Terveyspalvelu

 

Tervetuloa Jouni Jämsän sivuille.

Kerron sivuilla vaihtoehtohoitojen, eli kehoa tukevin hoitojen tarpeesta, medikalisoitumisesta, tietämättömyydestä ja asenteista, joista eri hoitojen väliset ristiriidat Suomessa kumpuavat.

1.

Tämä sivusto sai alkunsa 2007, kun suomalaiset lääkärit ja skeptikot halusivat kehoa tukevat CAM-hoidot: akupunktio, homeopatia, ym., Suomessa jopa laittomiksi, ja rajata näin ihmisten valinnanvapautta. Suomesta halutaan “Neuvostoliittoa”, jossa kansalaisten asiat ja oikeudet omaan kehoon, -hoitoihin ja ruokavalioonkin päättää joukko ylipoistossa opetettuja ja sekalainen skeptikkoryhmä. Suomessa lääkäri Auvo Rauhala keksi jo vuonna –95 näille luontaisille hoidoille kampanjanimenkin: “uskomushoidot”, jolla ovat saaneet kansalaiset niitä väheksymään ja käyttämään lisääntyvästi vain patentoituja lääkehoitoja.

-Kampanja on osaltaan toiminut, mutta vaikutukset ovat koituneet pelkästään yhteiskunnan ja kansalaisten harmiksi. Olen seurannut sairaita ja heidän hoitamisia eri tavoin yli 20 vuotta ja vakuuttunut, että suurin osa syö lääkkeitä lisääntyvästi turhaan tai omaksi haitaksi. Moni tarvitsisi kehoa tukevia hoitoja ja yksilöityjä ruokavalioita. Nämä ovat tosiasioita asioita, joita ei saisi tuoda esiin – mutta vaihtoehtoja saisi mielin määrin nimitellä ja mustamaalata. 

Monet tutkimukset ja havainnot myös kertovat, että patenttilääketiede toimii parhaiten bisneksenä, jossa bisnes ja sairasjonot kasvavat samassa suhteessa. Tärkeät verorahat menevät vuosittain lisääntyvästi lääketehtaille, järjestelmän ylläpitoon ja luonto saastuu lääkkeistä kovaa vauhtia. Arvostetun lääketieteen BMJ julkaisun (2015) mukaan, vain 11 % lääkehoidoista antaa kiitettävän tuloksen. Parempia tuloksia saataisiin useissa sairasryhmissä, jos puututtaisiin syihin kattavammin ja aktivoitaisiin keho parantamaan, mutta niitä hoitoja ei voi tai kannata patentoida, joten lääketiedettä hallitsevat isot lääkeyhtiöt eivät ole niistä kiinnostuneita.

Kaupallinen lääketiede on sairastuttanut järjestelmän jo aika perusteellisesti. Se, että kampanjoihin on saatu mukaan toimittajia, opettajia, politiikkoja, (joista myöhemmässä 4. osassa lisää), ihmetyttää myös kovasti? Eikö tämän tason ihmiset katso lainkaan ympärille tai tutki asioita? 

Jonot kasvavat kaikissa ikäluokissa ja kaikkine hyvine puolineenkin, on sairaanhoidon laskettu olevan meidän kolmanneksi yleisin kuolemien aiheuttaja, sydän-, verisuonisairauksien ja syövän jälkeen. Yhdysvalloissa alle 50 vuotiaiden yleisin kuolin syy on jo opioidi lääkkeet. Suomessakin narkkareille annettavat subutex-korvaushoidot aiheuttavat eniten kuolemia huumeiden käyttäjissä. Olipa siis nykylääkkeet sitten kuinka tutkittuja tahansa ja käytetään niitä sitten sairauksien hoidoissa tai huumeina, ne ovat vaikutukseltaan monille hengenvaarallisia. Voisin luetella kymmeniä sairaustiloja, joissa luontaishoidot toimivat lääkehoitoja paremmin ja turvallisemmin – mutta nämä asiat ei ole tässä ajassa tärkeitä.

Sairaanhoidossa ei saisi lääketeollisuuden etu ja kapeakatseisuus hallita alaa nykyisen lailla. Alalla opetetaan uskomaan jo niin paljon synteettiseen lääkitsemistapaan, että luontaisempien hoitojen lisäksi yksilön ruokavaliotkin ovat Suomessa puoskarointia tai uskomusta – aivan kuin ihmiset haluaisivat dieetillään tai vaihtoehdoilla itselleen pahaa ja maksavat vielä siitä. Hippokrates ja Arvo Ylppökin olisivat tänä päivänä puoskareita, joita nämä kiihkeimmät vaatisivat eromaan.

Lääketieteen hyvät saavutukset alkavat lisääntyvästi hautautua liialliselle medikalisoitumiselle ja kääntyä itseään vastaan. Meret saastuvat lääkkeistä ja bakteerikannat muuttuvat meille hengenvaarallisiksi. Lääkkeistä saastuneet meret ja vaarallisiksi muuttuneet bakteerikannat, ei ole leikin asia, koska meret laajentavat ongelman kaikkialle. Olemme liian yksipuolisen hoitomenetelmien johdosta menossa kohti katastrofia.

Fanaattisesti lääkkeiden, leikkauksien tai rokotuksien pelkistä hyödyistä vannovat: “tiedeihmiset”/ skeptikot, eivät tarkastele asioita kovin laaja-alaisesti, vaan enemmänkin ideologisesti. Suomeen tarvittaisiinkin riippumaton taho, joka tutkisi, millä tavoin eri sairauksia ja niiden ennaltaehkäisyä olisi ensisijaisesti viisasta hoitaa. Kieltämällä tai vainoamalla ihmisten valintoja, kuten Suomessa toimitaan, ei saada aikaan mitään hyvää. Suomessa käytetään länsimaiden vähiten luontaishoitoja ja olemme samalla sairain länsimaa. Ongelmasta saa kiittää paljolti juuri skeptikkomielisiä (lääkäreitä, dosentteja, toimittajia), joiden elämänasenne on kieltää kaikki luontainen ja poliitikot pelkäävät heitä. 

Lääkekoulukunta kampanjoissaan väittää myös, että satoja tai tuhansia vuosia vanhoja hoitotapoja taas ei olisi “tutkittu” tai eivät sisällä “vaikuttavaa ainetta”. Aika monta asiaa voisi näillä perusteilla kieltää: maailman- ja elämän syntykin on kaikissa teorioissa uskomusta, mutta käytännössä totta. Kun kerran uskomuksista eri hoidoista julkisesti puhutaan, niin kyllähän nykyisessä “tutkitussa” lääkehoidoissa on usein kyse juuri siitä uskomuksesta tai toivomuksesta, kun lähdetään yksilölle kokeilemaan uutta lääkettä, jonka vaikutus, saati useamman yhteisvaikutus jää yksilölle aina nähtäväksi.

Jokainen voi myös itse miettiä, säilyisikö nämä Suomessa väitetyt “humpuukit” (akupunktiot, homeopatiat, yksilöidyt ruokavaliot) muuttumattomina satoja tai tuhansia vuosia ympäri maailmaa maksullisina hoitoina? “Tutkitut” lääkehoidot eivät useinkaan säily montaakaan vuotta markkinoilla tai korkeintaan kymmeniä vuosia.

Lääkkeellistä oirehoitoa voisi nimittää usein siksikin “uskomushoidoksi”, koska lieventämällä oireita saadaan potilas uskomaan hoidon olevan oikea, mutta sairaustila usein pysyy ja mahdollisesti piilevästi etenee. Kipu on hälytysmerkki, jotain on vialla – tee asialle jotakin. Voimakkaat lääkkeet saavat hälytysjärjestelmän kyllä pois päältä, mutta ei usein paranna ja lääkkeet voivat jo itsessään aiheuttaa vakavamman tilan – josta todellisuudessa potilas kantaa itse vastuun, vaikka puhutaan vastuullisesta hoidosta.

Todellisuudessa ei lääketieteessä ole mitään yksilölle tutkittua ja vastuulista hoitoa – se on paljolti myös sitä “uskomusta” tai myyttiä. Lääkäri “määrää” lääkkeen ja se “pitää syödä”, kun on määrätty, mutta jos ilmeneekin haittoja, on potilas yksin vastuussa lääkkeen käytöstä. Lääkkeet ovat yksityisten laboratorioiden kehittelemiä ja raportoimia valmisteita, joissa vaadittava suhteettoman kallis rekisteröinti, joka myös pitää halvat luontaisvalmisteet, -hoidot poissa järjestelmästä. Samalla tämä rekisteröinti poistaa vastuun ja vastuu jää vähiten valmistetta tunteville potilaille. Lappunen paketin mukana kertoo vähätellen: “alkuvaiheessa saattaa esiintyä…” ja näin vastuu haitoista jää käyttäjälle. Jokainen voi vain arvailla, minkä pituisia vankeustuomioita tulisi luontaishoitajille, jos he aiheuttaisivat samoin sairauksia ja kuolemia asiakkailleen.

On olemassa vuosisatojen, tai -tuhansien kokemukseen perustuvia kehoa tukevia hoitoja, joita räätälöidään yksilön tarpeisiin. Hoidoilla pyritään poistamaan epätasapainon aiheuttama sairaustila, herättämään puolustus ja haittariskit ovat niissä yleensä kävelyä vähäisemmät, mutta tulokset osaavien käsissä kiitettäviä. Ongelma länsimaissa on niiden vähäinen kaupallisuus (ei voi patentoida), Suomessa osaajia suhteellisen vähän ja yhteiskunta ei lääkäreiden vastustuksen johdosta tue kyseisiä hoitoja.

Haitat kun luontaishoidoissa ovat tunnetusti vähäiset, on haluttu esittää, että sairasteleva ihminen ei menisi “oikeaan hoitoon”. Oikea hoito on kovin teoreettinen näkökulma ja ihminenhän voi mennä vaikka jalkapallotteluun lääkärin sijasta. Se mikä on oikeaa hoitoa sitten kenellekin tai johonkin, ei voida yleisesti määrittää. Joka päivä Suomessa kuolee useita ihmisiä lääkehoitojen haittoihin sairauksissa, joihin he eivät itsessään olisi kuolleet – joten he ovat vähintäänkin menneet/ luottaneet vääriin hoitoihin.

Kyllä esim. migreeni- tai selkäsärkyisen kannattaa ensisijaisesti etsiä apua akupunktiosta ja ruokavaliosta –  haittoja omaavien lääkkeiden sijasta, jos ajatellaan sairaan parasta. Yleensä vaihtoehtoihin päädytään vasta, kun kovissa hoidoissa on melkein käynyt huonosti tai lääkkeet ei vain toimi ja joku kertoo itse saaneensa paremman avun muusta – ja kun kansalainen uskaltaa uhmata Suomessa huuhaa leimaa.

Diagnosointi, eli löytää sairaudelle nimi, on länsimainen ilmiö ja monesti jopa lääkärin ainoa tapa auttaa sairasta. Diagnoosi ei kuitenkaan paranna, vaan tyypittää, ja oireita pyritään lievittämään, jos mahdollista niin lääkkein. Luontaisemmissa hoitotavoissa, jos perehtyy alaan perusteellisemmin, on tärkeää kehon tila – eli epätasapainossa oleva keho oireilee sairauksina ja sille on yleensä syynsä. Ja sitä epätasapainoa: aktivoimalla, vähentämällä, avaamalla, ravitsemalla, ruokavalioita muuttamalla, puhdistamalla, syitä poistamalla, niin useat sairaustilat poistuisivat tarpeettomina – eli autetaan kehoa itseään parantamaan. Keho on meidän vahvin parantaja, mutta tarvitsee siihen toisinaan apua.

-Tämä on aivan järkeen käyvää asiaa, mutta jos luontaisemmat hoidot syrjäyttävät lääkehoitoja tai lääkäreiden auktoriteettia, niin niitä yritetään eritavoin mustamaalata. Siksi varteenotettavat vaihtoehdot pitäisikin kuulua Keski-eurooppalaiseen tapaan lääkäreiden koulutukseen, jotta myös Suomen lääkärit voisi niitä käyttää ja ymmärtäisivät niistä enemmän.

Kehoa tukevat hoitomuodot ei usein muistuta totuttua länsimaista lääkehoitoa, jolloin asiaan perehtymättömät eivät halua niitä siksikään ymmärtää. Enkä tarkoita näissä vertailuissa myöskään hengenvaarallisia sairaustiloja, joita on aina parasta hoitaa sairaaloissa tai lääkkein. Yleistäminen tai joko/ tai määritelmät ovat myös turhia leimakirveitä, jota lääkekoulukunta usein käyttää.

-On kuitenkin aika vähän sairauksia, joihin ei kehoa tukevilla menetelmillä voi asiansa osaava vaikuttaa jopa merkittävästi, ja mitä aikaisemmassa vaiheessa sairautta, sitä paremmat mahdollisuudet. Kohtaukset, tapaturmat, myrkytykset, tartunnat, on niissä sairaalahoito yleensä parasta hoitoa, mutta kehoa tukevat hoidot ovat usein hyviä jälki- tai tukihoitoja niissäkin.

Kroonisissa sairauksissa on lähes aina taustalla tulehdus, jota keho ei saa aisoihin, pysty tai jaksa hoitaa ja tarvitsisi usein vain aktivointia parantuakseen. Tärkeään vastustuskyvyn stimulaatioon varsinkin homeopatia perustuu, eikä niinkään lääkevaikutukseen. Nämä ovat siis kaksi eri hoitotapaa, joilla molemmilla on tarpeensa, mutta niiden ei pitäisi edes yrittää kumota toisiaan, vaan toimia yhteistyössä. Suurin osa sairauksista voitaisiin hoitaa kehoa tukemalla, ruokavaliomuutoksilla ja lääkettä käyttää vain vakavissa tapauksissa, jos ei muut hoidot auta. Nyt tilanne on päin vastainen.

Sitten, jos edes vähän halutaan ajatella seuraavia sukupolvia ja luontoa eläimineen, niin lääkkeitä ei pitäisi luontoon päästää, vaan pyrkiä hoitamaan sairauksia luontaisemmilla vaihtoehdoilla, joiden nimitys pitäisi olla vaihtoehtojen sijasta monessa ensisijaisia hoitoja. Lääkkeiden valmistus saastuttaa, lääkkeiden käytöllä on riskinsä ja lääkkeiden ulostaminen saastuttaa – joten jos vaihtoehtoja tämmöiselle on, niin miksi niitä ei käytetä ensisijaisesti? Kaupallisuus on vääristänyt tilanteen, joka on johtamassa katastrofiin. Meitä uhkaa suureksi paisuneen lääkitsemisen johdosta jo pelkästään bakteerein vallankumous, joka on ehkä jo seuraava “Rutto” ja laajuudessaan pahempikin, koska hengenvaaralliseksi muuntuneita bakteereja levittävät myös meret. Vaihtoehtoja vastustaa Suomessa vain ne, jotka eivät halua perehtyä niihin ja vastustus on heille pakkomielle.

2.

Maailman suurin tulevaisuuden ongelma on lisääntyvä medikalisoituminen – sen ihmisille aiheuttamat heikkoudet/sairaudet ja lääkejäämistä johtuva luonnon saastuminen. Nämä ongelmat ovat pitkälti jo tiedossa, mutta suuren kaupallisuuden johdosta asialle ei vielä haluta vaihtoehtoa. Iso ristiriita on myös se, että sairas on nykyiselle järjestelmälle vain niin paljon hyödyllisempi kuin terve. Tässä välissä muistutan kapeakatseisia, että ei pidä pula-aikojen poistumisen tuomia terveyshyötyjä siirtää tilastoissa nykyiselle lääketieteelle. Vaikka monessa lääketiede onkin ehdotonta hoitoa, sen hyvän varjolla toteutetaan niin paljon haittaa aiheuttavaa lääkehoitoa, joka on heikentämässä ihmisrodun, saastuttamassa ja muuttamassa luonnon pysyvästi – eikä tämä ole mielipide.

Ei asiasta pidä syyttää myöskään lääkäreitä, koska heidät vain koulutetaan liiaksi lääketeollisuuden “myyntimieheksi” – ja niin kauan kun tärkein on kaupallisuus, sinua ei edes haluta terveeksi. Ajatellaanpa nyt vaikka antibioottia, jonka käytännön ja lukuisten tutkimusten mukaan tiedetään altistavan: tulehduskierteelle, allergioille, käytöshäiriöille, suolistosairauksille, lihavuudelle, diabetekselle, syövälle, niin kuinka monia miljardeja nämäkin räjähdysmäisesti lisääntyneet jälkitilat tuovat nykyisin lääketeollisuudelle? 50 vuotta sitten nämä olivat vielä harvinaisia sairauksia ja nykyisin niitä kutsutaan “perinnöllisiksi sairauksiksi”, jotka olisi peritty sukupolvilta, joilla näitä ei juuri ollut.

– No, jos ei joku olisikaan niitä sitten perinyt, niin mitkä ovat lähes kaikkien terveenä syntyneen lasten ensimmäiset ja usein vuosia kestävät lääkekuurit? – antibiootit ja usein ensikuuri lapselle ihan varmuuden vuoksi korvatulehdukseen. Lisäksi antibiootit eivät sitä korvatulehdusta edes paranna, vaan aiheuttaa tutkimustenkin mukaan lähinnä korvatulehduskierteen, joka valitettavasti nykyisen tiedon mukaan jatkuu enemmän tai vähemmän sitten muina sairauksina jopa lopun elämän. Jos terapeutit tai lasten vanhemmat aiheuttaisivat toimillaan antibioottien altistamia jälkisairauksia lapsilleen, ei vankeustuomioille olisi vaihtoehtoja. Arkipäivän sairauksissa ei ajatella kovin rationaalisesti. Usein ei ole ensijäinen asia potilaan etu tai hyvä lopputulos, vaan että hoito tapahtuu lääkkeillä.

Myöhemmin vielä tekstissä ilmenee, kuinka nykyinen lisääntynyt lääkehoito on vain huonontanut yleisesti terveyttä: Sairasjonot kasvaneet, lääkärit eivät ulkomailta lisärekrytoinnin johdostakaan riitä, sairaslomat 2000 luvulla kaksinkertaistuneet, lääkkeet/ hoitovirheet jo kolmanneksi yleisin kuolinsyy ja meret saastuvat lääkkeistä kovaa vauhtia – jossa meitä ja meren eläviä odottaa jo nyt katastrofi. Myös Päijänteestä on jo löydetty suuria lääkejäämäpitoisuuksia. Eli juomalla Helsingissä Päijänteestä pumpattua vettä (veden puhdistus ei poista lääkejäämiä) saat päivän annoksen ehkäisypilleriä, reumalääkkeitä, antibiootteja, happosalpaajia, masennuslääkkeitä, mielialalääkkeitä, jne.

-Lääkkeiden ja varsinkin mielialalääkkeiden pitkäaikeinen käyttö muuttaa tunnetusti myös käyttäjän persoonaa – Joten saastuneen veden- ja ruoan nauttimisella, ei siltäkään ilmiöltä ja varsinkaan kehittyvien lasten kohdalla ei voida välttyä. Peter C. Gøtzsche, joka on kliinisten tutkimusten suunnittelun ja analyysin professori Kööpenhaminan yliopistosta, on tutkimuksissaan päätynyt: “Psykiatrian lääkkeistä 98 % käytetään turhaan.”

Nykyinen pitkälti kaupallisuuteen perustuva oirelääkehullutus pitäisi monilta osin jo romuttaa, lääkärit kouluttaa laajemmin, palkka olla lääkärilläkin tulosvastuullisempi. Eivätkä lääkäritkään tykkää siitä, että potilaat käyvät oirelääkityksen sijaan salaa parantumassa jossakin toisaalla tai hoitavat lääkkeiden sijaan itseään ruokavalioilla. – tilanne korjaantuisi, jos nämä yksilöidyt ruokaohjeetkin tulisivat lääkäreiltä itseltään. Se, että kielletään vaihtoehdot, jota jotkut lääkärit ja skeptikot ajaa, ei noudata perustuslakia, länsimaista demokratiaa tai ihmisten parasta.

Valtion ei pitäisi lisääntyvästi suoltaa rahaa enää vain lääketeollisuuksille, kun haitat ovat monessa hyötyjä suurempia ja potilasjonot hyvinvointiaikana kaikissa ikäluokissa kasvaneet. Suomessa on enemmän sairaita kuin koskaan ja huomenna on vielä enemmän. Sota aikana oli Suomessa n. 1000 lääkäriä, nyt lienee 30 000, eikä he läheskään riitä. Sota-aika, pula-aika+ lapsikuolleisuus laski eniten silloista keski-ikää, mutta ihmiset olivat nykyisiä terveempiä.

3.

Maailman toiseksi käytetyin hoitomuoto Homeapatia (WHO)perustuu alkuaineiden/ kasvien voimakkaaseen laimentamiseen ravistus tekniikalla, joka synnyttää valmisteeseen elektromagneettisen taajuuden, joka sitten vaikuttaa ihmisiin tai eläimiin solutasolla. Homeopatian sivuuttamien sairauksien hoidossa on typerä- ja kallis virhe. Homeapatia on paljolti aina yksilöhoitoa ja sitä ei voi tutkia uskottavasti kaksoissokkotutkimuksella, jossa sairasryhmälle annetaan samaa lääkettä.

Homeopatia on EU maissa direktiivin suojattua lääkehoitoa, jota valvoo Lääkelaitokset – ei siis mitkään uskomuskunnat. Homeopatialla voi parantua myös semmoisista sairauksista, joihin kaupallinen lääketiede ei ole pystynyt tarjoaman aina edes helpotusta, kuten: väsymysoire-, lapsettomuus-, tulehduskierre-, selkä-, migreeni-, nivel-, allergia-, sähkö-yliherkkyys-, käytöshäiriö-, masennus-, hermostosairauksissa – koska homeopatia aktivoi/ normalisoi kehoa itseään parantamaan. Uskomuksen kanssa taas homeopatiassa ei ole mitään merkitystä, se on tarkoituksellinen pilkkanimi.

Homeopatia soveltuu niin epäilijöiden, lapsien kuin eläintenkin vaivoihin – tulehduksista käytöshäiriöihin. Homeopatialla voi hoitaa myös puutarhaa, jossa oikein valitulla valmisteella häädetään: kirvat, toukat, etanat tai lisätään kasvua. Homeopatia tulee olemaan tulevaisuutta, kunhan oirelääkebisnes jää muodista tai lääkkeitä ei enää saa päästää luontoon. Rokotuksetkin ovat saaneet mallinsa juuri homepatista: Homeopatian isä Lääkäri/kemisti Samuel Hahnemann (1755-1843) huomasi laimentaessaan myrkkyjä, että sama parantaa saman –  kun sairauden aiheuttajaa annetaan ihmiselle tai eläimelle tarpeeksi laimeana, se herättää kehon oman puolustus. Rokotus- ja siedätyshoidoissa käytetään juuri tätä mallia. Tämä on huomattu nyt myös syövän hoidossa ja tulee varmasti lisääntymään, kunhan “uuden” menetelmän pystyy aina vain jotenkin patentoimaan.

Homeopatia sairaan kehon hoidossa, on vain tarkan lääkevalintaperusteen johdosta allopatiahoitoa (lääkehoitoa) haasteellisempi hoitomalli, mutta osaavissa käsissä kovin palkitseva. Homeopatiassa tuloksia saadakseen on siis löydettävä oikea hoito yksilölle, ei niin ikään sairauteen. Homeopatian vaikutus perustuu mikro-electromagneettiseen impulssiin, joka aktivoi/ normalisoi solujen sähköistä varausta ja auttaa kehoa itseään taas parantamaan. Homeopatiasta Nobel-palkituiden arvioita: http://www.jounijamsa.fi/tieteellisia-tutkimuksia-homeopatiasta/ . Homeopatialääkkeet valmistaa maailmalla lääketeollisuus. Homeopatiaa ei voi patentoida, joten se ei kiinnosta suurta lääketeollisuutta. Homeopatia on myös liian vanha hoitomalli noustakseen nykyisessä patenttiteollisuuden pyörteissä ansaittuunsa asemaansa.

Yksilölle räätälöitävää holistista homeopatiahoitoa ei voi siis tutkia uskottavasti kaksoissokkotutkimuksilla, tai pitäisi olla ensiksi 100 samaa ihmistä ja löytää niille ensin oikea lääke ja sitten 100 verrokkia, jotta tutkimus olisi uskottava. Tehtyihin epäluotettaviin tutkimuksiin skeptikot kuitenkin aina vetoavat ja saavat asenteellaan monet ihmiset ajattelemaan, ettei kannata sitten homeopatiaa edes kokeilla. Mieleen voi tulla myös se, “että jos niistä olisi apua, niin kyllähän lääkärit niitä käyttäisi”. Itse ajattelin juuri noin 15 vuotinana – myöhemmin näytöt ja ihan realismi ajatellen homeopatian maailman laajuista käyttöä, pakotti miettimään asian laitaa. Asiat ei ikävä kyllä mene Suomessa niin. Lääketeollisuuden patenttilääkkeisiin lääkärit Suomessa koulutetaan ja muu on “humpuukia” ja kunnallisella puolella jopa kiellettyä.

Keski-Euroopassa asia on jo eri, kun siellä lääkärin koulutukseen kuuluu myös homeopatian perusteet – siellä n. 50 000 lääkäriä käyttää homeopatiaa vastaanotoillaan ja on käyttäjiä on n. 100 000 000 + eläimille (kotieläimet, karja, hevoset) käytetty homeopatia. Suomessa vastaavasti kourallinen skeptikko-aktivisteja haluaa elämäntyönään kumota käytännön tosiasiat ja moni uskoo heitä. Olenkin huolissani siitä, että moni toimittaja on lähtenyt skeptikoiden kiihkon tielle.

Näitä kehoa tukevia yksilöhoitoja pitäisi ensisijaisesti edustaa lääkäreiden, koska hoito on usein parantamista, ja puoskarit myisivät sairaille valmisteita, jotka usein vain harhaanjohtavasti vähentävät sairauden tunnetta, altistavat kierteille ja jossa mahdolliset haitat jää sairaan vastuulle. Suomessa ei vallitsevan lääkemonopolin johdosta kuitenkaan ymmärretä, tai haluta ymmärtää, kuinka monia sairauksia voisi hoitaa lääkitsemisen tai leikkauksen sijasta kehoa tukemalla terveeksi tai ainakin oireettomaksi ja ilman riskejä.

4.

Vuonna 1987 perustettiin Suomeen Amerikasta lähtöisin oleva lahko, Skepsis ry, jonka jäsenistö ei yleisesti tunne lääketiedettä, saati vaihtoehtoishoitoja, mutta vaativat kiihkoisasti patenttilääketeollisuuden monopolia. Skeptikot tukevat tunnetusti aina sitä suurta teollisuutta ja ovat mm. sitä mieltä, että geenimanipulointi on oikea tapa, luomu on väärä, lisäaineet ovat turvallisia, ilmastomuutosta ei ole teollisuuden johdosta tapahtumassa, jne. Käytännössä kuitenkin, niin kauan kun historiaa on kirjoitettu ja jälkeenpäin analysoitu, ovat aikansa skeptikot olleet liki kaikessa aina väärässä ja este kehitykselle.

– Aikansa skeptikot pitivät maapalloa litteänä, aurinko kiersi maata, ja muuta väittäviä uhattiin kuolemalla –  ja “Noitia” poltettiin roviolla. Meillä löytyy nytkin useita skeptikoita, jotka olisivat heti valmiita noitarovioihin. Se, että skeptikoita löytyy myös korkeassa asemassa ja varsikin terveyden alalla olevina, on tietysti huolestuttavaa. Mikä menee ylipoisto-, lääketiede- tai psykiatrin koulutuksessa pieleen, jos he omaavat valmistuessaan niin kaksijakoisen maailman: tuota minä haluan auttaa, tuon minä haluan tuomita.

Skeptikon ideologia on hyvin uskonnollien ja tuomitseva. Perinteiset jumaluskonnot ovat vuosisadoissa sivistyneet olla tuomitsematta muita, joitain islaminhaaroja lukuun ottamatta, mutta skeptikot ovat taantuneet 1600–1700 luvulle, jossa ihmisten omat kokemukset ja ajatukset ovat väärää ajattelua (syntiä), jotka pitäisi syrjäyttää kaupallisemman tieteen edestä. Sen jotenkin ymmärtäisin, jos kaupallisempi haara maksaisi näille skeptikoille provikkaa työstään ”kilpailijoitaan” kohtaan, mutta yksittäisiä lääkäreitä lukuun ottamatta näin ei tapahdu.

Skeptikot tunnistaa yleensä mantroistaan ja nimittelyistä eri aloja kohtaan: “uskomusta, hörhöt, puoskarit, huuhaata, tutkimatonta, uskomusmaakarit, käärmeöljykauppiaat…”. Skeptikon tuntee myös siitä, että hän ei koskaan oikeasti perehdy kohteeseensa, eikä halukaan, koska se voisi viedä vihalta pohjan. Näitä tietämättömiä ja jopa kiihkoisiksi profiloituneita Skeptikoita Suomessa on esim: Markku Myllykangas dosentti ja Hannu Lauerma psykiatri. Myös monia toimittajia on saatu manipuloitua tähän aatteeseen, kuten Sanna Ukkola Yle, Satu Miettinen Yle, Saara Karhu Yle/ kansanedustaja, Jaakko Loikkanen entinen Yle, nykyisin MTV-uutiset ja Anna Perho toimittaja/kolumnisti, Henkka Hyppönen TV juontaja.

Myös Ivan Puopolo, entinen Yle, nykyisin aamuMTV juontaja, on kertonut olevansa “vihainen skeptikko”. Eli Ivan vihaa ihmisiä, aloja, ideologioita, joita hän ei tunne tai ne eroavat hänen omasta näkemyksistään. Jos minä vastaavasti vihaisin julkisesti Ivan Puopoloa hänen ulkomaalaistaustansa johdosta, olisin tuomittu Rasisti. Eli Suomessa saa julkisesti vihata vain määrättyjä kansanryhmiä. Ivanin ei kuitenkaan pitäisi tuomita, jos hänkään ei halua tulla tuomituksi.

Yksi ideologi-skeptikko on myös MTV:n juontaja, kolumnisti Tuomas Enbuske, joka kertoo uskovansa vain “tutkittuun” tietoon, mutta ristiriitaisesti pitää itseään älykkäänä, vaikka siitä on olemassa vain hänen oma näkemyksensä. Näistä mainituista skeptikoista ketään ei voi mieltää älykkääksi, kun ovat lähteneet tälle tielle. Ei älykkyyttä ole se, että osaa kahta vierasta kieltä, tietää hiukan politiikasta, muistaa historiaa ulkoa ja tietää muiden asiat paremmin, kun he itse. Älykkyys on paljolti asioiden sovittamista, loogisuutta, käytännön ymmärtämistä ja toteamista. Ei myöskään “tutkituilla” asioilla ole useinkaan mitään tekemistä älykkyyden tai tieteen kanssa. Täytyy osata erottaa kaupallisuus tutkitusta tiedosta, johon kaupallisuuteen ns. “tutkittu” nykyään enimmäkseen pohjautuu.

Skeptikkoja on myös Mikko Hyppönen F-secure, Pete Poskiparta mentalisti, Pertti Jarla sarjakuvapiirtäjä ja Arno Kotro opettaja/kolumnisti – jonka oma panos on saada peruskoulu tuomitsemaan “uskomushoidot”, eli manipuloimaan jo lapset luontaisoppeja vastaan. Kotron pitäisi opettajana olla tutkiva realisti, mutta viha-asenteensa vuoksi hän ei perehdy asioihin ja on itsekin manipuloituna menettänyt kyvyn ajatella loogisesti.

Myös Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve on voimakkaasti asenteellinen luontaishoitoja ja käyttäjiä kohtaan, kieltoja vaativa ja pilkkatermejä niistä käyttävä. Pälve on aiemmin esittänyt toiveensa lailla kieltää sairaita menemästä luontaishoitoihin ja terapeuttien toimittamisesta vankilaan, jos hoitavat apua etsiviä sairaita. Pälven pitäisi Lääkäriliiton edustajana olla ensisijaisesti huolissaan oman koulukunnan lisääntyvistä haitoista ja kehottaa myös lääkäreitä noudattaa valaansa, jossa he lupaavat kunnioittaa potilaan tahtoa.

Maalaislääkäri Tapani Kiminkinen totesi kerran TV:ssä, ettei tiedä mitään homeopatiasta, mutta APU-lehdessä kertoi: “terapeuttien olevan vääriä profeettoja” – että sen verran ties. Näitä kaikkia yhdistää se, että heillä on alansa tietämystä, mutta toisen alan tietämys heitä ärsyttää ja toisia ihan vihaan asti – vaikka asia ei varsinaisesti liity heidän elämäänsä mitenkään.

Sitten on näitä, ei niin tunnettuja skeptikkoja, jotka uskovat olevansa tieteen edustajia, kuten koiran perimää tutkinut Tiina Raevaara, joka on Skepsis ry:n varapuheenjohtaja ja skeptikoituneen Ylen vakiovieras. Raevaara pitää blogia (Roskatiede) jossa hän anonyymi “Tiinana” haukkuu ja kiroaa kaikki luontaisemmat vaihtoehdot ja -toimijat – esittelemällä itse olevansa tieteen pitkäaikainen edustaja. Sitä minä jaksan aina ihmetellä, että miksi nämä muita älykkäämmät yksilöt ei sitten koskaan tee mitään hyödyllistä tieteen tai sairaiden hyväksi? Muutama vuosi yliopistoa tekee heistä yli-ihmisiä, mutta missä jatko?

– No ei koiran genetiikkaa opiskelemalla tulla kovin laajaksi tieteen edustajaksi, vaikka haluaisikin – ja se pitäisi jonkun tälle Tiinalle kertoa. Koirien jalostaminen on tuonut koirille lähinnä kärsimystä ja voi oppiaiheena jopa heikentää luontaisen kyvyn hahmotella asioita oikein. Tiinan kannattaisi perehtyä asioihin laajemmin ja viedä joskus vaikka sairastava koira homeopaatin luokse, niin ehkä asioita avartuu. Itse olen hoitanut koirilta: astmoja, allergioita, virtsatulehduksia, nivelsairauksia, pentujen sisäkasteluja kuntoon homeopatialla – eikä koira tiedä, että sitä on hoidettu, joten ainakin uskomusteoria voisi Tiinalle kumoutuu sillä käynnillä. “Ainoat oppineet ovat itse oppineet, muut ovat opetettuja.” – Erno Paasilinna.

Skeptikot ovat usein myös kovin vihoissaan siitä, että luontaisalalla (“uskomushoidoissa”) liikkuu miljoonia euroja. Skeptikot haluavat siis määrittää: keihin saat luottaa, mistä saat kokea hyötyä ja miten rahasikin käytät. Skeptikot voisivat hiukan vielä päivittää, mihin turhiin meidän terveydenhoitoon ohjatut verorahamme nykyisin tuhlataan: terveydenhoito maksaa vuodessa 19,5 miljardia (2014) ja silti sairaat vain lisääntyvät ja joutuvat etsimään apua omalla rahalla vielä muualta. Skeptikoiden mielestä on “vastuutonta”, että terapeuteilla ja luontaistuotekauppiailla on töitä, ihmiset sijoittavat terveyteensä, ovat itse tyytyväisiä ja yhteiskunta saa menojen sijasta verorahaa ja vältytään edes osin lisääntyviltä lääkekuureilta.

Skepsismi dumpataan ihmisiin kuten ismit yleensä. Skeptikko on yleensä ensin manipuloitu vihaamaan joitain ryhmiä ja jatkamaan puhetta sillä saralla. Esimerkiksi Ylen toimittajissa on paljon vihaisia skeptikoita, joka johtunee siitä, että Ylellä oli vuosikymmeniä toimittajana Skepsis ry:n perustaja Matti Virtanen, joka toimittajien kahvipöytäkeskustelulla sai skeptikoiden mielikuvitusväittämillä nuoret toimittajat luontaishoitojen vastustajiksi ja kuvittelemaan, että vain teollinen pilleri on kaikessa oikeaa hoitoa. Skeptikot ei myöskään kerro, missä ovat ne “uskomushoitojen” uhrit,  kun semmoisia kansanryhmiä tai yhdistyksiä ei näy?

1887 Rankassa, kun tiedeakatemiassa tutkittiin Edisonin fonografin keksimää Levysoitinta, niin akatemian silloinen skeptikko professori kävi esittelijän kimppuun sanoen: “Heitä ei vatsastapuhuja täällä huijaa”. Kun skeptikko ei ymmärrä, vika on viestin tuojassa. Usein sitten myöhemmin ymmärryksen laajennettua, on asiat todettu itsestään selviksi ja seuraava skeptikko-sukupolvi ominut ne omaksi tieteeksi.

Albert Einstein sanoi:Tärkein asia on olla lopettamatta kyselemistä.” – Eli jos et itse etsi totuuksia, et myös löydä niitä, ja joku toinen valaa ne sinuun. Einstein sanoi myös: “Hulluutta on tehdä asiat samalla tavalla ja toivoa, että lopputulos olisi erilainen.” Lääketiede on “pyhä” asia, se on meidän “nykykirkko” jota ei saisi kyseenalaistaa, mutta joudun vastineeksi ja perustelujen myötä suvuillani hiukan arvostelemaan. Lääketiede tekee tosi paljon tätä Einsteinin tarkoittamaa “hulluutta” ja skeptikot perehtymättä tukevat sitä hulluutta. Skepsismi on rasismin ja fundamentalismin yhdistelmä, jossa jäsenet harvoin, jos koskaan tutustuvat tuomitseviinsa kohteisiinsa, vaan yhtyvät yhdistyksen banderolleihin ja pitävät niitä totuutena.

Skeptikoksi ei saisi kuitenkaan idealisoitua: lääkäri, psykiatri, toimittaja, opettaja tai tuomari, koska skepsismi on niin voimakas ismi, että se ei voi olla vaikuttamatta heidän työhönsä käsitellä ihmisiä oikeudenmukaisesti tai jakaa oikeaa tietoa. Skeptikot lienevätkin Suomen kantaväestön ainoita uskovaisia, joiden ideologia on tuomita tai kieltää julkisesti “vääräoppiset” ja tavoite on estää ihmisiä jopa kohtaamasta toisiaan. Skeptikot rikkovat näissä tavoitteissaan jopa perustuslakia. Skeptikoidenkinon tapana on myös maksimoida ideologiansa oikeus ja muotoilla banderollinsa niin, että heidän tuomitut kohteensa aiheuttaisi vahinkoa aina niihin heikompiin, kuten lapsiin ja sairaisiin, jolloin skepsismi saisi enemmän oikeutta, hyväksyntää ja kannattajia puolelleen. Totuus on kuitenkin aivan toinen.

5.

“Tutkittu” johon alati vedotaan, ei ole mielestäni faktaperusta usein mihinkään, koska rahalla saa nykyisin lähes minkä tahansa tutkimustuloksen.  Se mikä on tänä päivänä tutkittua faktaa, on usein huomenna tai vuosikymmenen päästä fiktiota tai hiljaisuudessaan vain hävinnyt. Kukaan ei myöskään rahoita tarvittavilla miljoonilla semmoista tutkimusta, josta ei taloudellisesti jotenkin hyödy ja kehoa tukevia hoitoja ei voi patentoida ja siten omistaa. Kaikkea ei voi myöskään samalla kaavalla uskottavasti edes tutkia.

Käytännön kokemus on se uskottavin tutkimus, jollei paras, koska siihen ei voi vaikuttaa rahalla tai asemalla. Turun yliopiston lääketieteen professori Juhani Knuuti, joka fanaattisesti edustaa vain kaupallista tutkimusta, pitää blogia, jossa haukkuu asemaansa hyväksi käyttäen kuin asiantuntijana: luontaishoidot, -valmisteet, -kokemusperäiset alat: “huuhaaksi tai tutkimattomaksi huijaukseksi.” Knuuti etsii luontaishoidoista tai -valmisteista epäkohtia, joista voisi tehdä raflaavia leimakirveitä blogiinsa. Hyvää hän ei asenteellisena luontaisalaa kohtaan löydä lainkaan, joka kertoo  professorin asenteesta.

Knuuti on laatinut asiasta myös pyramidin, jossa vähäisempinä tutkimusnäyttönä hän pitää: “asiantuntijan mielipidettä, potilastapausta tai omaa kokemusta”. Tällä hän ehkä tietämättään leimaa myös itsensä “uskomus” asiantuntijaksi. Kokemusperäinen tieto, kansalaisten kokemat hyödyt ja parantumiset luontaishoidoissa, olisi Knuutin mielestä kuitenkin huuhaata. Ruokavalioilla, ravinteilla, homeopatialla hoidettu sairaus, olisi siis onnistuessaankin huijausta tai uskomusta. Vastaavasti kaupallisen järjestelmän tuottama pilleri, olisi totuus –  vaikka kansalainen ei siitä kokonaisvaltaista- tai ei mitään apua saisikaan.

Jos jotakin ei ole tutkittu, sitä ei pysty samalla kaavalla tutkimaan tai sitä on tutkittu väärin, se ei tee vielä mistään huuhaata. Näillä perusteilla kuitenkin alati leimataan monet hoidot. Tämmöinen asenteellinen tuomitseminen ei hyödytä ketään, mutta johtaa siihen, että lääkärin vastaanotolle ei kannata kertoa vaihtoehtoisista hoidoistasi, koska se nostaa usein myrskyn vesilasissa.

Voit kertoa lääkärillesi turvallisesti huumeiden käytöstä, perversioista tai tekemistäsi rikoksista, mutta et luontaishoidoistasi, ainakaan hyvistä kokemuksesta – koska se voi olla pahinta mitä voit hänelle sanoa ja mikään vaitiolovelvollisuus ei estä häntä laittamasta kertomuksiasi leimaavasti (potilas uskoo uskomushoitoihin) yleiseen tiedostoon. Tiedostosta sitten myös seuraava lääkäri osaa asettaa sinut ansaitsemaasi luopio asemaan. Yksipuolinen koulutus ja kaupallisuus on sumentanut terveydenhoidon ja etiikan. Olet osa luontoa, mutta apua terveyteen et saa sieltä etsiä tai asiasta kiihkoutunut lääkäri voi kieltää sinua tulemasta enää kunnalliseen terveydenhoitoon lainkaan.  

Knuuti ja moni lääkäri on ehkä unohtanut, että ovat lääkärivalassaan vannonut: “Kunnioittaa potilaan tahtoa.” No, ei kaikkia valoja ihminen voi muistaa, mutta lääkäri ei kuitenkaan omista kunnallista terveydenhoitoa, joten kansalaisten verorahoilla korkeaa palkkaa saavan pitäisi ainakin yrittää kunnioittaa maksajiaan, vaikka lääkärin työssään ei onnistuisikaan riittävästi. Olen nimittäin aika varma, että jos synteettiset lääkkeet olisivat niin toimivia ja turvallisia, kun vaikka Knuuti haluaa niiden olevan, ei terapeutteja enää olisi, eikä lääkäreitä kiinnostaisi potilaidensa “turhat” kokeilut terapeuttien hoidoissa.

Onko sitten “tutkittu” useinkaan totuus? Tutkimuksissa yleensä maksaja määrittää: mitä tutkitaan ja mitä tutkimuksella halutaan tavoittaa. Tutkimustuloksissa olisi aina tärkeää todistetusti ilmoittaa, kuka tutkimuksen on rahoittanut. Jos vaikka kahviteollisuus antaa sinulle suoraan tai välikäsien kautta miljoona euroa tutkimusrahaa, jotta tutkisit: Olisiko kahvi hyvä diabeteksen ennaltaehkäisijä? Luuletko tulevasi siihen tulokseen, että et löytänyt mitään merkkejä kyseisestä hyödystä? No et varmaan tule, olet vuoden saanut tehdä unelma työtä täydelle ylläpidolla ja haluat varmaan tehdä niitä jatkossakin. Suurin osa tämän päivän tutkimuksista on rahoittajan tarpeeseen räätälöityjä – kuten lääketutkimuksissakin, tutkijat aina kirjoittaa ne raportit. 

Tutkittujen lääkkeiden todelliset vaikutukset nähdään yleensä vuosikymmenten käytön myötä, kuten on tapahtunut luontaishoidoissakin. Mikä on sitten yleisesti parasta hoitoa? Mitään tutkimusta tai vertailua lääkehoidot vs. luontaishoidot ei koskaan tehdä, vaikka semmoinen harhakuvitelma usein luodaan. – Satojen miljoonien rahoituksen tarve rajaa sen, mitkä, tai keiden valmisteet voivat vain saada tuon “tutkitun” tuotteen statuksen ja päästä lääkelistalle. Kaikki mikä jää ison rahan ulkopuolelle, on varsinkin Suomessa “tutkimatonta, uskomusta, puoskarointia”. – Vaikka olisivat osoittautuneet toimiviksi ja turvallisiksi hoidoiksi jo tuhansia vuosia, tai ovat monissa EU maissakin hyväksyttyjä ja korvattaviakin hoitoja. Suomi on takapajula myös tässä asiassa.

Luontaisvalmisteissa on kyllä paljon täyteainepillereitä, johtuen paljolti kielloista, että niissä ei saa olla vaikuttavaa ainetta kuin nimeksi. Syystä myös vaikuttavimmat yrtit ja – luonnonvalmisteet ovat yleisesti kielletty: liian “lääkkeellisenä tai myrkyllisenä” – todellisuudessa kuitenkin kilpailemasta patenttilääkkeiden kanssa. Joten Knuuti on siltä osin oikeassa, mutta ei ole asiantuntija tai päättämässä, mistä ihmiset voivat saada avun. Kun puhun omasta 20 vuoden kokemuksesta, jolloin olen parantanut lukuisia ihmisiä humpuukiksi väitetyillä tavoilla, kuten homeopatialla – myös vakavasti sairauksista ja “parantumattomastikin” sairaita, joita lääketiede ei ole pystynyt edes auttamaan, niin tulen eri tulokseen.

Tutkimuksiin ja vastuuseen halutaan vedota, mutta käytäntö ja tutkimus eivät usein kohtaa tai ovat jopa päinvastaisia. Yksi menetelmä kaupallisessa lääketieteessä on tarjota “tutkimusrahaa ”päättäville elimille, kuten 2009, jolloin suomen THL sai Pandemrix-rokotetta valmistavalta GlaxoSmithKline 6 milj., jos rokote ostetaan Suomeen, eikä sopimuksessa GlaxoSmithKline ota vastuuta rokotuksen mahdollisista haitoista. THL otti rahat, mainosti rokotetta täysin turvalliseksi ja valtio teki 37 milj. € oston. Eihän todellisuudessa kukaan maksa 6 miljoonaa päättävälle taholle ja poista samalla omaa vastuuta tuotteesta, jos olisi itse varma sen turvallisuudesta ja hyödyistä. Myöhemmin EU-komissio tutkimuksissaan katsoi Pandemrix-rokotuskampanjan perustuneen pitkälti kaupallisuuteen, eikä niinkään terveyden edistämiseen – komission päätöksestä oli artikkeli myös Lääkärilehdessä.

“Tutkittujen lääkkeiden” hyödyistä ja haitoista puuttuu kuitenkin usein se tärkein: Pitkä käytännön näyttö. Monet lääkärit ja toimittajatkin puolustavat ja vannovat sitä “tutkittua” – vaikka väitetyn hyödyn sijasta tulee paljon myös haittoja – tutkittujakin haittoja. Eli lääkkeen käyttö potilaalle on usein arpapeliä siitä, onko lääkkeen tutkimuksessa ilmenneet hyödyt vai haitat se vallitsevin lopputulos tai jokin odottamaton – saati useamman lääkkeen yhteisvaikutus. On tietysti luonnollista olettaa, että jos jokin muu hoitomuoto olisi patenttilääkettä hyöty- ja haittavaikutuksissa parempi, niin se olisi lääkäreiden käytössä – asia ei ikävä kyllä mene lainkaan niin. Länsimainen lääketiede, jota Suomi yksistään verorahoilla tukee, on ensisijaisesti bisnestä. Siellä on tärkeitä lääkkeitä, mutta eniten se on tutkitustikin bisnestä:

Arvostettu British medical journal lääketieteellinen tutkimus lääkehoitojen hyödyistä, kyseenalaistaa nykyistä liiallista lääkehoitoa: on jo useana vuotena julkaisut ja viimeksi 2015 laajan tieteellisen tutkimuksen, http://clinicalevidence.bmj.com/x/set/static/cms/efficacy-categorisations.html jonka tutkimuksen mukaan, vain 11 % Lääke-tieteen perusteella määrättyjen käyttäjistä saa varman avun – ja se on 2 % yksikkö pienempi prosentti kuin vastaava tutkimus 2007, jolloin tutkimusten mukaan vain 13 % potilaista sai lääketieteellisistä hoidoista kiistattoman avun. Eli liki 90 %, ei saisikaan merkittävää apua hoitamalla itseään lääkkein.

– Tämä vain osoittaa sen, ettei lääkekuurit ole laajan lääketieteellisen riippumattoman tutkimuksen mukaan lähelläkään monopolin arvoa. Tämä voi tuntua absurdilta lääkehoitojen vannoutuneille, mutta selittää sen, miksi kerran sairas, on yleensä jatkossakin sairas, ja miksi monet etsivät niitä hoitoja myös toisaalta. Tällä 11 %:lla tehdään parantumisia, pelastetaan elämää ja se luo syvän luottamuksen, mutta pitäisi olla realisti, mihin vaivoihin kovia hoitoa käytetään, jos ne voivat lievityksen lisäksi aiheuttaa myös uusia sairauksia. Toimisivatko kehoa tukevat hoidot ja syiden poistaminen moniin sairauksiin oirehoitoja paremmin, ennaltaehkäisevämmin ja turvallisemmin? Asiaa ei tarvitse edes miettiä, koska pitkä näyttö on sen parhaiten todistaa. Yhteiskunnan pitäisikin kannustaa ja tukea ihmisiä etsimään oirehoidoille myös vaihtoehtoja, kuten WHO on suosittanut.

Kovasti lisääntyvä lääkemääräily maksaa yhteiskunnalle vuosittain miljardeja ja saastuttaa käyttäjän lisäksi myös ympäristön, joka on jo nyt todellinen uhka. – Kaikki syödyt lääkkeet ja niiden valmistaminen kun päätyy meriin, mereneläviin – muuttaen niiden anatomiaa/ käyttäytymistä, bakteerikantoja ja sieltä lääkkeet palaavat takaisin myös ruokapöytiin. USA:ssa pelkästään juomavedestä löydettiin jo 56 eri lääkeainetta. Joten, jos halutaan ajatella myös tulevaisuutta, pitäisi ensisijaisesti pyrkiä hoitamaan potilaita ilman synteettisiä valmisteita, mutta lääkekulutus vain lisääntyy joka vuosi.

Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen tutkija Petra Lindholm-Lehto vahvisti 2014 tutkimustuloksin, että Suomen ehkä arvostetuin järvi Päijänne, on myös merkittävästi saastunut lääkejäämistä. Syömällä siis Päijänteen kalaa, tai juomalla pääkaupunkiseudulla Päijänteestä tuotua hanavettä, nautit samalla masennus-, hormoni-, antibiootti-, ym. lääkkeitä. Lorotat sitten nauttimasi veden ja mahdolliset syödyt lääkkeet taas viemäriin/ vesistöön – ja näin pitoisuudet vesistöissä kasvavat, kunnes luonto muuttuu näistä lääkejäämistä käyttökelvottomaksi. Nykyisellä menolla “lääkecocktail-katastrofissa” ei puhuta sadoista-, vaan kymmenistä vuosista. Suurin hyötyjä tässä “tutkitussa hoidossa” on lääketeollisuus ja suhteellisen pieni ryhmä, joka sillä rikastuu.

6.
Homeopatia olisi monessa ympäristöystävällisenäkin hyvä vaihtoehto. Homeopatia on EU:ssa direktiivin rekisteröityä lääkkeellistä hoitoja. Homeopatia ei ole maailmalla vieras hoito, vaan paljon juuri koulutettujen ja yläluokan suosiossa. Myös monilla kuningasperheillä on omat hovi-homeopaatit. Homeopatia on Maailmanterveysjärjestö WHO:n mukaan maailman toiseksi käytetyin hoitomalli ja kuuluu monissa maissa lääkäreiden peruskoulutukseen. WHO ja EU kehottaa myös jäsenmaitaan enemmän suosimaan näitä vaihtoehtohoitoja.

Sveitsin hallituksen kattava raportti homeopaattisesta lääketieteestä
(Homeopathy in healthcare, Bornhöft & Matthiessen 2011), oli selvä: Homeopatia on kustannustehokas, hyvin toimivaa, eikä sen ole todettu aiheuttavan sivuvaikutuksia. Raportti suositteli homeopaattisten hoitojen liittämistä paikalliseen “kela”-korvattaviin hoitoina Sveitsin kansalliseen sairasvakuutukseen ja niin tapahtui. Sveitsissä myös kyselyssä 85% kokemusperäisestä kansasta halusi CAM, eli nämä vaihtoehtoiset hoidot kansalliseen terveydenhuolto-ohjelmaan ja sairasvakuutuksiin.

Suomessa, maailman sairaimmassa länsimaassa, kansalaiset kärsivät paljon turhaan monista sairauksista, kun eivät itse osallistu hoitoonsa ja etsi vaihtoehtoja pelkille oirelääkityksille tai antibioottikierteille. Toiset etsivät vasta pakon sanelemana lääkkeiden sijaan parempaa oloa esim. ruokavaliolla, mutta siitäkin valinnasta Suomessa pitää usein kiistellä eri tahojen kanssa – voiko määrätty ruokamuutos häntä mukamas auttaa?

Rajata sitten ihmisiltä oikeus hoitaa itseään halutusti, olisi raju kielto ja Lääkäriliiton tai skeptikoiden toiveesta huolimatta myös perustuslain 2.6§ vastainen: Ketään ei saa asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella – ja olisihan se holhoamisen huipentumakin. Se olisi myös ihmisoikeuskysymys, kun ihminen sairastuu, hän ei saisi enää itse vaikuttaa/ päättää, miten haluaa itseään hoidettavan. Myöskin terveyden- ja sairaudenhoito rajusti lisääntyvillä patenttilääke- ja leikkaushoidoilla, on potilasjonot vain pidentyneet ja hoitohaitat lisääntyneet kaikissa ikäluokissa.

7.

Dosentti ja psykiatri ei perehdy tuomitseviinsa kohteisiin.
 Kuopion yliopiston dosentti/ skeptikko Markku Myllykangas, joka tunnetaan parhaiten vihastaan vaihtoehtohoitoja kohtaan – vaikka tuomitseminen ja mediassa käyttämänsä nimittelyt (uskomus, hörhöt, puoskarit..) eivät kuulu mitenkään yliopistotoimintaan, tai hän olisi edes luontaisalaan mitenkään perehtynyt. Skeptikot vetoavatkin mieluusti aina niihin tutkimuksiin, joissa on tutkittu esim. homeopatiaa väärin. Homeopatiaa kun ei voi tutkia lääkkeiden tavoin esim. kaksoissokkokokein, vaan homeopatiassa pitää etsiä yksilölle lääke, eikä sairauteen.
Myöskin vankimielisairaalan johtaja/ psykiatri Hannu Lauerma, jota voisi tituleerata tietämättömyyden diktatuuriksi, on vuosia maallikkona kirjoitellut lehtiin lukuisia leimaavia, arvostelevia ja syyttäviä artikkeleita ja kirjoittanut aiheesta useita kirjojakin: huijauksista ja pahuudesta, viitaten juuri vaihtoehtohoitoihin – tuntematta alaa mitenkään tai osoittamatta, missä ne huijarit/tuomiot tai huijattu kansanryhmä on?

Jokainen ympärilleen näkevä ymmärtää, kuinka paljon juuri psykiatrinen lääkehoito on epäonnistunut työssään. Luennoillaan vaihtoehtoja syyllistävä ja pilkkaava psykiatri Lauerma korostaa alati oman alansa ainutkertaisuutta – samalla kun mielenterveyspotilaiden ryhmä vain kasvaa, joukko- ja perhesurmat lisääntyvät ja yhä useampi näistä surmaajista on ollut psykiatrisessa lääkehoidossa.

– Maailmanlaajuisesti on epäilty, että juuri uudet mieliala- ja masennuslääkkeet altistavat masennuksen, itsetuhoisuudelle ja suunnattomalle väkivallalle. Jokin selvä syy on luonnollisesti olemassa nykyisille koulusurmille tai raivon vallassa tuntemattomien ihmisten surmaamiselle.  – Mutta kun on kyse tutkituista lääkkeistä, kukaan ei ole vastuussa ja asiasta ei välitetä. Lauerma on vastuun sijasta yrittänyt julkisesti sysätä syytä luontaishoitoihin, jos psykoosi-surmaajan taustalta löytyy edes jokin kontakti luontaishoitoihin.

Mutta jos luet tutkijan/ professori Peter C Gøtzsche Tappava psykiatria ja lääkinnän harhat (2016): tilastoihin ja tutkimuksiin perustuvan kirjan, niin ymmärrät, mistä psykiatri Lauerman huono omatunto voisi johtua ja miksi hän haluaa leimata muita aloja syyllisiksi. Gøtzschen arvostetun kirjan mukaan mm. Yhdysvalloissa ja Euroopassa kuolee pelkästään yli 65 vuotiaita yli puoli miljoonaa vuodessa psyykelääkkeiden käytön seurauksena.

Psykiatrian lääkkeistä on arvioitu 98 % käytettävän turhaan ja tilanne jatkuu lähinnä sen valtavan bisneksen johdosta. Kirjan tietojen mukaan psykiatrit myös systemaattisesti valehtelevat potilailleen, -itselleen, -julkisuuteen ja keksivät potilailleen uusia diagnooseja. Kirja on paksu ja karua kertomaa Lauerman koulukunnasta. Joten Lauerma on mielestäni niitä viimeisiä tahoja, jotka voisivat arvostella muita hoitomuotoja/ hoitajia: “vastuuttomiksi, uskomushoitajiksi tai huijareiksi.” Lääkärikunta johtaa myös huumaavien aineiden käyttäjä ammattiryhmänä. Nämä ovat ikäviä tosiasioita, joista ei hirveästi kerrota, vaikka kyse on yhteiskunnan rahoista ja potilaiden turvallisuudesta.

Uskonkin, sitten kun lääkärikunta on laajemmin tyytyväinen omaan onnistumiseensa, niin muutkin hoitomuodot saavat heiltä ansaitsemansa arvostuksen. – Lääkehoitoja on maailmalla paljon kritisoitu ja monia lääketehtaita tuomittu oikeudessa: huijauksista, salailuista, väärennöksistä ja vakavista haittavaikutuksien aiheuttamisesta jopa miljardien korvauksiin. – Näistä löytyy listauksia tanskalaisen professorin Peter C. Gøtzschen aiemmasta jo palkitusta kirjasta 2014: “Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus/ Näin lääketeollisuus on turmellut terveydenhoidon”. Peter C. Gøtzsche on kliinisten tutkimusten suunnittelun ja analyysin professori Kööpenhaminan yliopistosta, sekä terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuutta tutkivan kansainvälisen Cochrane-verkoston edustaja.

Suomi tarvitsisi riippumattoman tahon, joka avoimesti tutkisi ja julkaisisi, miten ihmisiä kannattaa eri sairauksissa hoitaa. Ehkä se 11 % sairastelevista tarvitsisi niitä lääkkeitä ja leikkauksia, muut: ruokavaliota, kehoa tukevia hoitoja ja mitä aikaisemmassa vaiheessa sairastelua, sen parempi. – Näistä yksilöidyistä ruokavalioiden tarpeista ja kehoa tukevista hoidoista, pitäisi saada kansanperinne. Olemme vieraantuneet tämän lääkebisneksen johdosta hoitamasta sairauksien syitä ja liiallisella lääkityksillä vain heikennämme ihmisrotua. Jo lapsena korvatulehdukseen määrätyt antibiootit tekevät ihmisestä usein pysyvästi sairaan – jota tosiasiaa tukee myös monet tutkimukset.

Lääke olisi lääke, vasta kun sen on valmistanut lääketeollisuus. Lääketeollisuuden tuotteista liki 70 % on yritelmiä kopioida perinteisiä luonnonlääkkeitä synteettiseksi – yleensä kuitenkin vähemmän onnistuneina. Yritelmiä, koska on kopio ja kopioivat vain sitä kasvin oletettua vaikuttava ainesosaa. Eli hiukan sama, jos autoinakin myytäisiin vain moottoreita – ja nekin olisi muovisia. Se taas, että jokaisessa tehdasvalmisteisessa pillerissä tiedetään olevan prikuilleen sama määrä vaikuttavan aineen, ei ole tehnyt niistä turvallisia tai kaikille sopivia.

Tuotteet ovat synteettisinä kopioina patentoitavissa ja helppoja valmistaa, eli kaupallisesti maksimoituja, mutta keholle vieraampia kuin luonnontuotteet. Kun sitten vielä luonnonkasvit leimataan myrkyllisiksi, uskomukseksi tai kielletään liian lääkkeellisenä, niin verrokkia ei lääkkeille olisi, joten lääkehaitatkin hyväksytään paremmin. Muistutan tässä, ei pidä verrata pula-aikaa tähän päivään, ja lääkehoidoissa on tietenkin paljon tärkeitä ja tehokkaitakin hoitoja, mutta ne ei poista monia muita tehokkaita hoitomenetelmiä.

Jos professori/ dosentti/ tohtori/ psykiatri sanoo/ kirjoittaa: akupunktion tai homeopatian olevan uskomushoitoa, hörhöilyä tai humpuukia – hän väittää silloin asemassaan “faktoina” asioista, joita hän ei tunne – ja se taas kertoo hänen tavastaan esittää ja tuputtaa henkilökohtaista mielipidettä tai aatetta totena. Tämmöinen “opettaminen” kertoo myös siitä, että hän toimii jo oman oppinsakin vastaisesti. Kyseinen henkilö ei ole uskottava ehkä muutoinkaan, koska hänellä on taipumus manipuloida ja lokeroida ihmisiä oman asenteensa pohjalta. Näitä manipuloijia on arvioitu olevan keskuudessamme 1/100. He hakeutuvat usein korkeaan asemaan tai sen johdosta perustelevat näkemyksensä vaikuttavasti ja saavat osan kansasta uskomaan vain heidän olevansa oikeassa.

Suomi on lisäksi maailman ykkönen kansalaisten holhoajana.  Brittiläinen Institute of Economic Affairs –tutkimuslaitos selvitti 2016 holhouksellisimmat maat, ja Suomi oli pisteillä 53.7 holhotuin. Ruotsi oli 40.6 kakkosena, mutta esim. Saksan luku oli 9, eli siellä ei juuri holhota. Jos haluat hoitaa itseäsi oman tahtosi/ tuntemuksesi mukaan, syödä ruokia oman mieltymyksen mukaan tai polttaa tupakka lakisääteisellä tauolla, joutumatta näistä asioista selittelemään, huonoon valoon tai maksamaan mieltymyksistäsi suurta lisäveroa, niin muuta Keski-Eurooppaan.

8.
Ensin asialle nauretaan, sitten sitä vastustetaan, sitten se on itsestään selvyyttä. 
Suomi on nyt puolivälissä. Näitä kehoa tukevia hoitoja toiset vähättelevät, mutta monien ihmisten saadessa niistä kuitenkin apua, niitä on alettu sitä verisemmin vastustamaan. Vaikka samaan aikaan koululääketiede on joutunut myöntämään tai tekemään itse suuria havaintoja, joita luontaisala on tiennyt jo tuhansia vuosia: ihminen on kokonaisuus ja moni sairaus johtuukin muusta, missä itse vika ilmenee.

– Länsimainen lääketiede onkin kehityksessään joutunut lähentymään paljolti Kiinalaista-lääketiedettä, jossa juuri eri elinten tila kertoo ihmisen hyvinvoinnista – niin fyysisellä- kuin mentaalipuolellakin: maksassa asuu kiukku, munuaisissa pelko, sydämessä ilo/ rakkaus, jne. Tällä hetkellä ehkä eniten lääketieteessä on keskustelua herättänyt nämä mielenterveysongelmat ja että hyvän olon tuottava serotonin-keskus onkin suolisto, eikä suinkaan prosessointi-keskus aivot. Myös sydän siirroissa on huomattu ihmisen persoonan ja unien muuttuneen. Länsimaalainen lääketiede tekee nyt valtavia oivalluksia ja uusia Nobel ehdokkaita. Nämä asiat on vain luontaishoidoissa tiedetty jo tuhansia vuosia ja länsimaat kyseisille opeille vain nauraneet.

Seuraavaksi varmaan odotamme oivallusta ja julkista myöntämistä: minkälainen suolistoa tuhoava ja sairastuttava voima on juuri erilaisilla synteettisillä lääkekuureilla ja mitä pysyviä haittoja ne aiheuttavat ihmisen terveydelle? Asioiden, saati virheiden myöntäminen on lääketieteessä ollut aina pitkä ja vaikea prosessi, saati eri koulukuntien hyväksyntä. Semmoista hoitomallia ei löydykään, jolle ei Suomen koululääketieteestä löytyisi heti vankat, mutta asiasta tietämättömät vastustajat. Oma tietämättömyys tuokin aina ne vahvimmat mielipiteet ja kiellot esiin.

Voisimme tarkastella asiaa myös konkreettisesti: ovatko ihmiset oikeasti terveempiä nykyisellä oirehoidolla, kuin vaikka 50 vuotta sitten? Jos niin olisi, miksi sitten tervehtyneempi kansa joutuu lisäämään lääkkeiden kulutusta 3-15 % vuosittain, kuten tapahtuu? Lääkityksen tarve on monisatakertaistunut 50 vuoden aikana, kuten myös lääkäreiden tarve, sairasjonot, -lomat, jne. Keski-iän nousuun eniten vaikuttavat sotien ja pula-ajan poistuminen, nykyinen hyvä ensiapu ja syntyvien kuolemien väheneminen. – Onhan eri asia synnyttää sairaalaolosuhteissa kuin saunassa tai peräkammarissa.

Nämä seikat nostavat kyllä keski-ikää, mutta ovat ihan eri asia, että olisimme terveempiä. Jos vaikka laskemme sairaudeksi pelkästään: allergiat ja diabetekset, niin jo useampi suomalainen on sairaampi kuin 50 vuotta sitten. Jos laskemme vielä monikertaistuneet syövät, suolistosairaudet, ja mielenterveysongelmat tai yleistyneet lasten käytöshäiriöt, niin ymmärrämme, että olemme jo tosi sairaita.

Sydän- ja verisuonisairaudet ripeän ensiavun, sekä elintason nousun johdosta kuolemien vähentyminen, ei luo perusteita nykyiselle lääkerumballe. Tilastoja ei siis pitäisi verrata pula-aikojen epidemioihin, jossa aliravitut sairastuivat helposti ja osa kuoli jo synkkyyteenkin ja mahdollisen kohtauksen tai tapaturman sattuessa ei ollut ensiapua tarjolla – jolloin jo yksi stressin altistama sydänkohtaus, oli usein se viimeinen. Myös ikäloppuvanhuksen pidempään hengissä pitäminen lääkkein ja laittein, lisää keski-ikää ja luo virheellisesti kuvaa terveemmästä kansasta. Monen vanhuksen loppuelämän tehtävä onkin kuluttaa vain lääkkeitä, joiden johdosta taantuvat “muumioiksi”, mutta hengittävät kauemmin.

9.
Peritty alttius ja lisääntyneet sairaudet. Jos ihmisellä on esim. astma, joka on nykyään jo hyvin yleinen sairaus (kolmanneksi yleisin), niin oireita lievitetään yleensä lääkkein. Kyse on kuitenkin suhteellisen vakavasta ilmiöstä, jos ihmiset eivät nykyisin pysty kunnolla hengittämään ilman lääkkeitä. Jos sitten kysyt lääkäriltäsi, mistä tämä astma johtuu? – Sanotaan sen olevan vain perinnöllinen taipumus/ alttius ja siihen on kyllä lääke ja sen kanssa olet “kunnossa”. – Ei ihmisen perimään kuulu tämmöiset alttiudet tai olla allerginen edes siitepölyille – näin vain alati ihmisten terveydentilan heikentyessämme tapahtuu. Miksi olisimme alkaneet “perimään” erilasia sairauksia 50 vuoden aikana? Syyt johtaisivat sylttytehtaalle ja allergioiden oirehoito on niin suuri bisnes, että oikeita syitä tai hoitoja ei lääketieteessä löydetä, ja jos joku taho hoitaa näitä ihmisiä vielä terveeksi, se halutaan kieltää.

– Nämä astmat ja siitepölyallergiat ovat lisäksi jäävuorenhuippua, mitä on tulossa, kun jo nyt osa ihmisistä on allergisia liki kaikelle: eläimet, kukat, home, savu, hajut, sähkö, ruoat – siis allergisia luonnolle/ elämälle! Sama kaava on käymässä koirille, joita hoidetaan nykyisin ihmisten tavoin: paljon rokotuksia ja antibioottia.

Tutkimusten mukaan sairauspoissaolot ovat pelkästään 2000 luvulla kaksinkertaistuneet.  Kela maksoi 2013 sairauspäivärahakorvauksia 833 miljoonaa, joka oli vielä 2000 liki puolet pienempi summa. Työterveyslaitoksen mukaan sairauspoissaolojen kustannukset kansantaloudelle ovat jo n. 3 miljardia/v. THL:stä kuitenkin vuosittain vakuutetaan: “Olemme terveempiä kuin koskaan”.

Toisinaan saa lukea lehdestä, jossa huolestunut kirjoittaa: “Kuinka luontaispuolella liikkuu suuret rahat”. Kyse on kuitenkin vain nappikaupasta ja vielä harmittomasta semmoisesta. Vuonna 2013 käytettiin Suomessa lääkkeitä 2.8 miljardilla eurolla (lähde:FIMEA). – Se oli 3.1 % enemmän kuin aikaisempana vuonna. Tästäkin summasta voisi ja pitäisi oikealla kehityksellä siirtää 2 miljardia tärkeämpään yhteiskunnalliseen käyttöön, jos alettaisiin hoitaa ihmisiä järkevästi, eikä vain oireita ja lääkkein ei aiheuttaisi uusia sairauksia. Tarkoitan järkevillä hoidoilla kehoa tukevia ja sairauden syitä poistavia hoitoja. – Ja yksi tärkeä syitä poistava hoito on nykyisin yksilön ruokavalio ja jalostamaton ruoka.

Pelkästään reumalääkkeitä myytiin v. 2014, 113 milj.€, tai diabeteslääkkeitä 71 milj.€. Reuma ja diabetes on pitkälti elintapasairauksia, joita kehoa tukevilla hoidoilla ja ruokavalioilla olisi hoidettavissa usein jopa terveeksi. –  joille molemmille altistutaan tutkimusten mukaan ainakin antibioottien ansioista, joiden käyttö lisääntynyt hurjasti. Joka viides syö myös jotakin mielenterveys- tai rauhoittavia lääkkeitä, joiden tarvetta en viitsi edes arvella – ihmettelen vain marketeissa näitä lasittuneita katseita, että kuka kyseisestä “hoidosta” hyötyy? Olemme tahtomattamme oravanpyörässä, jossa meitä ja yhteiskuntaa lypsetään: hajota ja hallitse kaavalla. Toisella kädellä tehdään hyviä asioita ja toisella tehdään lisääntyvästi sairaita.

Sairaanhoito on jo sairaan lääkekeskeistä. Jos tarvitset vaikka sairaslomaa, se käy, mutta sinun täytyy “vaihdossa” syödä ainakin yksi paketti jotakin lääkettä. – Jos lääke aiheuttaa sinulle sairauskierrettä tai muita haittoja, olet oikeutettu tai velvollinen ottamaan rinnalle uusia lääkkeitä. – Kieltäytyessä saat merkinnän niskuroinnista, eli hoidoista kieltäytymisestä – etkä ole enää kovin tervetullut yhteiskunnan tarjoamaan hoitoon. Tai jos huonokuntoinen vanhus haluaa kunnalta kotiapua/ ruokaa – se ei käy, jos vanhus ei käytä mitään lääkettä. Lääkkeet ovat tulleet terveydenhuollossa perusteeksi tulla usein edes huomioiduksi.

Terveyden- ja sairaudenhoito sekä sairauksien väitetyt aiheuttajat, ovat todellisuudessa usein huiputusta, jota kukaan ei tunnu hallitsevan. Se on yhteiskunnalta karannut mopo, jossa lääketeollisuus ja lääkäriasemat tekevät valtavia voittoja, mutta sairaat vain lisääntyvät. Meillä on yhteiskunnassa tarkoituksenmukaisia kampanjoita, kuten vaikka tupakanvastaiset kampanjat, joilla ei kuitenkaan käytännössä saada terveyttä juuri millään muotoa, vaan saatiin pääasiassa: satoja konkursseja ravintola-alalla, lisääntyvää uutta rikollisuutta, verorahojen vähenemistä ja ihmisten keskinäistä syyttelyä ja eriarvoisuutta. Tupakoinnin lopettaminen lisää yksilölle usein elinikää, mutta ei yhteiskunta vanhemmiksi elävistä hyödy, vaan ne vasta tulevatkin kalliiksi.

Jos haluaisimme oikeasti terveyttä, hyvinvointia ja puhtaampaa luontoa, meillä pitäisi olla pikemminkin lääkkeiden vastaista kampanjoita: Älä syö kehoa rasittavia ja luontoa saastuttavia lääkkeitä, jos sairauteesi on toimivia vaihtoehtoja! Lääketeollisuuden valtaa on terveydenhoidossa liian paljon, josta myös Suomen Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL:kin saa lääketeollisuudelta “tutkimusrahana” omansa. Isolla rahalla tehdään paljon myös sitä “syntipukkitutkimuksia”, joilla tarkoituksella ohjataan yhteiskuntaa, kuten vaikka juuri tämä tupakan vastainen kampanjointi. Siinä ihmisten huomio saadaan “tutkimuksilla” kiinnittymään epäolennaisiin sairauksien aiheuttajiin ja suurin hyötyjä tuntuu olevan aina se lääketeollisuus. Käytännössä eivät tupakoitsijat ole yhteiskuntaluokassaan muita sairaampia tai kalliimpia yhteiskunnalle, mutta pitkään tupakoivat kuolevat usein keskivertoa aiemmin – ja se harmittaa lääketeollisuutta. (lisää aiheessa sivun-otsikossa: Vertaus Kuubaan)

10.
Vakavat sairaustilat ovat ensisijaisesti lääkärien hoitoja vaativia, mutta ei niissäkään pitäisi pois sulkea kehoa tukevia hoitoja. Tuhansia vuosia on eri kulttuureissa ihmisiä hoidettu menestyksekkäästi luontaisesti ja ravinnoilla ympäri maailmaa – miksi ne taidot pitäisi nyt jättää pois?

Perimäksikin väitetyt sairaudet usein poistuvat, kun aletaan hoitaa ihmistä yksilönä. Näkemyserot alkavat yleensä siitä, kun lääkäri sanoo potilaalle: “Sairaudestasi ei voi parantua, kun siihen ei ole keksitty lääkettä”.  – Potilas päätyy mahdollisesti myöhemmin terapeutin luokse, joka hoidoillaan saakin hänen vastustuskykynsä heräämään tai kehon takaisin tasapainoon ja potilas paraneekin. Tätä ei aina sulateta ja arvostelu terapeutteja kohtaa kasvaa. Keho kuitenkin parantaa useimmat sairaudet, kun sille annetaan mahdollisuus ja tarvittavaa apua.

Kehossa on kaikki parantumisen alkeet, ja niitä pitäisi ensisijaisesti yrittää hyödyntää: aktivoida, poistaa aiheuttajia. Jos sairastaminen kestää liian kauan, se voi sairaudesta riippuen rappeuttaa kehoa ja kokonaisvaltainen paraneminen on silloin aina vaikeampaa tai mahdotonta. Siksi kannattaisikin aina etsiä monipuolista hoitoa mahdollisimman pian, eikä pelkästään lääkitä oireita ja seurata, kuinka sairaus piilevästi etenee ja missä vaiheessa sille löydetään se nimi. Moni sairaus saakin lääkärikunnalta hyväksynnän vasta sitten, kun oireisiin on keksitty lääke – sitä ennen ovat usein luulosairauksia.

Terveyden ja sairauden tila on usein hyvin häilyvä,eikä tilanteen korjaamiseen tarvita aina edes suuria tekoja, vaikka oireet olisivat tuskaisat – enkä tarkoita tällä hengenvaarallisia tiloja. Tekojen ei usein tarvitse olla suuria, vaan oikeita. Keho pyrkii lähtökohtaisesti aina itse korjaamaan syntynyttä epätasapainoa, mutta tarvitsisi toisinaan vain hiukan apua. Vaikka asia tuntuu toisille absurdilta, niin avuksi riittää usein impulssi oikein valitulla homeopatialääkkeellä – koska se vastaa sitä kehon omaa solu-värähtelyä ja toimii herättäjänä tai normalisoijana soluille – jossa sairaus viimekädessä on. Tai avataan energiaradan-, eli meridinaalin-, eli länsimaalaisittain hermon “tukos” akupunktiolla, jolloin kipu tulee tarpeettomaksi, kun stagnaatiotila poistuu. Näin hoidettaessa vältettäisiin lukuisia riskialttiita lääkekuureja sekä leikkauksia. Yksilön ruokavalio ja jopa vuoden ajan mukaan syödyt antimet, ovat usein tärkeä sairauksien ennaltaehkäisijä ja ongelmien poistaja.

Terveyttäminen on pitkälti tasapainottelua ja aktivoimista. Sairaustiloja voidaan kutsua nimillä, esim. vaikka migreeni. Mutta todellisuudessa migreenikin on häiriötila, joka johtuu jostain, joka pitäisi hoitaa niin, että kehossa ei enää kyseinen häiriötila syntyisi. Jos taas hoito peilataan tapahtuvan vain lääkkein, niin silloin ei migreeni poistu, vaan tilanteen aina kumuloituessa, oireita lievitetään lääkkein – joka on todellisuudessa lääketeollisuudelle ja lääkäreille hyödyllistä pitkäaikaista hoitoa.

Migreenilääkkeistäkin voi sairastua uusiin vakaviinkin sairaustiloihin, kuten aivo-, sydäninfarkti, keuhko-arpeumat, raynaudin`n oireyhtymä, tai jos on jonkin elimen heikkous, vaikka piilevänäkin, niin migreenilääkitys voi johtaa kuolemaan – kertovat lääke-haittalistat. Minua onkin aina ihmetyttänyt, mistä näissä lääkehoidoissa tulevat sanat vastuullinen- ja turvallinen hoito ja kuka sen vastuun kantaa? Ja vastaavasti, miksi akupunktion tai homeopatian tarjoajat olisivat lääkärikunnan mielestä niitä vastuuttomia?

Kipu itsessään ei ole sairaus – vaan hälytysmerkki.  Kipuunkin on aina jokin syy olemassa, ja keho yrittää kivulla viestittää ongelmasta. Kun vastaanotolleni tulee asiakas, jolla on ongelmana kovat säryt, mutta on ottanut aamulla vahvat särkylääkkeet, on meidän vaikeampi saada tilanne haltuun, koska tärkeä singali on eliminoitu. Kipu on tärkeä mittari, kun etsitään oikeaa hoitoa. Turrutettu ihminen ei myöskään reagoi kovin hyvin hoitoihin. Muut esteet hoidon onnistumiselle ovat usein meneillään oleva antibiootti-, tai kortisonikuuri. Kehoa tukevissa hoidoissa taas uskomisella tai epäilyllä ei ole juuri muuta vaikutusta, kuin uskovampi noudattaa mahdollisia ohjeita paremmin. Suurin osa minunkin asiakkaistani epäilee aina siihen asti, kunnes oireet selvästi häviävät ja monille on vaikea uskoa sitä vielä silloinkaan.

“Parantumattomistakin” sairauksista voi kehoa tukemalla usein parantua, jos parantumattomilla sairauksilla tarkoitetaan esim. allergiaa, astmaa, reumaa (ei jo vaurioituneita niveliä), selkärankareumaa, fibromyalgiaa, migreeniä, haavainen paksusuoli, veranpainetta, lapsettomuutta, unettomuutta, hermostosairautta – kunhan sairaus ei ole rappeuttanut kehoa liikaa tai hoidettava ole jo liian vanha tai heikko.

Miksi esim. homeopatia saa monen sairauden parantumaan? Se johtuu siitä, että sairauksien taustalla on usein piilevä tulehdus kehossa ja homeopaattisen lääkkeen oma värähtely, herättää kehon nyytyneen puolustuksen kyseistä aiheuttajaa kohtaan ja keho aktivoituu taas itse parantamaan. – Se että homeopatiassa ei ole vaikuttavaa kemiallista ainetta, ei poista tätä tosiasiaa. Kaikkea ei siis pidä verrata aina toisiinsa tai tutkia samalla kaavalla. – Ei Cd-levystäkään löydy musiikkia mikroskoopilla.

Vakavat mielenterveysongelmat: psykoosit ja skitsofreniat, eivät kuulu Suomessa kehoa tukevien hoitojen parantamiskategoriaan – mutta kehoa tukevilla hoidoilla voidaan lähtökohtaisesti tukea kaikkien hyvinvointia ja hoitaa vaikka skitsofreenikon suolistoa tai selkäkipua. Mutta että kiellettäisiin esim. skitsofreenikoiden hoito terapeuttien luona, rajoittaisi se hoitaa mielenterveysongelmaisia sitten lainkaan. On vaikea hoitaa masentuneen selkäkipua niin, ettei se vaikutta positiivisesti myös hänen mieleensä. Ja taas kieltämällä tyystin heitä käyttämästä haluamiaan hoitoja, olisi se ihmisoikeuskysymys, joka olisi perustuslain vastainen ja ei kai lääkärit ja skeptikot sitä halua rikkoa?

Jos halutaan kieltää mielenterveys-diagnoosin saaneiden tai muiden sairaiden käynnit luontaisterapeuttien luona, niin sitten pitää terapeuttien päästä kansalaisten potilasrekisteriin: tarkastamaan, mitä diagnooseja asiakkaalla yleensä on – koska eivät he niitä aina kerro, ja varsinkaan silloin, jos he joutuvat eri asemaan muiden kanssa. Mitä taas tulee kieltää lapsilta kehoa tukevat hoidot, kuten korvatulehduksissa, vatsavaivoissa, allergioissa tai käytöshäiriöissä, niin mikään ei ole niin toimivaa ja turvallista hoitoa niihin kuin Homeopatia – sanoo asiasta tietämätön sitten mitä tahansa.

Myös syöpäsairailta on haluttu viedä oikeus päättää itse hoidoistaan. Mielestäni syöpä on jo sen luokan sairaus, että siinä pitäisi olla potilaan omavastuuna hakeutua useampiin hoitoihin, joilla pyritään vahvistamaan, normalisoimaan kehon toimintaa, jota taas lääke- ja sädehoidot usein heikentää. Lääketieteellisessä syöpähoidoissa on se puute, että niissä ei hoideta syöpäsairaan kehon “maaperää”.

– Kun syöpä leikataan, sädetetään, niin kehon syöpäalttius usein jää kehoon. Siksi varsinkin iäkkäimmillä syöpä todetaan usein 2 vuoden sisällä kehoon levinneeksi ja mitään ei ole enää tehtävissä. Tämän 2 vuoden aikana pitäisi hoitaa myös syövälle otollista maaperää vieraaksi syövälle: ruokavaliolla ja erilaisilla luontaisvalmisteilla. – Mutta lääkärikunnan periaatteellinen vastakkainasettelu estää nämä yhteistyöt – he usein jopa kieltävät potilaaltaan kaikki luontaisvalmisteet/ hoidot. Luontaisilla tavoilla on kuitenkin todistetusti parannettu syöpiä kautta historian – miksi se lisämahdollisuus pitäisi ihmisiltä kieltää? Osa syöpäsairaista kuolee myös syöpähoitoihin, vaikka kuolinsyyksi tuleekin: syöpä.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on liiaksi lääkehoitojen edustajia, eikä siellä tunneta tai uskalleta huomioida hoitoja laajemmin. En tiedä koska herätään, mutta missään nimessä ei saa ketään kieltää jatkossakaan hoitamasta itseään halutusti. Kyllä vaihtoehtoisissa hoidoissa käyvät asiakkaat ovat keskivertoisesti tyytyväisiä saamiinsa hoitoihin. Se että joku sanoo: ei ole tutkittu, ei voi olla koskaan syy kieltää mitään. Pitäisi ensin olla kiistaton näyttö, että jostain hoidosta olisi vain haittaa, jotta sen voisi rajata. Semmoisia hoitoja tuskin perinteisissä luontaishoidoissa olisi jäänyt historiassa käyttöön. Loppujen lopuksi, kukaan ei voi taata sinulle hoitoa, joka sinut syövältä varmasti parantaa tai sitäkään, ettet kuolisi pelkästään niihin hoitoihin. Nämä ovat asioita, joita ei saa yhteiskunnassa kyseenalaistaa tai vertailla.

11.
Länsimaalainen lääketiede kehitti omat lääkehoidot ja leikkaukset, mutta eivät ottaneet koulutukseensa näitä ikivanhoja Aasialaisia tutkimus-, hoitomenetelmiä. Jos perehtyy niihin oikeasti, kuten jokaisen lääkärinkin olisi viisasta, niin oppisivat laajemman katsonnan, että sairaus on muutakin kuin särky jossain. Syy kohteen särkyyn tai tulehdukseen, johtuu usein jostain muusta missä oire on – siksi vain kohteen hoitaminen, vaikka sitten millä tahansa, ei usein paranna sairautta. – Särky polvessa voi johtua munuaisista, kipeä alaselkä/ välilevy-pullistuma suolesta, päänsärky sapesta, hartiajumi ohutsuolesta, lihasrappeuma maksasta, jne. Kaltaiset oireet voi johtua myös jostakin muusta elimestä ja se pitäisi aina ennen hoitoa kartoittaa, jotta osaa hoitaa oikein.

Oireiden hoitaminen vain lääkkeillä, on usein väliaikaisen helpotuksen lisäksi jopa tilanteen pahentamista, jos lääkkeillä rasitetaan sairauden todellista fokusta entisestään. Siksi olisikin tärkeä tuntea näitä vanhoja tieteitä, joissa nämä asiat on tiedostettu kokemusperäisesti jo kautta-aikojen- vaikka terminologia olisikin erilaista. Vakavatkin sairaudet alkavat usein pienistä ongelmista/ oireista, jotka hoitamatta syitä sitten kroonistuvat ja saavat paljon myöhemmin sitten diagnoosin – vaikka MS–tauti – tällöin sairaus on jo aika pitkällä ja peli menettämässä.

Keho tekee ihmeitä, kun sitä autetaan oikein. Se tiedetään, että keho parantaa meidät monesta, myös siitä isosta leikkausoperaatiostakin tai auttaa kestämään aikansa oireita poistavia lääkkeitäkin. Miksi sitten kehon oman järjestelmän avittaminen tai syiden poistaminen sairauksissa on Suomessa “väärää hoitoa” – monista hyvistä tuloksista huolimatta?

Lääkärikunta kritisoi usein luontaishoitoja vastuuttomaksi, mutta jos katsoo tilastoa tai arviota yllättävistä hoitokuolemista, -sairastumista, -haitoista, on lääkäri kuitenkin ylivoimaisesti vaarallisin paikka Suomessa. Lääkäreiden edustamille hoitovirheille jää tilastojen mukaan vaarallisuudessa  toiseksi: liikenneliikenneonnettomuudet, itsemurhat, myrkytykset, putoamiset ja hukkumiset kaikki yhteensäkin.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselta (THL) käydään julkisuudessa sanomassa, että ihmiset ovat nyt terveempiä kuin koskaan. En tiedä, miten THL terveyttä mittaa, mutta sairasjonot ovat pidemmät kuin koskaan, lääkäreitä on enemmän kuin koskaan – eivätkä edes riitä, lääkkeitäkin syödään enemmän kuin koskaan ja lääkekulutus vain nousee. Tilastollisesti jo lähes joka perheessä yksi syö masennuslääkettäkin ja osa niistäkin syöjistä on lapsia. Tässähän pitäisi THL:n painaa jo paniikkinappulaa, mutta ei, THL on osa tätä kompleksia, joka saa myös lääketeollisuudelta miljoonia “tutkimusrahaa”. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka oli huolissaan: “Lääkeyhtiöiden rahoitus heikentää THL:n luotettavuutta”.

Sekin jo tiedetään, että mikään muu hoito tai lääkitys ei ole myöskään taloudellisesti niin kallista, korruptoitunutta, tutkimustuloksia vääristelevää tai vastuutonta, kun tämä nykyinen virallinen lääkehoito. Ja vastuuttomalla tarkoitan sitä, että protokollan suojassa lääkäri tai kukaan muukaan ei ole käytännössä vastuussa juuri mistään, mikä liittyy lääketieteellisiin hoitoihin ja niistä aiheutuviin haittoihin. Lääke usein “määrätään” ja sanotaan, että sitä on nyt pakko syödä, mutta jos lääkkeestä aiheutuu haittoja, oletkin ne itse suuhusi laittanut. Vastuu tai vastuullinen hoito lääketieteessä on enemmänkin sitä uskomusta ja minulle voi kyllä oikaista jamsa@elisanet.fi jos joku tietää lääkehoidoissa vastuun kantajan – annan kyllä kyseiset yhteistiedot sitten niitä paljon tarvitseville.

Vastuusta vielä sen verran, toisin kun lääkäri antaa usein ymmärtää, niin terapeutti on kyllä kansalaisen tavoin vastuussa, jos aiheuttaa toiselle vamman tai kuoleman.

Länsimaisessa lääketieteessä, jota voisi kutsua myös kaupalliseksi lääketieteeksi, perustuu se Opportunismiin, eli sairastunut ihminen saadaan pelottelun myötä käyttämään lääkkeitä, joiden haitta voi todellisuudessa olla sairautta suurempi. Pelottelu onkin lääketieteessä usein se vallitsevin argumentti ja pelottelu koskee aina lääkkeettömyyttä, vaikka harva sairaus on oikeasti vaarallinen. Usein kuitenkin lääke – varsinkin pitkään käytettynä tai niiden yhteisvaikutus voi olla vaarallisempi kuin itse sairaus. Se että Länsimainen lääketiede on hoitanut monia sairauksia ja epidemioita pois menetyksellisesti, ei mielestäni anna perusteita syöttää lääkkeitä nykyiseen räjähdysmäiseen malliin ja niin heppoisin perustein.

12.
Tiede ja varsinkin lääketiede on totuutta vain toistaiseksi. 
Väitän että jo 30 vuoden päästä näistä nykyisistä synteettisistä lääkityksistä ei ole käytössä paljoakaan, ja nykyhistoriankin tapaan näitä nykyhoitoja kauhistellaan haitallisuudesta, luonnon saastumisesta/ mullistamisesta ja kun ovat olleet parhaimmillaankin vain riskialtista oirehoitoa. Tulevaisuudessa, jos kaupallisuus ei ole enää tärkein mittari, tulevat nämä nykylääkeopin parjaamat vaihtoehtoisemmat hoidot: yksilöidyt ruokavaliot, akupunktiot, homeopatiat, eli soluja ja hermostoa normalisoivat hoidot yleistymään ensisijaisiksi hoidoksi, lukuisiin sairauksiin ja niiden ennaltaehkäisyyn.

– Hoitojen nimet ja tarjonta tavat varmaan jatkossa muuttuvat, ja uudet versiot tai laitteet ovat sitten suuria keksintöjä. Hoidon lopputulos tulee olemaan sama, eli ihmisen elektromagneettisten solujen normalisointi samoilla värähtelyillä kuin nyt homeopatiavalmisteet sisältävät. Ihmisen hermot ovat meidän sähköjohtoja eli meridinaaleja, joita aktivoidaan mahdollisesti myöhemmin akupunktioneulan korvaavilla laiteilla tai hermoihin syötetyillä taajuuksilla – hermot vievät hoidon elimeen.

Saksa , jossa luontaisemmat hoidot ovat enemmän arkipäivää, kävi aikoinaan arvostettu lastenlääkäri Arvo Ylppö hakemassa loogisen ajattelun oppinsa. Mutta nykyään Ylpön tyyppinen ajattelu kaikkea kohtuudella ja oikein syömällä terveeksi, on Suomessa kadonnut. – Tämmöinen lääkäri katsotaan nykyään puoskariksi.

Myrkytymme myös lääkkeistä, joita emme edes käytä. Saamme päivittäin jo ruoan ja veden mukana hiukan masennus-, tulehdus-, hormoni ja monia muita lääkkeitä. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan juomavedestä löytyi 56 eri lääkettä – ja pitoisuudet lisääntyvät joka päivä. Käyttämätöntä lääkettä ei saisi koskaan heittää roskakoriin, vaan se pitää palauttaa apteekkiin, josta ongelmajätelaitokselle, on nykyinen neuvo.

Mutta apteekin pitäisi ottaa myös lääkkeen käyttäjän pullotettu virtsa vaihdossa, kun resepti uusitaan. Lääkkeitä ei pysty puhdistuslaitokset jätevedestä poistamaan vaan ne menevät meriin, pohjavesiin ja siten myös ruokapöytään. Oma lukunsa on sitten lääkkeiden valmistuksessa syntyvät saasteet, sekä tietysti eettinen puoli, kun miljoonat koe-eläimet kokevat päivittäin tuskaisan kuoleman. Synteettiset lääkkeet luonnossa tulevat olemaan yksi merkittävimmistä luonnon mullistajista. Ja kun suurin osa lääkkeistä valmistetaan ja syödään turhaan, niin voisi kysyä, miksi?

Jos tästä nykyisestä massalääkityksestä olisi edes hyötyä ihmisten hyvinvoinnille tai se pidentäisi arvokkaasti ihmisikää, olisi se silti suuri moraalinen kysymys seuraavia sukupolvia ja luontoa kohtaan. Tai jos näillä lääkityksillä saadaan sitä ”tärkeää” keski-ikää nousemaan hiukan vain siten, että huonokuntoiset vanhukset elävät lääkkeiden johdosta muumioituneena hetken kauemmin, niin ei sekään luo perusteita tällä kalliille saastuttamisongelmalle.

Se on myös ihmetystä herättävä epäkohta, kun 90 % suomalaisista on sitä mieltä, että vanhuksia lääkitään aivan liikaa, se on epäeettinen, kallis ja pelottavakin ongelma, sille ei kuitenkaan tehdä tai voida mitään. Vanhukset ovat lääketeollisuudelle kullan arvoisia tahdosta riippumattomia asiakkaita. Joka kolmas akuutista sairaudesta sairaalahoitoon hakeutunut yli 70 vuotias, ei hoidon jälkeen enää palaa entiselleen, vaan jää “torsoksi”. – Syynä liian rasittavat rasittavat hoidot.

Vanhukset ja lapset kärsivät turhista lääkkeistä ja – haitoista eniten. Vanhus on vanhuutta, ei sairautta. Korvatulehdus ei johdu koskaan siitä, että elimistössä olisi liian vähän antibioottia, vaan yleensä siitä, että tiehyissä on tilapäisesti liikaa limaa, maito lisää limaa, ja vastustuskykykin lapsella tekee vasta kehitystään, jota sitten antibiootilla estetään tai heikennetään. Yleistyneet korvatulehduskierteet loppuvat silloin, kun lopetetaan antibioottien käyttö niiden hoitoina. Antibiootit altistavat tutkitusti 5x suuremmalle tulehduskierteelle, kun ennen kuuria ja silti niitä syötetään. Suomeen pitäisikin saada puolueeton taho selvittämään, millä tai miten eri sairauksia esim. tulehduksia, särkyjä, lieviä- tai keskivaikeita masennuksia olisi viisasta hoitaa, että hyötyjä olisi useimmin potilas. Ja selvittää, onko se yhteiskunnan ja hyvinvoinnin etu, että lääketeollisuuden etu on ensisijainen?

13.
Luontaispuolella ei ole ollut järjestelmällistä liittoa tai johtoa, joka julkisesti ajaisi ja puolustaisi terapeuttien tai heidän asiakkaidensa oikeuksia,
kuten monissa muissa ammatti- tai etnisissä liitoissa toimitaan. Media myös pelkää lääkärikunnan ja skeptikoiden reaktiota, jos kirjoittavat luontaishoidoista positiiviseen sävyyn. Nykyisin (2014) kylläkin Suomen Terveysjärjestö pj. Merja Lindström, on päässyt jo TV:ssä luontaishoitoja hiukan ainakin muodollisesti puolustamaan, mutta ainakin Ylellä toimittajat paljolti rajaavan keskeyttämällä hänen sanomansa.

Oikeat asiat luontaishoidoissa jäävät usein media-keskusteluissa sivuseikaksi, ja keskustelu menee skeptikoiden kanssa eipäs juupas keskusteluksi. Pitäisi olla ohjelmia, missä luontaishoitavat ja hoidetut kertoo kokemuksia, kuten toimitaan lääkäreidenkin kanssa. Usein omasta tai lapsensa kroonisesta tulehduskierteestä homeopatialla eroon päässyt asiakkaani kysyy minulta vihaisena: ”Miksei näistä hoidoista ole kerrottu missään tai käytetä yleisemmin?”

Miksei niitä sitten käytetä yleisemmin? Ihmiset menevät nykyisin myös liian helposti lääkäriin. Lääkäri lääkitsee potilaansa usein sen johdosta, kun potilas on kerran vastaanotolle tullut, ja lääkkeettömästä potilaasta vastuu jäisi lääkärille –  eikä muuta hoitotapaa Suomessa kunnallinen lääkäri saa käyttää. Se on hölmöläisten hommaa, että kunnallinen lääkäri ei saa edustaa muita hoitoja, eikä saa edes vihajata, että potilas kokeilisi muita hoitotapoja – vaikka lääkäri tietäisi niiden olevan potilaan eduksi. Keski-Euroopassa tilanne on aivan toinen – ja ihmiset terveempiä. – Suomi on sairain länsimaa ja luontaishoitojen vastainen.

“Puolustuskyvyttömiä” Luontaishoitoja syytetään usein niillä syillä, mitä paljastuu juuri lääketeollisuuden piirissä: plasebot, rahastus, haitat. Lääketeollisuudella yli 30 vuotta johtajana toiminut tohtori/ tutkija John Virapen, on myöntänyt lääketeollisuuden korruptoituneen oman edun tavoittelussa jo niin pahoin, että uskoo: ”Lääketeollisuuden aiheuttavan tuotteillaan turhia kuolemia jo enemmän kuin sodat”.

Tai Brittiläisen Hullin yliopiston psykologi Irving Kirschin, joka oikeuden päätöksellä pääsi tutkimaan salaisia lääketutkimuksia. Tutkimusten myötä ilmenneiden paljastusten mukaan, markkinoilla olevien masennuslääkkeiden hyöty olikin lumelääkkeen luokkaa. Lääketehtaat olivat samalla jättäneen 60% lääkkeiden ilmenneistä haitoista julkaisematta.

Petteri Pietikäinen Oulun yliopiston aate- ja oppihistorian professori, tutkimusalueina mielenterveyden historia. Pietikäinen kertoo uudessa kirjassaan (2013), kuinka hyödytöntä ja aivoja vammauttavaa nykyinen psykiatrialääkitys voi olla. Hoidoilla saadaan Pietikäisen mukaan sairaushuiput kyllä vaimennettua – mutta jos potilas paranee mielenterveysongelmasta, hän paranee yleensä itsestään tai muutoin, mutta ei lääkkeellisellä hoidolla.

14.
Luontaishoidot olisivat lähtökohdaltaan aina haitallisia? Suomalainen lääkäri usein luontaishoidoista mainitsevalle potilaalleen varoittavasti sanoo ”käyt kyseisissä hoidoissa sitten omalla vastuullasi”. Ensiksi potilas voisi kysyä, mitä lääkäri sillä oikein tarkoittaa, ja toiseksi: kenen vastuulla potilas saa sairaala- tai reseptilääkehoitoa? Ei ainakaan lääkäri, sairaala, lääketeollisuus tai yhteiskunta ole vastuussa hoitovirheistä tai lääkehaitoista, edes kuolemantapauksissa. Jos vastuulla tarkoitetaan Potilasvakuutusta, niin se on usein potilaalle vain byrokratialla tehty toinen virhe.

“Maksasi tuhoutuu, jos käytät luontaisvalmisteita tai homeopatiaa” – sanoo lääkäri usein potilaalleen. Tämä perustelematta jäänyt väite on yleistynyt kovasti. Sitä käyttävät useat lääkärit kuin sairaanhoitajatkin, jos potilas mainitsee luontaishoitojen käytöstä. Ovat kuulemma hoitaneet niin monia maksasairauksia luontaishoitojen takia. Enpä ole Suomessa itse törmännyt moiseen ongelmaan, vaikka tunnenkin tuhansia luontaishoitojen käyttäjiä. Mutta lääkkeistä, alkoholista ja väärästä ruokatottumuksesta johtuvia maksaongelmaisia tapaan usein, joiden tila kohenee usein homeopatialla ja jos voi poistaa vielä sen mahdollisen ongelman aiheuttajan. Uskonkin että synteettiset lääkevalmisteet ovat jo suurempi maksasairauksien tekijä kuin alkoholi: Yli 900 lääkkeen on jo raportoitu aiheuttavan maksavaurioita – homeopatiasta ei yhtään. Lääkkeiden rasittamia maksoja ei haluta vain julkisesti käsitellä ja on helpompi arvioida ne vain jostain muusta johtuviksi, kuten vaikka “arkkivihollisen” luontaisalan syyksi.

En usko, että Suomessa olisi montaa luontaistuotetta edes myynnissä, jos yhtään, jos se aiheuttaisi edes väärin käytettynä maksaongelmaa. Niin tarkasti niitä kuitenkin tarkkaillaan ja niiden vaikutus tiedetään usein jo historiasta ja kukaan maahantuoja tai myyjä ei halua leimautua myrkyttäjäksi – siitä se toivottu myrsky nousisikin. Lääketieteessä on taas aivan eri arviointi: Jos kymmeniä- tai satojatuhansia ihmisiä sairastuu tai tuhansia kuolee uuden lääkkeen haittoihin, se ehkä vedetään pois markkinoilta. Lääketehdas voi saada asiasta jopa sakon, jos on tahallisesti pimittänyt haittatietoja. Sakko voi olla 5% aiemmin lääkkeen tuomasta rahallisesta hyödystä. Pimityksistä tai kuolemista en myöskään tiedä kenenkään joutuneen henkilökohtaisesti vastuuseen – eli rahalla niistä selviää – eikä tee edes tiukkaa.

Homeopatiavalmistetta taas maksa ei käsittele mitenkään, koska homeopatia on enemmänkin sähköistä impulssia keholle kuin jotain ainetta. Joten, se ei voi tuhota maksaa, kuten ei akupunktiokaan tai hierontakaan. Mutta jos halutaan sanoa jokaiselle maksasairaalle tuntematta tilannetta sen tarkemmin, että sairautesi syy on luontaistuotteet, -hoidot, niin silloin tutkittuun tietoon uskova ammattilainen toimii ideologiansa vastaisesti.

”Ei ole tutkittu ” on myös usein lääkärin vastaus potilaan kysyessä luontaisista hoidoista. Tätä lausettahan voisi näin käyttää lähes kaikkeen paitsi lääkkeisiin –  olet saattanut mennä tutkimatta naimisiinkin jonkun kanssa.

Kaikessa pitää olla nykyisin kemiallisia aineita, joita voi ainoastaan kalliisti patentoida ja rekisteröidä. Muuten se ei voi olla parantava tuote, eli lääke. Tai sitä ei ainakaan hyväksytä lääkkeeksi, vaikka se sitä toiminnaltaan olisikin. Lääkerekisteröinnin jälkeen kuitenkaan synteettisen tuotteen hyöty- haittasuhteita ei juuri yleiseen tietoon tilastoida. Lääkäri voi kyllä vapaaehtoisesti ilmoittaa Lääkelaitokselle, jos epäilee lääkkeen aiheuttavan potilaalleen vakavia haittoja tai kuoleman. Nämä satunnaiset ilmoitukset ovat haittojen lisääntymisen ja keikkalääkäreiden myötä tulleet vain entistä harvinaisemmiksi, eivätkä yleensä johda mihinkään. WHO arvion mukaan, joka kolmassadas (1/300) sairaalapotilas kuolee hoitovirheeseen.

15.
Oikeanlainen tulosvastuu puuttuu sairaudenhoidossa. Se että sairaaloilta vaaditaan, kuinka monta alaselkää tai lapsen korvaa pitää päivässä liukuhihnalla leikata, ei ole lisännyt yleistä terveyttä. Nämäkin potilaat menevät usein vain takaisin jonon päähän odottamaan uutta operaatiota, lääkitystä, sairaslomaa, kuntoutuslähetettä tai eläkettä. Lääkäreiden lisääminen tai lääkkeiden hintojen eritavoin alemmaksi saaminen, ei myöskään ole auttanut sairastuvaa kansaa, vaan pahentanut tilannetta. Suomeen rekrytoidaan lisäksi ulkomaalisia lääkäreitä, eikä sekään riitä, vaan jo sairaanhoitajatkin kirjoittavat reseptejä, eikä sekään riitä. Mikään ei riitä, jos menetelmä on yleisesti väärä, näin se vaan on. Tai perustelkoon sen sitten joku minulle paremmin.
jamsa@elisanet.fi

Syy on raha ja hyödyllisten sairaalahoitojen varjolla luotu luottamus. Terveyden- kuin sairaanhoitokin toimii monessa lääketeollisuuden ehdoilla, Raha-automaattiryhdistyksen tavoin: Antaen ihmiselle toivonkipinän huonona tai hyvänäkin hetkenä, mutta kahlitsee usein asiakkaansa pysyvään oravanpyörään. Lääkkeitä määrätään paljon ihan terveillekin. Lääkityksestä irti haluavalle potilaalle, luetaan usein madonluvut ja saattaa vihastunut lääkäri antaa potilaalleen käskyn olla enää tulematta lainkaan sairaalaan tai terveysasemalle.

Monissa kulttuureissa on parantaminen ollut lääkärin ensisijainen tehtävä, ja jossakin vain siitä on lääkärille maksettu, ja jos potilas on taas sairastunut, niin palkan maksu on lopetettu. Nykyinen järjestelmä toimii kuitenkin päinvastoin: Mitä enemmän sairaita, sitä enemmän lääkärit vaativat ja saavat palkkaa. Tulosvastuullinen palkkaus toimiikin lähinnä terapeuteilla, jos ei tuloksia, ei asiakkaita, koska puskaradio on ainoa lähete. Noin 70 % nykyisistä lääkkeistäkin on lisäksi enemmän tai vähemmän onnistuneita synteettisiä kopioita vähätellyistä luonnon lääkkeistä.

Pula-aikojen poistuminen, tehokkaammat ensiavut ja syntyneiden kuolemien ehkäisy, on suurimmat kuolleisuutta vähentävät- ja keski-ikää nostavat tekijät – eikä suinkaan nykyinen suunnaton lääkkeiden kulutus.Vaikka asiat käytännössä olisivat kuten kerron, niin lääkkeellisten oirehoitojen korvaamista kehoa tukevilla hoidoilla, edes lievissä sairastiloissa, ei ole virallistumassa Suomessa. Sillä kaupallinen lääketeollisuus ohjaa liikaa Suomen lääkärikoulutusta sekä terveyden ja sairaudenhoitoa. Jokaisella on kuitenkin perustuslaillinen oikeus halutessaan etsiä erilaisia vaihtoehtoja omien sairaustilojensa hoidoissa, vaikka sitäkin ihmisoikeutta on yritetty Suomen Lääkäriliiton ja joidenkin lääkäreiden toimesta rajata. Tämänkin sivusto on alkujaan vastareaktio näistä lääkärikunnan perusteettomista mustamaalaus kampanjoista ja muistutus samalla niistä oikeista ongelmista.

Yhteistyö eri hoitomenetelmien kanssa Keskieurooppalaiseen tapaan, olisi hyödyllisin menetelmä potilaille ja yhteiskunnalle, mutta Suomen lääkärikunta vastustaa sitä jyrkästi.

16.
Elämme suurinta hyvinvointikauttamme, mutta joka vuosi lisääntyy lääkkeiden kulutus ja samalla sairasjonot pitenee samassa suhteessa ja kaikissa ikäluokissa. On virheellistä puhua pelkästään suurista ikäluokista, kun jo yhä useampi lapsi syö kaksikin vuotta antibioottia korvatulehdukseen – joka hoituisi paremmin tekemättä mitään ja jättämällä limaa lisäävät jalostetut maitotuotteet pois. Lapsi ei toivu monista antibioottikuureista täysin koskaan, vaan jatkaa usein allergia- ja mahdollisilla ylivilkkauslääkityksillä ja myöhemmin sitten yleistyneillä mieliala- ja tai diabeteslääkkeillä. Antibiooteista voisi puhua jo porttiteoriasta, niin monille sairauksille ne altistavat – osoittaa monet tutkimukset. Tervettä tai lääkkeetöntä ihmistä ei kohta enää ole, joka lienee tavoite. Tilanne muistuttaa jokseenkin sotimista: Kaikki tietävät, ettei siinä ole mitään järkeä, mutta silti sitä alati tehdään.

Halutaanko ongelmat myöntää nyt vai sitten kun asiat ovat vielä huonommin? Toivoisi jo Suomessakin järkeistettävän hoitoja ja edettävän enemmän näihin kehoa tukeviin, halpoihin ja turvallisiin hoitoihin tai ei ainakaan lääkittäisi ihmisiä liian heppoisin syin – sekin olisi jo askel eteenpäin. Tarvitsisi vain uudet hoitosuositukset/ koulutukset ja samalla voisi ottaa kokeiluun ihan uusia hoitomalleja myös Suomessa.

Ihminen koostuu Atomeista ja tuottaa energiaa: levossa100w ja kovassa rasituksessa hetkellisesti jopa 2000w. Lääkärikuntakin tietää ihmisen toimivan sähköllä, kun mittaavat niitä sähkökäyriä. Myös aivojen hermosolut tuottavat sähköimpulsseja, joita kutsutaan aivoaalloiksi, jotka ovat värähtelyä, joita mitataan hertseinä (HZ). Myös Homeopaattinen lääke on ravistus-valmistuksessa syntynyttä elektromagneettista värähtelyä, jossa oikein valittu homeopaattinen valmiste vaikuttaa ihmisen herkkään sähköiseen järjestelmään normalisoimalla sitä – uskoi siihen tai ei, sillä ei ole mitään väliä. Tärkeintä on vain löytää oikea aine oikealle keholle.

– Fyysikot ovat osoittaneet, että tietyillä taajuuksilla = väreilyllä on ihmisen kehoa tasapainottava-, eli parantava vaikutus. Väreilyä mitataan Hertseinä (HZ). Kvanttifysiikan mukaan jokaisella materiaalilla on oma värähtelyssä, kuten mineraalilla, elimellä, kasvilla, solulla, jne. Ihmisen perusvärähtely on 8 ja 10 HZ välillä. Solut väreilevät 250 megahertsiä (MHZ), aivosolut 7,8 HZ ja autonominen hermosto 10 kilohertsiä. Esim. Kaliumin-molekyylit väreilevät 21 HZ taajuudella.   

Jo Albert Einstein tiesi nämä asiat: ”Kaikki aine on energiaa”.  Albert Einstein myös todisti E=mc -teoriallaan,  ”kaikki on viimekädessä energiaa. Se koskee myös muistojamme. Muiston ydin on energiaa, mutta itse muisto on kuva”.

Harold Burr Tohtori, professori Yalen yliopisto”Kaikki on lähtöisin energiakentästä” –

Murray Gell-MannProfessori , Nobel-palkittu 1969, Stanfordin yliopisto. ”Kehon kemiaa hallitsevat solutason kvanttikentät” –

17.
Vastakkainasettelu on turhaa, mielipiteet ovat mielipiteitä, tietämättömyys tietämättömyyttä ja käytäntö käytäntöä. Jos kärsit akuutista tai kroonisesta tulehduksesta, hermosairauksista, lapsettomuudesta, väsymyksestä, käy kokeilemassa kehoa tukevia hoitoja koulutetuilta tai asiaansa perehtyneellä terapeuteilta. Jos tunnet tarvitsevasi lääkäriä tai sairaalahoitoa, käy ensin tai jälkeen myös niissä – ei tämä ole sen vaikeampaa. Turhat ennakkoluulot tai tietämättömien näkemykset ei yleensä auta ketään.

Homeopatia/ bioresonans hoidot käy kaikille, myös epäilijöille.
Vastaanotollamme käy eläkeläisiä, duunareita, sairaanhoitajia, lääkäreitä, tuomareita, tiedeihmisiä, ruotsalaisia, epäilijöitä. Toiset kehot ovat herkempinä vastaanottamaan hoitoa, mutta se: uskooko tai epäileekö, on hoitotuloksissa sivuseikka. Kehoa tukevien hoitojen valinnassa ei ole esteenä jo saadut diagnoosit, tai miettiä, voiko kyseistä sairautta luontaisemmilla hoidoilla edes auttaa?  Sairaus saadaan usein helposti poikki/ vastustuskyky heräämään, energia virtaamaan, mutta kroonisissa tapauksissa pysyäkseen jatkossa terveenä, asiakkaan pitää usein muuttaa jotakin, jotta kehoa ei murru uudestaan. Lääkärin kerrottuna potilaalleen: “kyseiseen sairauteen ei ole hoitoa olemassa/ lääkettä ei ole keksitty, siitä ei voi parantua” – ei ole este saada merkittävää apua kehoa tukevista hoidoista.

Homeopatian tehoa ei vähättele myöskään EU. Homeopaattiset valmisteet ovat kaikissa EU maissa asetuksella virallistettuja lääkkeitä: (Direktiivit 2001/83/EY artiklat 14 ja 16 ja 2001/82/EY artiklat 17 ja 19)Lääkelain 5 b §:n mukaisella homeopaattisella valmisteella tarkoitetaan lääkevalmistetta, joka on valmistettu homeopaattisista kannoista Euroopan farmakopeassa kuvatulla homeopaattisella menetelmällä. Jos kuvaus puuttuu Euroopan farmakopeasta, voidaan käyttää jäsenvaltion virallista farmakopeaa. Homeopaattinen valmiste voi olla valmistettu useasta homeopaattisesta kannasta. Homeopaattisia valmisteita koskevia säännöksiä sovelletaan myös muihin valmisteisiin, jotka on valmistettu homeopaattisilla valmistusmenetelmillä. Antroposofiset valmisteet lasketaan tällaisiksi valmisteiksi. Fimea

”Homeopatia parantaa suuremman prosentin potilaista kuin mikään muu hoitomenetelmä ja on epäilyksettä turvallisempaa ja taloudellisempaa sekä täydellisintä lääketieteellistä hoitoa.”- Mahatma Gandhi

Myös akupunktio on WHO arvioinut auttavan yli 400 sairauteen.

Sivulla kirjoitetut näkemykseni perustuvat eri hoitomenetelmien koulutuksiini, kirjallisuuteen, tutkimuksiin, yli 17 000 asiakastapaukseen – ja ihan arkipäivän tosiasioiden näkemiseen. Teen yhdessä vaimoni kanssa terveyteen liittyviä mittauksia elektronisilla laitteilla, etsien kehon epätasapainoja, joissa sairaustila ilmenee ja pyrimme selvittämään, miksi keho on mennyt kyseiseen sairaustilaan ja miten tilanteen saisi korjattua. Pyrimme kartoittamaan myös mahdolliset puutokset/ rasitteet ja yksilön haitalliset ruokavaliot. Tutkimuslaitteemme ovat Saksasta, Amerikasta ja EU:ssa hyväksyttyjä tutkimus- ja hoitolaitteita. Kyseiset tutkimukset/ hoidot ovat turvallisia ja sopivat vauvasta vaariin.

Jouni Jämsä
Bioresonans- terapeutti, dipl. homeopaatti-, dipl. akupunkturiko-, dipl. ravintolisäterapeutti.
– Bioresonans-koulutus MORA – Natura Medica Akademiet – Norja, Saksa. VEGA – Saksa. SCIO – Saksa.
– Dipl. moderni-homeopaatti/ iridologi – homeopatian inst. Tampere.
– Klassinen homeopaatti – International Academy of Classical Homeopathy.
– Lääketieteen perusteet – opintokokonaisuus Turun-yliopisto.
– Dipl. akupunktio – Medica Alternativa Institute Colombo.
– Dipl. Kudos/mineraali tutkimus MDD – Helsinki.
– Ensiapukoulutus EA1, EA2 – SPR.