ei itse perehdy enempää aiheeseen, vaan kiihkoutuvat toisiaan manipuloiden aiheesta. Samaan ideologiaan perustuu myös suuret kansakuntien kriisit, kuten vaikka lähi-itä.

Skeptikoidenkin tapana on myös muotoilla banderollinsa niin, että heidän tuomittu kohteensa aiheuttaisi vahinkoa aina niihin heikompiin, kuten lapsiin ja sairaisiin, jolla tavoin skepsismi saisi enemmän oikeutta, hyväksyntää ja kannattajia puolelleen. Todellisuudessa taas, näitä skeptikoiden väittämiä “kaltoin kohdelluksi tulleita uhreja”, ei kuulu tai näy missään tai heillä ole ry:tä, vaan skeptikoiden väitteet ovat lähinnä teoreettista ja tarkoituksenmukaista tuputusta.

“Tutkittu”, johon esim. skeptikoita aina vetoavat, ei ole mielestäni faktaperusta juuri mihinkään, koska rahalla saa nykyisin lähes minkä tahansa tutkimustuloksen. – Ja kukaan taas ei rahoita tarvittavilla miljoonilla semmoista tutkimusta, josta ei taloudellisesti itse hyödy ja kehoa tukevia hoitoja ei voi patentoida/omistaa. Kaikkea ei voi myöskään samalla kaavalla uskottavasti edes tutkia. Minusta käytännönkokemus onkin se uskottavin tutkimus, jollei paras – siihen ei voi vaikuttaa rahalla tai asemalla. Tutkimuksissa myös aina maksajan määrittää: mitä tutkitaan ja mitä tutkimuksella halutaan tavoittaa, joten tutkimustulosta tärkeämpi nykymaailmassa olisikin ilmoittaa, kuka tutkimuksen on rahoittanut. Jos vaikka kahviteollisuus antaa sinulle miljoona euroa tutkimusrahaa, jotta tutkisit: Olisiko kahvi hyvä diabeteksen ennaltaehkäisijä? Luuletko tulevasi siihen tulokseen, että et löytänyt mitään merkkejä kyseisestä hyödystä? Tai leipäteollisuuden haluaa vastaavan tutkimuksen ruisleivästä.

Tutkimuksista painotetaan usein vielä kiistattomuutta, mutta käytäntö ja tutkimus ei usein vain kohtaa, tai ovat jopa päin vastaisia. Yksi menetelmä on tarjota “tutkimusrahaa”päättäville elimille, kuten esim. 2009, jolloin suomen THL sai Pandemrix-rokotetta valmistavalta GlaxoSmithKline 6 milj. jos rokote ostetaan Suomeen, eikä valmistava lääketehdas ota siitä itse vastuuta. THL otti rahat, ei löytänyt rokotteesta moitteita, mainosti rokotetta täysin turvalliseksi ja valtio osti erän. Eihän todellisuudessa kukaan maksa 6 miljoonaa päättävälle taholle ja poista samalla omaa vastuuta tuotteesta, jos olisi itse varma sen turvallisuudesta.

Suomi on taas muutoin maailman ykkönen kansalaisten holhoajana. Brittiläinen Institute of Economic Affairs -tutkimuslaitos selvitti 2016 holhouksellisimmat maat ja Suomi oli pisteillä 53.7 ykkösenä, eli holhotuin. Ruotsi oli 40.6 kakkosena, mutta esim. Saksan luku oli 9, eli siellä ei juuri holhota. Jos haluat hoitaa itseäsi oman tahtosi/ tuntemuksen mukaan, syödä ruokia oman mieltymyksen mukaan tai polttaa tupakka lakisääteisellä tauolla, joutumatta näistä asioista selittelemään, huonoon valoon tai maksaa mieltymyksistä lisäveroa, niin muuta Keski-Eurooppaan.

Mikä on parasta hoitoa? Mitään tutkimusta tai vertausta lääkkeiden paremmuudesta muihin hoitotapoihin ei koskaan tehdä, vaikka semmoinen kuvitelma usein luodaan. – Satojen miljoonien rahoituksen tarve rajaa sen, mitkä, tai keiden valmisteet voivat vain saada tuon “tutkitun” tuotteen statuksen ja päästä lääkelistalle. Kaikki mikä jää ison rahan ulkopuolelle, on varsinkin Suomessa “tutkimatonta, uskomusta, puoskarointia”. – Vaikka ne olisivat osoittautuneet toimivaksi ja turvallisiksi hoidoksi jo tuhansia vuosia, tai ovat monissa EU maissakin hyväksyttyjä ja korvattaviakin hoitoja.

Luontaishoito tai -tuote, vaikka olisi kuinka parantava, sitä ei voi siis patentoida, joten sen markkina-arvo on vähäinen ja valmisteet keruineen työllistävät enemmän. – Ja kun bisnes voittaa usein etiikan, niin tilanne on nykyinen. Syystä myös vaikuttavimmat yrtit ja – luonnonvalmisteet ovat yleisesti kielletty: joko liian lääkkeellisenä tai “myrkyllisenä” –  kilpailemasta kuitenkin patenttilääkkeiden kanssa, jotka ovat myös lääkkeellisiä ja myrkyllisiä –  ja usein vielä paljo enemmän. Suomi on ehkä maailman pahiten korruptoitunut juuri lääketeollisuuteen. Niin kauan kuin esim: THL saa “tutkimusrahaa” lääketeollisuudelta, ei voi olettaa tutkimustulosten tai ohjeiden olevan riippumattomia.

“Tutkittujen lääkkeiden” hyödyistä ja haitoista puuttuu kuitenkin usein se tärkein: Pitkä käytännön näyttö. Monet lääkärit ja toimittajatkin puolustavat ja vannovat sitä “tutkittua” – vaikka väitetyn hyödyn sijasta tulee paljon myös haittoja – tutkittujakin haittoja. Eli lääkkeen käyttö potilaalle on usein arpapeliä, onko lääkkeen tutkimuksessa ilmenneet hyödyt vai haitat se vallitsevin lopputulos tai jokin odottamaton. On tietysti luonnollista olettaa, että jos jokin muu hoitomuoto olisi patenttilääkettä hyöty- ja haittavaikutuksissa parempi, niin se olisi lääkäreiden käytössä – asia ei ikävä kyllä mene lainkaan niin. –  Länsimainen lääketiede, jota Suomi yksistään verorahoilla tukee, on ensisijaisesti bisnestä. Siellä on tärkeitä lääkkeitä, mutta eniten se on tutkitustikin bisnestä:

Laajat lääketieteelliset tutkimukset lääkehoitojen hyödyistä, kyseenalaistavat liiallista lääkehoitoa: Arvostetun lääketieteellisen British medical journal jo useana vuotena julkaisut ja viimeksi 2015 laajan tieteellisen tutkimuksen,  http://clinicalevidence.bmj.com/x/set/static/cms/efficacy-categorisations.html jonka tutkimuksen mukaan, vain 11% Lääke-tieteen käyttäjistä saa varman avun – ja se on 2% yksikkö pienempi prosentti kuin vastaava tutkimus 2007, jolloin tutkimusten mukaan vain 13% potilaista sai lääketieteellisistä hoidoista kiistattoman avun. Eli liki 90%, ei saisikaan merkittävää apua hoitamalla itseään lääkkein.

– Tämä vain osoittaa sen, ettei lääkekuurit ole laajan lääketieteellisen riippumattoman tutkimuksen mukaan lähellekään monopolon arvoa. Tämä voi tuntua absurdilta lääkärikunnalle, joiden koulutus perustuu Suomessa pelkästään lääkehoitoihin ja uskomukseen niiden ainutlaatuisesta voimasta – mutta selittää sen, miksi kerran sairas, on yleensä jatkossakin sairas, ja miksi monet etsivät niitä hoitoja myös toisaalta. Tällä 11% tehdään parantumisia, pelastetaan elämää ja se luo syvän luottamuksen, mutta pitäisi olla realisti, mihin vaivoihin kovia hoitoa käytetään, jos ne voivat lievityksen lisäksi aiheuttaa uusia sairauksia. Toimisiko kehoa tukevat hoidot ja syiden poistaminen moniin sairauksiin oirehoitoja paremmin, ennaltaehkäisevämmin ja tietysti turvallisemmin? Asiaa ei tarvitse edes tutkia, koska se on itsestään selvää. Yhteyskunnan pitäisi vaan kannustaa ja tukea ihmisiä etsimään oirehoidoille vaihtoehtoja.

Kyllähän käytännössä eniten uskomusta ja väittämiä on esiintynyt juuri lääketieteessä, ja sen johdosta siellä on myös monia isoja lääketehtaita tuomittu miljardisakkoihin: vääristä väittämistä, plaseboista, muunnelluista tutkimustuloksista/ -verrokeista, haitoista, laajoista lääkekuolemista, jne.

Kovasti lisääntyvä lääkemääräily maksaa yhteiskunnalle vuosittain satoja miljoonia myös “turhaan” ja saastuttaa käyttäjän lisäksi myös ympäristön, joka on jo nyt todellinen uhka. – Kaikki syödyt lääkkeet ja niiden valmistaminen kun päätyy meriin, mereneläviin – muuttaen niiden anatomiaa/ käyttäytymistä, bakteerikantoja ja sieltä lääkkeet lisäksi palaa takaisin myös ruokapöytiin. USA:ssa pelkästään juomavedestä löydettiin jo 56 eri lääkeainetta. Joten, jos halutaan ajatella myös tulevaisuutta, pitäisi ensisijaisesti pyrkiä hoitamaan ilman synteettisiä valmisteita, mutta lääkekulutus vain lisääntyy joka vuosi.

Rajata sitten ihmisiltä oikeus hoitaa itseään halutusti, olisi raju kielto ja Lääkäriliiton tai skeptikoiden toiveesta huolimatta myös perustuslain 2.6§ vastainen: Ketään ei saa asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella, ja olisihan se holhoamisen huipentumakin. Se olisi myös ihmisoikeus kysymys, kun ihminen sairastuu, hän ei saisi enää itse vaikuttaa/ päättää, miten haluaa itseään hoidettavan. Myöskin terveyden- ja sairaudenhoito rajusti lisääntyvillä patenttilääke- ja leikkaushoidoilla, on potilasjonot vain pidentyneet ja hoitohaitat lisääntyneet kaikissa ikäluokissa.

Homeopatia, jota voi kokeilla lukuisiin sairaustiloihin, on EU:ssa direktiivin myötä rekisteröityä lääkkeellistä hoitoja ja myös maailman toiseksi yleisin hoitomuoto – ei siis muualla mitään “humpuukia”. Homeopatia on nykyään ja ollut kautta aikain myös koulutettujen ja yläluokan suosiossa. Myös monilla kuningasperheillä on ja on ollut sen 200 vuotta omat hovi-homeopaatit. – Homeopatia on Maailmanterveysjärjestö WHO:n mukaan myös maailman toiseksi käytetyin hoitomalli ja kuuluu monissa maissa lääkäreiden peruskoulutukseen. WHO kehottaa myös jäsenmaitaan enemmän suosimaan näitä vaihtoehtohoitoja.

Sveitsin hallituksen kattava raportti homeopaattisesta lääketieteestä (Homeopathy in healthcare, Bornhöft & Matthiessen 2011), oli selvä: Homeopatia on kustannustehokas, hyvin toimivaa, eikä sen ole todettu aiheuttavan sivuvaikutuksia. Raportti suositteli homeopaattisten hoitojen liittämistä paikalliseen “kela”-korvattaviin hoitoina Sveitsin kansalliseen sairasvakuutukseen ja niin tapahtui. Sveitsissä myös kyselyssä 85% kokemusperäisestä kansasta halusi CAM, eli nämä vaihtoehtoiset hoidot kansalliseen terveydenhuolto-ohjelmaan ja sairasvakuutuksiin.

Suomessa, maailman sairaimmassa länsimaassa, kansalaiset kärsivät paljon turhaan monista sairauksista, kun eivät itse osallistu hoitoonsa ja etsi vaihtoehtoja pelkille oirelääkityksille tai antibioottikierteille. Toiset etsii vasta pakon sanelemana lääkkeiden sijaan parempaa oloa esim. ruokavaliolla, mutta siitäkin valinnasta Suomessa pitää usein kiistellä eri tahojen kanssa – voiko määrätty ruokamuutos häntä mukamas auttaa?

2.
Patenttilääketeollisuus on maailman suurin bisnes ja toisille ainoa totuus. Sen ehdottomuus ainoana oikeana oppina, luo toisille jo kiihkon piirteitä. Tästä kertoo myös tämä kansalaisten lääkejärjestelmään pakonomainen kahlitseminen ja “vääräoppisten” jatkuva tuomitseminen. Kuopion yliopiston dosentti/ skeptikko Markku Myllykangas, joka tunnetaan parhaiten juuri vihastaan vaihtoehtohoitoja kohtaan – vaikka tuomitseminen ja hänen jatkuvasti mediassa käyttämänsä nimittelyt (uskomus, hörhöt, puoskarit..) ei kuulu mitenkään yliopistotoimintaan, tai hän olisi luontaisalaan mitenkään perehtynyt. Skeptikot vetoavatkin mieluusti aina niihin tutkimuksiin, joissa on tutkittu esim. homeopatiaa väärin. Homeopatiaa kun ei voi tutkia lääkkeiden tavoin esim. kaksoissokkokokein, vaan homeopatiassa pitää etsiä yksilölle lääke, eikä sairauteen. – Jos homeopatiaa tutkitaan oikein tai käytännössä, niin huomataan helposti sen parantava vaikutus ja haitattomuus.

Vankimielisairaalan johtaja/ psykiatri Hannu Lauerma, jota voisi tituleerata jo tietämättömyyden diktatuuriksi, on myös vuosia kirjoitellut lehtiin lukuisia arvostelevia lehtiartikkeleita ja useita kirjojakin: Huijauksista ja pahuudesta, viitaten juuri vaihtoehtohoitoihin – tuntematta alaa mitenkään tai osoittanut, missä ne huijarit tai huijattu kansanryhmä on? Jokainen ympärilleen näkevä kyllä ymmärtää, kuinka paljon juuri psykiatrinen lääkehoito on epäonnistunut työssään. Luennoillaan vaihtoehtoja syyllistävä ja pilkkaava psykiatri Lauerma korostaa alati oman alansa ainutkertaisuutta – samalla kun mielenterveyspotilaiden ryhmä vain kasvaa, joukko- ja perhesurmat lisääntyvät ja yhä useampi näistä surmaajista on ollut  psykiatrisessa lääkehoidossa. – Maailmanlaajuisesti onkin epäilty, että juuri uudet mieliala- ja masennuslääkkeet altistavat masennukselle, itsetuhoisuudelle ja suunnattomalle väkivallalle. Jokin selvä syy on luonnollisesti olemassa nykyisille koulusurmille tai raivonvallassa tuntemattomien ihmisten surmaamiselle. Lauerma on myös halunnut julkisesti usein sysätä syytä luontaishoitoihin, jos psykoosi-surmaajan taustalta löytyy edes jokin kontakti luontaishoitoihin.

Uskonkin, jos lääkärikunta olisi tyytyväisempi omaan onnistumiseensa, niin muutkin hoitomuodot saisi heiltä ansaitsemansa arvostuksen. Lääkäri tai varsinkaan Psykiatri, ei saisi koskaan olla Skeptikko. Tämä voimakas asenne eri koulukuntiin, oppeihin, uskontoihin ei voi olla vaikuttamatta diagnosointiin tai lausuntoihin, joiden arvioitavaksi potilas joutuu usein tahtomattaan. Tilanne on sikäli huono, koska myös Lääkäriliiton pitäisi ohjeistaa lääkäreitä kohtaamaan kansalaiset tasavertaisesti, eikä toimia tuomitsijana, mutta Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve, on yksi kiihkeimpiä eri hoitotapojen vastustajia ja lääkkeellisten hoitojen monopolisoija. Pälve esitti lääkäriliiton edustajana v. 2007 TV puheessaan: terapeuttien passittamista jopa vankilaan. Lääkäreiden pitäisi olla neutraaleja ihmisten auttajia, ei tuomitsijoita tai pyrkiä viemään ihmisiltä oikeuksia omiin valintoihin – varsinkin kun lääkäreiden omat mallit usein kyseenalaistetaan:

– Lääkehoitoja on terapiahoitojen sijaan maailmalla paljon kritisoitu ja monia lääketehtaita tuomittu oikeudessa: huijauksista, salailuista, väärennöksistä ja vakavista haittavaikutuksien aiheuttamisesta miljardien korvauksiin. – Näistä löytyy listauksia tanskalaisen professorin Peter C. Gøtzsche kirjasta (2014): “Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus/ Näin lääketeollisuus on turmellut terveydenhoidon”. Gøtzschen mukaan: “Psykiatria ja mielialalääkkeet ovat lääketeollisuuden paratiisi, sillä mielenterveyden häiriöiden määritelmät ovat häilyviä ja niitä on helppo manipuloida”. Peter C. Gøtzsche on kliinisten tutkimusten suunnittelun ja analyysin professori Kööpenhaminan yliopistosta, sekä terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuutta tutkivan kansainvälisen Cochrane-verkoston edustaja.

– Täytyy tässä se tosiasia mainita, että vaihtoehtohoidoissa/ valmisteissa ei tapahdu näitä lääketieteessä tapahtuvia ongelmia. Se että apu tulee vaihtoehtohoidossa joidenkin epäilijöiden mielestä “uskomisen” kautta ja haittoja ei juuri ilmene, ei poista sitä tosiasiaa: että apua usein löytyy – ja eikö se ole se tärkein asia? Neuvon kuitenkin psykoosisairaita/ vaikeita mielenterveyspotilaita pitäytymään ensisijaisesti psykiatrisessa hoidossa.

Mielestäni potilaita, kuten lääkäreitäkin sumutetaan näissä lääkkeiden tutkituista hyödyistä ja niiden korvaamattomuudesta kaikkeen sairasteluun: enemmän ja laajemmin kuin missään muussa asiassa maailman historiassa. Ihmettelenkin, miksi niin monelle tämä lääketiede on niin pyhä ja ainutkertainen oppi, vaikka käytännön näyttö monessa hoidossa on kovin arveluttavaa ja haittojen johdosta usein jopa tuomittavaa?

Yhteiskunta ei tarvitse skeptikko Hannu Lauermaa ja Markku Myllykangasta, vaan riippumattoman tahon, joka avoimesti tutkisi/ julkaisisi, miten ihmisiä kannattaa eri sairauksissa hoitaa. Ehkä se 11% sairastelevista tarvitsisi niitä lääkkeitä ja leikkauksia, muut: ruokavaliota, kehoa tukevia hoitoja ja mitä aikaisemmassa vaiheessa sairastelua, sen parempi. – Näistä yksilöidyistä ruokavalioiden tarpeista ja kehoa tukevista hoidoista, pitäisi saada kansanperinne. Olemme vieraantuneet tämän lääkebisneksen johdosta hoitaa sairauksien syitä ja liiallisella lääkityksillä vain heikennämme ihmisrotua. Jo lapsena korvatulehdukseen määrätyt antibiootit tekevät ihmisestä usein pysyväissairaan – jota tukee myös monet tutkimukset.

Lääke olisi lääke, vasta kun sen on valmistanut lääketeollisuus. Lääketeollisuuden tuotteista liki 70% on yritelmiä kopioida perinteisiä luonnonlääkkeitä synteettiseksi – yleensä kuitenkin vähemmän onnistuneina – koska he kopioivat vain sitä kasvin oletettua vaikuttava ainesosaa. – Eli hiukan sama, jos autoinakin myytäisiin vain moottoreita – ja nekin olisi muovisia. Se taas, että jokaisessa tehdasvalmisteisessa pillerissä tiedetään olevan prikuilleen sama lääkemäärä, ei ole tehnyt niistä turvallisia.

Tuotteet ovat synteettisinä kopioina patentoitavissa ja helppoja valmistaa, eli kaupallisesti maksimoituja, mutta keholle vieraampia kuin luonnontuotteet. Kun sitten vielä luonnonkasvit leimataan myrkyllisiksi, uskomukseksi tai kielletään liian lääkkeellisenä, niin verrokkia ei lääkkeille olisi, joten lääkehaitatkin hyväksytään paremmin. Muistutan tässä, ei pidä verrata pula-aikaa tähän päivään, ja lääkehoidoissa on tietenkin paljon tärkeitä ja tehokkaita hoitoja, mutta nykykäytäntö on näytön ja asiaan perehtyneen professorin mukaan “järjestäytynyttä rikollisuutta”.

Jos professori/ dosentti/ tohtori/ psykiatri sanoo/ kirjoittaa: akupunktion tai homeopatian olevan uskomushoitoa, hörhöilyä tai humpuukia – hän väittää silloin asemassaan “faktoina” asioista, joita hän ei tunne – ja se taas kertoo hänen tavastaan esittää ja tuputtaa henkilökohtaista mielipidettä tai aatetta totena. Tämmöinen “opettaminen” kertoo myös siitä, että hän toimii jo oman oppinsakin vastaisesti. Kyseinen henkilö ei ole uskottava silloin myöskään työssään, koska hänellä on taipumus manipuloida ja lokeroida ihmisiä oman asenteensa pohjalta. Näitä ihmisiä on arvioitu olevan keskuudessamme 1/100. He hakeutuvat usein korkeaan asemaan tai sen johdosta perustelevat näkemyksensä vaikuttavasti ja saavat kansan uskomaan vain heidän olevansa oikeassa.

3.
Ensin asialle nauretaan, sitten sitä vastustetaan, sitten se on itsestään selvyyttä – Suomi on nyt puolivälissä. Näitä kehoa tukevia hoitoja toiset vähättelee, mutta monien ihmisten saadessa niistä kuitenkin apua, niitä on alettu sitä verisemmin vastustamaan. Vaikka samaan aikaan koululääketiede on joutunut myöntämään tai tekemään itse suuria havaintoja, joita luontaisala on tiennyt jo tuhansia vuosia: ihminen on kokonaisuus ja moni sairaus johtuukin muusta, missä itse vika ilmenee.

– Länsimainen lääketiede onkin kehityksessään joutunut lähentymään paljolti Kiinalaista-lääketiedettä, jossa juuri eri elinten tila kertoo ihmisen hyvinvoinnista – niin fyysisellä- kuin mentaalipuolellakin: maksassa asuu kiukku, munuaisissa pelko, sydämessä ilo/ rakkaus, jne. Tällä hetkellä ehkä eniten lääketieteessä on keskustelua herättänyt nämä mielenterveysongelmat ja että hyvän olon tuottava serotonin-keskus onkin suolisto, eikä suinkaan prosessointi-keskus aivot.

Seuraavaksi odotamme oivallusta ja julkista myöntämistä: minkälainen suolistoa tuhoava ja sairastuttava voima on juuri erilaisilla synteettisillä lääkekuureilla ja mitä pysyviä haittoja ne aiheuttaa ihmisen terveydelle? Asioiden, saati virheiden myöntäminen on lääketieteessä ollut aina pitkä ja vaikea prosessi, saati eri koulukuntien hyväksyntä. Semmoista hoitomallia ei löydykään, jolle ei Suomen koululääketieteestä löytyisi heti vankat, mutta asiasta tietämättömät vastustajat. Oma tietämättömyys tuokin aina ne vahvimmat mielipiteet ja kiellot esiin.

Voisimme tarkastella asiaa myös konkreettisesti: Onko ihmiset oikeasti terveempiä nykyisellä oirehoidolla, kuin vaikka 50 vuotta sitten? Jos niin olisi, miksi sitten tervehtyneempi kansa joutuu lisäämään lääkkeiden kulutusta 3-15% vuosittain, kuten tapahtuu? Lääkityksen tarve on monisatakertaistunut 50 vuoden aikana, kuten myös lääkäreiden tarve, sairasjonot, –lomat, jne. Keski-iän nousuun eniten vaikuttavat sotien ja pula-ajan poistuminen, nykyinen hyvä ensiapu ja syntyvien kuolemien väheneminen. – Onhan eri asia synnyttää sairaalaolosuhteissa kuin saunassa tai peräkammarissa.

Nämä seikat nostavat kyllä keski-ikää, mutta on ihan eri asia, että olisimme terveempiä. Jos vaikka laskemme sairaudeksi pelkästään: allergiat ja diabetekset, niin jo useampi suomalainen on sairaampi kuin 50 vuotta sitten. Jos laskemme vielä monikertaistuneet syövät, diabetekset ja mielenterveysongelmat tai yleistyneet lasten käytöshäiriöt, niin ymmärrämme, että olemme jo tosi sairaita. Sydän- ja verisuonisairaudet, sekä rokot ovat jo osin elintason nousunkin johdosta vähentyneet ja reumasairaushoidot parempia. Tilastoja ei siis pitäisi verrata pula-aikojen epidemioihin, jossa aliravitut sairastuivat helposti ja osa kuoli jo synkkyyteenkin ja mahdollisen kohtauksen tai tapaturman sattuessa, ei ollut ensiapua tarjolla – jolloin jo yksi stressin altistama sydänkohtaus, oli usein se viimeinen. Myös ikäloppuvanhuksen pidempään hengissä pitäminen lääkkein ja laittein, lisää keski-ikää ja luo virheellisesti kuvaa terveemmästä kansasta. – Monen vanhuksen loppuelämän tehtävä onkin kuluttaa vain lääkkeitä, joiden johdosta taantuvat “muumioiksi”, mutta hengittävät kauemmin.

4.
Jos ihmisellä on esim. astma, joka on nykyään hyvin yleinen sairaus (kolmanneksi yleisin), niin oireita lievitetään yleensä lääkkein. Kyse on kuitenkin suhteellisen vakavasta ilmiöstä, jos ihmiset ei nykyisin pysty kunnolla hengittämään ilman lääkkeitä. Jos sitten kysyt lääkäriltäsi, mistä tämä astma johtuu? – Sanotaan sen olevan vain perinnöllinen taipumus/ alttius ja siihen on kyllä lääke ja sen kanssa olet “kunnossa”. – Ei ihmisen perimään kuulu tämmöiset alttiudet tai olla allerginen edes siitepölyille – näin vain alati ihmisten terveydentilan heikentyessämme tapahtuu. Miksi olisimme alkaneet “perimään” erilasia sairauksia 50 vuoden aikana? Syyt johtaisivat sylttytehtaalle ja allergioiden oirehoito on niin suuri bisnes, että oikeita syitä tai hoitoja ei lääketieteessä löydetä, ja jos joku taho hoitaa näitä ihmisiä vielä terveeksi, se halutaan kieltää.

– Nämä astmat ja siitepölyallergiat ovat lisäksi jäävuorenhuippua, mitä on tulossa, kun jo nyt osa ihmisistä on allergisia liki kaikelle: eläimet, kukat, home, savu, hajut, sähkö, ruoat – siis allergisia luonnolle/ elämälle! Sama kaava on käymässä koirille, joita hoidetaan nykyisin ihmisten tavoin: paljon rokotuksia ja antibioottia. Tässä meidän hyvässä ja tutkitussa terveyden- ja sairaanhoidossa on käymässä niin, että ei ole tuhkarokkoa ja flunssaan määrätään heti antibiootit, ettei kansalainen olisi työstä pois, mutta kohta emme voi enää elää tässä maailmassa – ja jos jotenkin pystymmekin, niin olemme lisääntyvästi myös diabeetikoita, syöpäisiä ja mielenterveyspotilaita, jotka ovat täysin lääketeollisuuden armoilla. Lääke aina pieneenkin vaivaan, sivuuttaa kertakerran kehon puolustuksen, tuhoaa tärkeät bakteeri ja tekee meistä sairaita.

Järjestelmä on moraaliton, koska mitä enemmän sairastaa, käyttää lääkkeitä, sitä enemmän lääkäreille ja lääketeollisuudelle kasaantuu asiakkaita. Järjestelmää pitäisi muuttaa niin, että lääkäreillä olisi pieni persuspalkka ja kaikilla mahdollisilla keinoilla saatu potilaan parantaminen ilman lääkekierrettä toisi sen lisäbonuksen. Näin syntyisi lääkäreillekin tarve kehittyä ja syventyä eri hoitoihin ja potilaaseensa tarkemmin. Jatkossa  ei tarvittaisiin sitten lääkäreitä ja terapeuttejakaan erikseen.

Tutkimusten mukaan sairauspoissaolot ovat pelkästään 2000 luvulla kaksinkertaistuneet. Kela maksoi 2013 sairauspäivärahakorvauksia 833 miljoonaa, joka oli vielä 2000 liki puolet pienempi summa. Työterveyslaitoksen mukaan sairauspoissaolojen kustannukset kansantaloudelle ovat jo n. 3 miljardia/v. THL:stä kuitenkin vuosittain vakuutetaan: “Olemme terveempiä kuin koskaan”.

Toisinaan saa lukea lehdestä, jossa skeptikkosielu huolestuneena kirjoittaa: “Kuinka luontaispuolella liikkuu suuret rahat”. Kyse on kuitenkin vain nappikaupasta ja vielä harmittomasta semmoisesta. Vuonna 2013 käytettiin Suomessa lääkkeitä 2.8 miljardilla eurolla (lähde:FIMEA). – Se oli 3.1% enemmän kuin aikaisempana vuonna. Tästäkin summasta voisi ja pitäisi oikealla kehityksellä siirtää 2 miljardia tärkeämpään yhteiskunnalliseen käyttöön, jos alettaisiin hoitaa ihmisiä järkevästi, eikä vain vain oireita ja lääkkein ei aiheuteta uusia sairauksia. Tarkoitan järkevillä hoidoilla kehoa tukevia ja sairauden syitä poistavia hoitoja. – Ja yksi tärkeä syitä poistava hoito on nykyisin yksilön ruokavalio ja jalostamaton ruoka.

Pelkästään reumalääkkeitä myytiin v. 2014, 113 milj.€, tai diabeteslääkkeitä 71 milj.€. Reumakin on pitkälti elintapasairaus, jota kehoa tukevilla ja ruokavalioilla on hoidettavissa usein jopa terveeksi – kuten myös 2 tyypin diabeteskin, joille molemmille altistutaan tutkimusten mukaan ainakin antibioottien ansioista. Olemme tahtomattamme oravanpyörässä, jossa meitä ja yhteiskuntaa lypsetään: hajota ja hallitse kaavalla. Toisella kädellä tehdään hyviä asioita ja toisella tehdään lisääntyviä jonoja.

Sairaanhoito on jo sairaan lääkekeskeistä. Jos tarvitset vaikka sairaslomaa, se käy, mutta sinun täytyy “vaihdossa” syödä ainakin yksi paketti jotakin lääkettä. – Jos lääke aiheuttaa sinulle sairauskierrettä tai muita haittoja, olet oikeutettu tai velvollinen ottamaan rinnalle uusia lääkkeitä. – Kieltäytyessä saat merkinnän niskuroinnista, eli hoidoista kieltäytymisestä – etkä ole enää kovin tervetullut yhteiskunnan tarjoamaan hoitoon. Tai jos huonokuntoinen vanhus haluaa kunnalta kotiapua/ ruokaa – se ei käy, jos vanhus ei käytä mitään lääkettä. Lääkkeet ovat tulleet terveydenhuollossa perusteeksi tulla monesti edes huomioiduksi.

Terveyden- ja sairaudenhoito sekä sairauksien väitetyt aiheuttajat, on todellisuudessa usein suurta huiputusta, jota kukaan ei tunnu hallitsevan. Se on yhteiskunnalta karannut mopo, jossa lääketeollisuus ja lääkäriasemat tekevät valtavia voittoja, mutta sairaat vain lisääntyy. Meillä on yhteiskunnassa tarkoituksenmukaisia kampanjoita, kuten vaikka tupakanvastaiset kampanjat, joilla ei kuitenkaan käytännössä saada terveyttä juuri millään muotoa, vaan saatiin satoja konkursseja ravintola-alalla, lisääntyvää uutta rikollisuutta, verorahojen vähenemistä ja ihmisten keskinäistä syyttelyä ja eriarvoisuutta. Tupakoinnin lopettaminen lisää yksilölle usein elinikää, mutta ei yhteiskunta vanhemmiksi elävistä hyödy, vaan ne vasta tulevatkin kalliiksi.

Jos haluaisimme oikeasti terveyttä, hyvinvointia ja puhtaampaa luontoa, meillä pitäisi olla pikemminkin lääkkeiden vastaista kampanjoita: Älä syö kehoa rasittavia ja luontoa saastuttavia lääkkeitä, jos sairauteesi on toimivia vaihtoehtoja! Lääketeollisuuden valtaa on terveydenhoidossa liian paljon, josta myös Suomen Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL:kin saa lääketeollisuudelta “tutkimusrahana” omansa.

Isolla rahalla tehdään paljon myös sitä “syntipukkitutkimuksia”, joilla tarkoituksella ohjataan yhteiskuntaa, kuten vaikka juuri tämä tupakan vastainen kampanjointi. Siinä ihmisten huomia saadaan “tutkimuksilla” yleistäen epäolennaisiin sairauksien aiheuttajiin ja suurin hyötyjä tuntuu olevan aina se lääketeollisuus. Käytännössä ei tupakoitsijat ole yhteiskuntaluokassaan muita sairaampia tai kalliimpia yhteiskunnalle, mutta pitkään tupakoivat kuolevat usein keskivertoa aiemmin – ja se harmittaa lääketeollisuutta. (lisää aiheessa sivun-otsikossa: Vertaus Kuubaan)

5.
On kaksi mallia hoitaa useimpia sairaustiloja: Tässä nykyisessä vallitsevassa mallissa, jota yhteiskunta yksistään rahallisesti tukee: Pyritään ensisijaisesti löytämään sairaudelle nimi, eli diagnoosi. Sen jälkeen pyritään sairauden oireita lievittämään kokeilemalla niihin erilaisia kemiallisilla yhdisteitä, joihin jokainen reagoi sitten omalla herkkyydellään. Usein lääkäri arvioi tilan myös parantumattomaksi ja lääkitys olisi pysyvä. Kyseisillä lääkityksillä pyritään “pakottamaan” keho toimimaan halutusti tai korvataan puolustus antibiooteilla tai kortisoneilla. Nämä hoitomallit ovat parhaimmillaan silloin, kun ihminen on vakavassa sairaustilassa – jolloin hyöty-, haittasuhteet tulee useimmin potilaan eduksi. Muutoin ei ole näyttöä, että sairaan kannattaisi hoitaa vain oireita loputtomiin tai syrjäyttää aina oma puolustus kortisoneilla tai antibiooteilla.

On paljon myös tutkimusnäyttöä, että nämä kyseiset lääkkeet aiheuttavat lieviäkin sairauksia hoidettaessa kroonisia ja vakaviakin haittoja, kuten allergioita, tulehduskierrettä, maksasairauksia, diabetesta ja syöpiä, jotka kaikki ovat moninkertaistuneet näiden lääkitysten kulta-aikoina. Nämä lisääntyneet sairaudet kuitataan potilaalle johtuvan yleensä perimästä. – Siihen lauseeseen loppuu yleensä kansalaisen pohdinta, miksi hän on sairastunut, miksi lääkäri ei paranna – ja alkaa usein loppuelämän pituinen lääkerumba, jonka myötä on syntynyt maailman suurin bisnes.

Toinen tapa hoitaa sairaustiloja, olisi tukea kehoa, poistaa aiheuttajia, joilla on saatu ja saadaan ympäri maailmaa hyviä tuloksia monissa sairauksissa eikä haittoja juuri tunneta. On ollutkin vaikea kenenkään väittää, etteikö hyviä tuloksia luontaisemmilla hoidoilla saataisiin, joten Suomessa on keksitty väittää, että hyvät tulokset johtuisi “uskomuksesta” hoitoja kohtaan – vaikka myös pienet lapset ja eläimet reagoi hoitoihin jopa muita paremmin. Kyseisissä hoidoissa käytetään kehon omia voimavaroja hyväkseen. Yritetään saada keho itse taas parantamaan syntynyttä epäkohtaa, tankataan puutoksia tai yrtti-lääkitään perinnehoitojen mukaan. – Kyseisiä hoitoja ei potilaille yhteiskunta korvaa, koska lääkärit korvaamista sekä hoitojen yleistymistä vastustavat ja joita nimittelyillään leimaavat. Hoidot ovat kuitenkin maailmanlaajuisesti hyväksyttyä/ korvattaviakin ja monissa sairauksissa toimivaa-, turvallista-, kokeneempaa-, halvempaa-, ja myös riskittömämpää hoitoa. Hoidot halutaan usein vesittää: “ei ole tutkittuja” väittämällä. Ei historian tuomaa kokemusta tai liian halpoja asioit edes haluta nykyään tutkia ja kaikkea ei voida samalla kaavalla tutkia.

Suurinta osaa ihmisen päivän tekemisistä tai asioista ei ole tutkittua, vaan on käytännön tuomaa kokemusta/ elämää. Ihmisen olemassa olonkin voisi sitten kieltää, koska ihmisen syntyminen alkujaan maapallolle, on käytännössä pelkää olettamista.  Evoluutio teoria on aikoinaan epäoikeudenmukaisuuksiin, kuten omien lapsien sairastelujen ja kuolemien johdosta jumalaan turhautuneen kyynisen miehen Charles Darwinin mietiskelyn tulos ja päätelmä. Uskonnollista luomista kun ei voi tutkia, niin on haluttu nykytieteelle konkreettisempi teoria (evoluutio), jota voi edes jotenkin tutkia/ päätellä. Siinä kuitenkin uskomus/päätelmä on se vaikuttavin tekijä, vaikka tieteeksi tätä evoluutiota halutaan kutsua. Tiedeihmiset vetoavat usein akupunktiossa/ homeapatiassa vaikuttavan aineen puutokseen, mutta uskovat samalla alkuräjähdykseen, jossa tämä kaikki ihmeellinen maailma/elämä on syntynyt tyhjästä. Olen joskus miettinyt, että kuinkahan kauan elämää ehti maapallolla olla, ennen kuin elämä kehitti itselleen lisääntymiselimet ja kiiman, että lisääntyminen olisi edes mahdollista ja naaraan ja uroksenkin olisi vielä pitänyt kehityttävä yhtä aikaan? Tai koska se hengissä pysymisen edellyttävä nälkä kehittyi ja olisiko syötävä kehittynyt sitä ennen, jne?

6.
Vakavat sairaustilat ovat ensisijaisesti lääkärinhoitoja, mutta ei niissäkään pitäisi pois sulkea kehoa tukevia hoitoja, saati kieltää niitä ihmisiltä. Onhan se aika ristiriitaista, että kansalainen saa vaikka päättää päivänsä tai sairauden johdosta olla kuolemassa, mutta ei saisi Suomessa hoitaa itseään halutusti. Sairauksien ja kipujenkin taustalla, on usein pitkään jatkunut väärä ruokavalio, jonka kartoittaminen on myös oleellinen osa luontaista hoitomallia ja hyvinvointia. Vaikka lääkäri usein sanookin, ettei syömisellä ole merkitystä sairauteesi. Tuhansia vuosia on kuitenkin ihmisiä hoidettu ravinnoilla ympäri maailmaa. Perimäksikin väitetytkin sairaudet usein poistuu, kun aletaan hoitamaan ihmistä yksilönä. Näkemyserot alkaa yleensä siitä, kun lääkäri sanoo potilaalle: “Sairaudestasi ei voi parantua, kun siihen ei ole keksitty lääkettä”.  – Potilas päätyy mahdollisesti myöhemmin terapeutin luokse, joka hoidoillaan saakin hänen vastustuskyvyn heräämään tai kehon takaisin tasapainoon ja potilas paraneekin. Tätä ei kaikki lääkärit sulata ja arvostelu terapeutteja kohtaa kasvaa. Keho kuitenkin parantaa useimmat sairaudet, kun sille annetaan mahdollisuus ja tarvittavaa apua.

Kehossa on kaikki parantumisen alkeet, ja niitä pitäisi ensisijaisesti yrittää hyödyntää: aktivoida, poistaa aiheuttajia. Jos sairastaminen kestää liian kauan, se voi sairaudesta riippuen rappeuttaa kehoa ja kokonaisvaltainen paraneminen on silloin aina vaikeampaa tai mahdotonta. Siksi kannattaisikin aina etsiä monipuolisia hoitoa mahdollisimman pian, eikä pelkästään lääkitä oireita ja seurata, kuinka sairaus piilevästi etenee ja missä vaiheessa sille löydetään se nimi. Moni sairaus saakin lääkärikunnalta hyväksynnänkin vasta sitten, kun oireisiin on keksitty lääke – sitä ennen ovat usein luulosairauksia.

Terveyden ja sairauden tila on usein hyvin häilyvä, eikä tilanteen korjaamiseen tarvita aina edes suuria tekoja, vaikka oireet olisivat tuskaisat – enkä tarkoita tällä hengenvaarallisia tiloja. Teot ei tarvitse usein olla suuria, vaan oikeita. Keho pyrkii lähtökohtaisesti aina itse korjaamaan syntynyttä epätasapainoa, mutta tarvitsisi toisinaan vain hiukan apua. Vaikka asia tuntuu toisille absurdilta, niin avuksi riittää usein impulssi oikein valitulla homeopatialääkkeellä – koska se vastaa sitä kehon omaa solu-värähtelyä ja toimii herättäjänä tai normalisoijana soluille – jossa sairaus viimekädessä on. Tai avataan energiaradan-, eli meridinaalin-, eli länsimaalaisittain hermon “tukos” akupunktiolla, jolloin kipu tulee tarpeettomaksi, kun stagnaatiotila poistuu. Näin hoidettaessa vältettäisiin lukuisia riskialttiita lääkekuureja sekä leikkauksia. Yksilön ruokavalio ja jopa vuoden ajan mukaan syödyt antimet, on usein tärkeä sairauksien ennaltaehkäisijä ja ongelmien poistaja.

Terveyttäminen on pitkälti tasapainottelua ja aktivoimista. Sairaustiloja voidaan kutsua nimillä, esim. vaikka migreeni. Mutta todellisuudessa migreenikin on häiriötila, joka johtuu jostain, joka pitäisi hoitaa niin, että kehossa ei enää kyseinen häiriötila syntyisi. Jos taas hoito peilataan tapahtuvan vain lääkkein, niin silloin ei migreeniäkään pystytä parantamaan, vaan tilanteen aina kumuloituessa, oireita lievitetään lääkkein – joka on enemmänkin lääketeollisuudelle ja lääkäreille hyödyllistä pitkäaikaista hoitoa. Migreenilääkkeistäkin voi sairastua uusiin vakaviinkin sairaustiloihin, kuten aivo-, sydäninfarkti, keuhko-arpeumat, raynaudin`n oireyhtymä, tai jos on jonkin elimen heikkous, vaikka piilevänäkin, niin migreenilääkitys voi johtaa kuolemaan – kertoo lääke-haittalistat. Minua onkin aina ihmetyttänyt, mistä näissä lääkehoidoissa tulevat sanat vastuullinen- ja turvallinen hoito ja kuka sen vastuun kantaa? Ja vastaavasti, miksi akupunktion tai homeopatian tarjoajat olisivat lääkärikunnan mielestä niitä vastuuttomia?

Kipu itsessään ei ole sairaus – vaan hälytysmerkki. Kipuunkin on aina jokin syy olemassa, ja keho yrittää kivulla viestittää ongelmasta. Kun vastaanotolleni tulee asiakas, jolla on ongelmana kovat säryt, mutta on ottanut aamulla vahvat särkylääkkeet, on meidän vaikeampi saada tilanne haltuun, koska tärkeä singali on eliminoitu. Kipu on tärkeä mittari, kun etsitään oikeaa hoitoa, eikä turrutettu ihminen myöskään reagoi kovin hyvin hoitoihin. Muut ulkopuoliset esteet hoidon onnistumiselle, on usein meneillään oleva antibiootti-, tai kortisonikuuri. Kehoa tukevissa hoidoissa taas uskomisella tai epäilyllä ei ole juuri muuta vaikutusta, kuin uskovampi noudattaa mahdollisia ohjeita paremmin. Suurin osa minunkin asiakkaistani epäilee aina siihen asti, kunnes oireet selvästi häviää ja monille on vaikea uskoa sitä vielä silloinkaan.

“Parantumattomistakin” sairauksista voi kehoa tukemalla usein parantua, jos parantumattomilla sairauksilla tarkoitetaan esim. allergia, astma, reuma (ei jo vaurioituneita niveliä), selkärankareuma, fibromyalgia, migreeni, haavainen paksusuoli, veranpaine, lapsettomuus, unettomuus, hermostosairaus – kunhan sairaus ei ole rappeuttanut kehoa liikaa tai hoidettava ole jo liian vanha tai heikko.

Miksi esim. homeopatia saa monen sairauden parantumaan? Se johtuu siitä, että sairauksien taustalla on usein piilevä tulehdus kehossa ja homeopaattisen lääkkeen omaava värähtely, herättää kehon nyytyneen puolustuksen kyseistä aiheuttajaa kohtaan ja keho aktivoituu taas itse parantamaan. – Se että homeopatiassa ei ole vaikuttavaa kemiallista ainetta, ei poista tätä tosiasiaa. Kaikkea ei siis pidä verrata aina toisiinsa tai tutkia samalla kaavalla. – Ei CD-levystäkään löydy musiikkia mikroskoopilla.

– Homeopatia toimii eri menetelmin ja saattaa tuottaa toisille päänvaivaa, ja skeptikkomielisille taas eri asioiden vastustus on elämäntapa ja ismi. Homeopatian suurin ongelma on joutua kilpailemaan kaupallisessa tarkoituksessa kehiteltyjen patentoitavien lääkkeiden kanssa, joka on nykypäivänä mille tahansa tuotteelle tai asialle vaikeaa, jopa mahdotonta. Kaupallisuus kun länsimaissa ohittaa usein etiikat ja käytännön tosiasiat.

Vakavat mielenterveysongelmat: psykoosit ja skitsofreniat, ei kuulu Suomessa kehoa tukevien hoitojen parantamiskategoriaan – mutta kehoa tukevilla hoidoilla voidaan lähtökohtaisesti tukea kaikkien hyvinvointia ja hoitaa vaikka skitsofreenikon suolistoa tai selkäkipua. Mutta että kiellettäisiin esim. skitsofreenikoiden hoito terapeuttien luona, rajoittaisi se hoitaa mielenterveysongelmaisia sitten lainkaan. On vaikea hoitaa pelkästään skitsofreenikonkaan selkäkipua niin, ettei se vaikutta positiivisesti myös hänen mieleensä. Ja taas kieltämällä tyystin heidän käyttää haluamiaan hoitoja, olisi se ihmisoikeuskysymys, joka olisi perustuslain vastainen ja ei kai lääkärit ja skeptikot sitä halua rikkoa? Lääkärit myös omassa valassaan lupaavat: Kunnioittaa potilaan tahtoa. – Se on varmaan eniten rikottu vala Suomessa, kun kuuntelee potilaiden kertomuksia tai mediassa joidenkin lääkäreiden halua rajoittaa potilaiden valinnanvaputta.

Jos kielletään mielenterveys-diagnoosin saaneiden tai muiden sairaiden käynnit luontaisterapeuttien luona, niin sitten pitää terapeuttien päästä kansalaisten potilasrekisteriin: tarkastamaan, mitä diagnooseja asiakkaalla yleensä on – koska eivät he niitä aina  kerro, ja varsinkaan silloin, jos he joutuvat eri asemaan muiden kanssa. Mitä taas tulee kieltää lapsilta kehoa tukevat hoidot, kuten korvatulehduksissa, vatsavaivoissa, allergioissa tai käytöshäiriöissä, niin mikään ei ole niin toimivaa ja turvallista hoitoa niihin kuin Homeopatia – sanoo asiasta tietämätön sitten mitä tahansa.

Myös syöpäsairailta on haluttu viedä oikeus päättää itse hoidoistaan. Mielestäni syöpä on jo sen luokan sairaus, että siinä pitäisi olla potilaan omavastuuna, että hän hakeutuu useampiin hoitoihin, joilla juuri pyritään vahvistamaan ja normalisoimaan kehon toimintaa, jota taas lääke- ja sädehoidot usein heikentää. Lääketieteellisessä syöpähoidoissa on se puute, että niissä ei hoideta syöpäsairaan kehon “maaperaa”.

– Kun syöpä leikataan, sädetetään, niin kehon syöpäalttius usein jää kehoon. Siksi varsinkin iäkkäimmillä syöpä todetaan usein 2 vuoden sisällä kehoon levinneeksi ja mitään ei ole enää tehtävissä. Tämän 2 vuoden aikana pitäisi hoitaa myös syövälle otollista maaperää vieraaksi syövälle: ruokavaliolla ja erilaisilla luontaisvalmisteilla. – Mutta lääkärikunnan periaatteellinen vastakkainasettelu estää nämä yhteistyöt – he usein jopa kieltävät potilaaltaan kaikki luontaisvalmisteet/ hoidot. Luontaisilla tavoilla on kuitenkin todistetusti parannettu syöpiä kautta historian – miksi se lisämahdollisuus pitäisi ihmisiltä kieltää? Osa syöpäsairaista kuolee myös syöpähoitoihin, vaikka kuolinsyyksi tuleekin: syöpä.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on liiaksi lääkehoitojen edustajia, eikä siellä tunneta tai uskalleta huomioida hoitoja laajemmin. En tiedä koska herätään, mutta missään nimessä ei saa ketään kieltää jatkossakaan hoitamasta itseään halutusti. Kyllä vaihtoehtoisissa hoidoissa käyvät asiakkaat ovat keskivertoisesti tyytyväisiä saamiinsa hoitoihin. Se että joku sanoo: ei ole tutkittu, ei voi olla koskaan syy kieltää mitään. Pitäisi ensin olla kiistaton näyttö, että jostain hoidosta olisi vain haittaa, jotta sen voisi rajata. Semmoisia hoitoja tuskin perinteisissä luontaishoidoissa olisi jäänyt historiassa käyttöön. Loppujen lopuksi, kukaan ei voi taata sinulle hoitoa, joka sinut syövältä varmasti parantaa tai sitäkään, ettet kuolisi pelkästään niihin sairaalahoitoihin. Nämä ovat asioita, joita ei saa yhteiskunnassa kyseenalaistaa tai vertailla.

7.
Luontaispuolella ei ole ollut järjestelmällistä liittoa tai johtoa, joka julkisesti ajaisi ja puolustaisi terapeuttien tai heidän asiakkaiden oikeuksia, kuten monissa muissa ammatti- tai etnisissä liitoissa toimitaan. Media myös pelkää lääkärikunnan ja skeptikoiden reaktiota, jos antavat luontaishoidoille palstatilaa ja monet toimittajat ovat tyystin skeptikoiden manipuloimina. Nykyisin (2014) kylläkin Suomen Terveysjärjestö pj. Merja Lindström, on päässyt jo TV:ssä luontaishoitoja hiukan ainakin muodollisesti puolustamaan, mutta toimittajat usein rajaavat sanoman.

Oikeat asiat luontaishoidoissa jää usein näissä media-keskusteluissa kuitenkin sivuseikaksi, ja keskustelu menee skeptikoiden kanssa eipäs juupas keskusteluksi. Pitäisi olla ohjelmia, missä luontaishoitavat ja hoidetut kertoo kokemuksia, kuten toimitaan lääkäreidenkin kanssa. Usein omasta tai lapsensa kroonisesta tulehduskierteestä homeopatialla eroon päässyt asiakkaani kysyy minulta vihaisena: ”Miksei näistä hoidoista ei ole kerrottu missään tai käytetä yleisemmin?” – Asiakas kun löytää hoidot usein sattumalta satunnaisen vihjeen perusteella ja sai mielestään oikean avun esim. homeopatiasta vasta monien turhien lääkekuurien ja kärsimysten jälkeen.

Miksei niitä sitten käytetä yleisemmin, onkin tärkeä ja yhteiskunnallinen kysymys? Parin vuoden antibioottikierre on usein turhauttanut ja sairastuttanut potilaan pysyvästi ja vienyt uskon koko sairaanhoitoon. Kun apu sitten löytyykin nopeasti vaikuttavasta ja haitattomasta homeopatiasta, niin ei sitä pieni ihminen ymmärrä, miksi ihmisiä lääkitään terveysasemilla sairaiksi? Ihmiset menevät nykyisin myös liian helposti lääkäriin. Lääkäri lääkitsee potilaansa usein sen johdosta, kun potilas on kerran vastaanotolle tullut, ja lääkkeettömästä potilaasta vastuu jäisi lääkärille, eikä muuta hoitoatapaa kunnallinen lääkäri saa käyttää. Sekin on hölmöläisten hommaa, että kunnallinen lääkäri ei saa edustaa muita hoitoja, eikä saa edes vihajata potilaalleen kokeilemaan muita hoitotapoja – vaikka tietäisi niiden olevan potilaan eduksi. Keski-Euroopassa tilanne on aivan toinen – ja ihmiset terveempiä. – Suomi on sairain länsimaa.

Länsimaalainen lääketiede kehitti omat lääkehoidot ja leikkaukset, mutta kaikki ei ottanut tosissaan näitä ikivanhoja Aasialaisia tutkimus-, hoitomenetelmiä. Jos perehtyy niihin oikeasti, kuten jokaisen lääkärinkin olisi viisasta, niin oppisivat laajemman katsonnan, että sairaus on muutakin kuin särky jossain. Syy kohteen särkyyn tai tulehdukseen, johtuu usein jostain muusta missä oire on – siksi vain kohteen hoitaminen, vaikka sitten millä tahansa, ei usein paranna sairautta. – Särky polvessa voi johtua munuaisista, kipeä alaselkä/ välilevy-pullistuma suolesta, päänsärky sapesta, hartiajumi ohutsuolesta, lihasrappeuma maksasta, jne. Kaltaiset oireet voi johtua myös jostakin muusta elimestä ja se pitäisi aina ennen hoitoa kartoittaa, jotta osaa hoitaa oikein.

– Oikean elimen tai järjestelmän oikeahoito, poistaa oireet usein välittömästi. Verikokeet, joista lääkäri sairauksia etsii, ei nämä elinten funktionaaliset ongelmat näy, ja kipuileva ihminen todetaan usein muuten terveeksi, mutta vika on korvien välissä ja se on mielialalääkkeen paikka. Varsinainen sairaus diagnosoidaan usein sitten myöhemmin, kun elin tai hermo on rappeutunut epäharmoniasta tarpeeksi ja muutokset ovat silmin nähtävissä. Silloin länsimainen lääkäri tuntee onnistuneensa ja potilas on helpottunut, kun sairaudelle löytyi nimi. Täytyy välillä ihmetellä, miten vähään on ihmiset tyytyväisiä useissa hoitotuloksissa.

Oireiden hoitaminen vain lääkkeillä, on usein väliaikaisen helpotuksen lisäksi jopa tilanteen pahentamista, jos lääkkeillä rasitetaan sairauden todellista fokusta entisestään. Siksi olisikin tärkeä tuntea näitä vanhoja tieteitä, joissa nämä asiat on tiedostettu kokemusperäisesti jo kautta-aikojen- vaikka terminologia olisikin erilaista.

Koskaan ei ole myöskään tehty tutkimusta, että synteettinen lääkitys tai leikkaus olisi edes yleisesti parempi hoitomuoto, kuin hoitaa jotenkin muutoin. Joissain sairauksissa lääke tai leikkaus on paras ratkaisu, mutta loppujen lopuksi aika harvassa – jos vaihtoehtona olisi kehoa tukevat hoidot, syiden poistaminen, ruokavaliot ja varsinkin sairauksien alkuvaiheessa, niin moni sairaus jäisi kokonaan puhkeamatta.

Vakavatkin sairaudet alkavat usein pienestä ongelmista/ oireista, jotka hoitamatta syitä sitten kroonistuu ja saavat paljon myöhemmin sitten diagnoosin – vaikka MS–tauti. Tällöin sairaus on jo aika pitkällä ja jos ei silloinkaan hoideta ongelman ydintä ja ihmistä kokonaisvaltaisesti, niin sairaus vain etenee omaa tahtiaan ja on ns. parantumaton sairaus, johon ei sitten myöhemmässä vaiheessa enää pure mikään. Kun keho on tarpeeksi kauan sairaustilassa, se ei enää yritä tai jaksa alkaa parantumaan, vaan hyväksyy tilanteen, passivoituu tai saattaa toimia tietämättään itseään vastaan. Tapaturmat, kohtaukset, tartuntataudit on sitten taas eri asia.

Keho tekee ihmeitä, kun sitä autetaan oikein. Se tiedetään, että keho parantaa meidät monesta, myös siitä isosta leikkausoperaatiostakin tai auttaa kestämään aikansa niitä oireita poistavia lääkkeitäkin. Miksi sitten kehon oman järjestelmän avittaminen tai syiden poistaminen sairauksissa on Suomessa “väärää hoitoa” – monista hyvistä tuloksista huolimatta?

– Lääketehtaat ottavat huomaansa jo lääkäriopiskelijat ja professorit varoittavat tulevia lääkäreitä “vääräoppisuudesta”. Lääkäriksi valmistunut tuntevat vain synteettiset lääkehoidot, mutta toimivat usein potilailleen kuin mediassakin “asiantuntijoina” kaikkien hoitojen suhteen. Tämä on kuitenkin täysin virheellistä tiedottamista.

Koskaan ei pidä yleistää, ja ei tietenkään kaikki lääkärit ole lääketeollisuuden myyntimiehiä, ja kehoa tukevien hoitojen vähättelijöitä, mutta niitä tuntuu olevan Suomessa vielä paljon. En vähättele tässä myöskään niitä monia hyödyllisistä ja vakavien sairauksien hoitoja, joista kunnia lääkäreille ja sairaaloille kuuluu ja joita kukin joskus tarvitsee. Itsekin menen tarvittaessa lääkäriin ja käy lääkäreitä ja sairaanhoitajia minunkin vastaanotolla, mutta ei kehoa tukevien hoitojen ja lääkärin edustaman allopatian pitäisikään pois sulkea toisiaan.

Jos kuitenkin katsoo tilastoa tai arviota yllättävistä kuolemista, sairastumista, haitoista, niin lääkäri on kuitenkin ylivoimaisesti vaarallisin paikka Suomessa. Lääkäreiden edustamille hoitovirheille, jää vaarallisuudessa tilastojen mukaan toiseksi: liikenneliikenneonnettomuudet, itsemurhat, myrkytykset, putoamiset ja hukkumiset kaikki yhteensäkin. Lääkärikunta, joka johtaa tilastoja vammauttamisessa ja kuolemissa, on kuitenkin alati arvostelemassa luontaisempia hoitomalleja ja terapeutteja vastuuttomiksi ja eritavoin vaaralliseksi valinnoiksi, joita pitäisi jotenkin rajata ja lisätä samalla näitä lääkehoitoja.

– Kaikki myös tietävät, että mikään hoitomuoto ei ole niin haittavaikutuksellista, orjuuttavaa tai saastuttavaa kuin tämä länsimaalainen lääkitysmalli. Halutaanko oikeat ongelmat myöntää nyt ja alkaa muuttaa hoitosuosituksia, vai joskus myöhemmin, on paljolti politiikkojen asia. – Lääkärit ei muutokseen kykene, koska ovat lääketeollisuuden ohjeistuksessa ja uskovat vain omaan lääkekoulutukseen. Satoja miljoonia verorahoja menee vuosittain täysin turhiin kalliisiin hoitoihin ja niiden aiheuttamiin jälkitiloihin ja tilanne vain kroonistuu entisestään.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselta (THL) käydään usein kuitenkin julkisuudessa sanomassa, että ihmiset ovat nyt terveempiä kuin koskaan. En tiedä, miten THL terveyttä mittaa, mutta sairasjonot ovat pidemmät kuin koskaan, lääkäreitä on enemmän kuin koskaan – eivätkä edes riitä, lääkkeitäkin syödään enemmän kuin koskaan ja kulutus vain nousee. Tilastollisesti jo lähes joka perheessä yksi syö masennuslääkettäkin ja osa niistäkin syöjistä on lapsia. Tässähän pitäisi THL:n painaa jo paniikkinappulaa, mutta ei, THL on osa tätä kompleksia, joka saa myös lääketeollisuudelta miljoonia “tutkimusrahaa”. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka: “Lääkeyhtiöiden rahoitus heikentää THL:n luotettavuutta”.

Sekin jo tiedetään, että mikään muu hoito tai lääkitys ei ole myöskään taloudellisesti niin kallista, korruptoitunutta, tutkimustuloksia vääristelevää tai vastuutonta, kun tämä nykyinen virallinen lääkehoito. Ja vastuuttomalla tarkoitan sitä, että protokollan suojassa lääkäri tai kukaan muukaan ei ole käytännössä vastuussa juuri mistään, mikä liittyy lääketieteellisiin hoitoihin ja niistä aiheutuviin haittoihin. Lääke usein “määrätään” ja sanotaan, että sitä on nyt pakko syödä, mutta jos lääkkeestä aiheutuu haittoja, oletkin ne itse suuhusi laittanut. Vastuu tai vastuullinen hoito lääketieteessä on enemmänkin sitä uskomusta ja minulle voi kyllä oikaista jamsa(et)elisanet.fi, jos joku tietää lääkehoidoissa vastuun kantajan.

Vastuusta vielä sen verran, että toisin kun lääkäri antaa usein ymmärtää, niin terapeutti on kyllä kansalaisen tavoin vastuussa, jos aiheuttaa toiselle vamman tai kuoleman. Luontaishoidot eivät myöskään aiheuta luonnonmuutoksia, heikennä käyttäjän vastustuskykyä, muuta bakteerikantoja tai lajien fysiologiaa.

Länsimaisessa lääketieteessä, jota voisi kutsua myös kaupalliseksi lääketieteeksi – perustuu paljolti Opportunismiin, eli sairastunut ihminen saadaan pelottelun myötä käyttämään lääkkeitä, joiden haitta tai riski on usein sairautta suurempi. Pelottelu onkin lääketieteessä usein se vallitsevin argumentti ja pelottelu koskee aina lääkkeettömyyttä, vaikka harva sairaus on oikeasti vaarallinen. Usein kuitenkin lääke – varsinkin pitkään käytettynä tai niiden yhteisvaikutus voi olla vaarallisempi kuin itse sairaus. Se että Länsimainen lääketiede on hoitanut monia sairauksia ja epidemioita pois menetyksellisesti, ei anna perusteita syöttää lääkkeitä nykyiseen malliin ja nykyisin perustein.

Antibiootit ja rokotteet ovat hienoja keksintöjä, mutta niitä käytetään bisneksen takia liikaa ja ovat kääntyneet jo itseään vastaan. Uskon, että antibiooteilla on aiheutettu maailman laajuisesti jo enemmän pysyvää haittaa kuin mitä hyötyä niistä on saatu. Sitä ei vain vielä haluta myöntää, mikä pommi luonnossa muhii. Oma vastustuskyky ei myöskään kehity, jos se aina sivuutetaan lääkkein, jolloin sen toiminta voi myös muuttua ja jatkossa reagoida täysin vääriin asioihin, kuten hengitystietulehduksilla siitepölylle – ja tälle elämän edellytyksen omaavalle pölylle, ei kenenkään pitäisi olla allerginen.

Jos ihminen alkaa olla allerginen luonnolle: kukille, pensaille, eläimille, homeille, kohta toisillemme, niin jotain on mennyt pahasti pieleen. Voiko se siis olla sattumaa, että samaan aikaan kun on alettu massa-rokottamaan ja syöttämään tihenevään tahtiin antibiootteja, on tultu myös kaikelle allergiseksi? – Minusta ne ovat yksi ja sama asia ja olemme senkin johdosta pulassa – niin suuri ongelma tulee olemaan tämä alati lisääntyvä allergisuus kaikella. Kaikkea antibiootteja tai rokotteita meidän ei tarvitse luonnollisesti itse käyttää, vaan saamme niitä joka päivä enemmän lääkitystä ja muutoin saastuneesta ravinnostamme.

8.
Tiede ja varsinkin lääketiede on totuutta vain toistaiseksi. Väitän että jo 30 vuoden päästä näistä nykyisestä synteettisistä lääkityksistä, ei ole käytössä paljoakaan ja nykyhistoriankin tapaan näitä nykyhoitoja kauhistellaan haitallisuudesta, luonnon saastumisesta/ mullistamisesta ja kun ovat olleet parhaimmillaankin vain riskialtista oirehoitoa. Tulevaisuudessa, jos kaupallisuus ei ole enää tärkein mittari, tulevat nämä nykylääkeopin parjaamat vaihtoehtoisemmat hoidot: yksilöidyt ruokavaliot, akupunktiot, homeopatiat, eli soluja ja hermostoa normalisoivat hoidot yleistymään ensisijaisiksi hoidoksi, lukuisiin sairauksiin ja niiden ennaltaehkäisyyn.

– Hoitojen nimet ja tarjontatavat varmaan jatkossa muuttuvat ja uudet versiot tai laitteet, ovat sitten suuria keksintöjä. Hoidon lopputulos tulee olemaan sama, eli ihmisen elektromagneettisten solujen normalisointi samoilla värähtelyillä kuin nyt homeopatiavalmisteet sisältävät. Ihmisen hermoja eli meidän sähköjohtoja eli meridinaaleja aktivoidaan mahdollisesti myöhemmin akupunktioneulan korvaavilla laiteilla tai hermoihin syötetyillä taajuuksilla – hermot vie hoidon elimeen. Ihminen tuottaa jatkuvasti 100- 2000 wattia energiatehoa – riippuen, onko paikallaan vai kovassa rasituksessa. – Tiedoksi vain niille, jotka oudoksuvat energiahoitoja.

Saksa, jossa luontaisemmat hoidot ovat arkipäivää, kävi aikoinaan arvostettu lastenlääkäri Arvo Ylppö hakemassa loogisen ajattelun oppinsa. Mutta nykyään Ylpön tyyppinen ajattelu kaikkea kohtuudella ja oikein syömällä terveeksi, on Suomessa kadonnut. – Tämmöinen lääkäri katsotaan nykyään jo puoskariksi.

Monet käyvät luontaishoitajan luona salaa – koska pelkäävät kertoa vaihtoehdoista lääkärilleen tai siitä, etteivät halunneet tai kyenneet haittojen ilmentyessä syödä enää niitä lääkkeitä. Lääkäri voi joutua ihmettelemään kontrollikäynnillä potilaansa outoa parantumista, kun hänen määräämät oirelääkkeet ei pitänyt parantaa sairautta, vaan hillitä oireita ja potilas onkin nyt parantunut. Ja tässä tapahtuu usein se potilaan yksityisyyttä ja valinnanvapautta rajoittava virhe, jos potilas kertoo lääkärilleen käyneensä hoidossa myös toisaalla esim. homopaatin luona. – Siitä lääkäri usein tulistuu ja saattaa alkaa haukkumaan potilasta ja hänen valintojaan uskomukseksi ja vastuuttomiksi, vaikka potilas olisi niiden johdosta terve ja tyytyväinen.

– Itse en kiellä, mutta en suosikaan asiakasta kertomaan saamistaan kehoa tukevista hoidoista lääkärilleen, koska olla kertomatta, potilaalla säilyy varmemmin välit jatkossa myös lääkäriin. Lääkäri kirjoittaa aina potilasrekisteriin kuulemansa potilaan “uskomushoito” käynnit, jossa ne näkyy kaikille kuin rikosrekisteri, joka vähentää potilaan ja lääkärien yhteistyötä jatkossa. Potilasta kun ei näiden valintojensa johdosta tarvitse ottaa enää tosissaan, vaan nähdä jopa sairaudet potilaan omana valintana.

Tässä korostuu myös yksi epärelevanttius, kun sanotaan vaihtoehtohoitoja “uskomushoidoiksi” , eli vaikutukseltaan tyhjäksi. Mutta jos “uskomushoitoja” käyttävä sairastaa jotakin, niin halutaan mieluusti nähdä, että “uskomushoidot” aiheuttaa tai pahentaa sairautta.  Jos suomalaisen lääkärikoulutukseen kuuluisi Keskieurooppalaiseen tapaan esim. homeopatian perusteet, niin lääkäri hyväksyisi jo paremmin, miksi potilas parantui homeopatialla, eikä tarvitsisikaan enää muuta lääkettä. Näin lääkäri voisi itsekin hoitaa, ainakin joitain sairauksia vaihtoehtoisemmin kuin nyt.

Myrkytymme myös lääkkeistä, joita emme edes käytä. Saamme päivittäin jo ruoan ja veden mukana hiukan masennus-, tulehdus-, hormoni ja monia muita lääkkeitä. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan juomavedestä löytyi 56 eri lääkettä – ja pitoisuudet lisääntyy joka päivä. Käyttämätöntä lääkettä ei saisi koskaan heittää roskakoriin, vaan se pitää palauttaa apteekkiin, josta ongelmajätelaitokselle, on nykyinen neuvo. Mutta apteekin pitäisi ottaa myös lääkkeen käyttäjän pullotettu virtsa vaihdossa, kun resepti uusitaan. Lääkkeitä ei pysty puhdistuslaitokset  jätevedestä poistamaan vaan ne menee meriin, pohjavesiin ja siten myös ruokapöytään. Oma lukunsa on sitten lääkkeiden valmistuksessa tulevat saasteet, sekä tietysti eettinen puoli, kun miljoonat koe-eläimet kokevat päivittäin tuskaisan kuoleman. Synteettiset lääkkeet luonnossa tulee olemaan yksi merkittävimmistä luonnon mullistajista. Ja kun suurin osa lääkkeistä valmistetaan ja syödään turhaan, niin voisi kysyä, miksi?

Jos tästä nykyisestä massalääkityksestä olisi edes hyötyä ihmisten hyvinvoinnille tai se pidentäisi arvokkaasti ihmisikää, olisi se silti suuri moraalinen kysymys seuraavia sukupolvia ja luontoa kohtaan. Tai jos näillä lääkityksillä saadaan sitä ”tärkeää” keski-ikää nousemaan hiukan vain siten, että huonokuntoiset vanhukset elävät lääkkeiden johdosta muumioituneena hetken kauemmin, niin ei sekään luo perusteita tällä kalliille saastuttamisongelmalle.

Se on myös ihmetystä herättävä epäkohta, kun 90% suomalaisista on sitä mieltä, että vanhuksia lääkitään aivan liikaa ja se on epäeettinen, kallis ja pelottavakin ongelma – sille ei kuitenkaan tehdä tai voida mitään. Lääkärit ovat monille kuin diktaattoreita, joille ei varsinkaan ikäihminen voi mitään ja moni pelkääkin joutua vanhana vaippamuumioksi. Vanhukset ovat lääketeollisuudelle kullan arvoisia tahdosta riippumattomia asiakkaita. Niissä usein vielä yhteiskunta korvaa lääkityksen, joten se ei jää siitäkään kiinni. Joka kolmas akuutista sairaudesta sairaalahoitoon hakeutunut yli 70 vuotias, ei hoidon jälkeen enää palaa entiselleen, vaan jää “torsoksi”. – Syyksi on arvioitu paljolti kehoa liikaa rasittavat ja muuttavat kovat hoidot.

– Monen vanhuksen sairaselämä alkaa verikokeesta, jossa ilmenee, että arvot on eri kuin nuorella ja tarvitsee pikaisesti useita lääkkeitä. Lääkityksen myötä, moni vanhus sitten näyttääkin sairaalta ja saa uusia oireita, joita koitetaan sitten toisella lääkkeellä, jne. Moninaisten lääkityksien myötä tulleet uudet oireet, kuten: väsymys, muistiongelmat, kaatuilut, kipeät jalat, kuiva yskä… lukevat usein jo siinä lääkehaittalistalla. Oireiden sanotaan kuitenkin kuuluvan vanhuuteen tai ei tiedetä mistä johtuu. Mihin tarvitaan ja kestääkö yhteiskunta tämmöistä vanhusten kallista ylilääkitsemistä, joka on jostain muusta myös pois, kuten: sosiaalituesta, homekoulujen korjaamisista, nuorten psykiatrisista ongelmien hoidoista, työkuntoisten sairaanhoidosta, jne?

Vanhukset ja lapset kärsivät turhista lääkkeistä ja –haitoista eniten. Vanhus on vanhuutta, ei sairautta. Korvatulehdus ei johdu koskaan siitä, että elimistössä olisi liian vähän antibioottia, vaan yleensä siitä, että tiehyissä on tilapäisesti liikaa limaa – juomana liikaa maitoa ja vastustuskyky tekee kehitystään – jota sitten  antibiootilla heikennetään entisestään. Yleistyneet korvatulehduskierteetkin loppuvat silloin, kun lopetetaan antibioottien käyttö niiden hoitoina. Antibiootit altistavat myös tutkitusti 5x suuremmalle tulehduskierteelle, kun ennen kuuria ja silti niitä syötetään. Suomeen pitäisikin saada puolueetontaho selvittämään, millä tai miten eri sairauksia esim. tulehduksia, särkyjä, lieviä- tai keskivaikeita masennuksia olisi viisasta hoitaa, että hyötyjä olisi useimmin potilas. Ja selvittää, onko se yhteiskunnan ja hyvinvoinninetu, että lääketeollisuuden etu on ensisijainen?

9.
Koska vaihtoehtohoitoja syytetään asioista tutkimatta, niin mainitaan tässä nyt vastineeksi ihan tutkittua tietoa lääkehoidoista – liekö tässä myös syy vaihtoehtohoitojen syyllistämiseen?

Jatkuvasti selviää lisätietoa lääketeollisuuden kepulitoimista. Kuten monet synteettiset lääkkeet ovat haittojen lisäksi perustuneetkin tyystin plaseboon, eli tarkoituksenmukaiseen huijaukseen, ja mitään hyödyllistä ainesta niissä ei ole ollutkaan. Lisäksi lääketehtaat ovat uusien paljastusten mukaan jättäneet kertomatta heille jo monia tutkimuksissa selvinneitä lääkehaittoja. Lääketeollisuudella yli 30 vuotta johtajana toiminut tohtori/ tutkija John Virapen, joka on myöntänyt lääketeollisuuden korruptoituneen oman edun tavoittelussa jo niin pahoin, että uskoo: ”Lääketeollisuuden aiheuttavan tuotteillaan turhia kuolemia jo enemmän kuin sodat”.

Tai Brittiläisen Hullin yliopiston psykologi Irving Kirschin, joka oikeuden päätöksellä pääsi tutkimaan salaisia lääketutkimuksia. Tutkimusten myötä ilmenneiden paljastusten mukaan, markkinoilla olevien masennuslääkkeiden hyöty olikin lumelääkkeen luokkaa. Lääketehtaat olivat samalla jättäneen 60% lääkkeiden ilmenneistä haitoista julkaisematta.

Petteri Pietikäinen Oulun yliopiston aate- ja oppihistorian professori, tutkimusalueina mielenterveyden historia. Pietikäinen kertoo uudessa kirjassaan (2013), kuinka hyödytöntä ja aivoja vammauttavaakin nykyinenkin psykiatrialääkitys voi olla. Hoidoilla saadaan Pietikäisen mukaan sairaushuiput kyllä vaimennettua – mutta jos potilas paranee mielenterveysongelmasta, se paranee yleensä itsestään tai muutoin, mutta ei lääkkeellisellä hoidolla.

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja lääkäri Heikki Pälve puheli lääkärikunnan ”uskomushoito” kampanjassa 2007 – Kun toimittaja kysyi TV:ssä: ”Jos vaihtoehtohoidot Suomessa kielletään lailla ja ihminen siitä huolimatta käy kyseisissä hoidoissa, niin miten sitten?” ”Sitten vankeutta”, oli Pälven vaatimus. Se jäi haastattelussa ainakin minulle epäselväksi, kuka vankilaan Pälven mielestä joutaisi: apua hakeva asiakas, apua tarjoava terapeutti vai Lääkäriliiton edustaja?

– Jos nyt ollaan kuitenkin rehellisiä, kuten aina pitäisi, niin Lääkäriliiton edustaja Pälvekin on ollut lääkärintyössä, joista lääkärikunta on itse arvioinut: Joka 10 lääkärin hoidossa potilaalle tapahtuu virhe, joka 100 vakava virhe, joka 1000 potilas halvaantuu tai kuolee virheeseen. Kaikessa muussa alalla (terapeutti, hieroja, taxikuski, kokki…), jos aiheuttaisi toista ihmistä kohtaan kyseisiä vahinkoja tai vahinkokuolemia, joutuisi korvausvastuuseen ja vankilaan. Kyllä lääkäreiden pitäisi perehtyä ehdottomasti enemmän niihin omiin hoitovirheisiin. Mutta en ole koskaan kuullut, että Pälve olisi ollut huolissaan lääkkeiden aiheuttamista moninaisista sairastumisista tai kuolemista. Psykiatri Hannu Lauerma myös uusimmassa kirjassaan nimeltään Hyvän kääntöpuoli (2014), haukkui tyyliinsä kaikkia vaihtoehtohoitoja, terapeutteja, vaihtoehtoja harjoittavia lääkäreitä ja kertoi lopussa lyhyesti omasta alastaan: “Ei mikään hoito auta kaikkia”.

Pitkä on matka lääkäreiden ja terapeuttien yhteisyöhön Suomessa. Tuomitseminen ja arvostelu on aina ollut helppoa, mutta Pälveltä tai Lauermalta voisi heidät lääkäriksi kouluttanut yhteiskunta kysyä, koska he on viimeksi parantaneet jonkun? Aina vain suurempi määrä lääkärityöhönsä turhautuneita toimii aivan muissa tehtävissä kuin ihmisen palvelijana parantajana. Mielestäni ainakaan näillä lääkäreillä ei olisi varaa arvostella eri hoitotapoja. Ei myöskään työssä olevien lääkäreiden pitäisi arvostella, jos potilaat kerran joutuvat apua muualta etsimään. Taas ihmisten pakottamien yksistään lääkkeelliseen hoitoon, olisi perustuslain vastaista, ja jotain Neuvostoliittolaista ihmisen parasta ajattelua.

10.
Luontaishoidot olisi lähtökohdaltaan aina haitallisia? Suomalainen lääkäri usein luontaishoidoista mainitsevalle potilaalleen varoittavasti sanoo ”käyt kyseisissä hoidoissa sitten omalla vastuullasi”. Ensiksi potilas voisi kysyä, mitä lääkäri sillä oikein tarkoittaa, ja toiseksi, kenen vastuulla potilas saa sairaala- tai reseptilääkehoitoa? Ei ainakaan lääkäri, sairaala, lääketeollisuus tai yhteiskunta ole vastuussa hoitovirheistä tai lääkehaitoista, edes kuolemantapaukissa. Jos vastuulla tarkoitetaan Potilasvakuutusta, niin se on usein potilaalle byrokratialla tehty toinen virhe.

“Maksasi tuhoutuu, jos käytät luontaisvalmisteita tai homeopatiaa” – sanoo lääkäri usein potilaalleen. Tämä perustelematta jäänyt väite on yleistynyt kovasti. Sitä käyttävät useat lääkärit kuin sairaanhoitajatkin, jos potilas mainitsee luontaishoitojen käytöstä. Ovat kuulemma hoitaneet niin monia maksasairauksia luontaishoitojen takia. Enpä ole itse törmännyt koskaan moiseen ongelmaan, vaikka tunnenkin tuhansia luontaishoitojen käyttäjiä. Mutta lääkkeistä, alkoholista ja väärästä ruokatottumuksesta johtuvia maksaongelmaisia tapaan usein, joiden tila kohenee usein homeopatialla ja jos voi poistaa vielä sen mahdollisen ongelman aiheuttajan. Uskonkin että synteettiset lääkevalmisteet ovat jo suurempi maksasairauksien tekijä kuin alkoholi: Yli 900 lääkkeen on jo raportoitu aiheuttavan maksavaurioita – homeopatiasta ei yhtään. Lääkkeiden rasittamia maksoja ei haluta vain julkisesti käsitellä ja on helpompi arvioida ne vain jostain muusta johtuviksi, kuten vaikka “arkivihollisen” luontaisalan syyksi.

En usko, että Suomessa olisi montaa luontaistuotetta edes myynnissä, jos yhtään, joka aiheuttaisi edes väärin käytettynä maksaongelmaa. Niin tarkasti niitä kuitenkin tarkkaillaan ja niiden vaikutus tiedetään usein jo historiasta ja kukaan maahantuoja tai myyjä ei halua leimautua myrkyttäjäksi – siitä se toivottu myrsky nousisikin. Lääketieteessä on taas aivan eri juttu: Jos kymmeniä- tai satojatuhansia ihmisiä sairastuu ja kuolee uuden lääkkeen haittoihin, se ehkä vedetään pois markkinoilta. Lääketehdas voi saada asiasta jopa sakon, jos on tahallisesti pimittänyt haittatietoja. Sakko voi sitten olla 5% aiemmin lääkkeen tuomasta rahallisesta hyödystä.

Homeopatiavalmistetta taas maksa ei käsittele mitenkään, koska homeopatia on enemmänkin sähköistä impulssia keholle kuin jotain ainetta. Joten, se ei voi tuhota maksaa, kuten ei akupunktiokaan tai hierontakaan. Mutta jos halutaan sanoa jokaiselle maksasairaalle tuntematta tilannetta sen tarkemmin, että sairautesi syy on luontaistuotteet, -hoidot, niin silloin tutkittuun tietoon uskova ammattilainen toimii ideologiansa vastaisesti.

”Ei ole tutkittu ” on myös usein lääkärin vastaus potilaan kysyessä luontaisista hoidoista. Tätä lausettahan voisi näin käyttää lähes kaikkeen. Kuten vaikka kieltää ihmistä ottamasta sateenvarjoa käyttöön, kun ei ole tutkittu, että siellä nyt varmasti sataa, vaikka ihminen sen ihollaan tuntisikin. Tai, ei ole myöskään tutkittu, että jokin asia olisi niin hauska, että sille kannattaisi tutkimatta nauraa, jne.

Yleensä kun sairauksia länsimaissa tutkitaan, ja tutkimus julkaistaan, niin se liittyy yleensä kaupallisiin patentoitaviin lääkehoitoihin. Eikä näitä homeopatia, akupunktiota… voi patentoida, joten tutkimuksen rahoittajat ovat vähissä. Jos tämä iso koneisto haluaa rahoittaa homeopatian tutkimista, niin sillä tutkimuksella halutaan yleensä aiheuttaa vain hallaa homeopatialle, joka syrjäyttää usein sitä kaupallisempaa lääkehoitoa. Mutta akupunktiolla tai homeopatialla on uskottavin ja puolueeton satojen- ja tuhansien vuosien käytännön näyttö ja toimivat moniin sairauksin paremmin ja edullisemmin kuin monet lääkkeet.

Kaupallisuus onkin nykyisin länsimaissa tärkein motiivi tutkimiseen ja tutkimuksen rahoituksen saamiseksi ja tuotteen lääkkeeksi virallistumiseenkin. JOS, vaikka voikukka parantaisi AIDS:n, sitä ei kansalle koskaan kerrottaisi tai se tieto kiellettäisiin, kuten voikukan myynti ja käyttö: myrkyllisenä tai sitä ei ole tutkittu tarpeeksi. Myöhemmin synteettinen patentoitava kopiolääke voikukasta, tekisi sitten miljardivoitot lääketeollisuudelle – vaikka se ei toimisikaan yhtä hyvin kuin alkuperäinen, olisi se kuitenkin suuri Nobelin arvoinen ”keksintö”.

Kaikessa pitää olla nykyisin kemiallisia aineita, joita voi ainoastaan kalliisti patentoitu ja rekisteröity. Muuten se ei voi olla parantava tuote, eli lääke. Tai sitä ei ainakaan hyväksytä lääkkeeksi, vaikka se sitä toiminnaltaan olisikin. Lääkerekisteröinnin jälkeen kuitenkaan synteettisen tuotteen hyöty- haittasuhteita ei juuri yleiseen tietoon tilastoida. Lääkäri voi kyllä vapaaehtoisesti ilmoittaa Lääkelaitokselle, jos epäilee lääkkeen aiheuttavan potilaalleen vakavia haittoja tai kuoleman. Nämä satunnaiset ilmoitukset ovat haittojen lisääntymisen ja keikkalääkäreiden myötä tulleet vain entistä harvinaisemmiksi, eivätkä yleensä johda mihinkään. WHO arvion mukaan, joka kolmassadas (1/300) sairaalapotilas kuolee hoitovirheeseen.

”Antibioottikuuri lisää tulevien bakteeri-infektioiden määrää”. “Nuorilla naisilla virtsatietulehdusten yleisyys kasvaa jopa viisinkertaiseksi 2-4 viikkoa sen jälkeen, kun antibioottihoito on loppunut ja lasten välikorvatulehdusten toistuminen näyttää toimivan samalla kaavalla. Infektiot johtunevat siitä, että taudinaiheuttajabakteerit valtaavat kuurin tyhjentämää elintilaa muita bakteereita nopeammin” – Kertoo yli 30 vuotta bakteereja tutkinut Professori, tutkija Pentti Huovinen. Suosittelenkin kaikkia lukemaan hänen kirjallisuuttaan. Uskon että tulevaisuudessa psykiatrikin on suolistoa ja sisäelimien tilaa analysoiva lääkäri.

Antibiootti tulee latinankielestä ja tarkoittaa elämää vastaan, jota se todellakin on. Epäilenkin tämän antibioottien liiallisen käytön ja valmistamisenkin vievän meidät seuraavaan ihmiskunnan ”ruttoon”. Uskon jo nyt tämän liiallisen käytön kääntyneen itseään vastaan, jossa kokonaisuudessaan haitat ovat suuremmat kuin antibiootista saatu hyöty. Ja mitä tulevaisuus tuokaan tullessaan, kun bakteerikannat muuttuvat alati ihmisen puolustukselle liian vieraiksi? Kehon vastustuskyky on kaiken A ja O, kun taistelemme tämän päivän yleisempiä sairauksia: virus-, bakteeri-, flunssa-, suolisto-, lymesairauksia tai homeallergiaa vastaan. Antibiootti on ehkä varmin ja nopein tapa romuttaa oma puolustus.

11.
Oikeanlainen tulosvastuu puuttuu sairaudenhoidossa. Se että sairaaloilta vaaditaan, kuinka monta alaselkää tai lapsen korvaa pitää päivässä liukuhihnalla leikata, ei ole lisännyt yleistä terveyttä. Nämäkin potilaat menevät usein vain takaisin jononpäähän odottamaan uutta operaatiota, lääkitystä, sairaslomaa, kuntoutuslähetettä tai eläkettä. Lääkäreiden lisääminen tai lääkkeiden hintojen eritavoin alemmaksi saaminen, ei myöskään ole auttanut sairastuvaa kansaa, vaan pahentanut tilannetta. Suomeen rekrytoidaan lisäksi ulkomaalisia lääkäreitä, eikä sekään riitä, vaan jo sairaanhoitajatkin kirjoittavat reseptejä, eikä sekään riitä. Mikään ei riitä, jos menetelmä on yleisesti väärä, näin se vaan on. Tai perustelkoon sen sitten joku minulle paremmin. jamsa(at)elisanet.fi

Syy on raha ja hyödyllisten sairaalahoitojen varjolla luotu luottamus. Terveyden- kuin sairaanhoitokin toimii monessa lääketeollisuuden ehdoilla, Raha-automaattiryhdistyksen tavoin: Antaen ihmiselle toivonkipinän huonona tai hyvänäkin hetkenä, mutta kahlitsee usein asiakkaansa pysyvään oravanpyörään. Lääkkeitä määrätään usein myös terveillekin. Lääkityksestä irti haluavalle potilaalle, luetaan usein madonluvut ja saattaa vihastunut lääkäri antaa potilaalleen käskyn olla enää tulematta lainkaan sairaalaan tai terveysasemalle. Lääkärin valassa kuitenkin lupaudutaan: Lääkärin pitää kunnioittaa potilaan tahtoa.

Monissa kulttuureissa on parantaminen ollut lääkärin ensisijainen tehtävä, ja jossakin vain siitä on lääkärille maksettu, ja jos potilas on taas sairastunut, niin palkan maksu on lopetettu. Nykyinen järjestelmä toimii kuitenkin päinvastoin: Mitä enemmän sairaita, sitä enemmän lääkärit vaativat ja saavat palkkaa. Tulosvastuullinen palkkaus toimiikin lähinnä terapeuteilla, jos ei tuloksia, ei asiakkaita, koska puskaradio on ainoa lähete. Suurin osa sairauksista diagnooseista riippumatta ovat kuitenkin tulehdustiloja, joiden syyn selvittäminen, mahdollinen poistaminen ja tärkeä puolustuksen herättäminen, olisi usein se tuottoisin menetelmä potilaalle.

Luontaiset hoidot, kuten akupunktio-, homeopatia-, bioresonanshoidot, perustuvat kehon oman parantamisjärjestelmän herättämiseen ja normalisoimiseen. Niitä ei voi verrata lääkkeelliseen oirehoitoon mitenkään, jossa keho enemmänkin pakotetaan toimimaan halutusti, sisältäen silloin myös riskinsä.

Sairastelevan kehon vahvistaminen eli herättäminen esim. homeopatialla tai akupunktiolla, että keho alkaisi seestyneestä tilasta parantamaan taas itseään, yllättää usein epäilijätkin. Oikea ruokavalio kroonisesti sairastelevalle, on myös oleellinen osa hoitoa, toisinaan jopa tärkein hoito. Myös mineraalien tai vitamiinien puutokset altistavat monille sairauksille. On monia sairastiloja, joissa teollinen lääkitys on ehdoton, mutta jos otettaisiin huomioon luonnon tarjoamat moninaiset avut ja huomioitaisiin ruokavalio oikein, olisi lääkkeellisen hoidon tarve kovin harvinaista. Sitä on vain yksipuolisen lääkekoulutuksen saaneen usein vaikea ymmärtää.

Pula-aikojen poistuminen, tehokkaammat ensiavut ja vastasyntyneiden kuolemien ehkäisy, on meidän suurimmat kuolleisuutta vähentävät tekijät ja keski-ikää nostavat tekijät – eikä suinkaan nykyinen suunnaton lääkkeiden kulutus. Noin 70 % nykyisistä lääkkeistäkin on lisäksi enemmän tai vähemmän onnistuneita synteettisiä kopioita vähätellyistä luonnon lääkkeistä. – Joista vaikuttavimmat luontaiset muodot ovat Suomessa taas Fimea:n (Lääkelaitoksen) tai Evira:n toimesta aina lisääntyvässä määrin kiellettyjä, milloin mistäkin syystä. Mutta todellisuudessa poissa kilpailemasta synteettisten kopioiden kanssa.

Vaikka asiat käytännössä olisi kuten kerron, niin lääkkeellisten oirehoitojen korvaamista kehoa tukevillahoidoilla, edes lievissä sairastiloissa, ei ole virallistumassa Suomessa. Sillä kaupallinen lääketeollisuus ohjaa liikaa Suomen lääkärikoulutusta sekä terveyden ja sairaudenhoitoa. Jokaisella on kuitenkin perustuslaillinen oikeus halutessaan etsiä erilaisia vaihtoehtoja omien sairaustilojensa hoidoissa, vaikka sitäkin ihmisoikeutta on yritetty Suomen Lääkäriliiton ja joidenkin lääkäreiden toimesta rajata. Tämänkin sivusto on alkujaan vastakeskustelua näistä lääkärikunnan perusteettomista mustamaalaus kampanjoista ja muistutus samalla niistä oikeista ongelmista.

Yhteistyö eri hoitomenetelmien kanssa Keskieurooppalaiseen tapaan, olisi hyödyllisin menetelmä potilaille ja yhteiskunnalle, mutta Suomen lääkärikunta vastustaa sitä jyrkästi.

12.
Elämme suurinta hyvinvointikauttamme, mutta joka vuosi lisääntyy lääkkeiden kulutus ja samalla sairasjonot pitenee samassa suhteessa ja kaikissa ikäluokissa. On virheellistä puhua pelkästään suurista ikäluokista, kun jo yhä useampi lapsi syö kaksikin vuotta antibioottia korvatulehdukseen –  joka hoituisi paremmin tekemättä mitään ja jättämällä limaa lisäävät jalostetut maitotuotteet pois. Lapsi ei toivu monista antibioottikuureista täysin koskaan, vaan jatkaa usein allergia- ja mahdollisilla ylivilkkauslääkityksillä ja myöhemmin sitten yleistyneillä mieliala- ja tai diabeteslääkkeillä. Antibiooteista voisi puhua jo porttiteoriasta, niin monille sairauksille ne altistaa – osoittaa monet tutkimukset. Tervettä tai lääkkeetöntä ihmistä ei kohta enää ole, joka lienee tavoite. Tilanne muistuttaa jokseenkin sotimista: Kaikki tietää, ettei siinä ole mitään järkeä, mutta silti sitä lisääntyvästi tehdään.

Halutaanko ongelmat myöntää nyt vai sitten kun asiat ovat vielä huonommin? Toivoisi jo Suomessakin järkeistettävän hoitoja ja etenevän enemmän näihin kehoa tukeviin, halpoihin ja turvallisiin hoitoihin tai ei ainakaan lääkittäisi ihmisiä liian heppoisin syin – sekin olisi jo askel eteenpäin. Tarvitsisi vain uudet hoitosuositukset/ koulutukset ja samalla voisi ottaa kokeiluun ihan uusia hoitomalleja myös Suomessa.

Ihminen koostuu Atomeista ja tuottaa energiaa: levossa100w ja kovassa rasituksessa hetkellisesti jopa 2kw. Lääkärikuntakin tietää ihmisen toimivan sähköllä mitaten niitä sähkökäyriä. Myös aivojen hermosolut tuottavat sähköimpulsseja, joita kutsutaan aivoaalloiksi, jotka ovat värähtelyä, joita mitataan hertseinä (HZ). Myös Homeopaattinen lääke on ravistus-valmistuksessa syntynyttä elektromagneettista värähtelyä, jossa oikein valittu homeopaattinen valmiste vaikuttaa ihmisen herkkään sähköiseen järjestelmään normalisoimalla sitä – uskoi siihen tai ei, sillä ei ole mitään väliä. Tärkeintä on vain löytää oikea aine oikealle keholle.

Jo Albert Einstein tiesi nämä asiat: ”Kaikki aine on energiaa”.  Albert Einstein myös todisti E=mc -teoriallaan,  ”kaikki on viimekädessä energiaa. Se koskee myös muistojamme. Muiston ydin on energiaa, mutta itse muisto on kuva”.

Harold Burr Tohtori, professori Yalen yliopisto”Kaikki on lähtöisin energiakentästä” –

Murray Gell-MannProfessori , Nobel-palkittu 1969, Stanfordin yliopisto. ”Kehon kemiaa hallitsevat solutason kvanttikentät” –

13.
Vastakkainasettelu on turhaa, mielipiteet ovat mielipiteitä, tietämättömyys tietämättömyyttä ja käytäntö käytäntöä. Jos kärsit akuutista tai kroonisesta tulehduksesta, hermosairauksista, lapsettomuudesta, väsymyksestä, käy kokeilemassa kehoa tukevia hoitoja koulutetuilta tai asiaansa perehtyneellä terapeuteilta. Jos tunnet tarvitsevasi lääkäriä tai sairaalahoitoa, käy ensin tai jälkeen myös niissä – ei tämä ole sen vaikeampaa.

Hyviä tuloksia kehoa tukevissa hoidoissa, kuten homeopatiassa voi odottaa: Allergioissa, särkytiloissa (reumat, fibromyalgia), diabetes, tulehdustilat yleensä, heikossa vastustuskyvyssä, lapsettomuudessa, suolistosairauksissa (haavainen paksusuoli, crohn.), hermosairauksissa (issias, hermostorappeumat, MS – tauti), kunhan sairaus ei ole edennyt liian pitkälle.

Homeopaattiset valmisteet ovat EU:ssa asetuksella virallistettuja lääkkeitä
(Direktiivit 2001/83/EY artiklat 14 ja 16 ja 2001/82/EY artiklat 17 ja 19)Lääkelain 5 b §:n mukaisella homeopaattisella valmisteella tarkoitetaan lääkevalmistetta, joka on valmistettu homeopaattisista kannoista Euroopan farmakopeassa kuvatulla homeopaattisella menetelmällä. Jos kuvaus puuttuu Euroopan farmakopeasta, voidaan käyttää jäsenvaltion virallista farmakopeaa. Homeopaattinen valmiste voi olla valmistettu useasta homeopaattisesta kannasta. Homeopaattisia valmisteita koskevia säännöksiä sovelletaan myös muihin valmisteisiin, jotka on valmistettu homeopaattisilla valmistusmenetelmillä. Antroposofiset valmisteet lasketaan tällaisiksi valmisteiksi. Fimea

”Homeopatia parantaa suuremman prosentin potilaista kuin mikään muu hoitomenetelmä ja on epäilyksettä turvallisempaa ja taloudellisempaa sekä täydellisintä lääketieteellistä hoitoa.”- Mahatma Gandhi

Sivulla kirjoittamat näkemykseni perustuvat eri hoitomenetelmien koulutuksiini, kirjallisuuteen, tutkimuksiin, yli 15 000 sairaan asiakkaan perehtymiseen – ja ihan arkipäivän tosiasioiden näkemiseen. Teen yhdessä vaimoni  kanssa terveyteen liittyviä mittauksia elektronisilla laitteilla, etsien kehon epätasapainoja, joissa sairaustila ilmenee ja pyrimme selvittämään, miksi keho on mennyt kyseiseen sairaustilaan ja miten tilanteen saisi korjattua. Pyrimme kartoittamaan myös mahdolliset puutokset/ myrkyt ja annamme ohjeet ruokavalioon. Tutkimuslaitteemme ovat saksalaisia, amerikkalaisia ja EU:ssa hyväksyttyjä tutkimus-, hoitolaitteita. Kyseiset tutkimukset/ hoidot ovat turvallisia ja sopivat vauvasta vaariin.

Jouni Jämsä Bioresonans- terapeutti,  dipl. homeopaatti-, dipl. akupunkturiko-, dipl. ravintolisäterapeutti.
Koulutuksia: Bioresonans: MORA Friesenheim – Saksa, Natura Medica Akademiet Drammen – Norja. VEGA Shiltach – Saksa. SCIO Friesenheim – Saksa, Budapest – Unkari. Dipl. homeopaatti, iridologi homeopatian inst. – Tampere. Lääketieteen perusteet – opintokokonaisuus Turun-yliopisto. Dipl. akupunktio Colombo – Sri Lanka. Dipl. Kudos/mineraali tutkimus MDD – Helsinki. Ensiapukoulutuksia EA1, EA2 – SPR.