Home

 

Tervetuloa Jouni Jämsän sivuille.

Kerron sivuilla kehoa tukevin hoitojen tarpeesta, lisääntyvästä medikalisoitumisesta, tietämättömyydestä ja asenteista, joista eri hoitojen väliset ristiriidat Suomessa kumpuavat. Suomessa lääkäreiden koulutusta pitäisi ehdottomasti laajentaa luontaisempien hoitojen suuntaan, tehdä yhteistyötä terapeuttien kanssa ja irrottautua lääketeollisuuden ikeestä, jos halutaan vähemmän sairaita ja -kustannuksia.

1.

Tämä sivusto sai alkunsa 2007, kun Lääkäriliitto ja skeptikot halusivat kehoa tukevat CAM-hoidot: akupunktio, homeopatia, ym., puoskarilailla kielletyksi: sairailta, lapsilta ja rajata siten ihmisten valinnanvapautta. Kyseinen laki olisi kieltolaki, joka todellisuudessa kieltäisi sairastuneen etsimästä itselleen tai lapselleen sopivia tai monipuolisia hoitoja. Kuitenkin jo Perustuslaki 2.6§, kieltää asettamasta ketään eri asemaan: sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. On olemassa myös laki, Potilaan itsemääräämisoikeudesta 6§, jossa Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.

Ruotsissa on tämä puoskarilaki, jota skeptikot ja osa lääkäreistä haluaisivat Suomeenkin. Kyseistä lakia ei kuitenkaan Ruotsissa juurikaan noudateta. Laki on vuodelta 1960, jolloin mm. lapsia piti kurittaa väkivallalla, vaimon asiat päätti yksin mies ja homouskin oli sairaus tai rikollista. Haluammeko taantua aikakaudelle, jossa ihmiset eivät saa päättää edes omista asioistaan? Alkoholi ja huumeet ovat myös nykyisin vapautumassa, mutta itsensä hoitaminen oltaisiin pienen ryhmän toiveesta kriminalisoimassa. WHO vastaavasti 2014 strategiassaan neuvoi taas kerran jäsenmaitaan helpottamaan näihin kansainvälisesti nimitettyihin: CAM- (Complementary and alternative medicine) vaihtoehto- ja perinnehoitoihin pääsyä. Maailmalla näiden hoitojen hyödyt ymmärretään ja halutaan myös lisääntyvälle medikalisoitumiselle jo stoppia.

Suomessa asiat lähtivät väärään suuntaan, kun lääkäri Auvo Rauhala keksi –95 lääkäriseuran järjestämän kilpailun yhteydessä silloiselle vaihtoehtohoidoille uuden nimen: “Uskomushoidot”, jota pilkkanimeä on sittemmin yleistävästi käytetty. Nimittely on toiminut/ leimannut ja saanut monet asiaan perehtymättömät jopa kiihkon valtaan, että semmoisia hoitoja nyt sairaille tai lapsille annetaan. Jos vastaavasti synteettisistä seoksista käytettäisiin nimitystä: myrkyllisiä yhdisteitä, niin moni ainakin tutkisi haittavaikutuslistan tarkemmin ja välttyisi siten monilta haitoilta ja jopa kuolemalta – mutta niistä kutsutaan yleisesti aina lääkkeiksi, jolla päinvastainen: turvallinen ja toimiva hoito. Näissä asioissa pitäisi löytää se keskitie, jos halutaan kansalaisten parasta.

Mielestäni eipäs/ juupas keskustelu tai luontaishoitojen nimittelyt ei vie asioissa oikeaan suuntaan, jonka jatkumisen takia halusinkin haastaa yhden ehkä kiihkeimmän vaihtoehtohoitoja “harrastuksenaan” kritisoivan ja haukkuvan lääkäri/ professorin “kaksintaisteluun”: http://turpaduunari.fi/avoin-haaste-homeopatiasta/ (kaksikin kertaa) http://turpaduunari.fi/avoin-haaste-homeopatiasta-osa-2/ edustamiemme hoitojen hyödyistä/ haitoista, mutta hän ei halunnut lähteä edes yrittämään todistamaan omia asenteitaan tai nimittelyjä oikeaksi. Tai uskoa edes tiedesivustoilla julkaistuihin tieteellisiin tutkimuksiin homeopatiasta. 

Julkiset nimittelykampanjat eri hoitotavoista uppoavat kyllä kansaan, mutta vaikutukset ovat koituneet pelkästään yhteiskunnan ja kansalaisten harmiksi. Olen seurannut sairaita ja heidän hoitamisia eri tavoin yli 20 vuotta ja vakuuttunut, että suurin osa syö niitä lääkkeitä turhaan ja hullummaksi vain menee. Suurin osa tarvitsisi juuri näitä kehoa tukevia hoitoja ja yksilöityjä ruokavalioita tai ei tarvitsisi mitään hoitoa. Kaikki kunnia monille lääketieteen hoidoille, mutta nykyinen ylidiagnosointi, -lääkitseminen ja vaihtoehtojen tuomitseminen, pitää ihmiset vain entistä sairaimpana ja -jonot kasvavana.

Kaupallisesti maksimoidut patenttilääkehoidot, joita kutsutaan uskottavuuden lisäämiseksi aina myös “tutkituksi hoidoiksi”, ovat myös se laajin ja paljolti ainoa haittaongelma hoidoissa, joista ei saisi ongelmana puhua. Mutta koska näissä kampanjoissa haukutaan selvästikin väärää puuta, niin kerrotaan nyt hiukan tosiasioitakin, vaikka vain jäävuorenhuipuista. Lääketieteestä on tulossa meidän valtauskonto, jossa usein raha ja rekisteröiminen luo sen “totuuden”, jota ei saa ajassa kyseenalaistaa, joka osaltaan aina vähin äänin poistuu uuden tieltä. Asiaa puolustellaan, että tiede on itseään korjaavaa ala, mutta sisältää absoluuttisena hetkessä tieteenä liian paljon ristiriitoja, bisnestä ja “tieteen” nimissä tehtyä johdatusta.

2.

Lääkkeiden kulutus lisääntyy jatkuvasti ja kun mikään ei tunnetusti kaupallisuudessa riitä, niin lääkehoitobisnes halutaan laajentaa vähitellen myös pakolliseksi:

Rokotukset ovat jo toisille lähes pakollisia, vanhuksilla (omaisilla) ei ole päätösvaltaa lääkekuureihinsa tai vanhempia uhataan lapsen huostaanotolla, jos eivät huoli lapselle lääkkeitä, joita ilmankin ovat pärjänneet. Tai jos potilas ei halua syödä jotakin lääkettä tai haluaa käyttää samalla muuta hoitoa, niin hän silloin kieltäytyy hoidoista tai käyttää “uskomushoitoja” ja on silloin merkitty potilas järjestelmissä, jolloin hänen asemansa järjestelmässä saattaa heikentyä. Myös vaihtoehtojen ja luontaisten menetelmien tuomitseminen tai kieltämien Suomessa, ovat osa tätä “lääkemonopoli” projektia.

Monet tutkimukset ja havainnot kuitenkin kertovat, että patenttilääketiede toimii parhaiten bisneksenä, jossa bisnes ja sairasjonot kasvavat samassa suhteessa – ja siksi sairasjonot tulevat vain lisääntymään. Vuonna 2008 Suomen terveydenhuoltomenot olivat 15,5 miljardia, 2013 jo 18,5 miljardia, ja 2015 jo 19,8 miljardia, eli kahdessa vuodessa keskimääräistä nousua yli tuhat miljoonaa. Näillä menoilla luulisi kaikkien olevan jo terveitä – mutta ei – sairaat vain lisääntyvät. Tärkeät verorahat menevät vuosittain lisääntyvästi lääketeollisuudelle, järjestelmän ylläpitoon ja luonto saastuu lääkkeistä kovaa vauhtia. “Puhtaasta” Päijänteestäkin on löydetty jo suuria lääkejäämäpitoisuuksia. Juomalla siis Helsingissä Päijänteestä pumpattua vettä (veden puhdistus ei puhdista lääkejäämiä) saat päivän annoksen: diabetes-, reuma-, masennus-, mielialalääkkeitä, antibiootteja, happosalpaajia, jne. Pian synteettiset lääkkeet voidaan luokitella luonnonvaroihin – pysymmekö tulevaisuudessa terveenä juomalla vain vettä?

Arvostetun lääketieteen British medical journal julkaistun laajan tutkimuksen (2015) mukaan  www.sciencedirect.com, vain 11 % lääkehoidoista olisi kuitenkin hyödyllistä hoitoa. Tämä 11 % on tärkeää hoitoa, mutta parempia tuloksia ja miljardein säästöjä saataisiin monissa sairasryhmissä, jos puututtaisiin syihin kattavammin ja tuettaisiin kehoa itseään parantamaan – mutta niitä hoitoja ei voi tai kannata patentoida, joten isot lääkeyhtiöt eivät ole niistä kiinnostuneita.

Suomessa näihin vaihtoehtohoitojen mustamaalaamiseen on ikäväksemme saatu mukaan: toimittajia, opettajia, kosmologeja, politiikkoja, joista lisää osassa 6. Ensimmäinen ajatus tai kysymys, kun joku esittää, että vuosisatojen perinnehoitoja ei olisi tutkittu ja lääke taas on tutkittu, olisi kysyä: kuka sen lääkkeen tutkimuksen on tehnyt/ rahoittanut ja onko valmiste tutkimuksen mukaan turvallinen ja parantaako se jotakin? Harva uusi tai edes vanha patenttilääke saa näistä puhtaat paperit. Riskit sairastua tilastollisesti jostakin hoidoista tai kukaan ei ole todellisuudessa vastuussa, ovat ylivuomaisesti suurimmat juuri näissä “tutkituissa lääkehoidoissa”.

Jos taas jokin tuote tai menetelmä on suosittu, turvallinen, ollut hyödyllinen ympäri maailmaa satoja tai tuhansia vuosia, niin miten se voi muuttua pienessä Suomessa “humpuukisi tai uskomukseksi”? Käytäntö ja tutkimukset ovat usein täysin eri asioita. Tieteestä on ikävä kyllä tulossa aina vain enemmän vakaumus, jossa oppi annetaan ylhäältä (teollisuudelta, yliopistoista), jota ei saa “tyhmät” kyseenalaistaa. On myös fiksua luottaa käytännön sijasta “tutkittuun tietoon”, vaikka  ei itse asiassa tiedä tuotteesta, vaikutuksesta tai tutkijoista mitään.   

Meillä hyvinvointiaikana sairasjonot kasvavat kaikissa ikäluokissa ja kaikkine hyvine puolineenkin, on tutkittu lääketiede laskettu olevan meidän kolmanneksi yleisin kuolemien aiheuttaja, sydän-, verisuonisairauksien ja syövän jälkeen. Yhdysvalloissa myös alle 50 vuotiaiden yleisin kuolin syy on opioidi-lääkkeet ja luku vastaa varmaan Suomeakin. Suomessa myös narkkareille annettavat (lailliset huumeet) subutex-“korvaushoidot”, aiheuttavat eniten kuolemia huumeiden käyttäjissä. Olipa siis nykylääkkeet sitten kuinka tutkittuja tahansa ja käytetään niitä sitten sairauksien hoidoissa tai huumeina, ovat ne toiminnaltaan monille hengenvaarallisia. Voisin todistaa työryhmälle lukuisia sairaustiloja, joissa luontaishoidot toimivat lääkehoitoja paremmin ja turvallisemmin – mutta nämä asiat ei ole tässä ajassa tärkeitä.

Sairaanhoidossa ei saisi lääketeollisuuden etu ja kapeakatseisuus hallita alaa nykyisen lailla. Alalla opetetaan uskomaan jo niin paljon synteettiseen lääkitsemistapaan, että luontaisempien hoitojen lisäksi yksilön ruokavaliotkin ovat Suomessa puoskarointia tai uskomusta – aivan kuin ihmiset haluaisivat dieetillään tai luontaisemmilla hoidoilla itselleen pahaa ja maksavat vielä siitä. Hippokrates ja Arvo Ylppökin olisivat tänä päivänä puoskareita, joita kiihkeimmät vaatisivat eromaan.

3.

Lääketieteen hyvät saavutukset alkavat kääntyä itseään vastaan ja sisältävät paljon sitä “uskomusta”.

Meret saastuvat lääkkeistä ja bakteerikannat muuttuvat vaarallisiksi. Lääkkeistä saastuneet meret ja vaarallisiksi muuttuneet bakteerikannat ei ole leikin asia, koska meret laajentavat ongelman pian kaikkialle. Olemme räjähdysmäisesti lisääntyneiden lääkehoitojen johdosta menossa kohti katastrofia. Tarvittaisiinkin riippumaton taho, joka tutkisi, millä tavoin eri sairauksia ja niiden ennaltaehkäisyä olisi ensisijaisesti viisasta hoitaa. Kieltämällä tai vainoamalla ihmisten valintoja, kuten Suomessa toimitaan, ei ainakaan saada aikaan mitään hyvää. Suomessa käytetään länsimaiden vähiten luontaishoitoja ja olemme samalla sairain länsimaa.

Lääkekoulukunta kampanjoissaan väittää, että satoja tai tuhansia vuosia vanhoja hoitotapoja ei olisi “tutkittu” tai eivät sisällä “vaikuttavaa ainetta”. Aika monta asiaa voisi näillä perusteilla kieltää: maailman- ja elämän syntykin on kaikissa teorioissa uskomusta, mutta käytännössä totta. Kun kerran uskomuksista hoidoista puhutaan, niin kyllähän nykyisessä lääkehoidoissa on usein kyse uskomuksesta tai toivomuksesta, kun lähdetään yksilölle kokeilemaan uutta lääkettä, jonka vaikutus, saati useamman yhteisvaikutus, jää yksilölle aina nähtäväksi.

Lääkkeellistä oirehoitoa voisi nimittää usein siksikin “uskomushoidoksi”, koska lieventämällä oireita saadaan potilas uskomaan hoidon olevan oikea, mutta sairaustila usein pysyy ja mahdollisesti piilevästi etenee. Kipu on kuitenkin hälytysmerkki, jotain on vialla – tee asialle jotakin. Voimakkaat lääkkeet saavat hälytysjärjestelmän kyllä pois päältä, mutta ei usein paranna ja lääkkeet voivat jo itsessään aiheuttaa vakavamman tilan – josta todellisuudessa potilas kantaa itse vastuun, vaikka puhutaan vastuullisesta hoidosta.

Todellisuudessa lääketieteessä ei ole mitään yksilölle tutkittua ja vastuulista hoitoa – se on paljolti myös sitä “uskomusta” tai myyttiä. Lääkäri “määrää” lääkkeen ja se “pitää syödä, kun on määrätty”, mutta jos ilmeneekin haittoja, on potilas yksin vastuussa lääkkeen käytöstä. Lääkkeet ovat yksityisten laboratorioiden kehittelemiä ja raportoimia valmisteita, joissa vaadittava suhteettoman kallis rekisteröinti pitää halvat luontaisvalmisteet ja -hoidot poissa kilpailemasta. Samalla tämä rekisteröinti poistaa myös vastuun ja vastuu jää todellisuudessa vähiten valmistetta tunteville potilaille. Lappunen paketin mukana kertoo vähätellen: “Alkuvaiheessa saattaa esiintyä…” ja näin vastuu mahdollista haitoista jää siten käyttäjälle. Jokainen voi vain arvailla, minkä pituisia vankeustuomioita tulisi luontaishoitajille, jos he aiheuttaisivat lääkehaittojen tavoin sairauksia ja kuolemia asiakkailleen?

Haitat kun luontaishoidoissa ovat tunnetusti vähäiset, on haluttu esittää, että sairasteleva ihminen ei menisi “oikeaan hoitoon”. “Oikea hoito” taas on kovin teoreettinen näkökulma ja ihminenhän voi mennä vaikka jalkapallotteluun lääkärin sijasta. Se mikä on oikeaa hoitoa sitten kenellekin tai johonkin, ei voida yleisesti määrittää. Joka päivä Suomessa kuolee useita ihmisiä lääkehoitojen haittoihin sairauksissa, joihin he eivät itsessään olisi kuolleet – joten he ovat vähintäänkin menneet/ luottaneet vääriin hoitoihin. Yleisin vaihtoehtohoidon etsiä, on kokeillut ensin monet lääkärikäynnit, mutta lääkkeet ei ole auttaneet tai haita ovat olleet hyötyjä suuremmat. Kukapa nyt ei ensisijaisesti haluaisi ottaa apua vastaan ilmaiselta terveysasemaltaan?

Diagnosointi, eli löytää sairaudelle nimi, on länsimainen ilmiö ja monesti jopa lääkärin ainoa tapa auttaa sairasta. Diagnooseja voi tulla eri lääkäriltä samastakin sairaudesta useita. Diagnoosi ei kuitenkaan paranna, vaan tyypittää, ja oireita pyritään sitten lievittämään. Luontaisemmissa hoitotavoissa, jos perehtyy alaan perusteellisemmin, on tärkeää kehon tila – eli epätasapainossa oleva keho oireilee sairauksina ja sille on yleensä syynsä. Ja sitä epätasapainoa: aktivoimalla, vähentämällä, avaamalla, ravitsemalla, ruokavalioilla, puhdistamalla, syitä poistamalla, yritetään sairastavaa auttaa. – eli autetaan kehoa itseään parantamaan. Keho on meidän vahvin parantaja, mutta tarvitsee siihen toisinaan apua.

Kehoa tukevat hoitomuodot ei usein muistuta totuttua länsimaista lääkehoitoa, jolloin asiaan perehtymättömät eivät halua niitä siksikään ymmärtää. Enkä tarkoita näissä vertailuissa myöskään hengenvaarallisia sairaustiloja, joita on parasta hoitaa sairaaloissa tai lääkkein. Yleistäminen tai eri hoitojen nimittelyt ovat kuitenkin turhia leimakirveitä, joihin lääketieteen edustajat usein syyllistyy.

-On kuitenkin aika vähän sairauksia, joihin ei kehoa tukevilla menetelmillä voi asiansa osaava vaikuttaa jopa merkittävästi, ja mitä aikaisemmassa vaiheessa sairautta, sitä paremmat mahdollisuudet. Kohtaukset, tapaturmat, myrkytykset, tartunnat, on niissä sairaalahoito yleensä parasta hoitoa, mutta kehoa tukevat hoidot ovat usein hyviä jälki- tai tukihoitoja niissäkin.

Kroonisissa sairauksissakin on lähes aina taustalla tulehdus, jota keho ei saa aisoihin, pysty tai jaksa hoitaa ja tarvitsisi usein vain aktivointia parantuakseen. Tärkeään vastustuskyvyn stimulaatioon perustuu mm. homeopatia, eikä niinkään lääkeaineen vaikutukseen. Lääkitseminen ja kehon stimulointi, ovat kaksi eri hoitotapaa, joilla molemmilla on tarpeensa, mutta niiden ei pitäisi edes yrittää kumota toisiaan, vaan toimia yhteistyössä.

Sitten, jos edes vähän halutaan ajatella seuraavia sukupolvia ja luontoa eläimineen, niin lääkkeitä ei pitäisi luontoon nykyisellään päästää, vaan pyrkiä hoitamaan sairauksia luontaisemmilla vaihtoehdoilla, joiden nimitys pitäisi olla vaihtoehtojen sijasta monessa: ensisijaisia hoitoja. Lääkkeiden valmistus saastuttaa, lääkkeiden käytöllä on riskinsä ja lääkkeiden ulostaminen saastuttaa – joten, jos vaihtoehtoja tämmöiselle on, niin miksi niitä ei käytetä ensisijaisesti?

4.

Maailman suurin ongelma on juuri medikalisoituminen.

Kaupallisuus on aiheuttamassa tilanteen, joka on johtamassa katastrofiin. Meitä uhkaa suureksi paisuneen lääkitsemisen johdosta jo pelkästään bakteerein vallankumous, joka on ehkä jo seuraava “Rutto”, mutta laajuudessaan paljon pahempi, koska hengenvaaralliseksi muuntuneita bakteereja levittävät myös meret.

Asiasta ei pidä syyttää lääkäreitä, koska heidät vain koulutetaan liiaksi lääketeollisuuden “myyntimieheksi” – ja niin kauan kun tärkein on kaupallisuus, sinua ei edes haluta terveeksi. Ajatellaanpa nyt vaikka antibioottia, jonka käytännön ja lukuisten tutkimusten mukaan tiedetään altistavan: tulehduskierteelle, allergioille, käytöshäiriöille, suolistosairauksille, maksasairauksille, lihavuudelle, diabetekselle, syövälle, niin kuinka monia miljardeja nämäkin räjähdysmäisesti lisääntyneet jälkitilat tuovat nykyisin lääketeollisuudelle? 50 vuotta sitten nämä olivat vielä harvinaisia sairauksia ja nykyisin niitä kutsutaan “perinnöllisiksi sairauksiksi”, jotka olisi peritty sukupolvilta, joilla näitä ei juuri ollut.

– No, jos joku ei olisikaan niitä sitten perinyt, niin mitkä ovat lähes kaikkien terveenä syntyneen lasten ensimmäiset ja usein vuosia kestävät lääkekuurit? – no ne antibiootit ja usein ensikuuri ihan varmuuden vuoksi mahdolliseen korvatulehdukseen. Antibiootit eivät usein sitä korvatulehdusta edes paranna, vaan altistavat tutkimustenkin mukaan korvatulehduskierteelle, joka nykytiedon mukaan jatkuu enemmän tai vähemmän sitten muina sairauksina. On jo arvioitu, että vuonna 2050 kuolee antibioottien johdosta muuntuneisiin bakteereihin 10 miljoonaa ihmistä vuodessa. Jos tilanne lähtee tyypillisesti vielä potensoitumaan, kuten tämmöisessä bakteeriongelmassa helposti aina käy, niin voi olla pian vaarassa koko nisäkkäiden elämän jatkuminen.

Lääkkeiden ja varsinkin mielialalääkkeiden pitkäaikeinen käyttö muuttaa tunnetusti myös käyttäjän persoonaa – joten saastuneen veden- ja ruoan nauttimisella ei siltäkään ilmiöltä ja varsinkaan kehittyvien lasten kohdalla voida välttyä. Ainakin lapset ja nuoret tarvitsevat kouluissa erityisapua enemmän kun koskaan ja Suomen Pisa-tulos tekee laskuaan. Peter C. Gøtzsche, joka on kliinisten tutkimusten suunnittelun ja analyysin professori Kööpenhaminan yliopistosta, kertoo: Tappava psykiatria ja lääkinnän harhat kirjassaan (2016):  “Psykiatrian lääkkeistä 98 % käytetään turhaan.”

Valtion ei pitäisi nykyisellään suoltaa verorahoja lääketeollisuuksille, kun kerran ongelmat ovat laajuudessaan hyötyjä suurempia. Suomessa on enemmän sairaita kuin lie koskaan ja huomenna on vielä enemmän. Keski-ikä kyllä nousee, kun ei ole sotia, ei pula-aikaa, lapsikuolleisuus on pieni ja ensiapu tehokasta. Ihmisillä olisi täydet edellytykset olla myös terveitä, jos hoidot ja ennaltaehkäisyt olisivat luontaisempia. Nykyisin jo sairaanhoitajatkin kirjoittavat reseptejä, kun alati lisääntynyt lääkärikunta ei nykyisellä lääkehoitometodilla ehdi niin paljoa kirjoittaa kuin sairaudet vaativat.

Myöhemmin vielä tekstissä ilmenee, kuinka nykyinen lisääntynyt lääkehoito on vain huonontanut yleisesti terveyttä: Sairasjonot kasvaneet, sairaslomat ja -eläköitymiset 2000 luvulla kaksinkertaistuneet.

5.

Maailman toiseksi käytetyin hoitomuoto Homeapatia:

Perustuu alkuaineiden/ kasvien/ bakteerien, jne. voimakkaaseen laimentamiseen ravistus tekniikalla, joka synnyttää valmisteeseen elektromagneettisen taajuuden, joka sitten vaikuttaa ihmisiin tai eläimiin solutasolla. Homeopatian sivuuttamien sairauksien hoidossa on typerä- ja kallis virhe tieteellisiä-tutkimuksia ja Nobel-palkittujen arvioita homeopatiasta. Homeapatia on paljolti yksilöhoitoa ja sitä ei voi tutkia uskottavasti kaksoissokkotutkimuksella, jossa sairasryhmälle annetaan samaa lääkettä. Homeopatiassa lääke valitaan usein yksilön, ei sairauden mukaan. Ei homeopatian todistamien kuitenkaan vaikeaa ole, kunhan tutkimukset pystytään tekemään oikein.

Homeopatia on EU maissa Direktiivin suojattua lääkehoitoa, jota valvoo Lääkelaitokset – ei siis mitkään uskomuskunnat. Homeopatialla voi parantua myös semmoisista sairauksista, joihin koululääketiede ei ole pystynyt tarjoaman aina edes helpotusta, kuten usein: väsymysoire-, lapsettomuus-, tulehduskierre-, selkä-, migreeni-, nivel-, allergia-, sähkö-yliherkkyys-, käytöshäiriö-, masennus-, hermostosairauksissa – koska homeopatia aktivoi/ normalisoi kehoa itseään parantamaan. Uskomuksen kanssa taas homeopatiassa ei ole mitään merkitystä, se on vain toisen ammattikunnan keksimä pilkkanimi.

Homeopatia soveltuu niin epäilijöiden, lapsien kuin eläintenkin vaivoihin – tulehduksista käytöshäiriöihin. Homeopatialla voi hoitaa myös puutarhaa, jossa oikein valitulla valmisteella häädetään: kirvat, toukat, etanat tai lisätään kasvua. Homeopatia tulee olemaan tulevaisuutta, kunhan oirelääkebisnes jää muodista tai lääkkeitä ei enää saa päästää luontoon. Rokotukset ovat saaneet mallinsa homepatista: Homeopatian isä Lääkäri/kemisti Samuel Hahnemann (1755-1843) huomasi laimentaessaan myrkkyjä, että sama parantaa saman –  kun sairauden aiheuttajaa annetaan ihmiselle tai eläimelle tarpeeksi laimeana, se herättää kehon oman puolustus.  Rokotus- ja siedätyshoidoissa käytetään nykyisinkin tätä kaavaa. Malli on huomattu nyt myös syövän hoidossa, jossa voimakkaasti heikennettyä herpesvirusta on laitettu melanoomaan ja tämä on aktivoinut parantumisen. Malli tulee varmasti lisääntymään, kunhan “uuden” menetelmän pystyy vain jotenkin patentoimaan.

Homeopatia sairaan ihmisen tai eläimen hoidossa, on vain tarkan lääkevalintaperusteen johdosta allopatiahoitoa (lääkehoitoa) haasteellisempi hoitomalli, mutta osaavissa käsissä kovin palkitseva. Homeopatiassa tuloksia saadakseen on siis löydettävä oikea lääke yksilölle, ei sairauteen. Homeopatian vaikutus perustuu mikro-elektromagneettiseen impulssiin, joka aktivoi/ normalisoi solujen sähköistä varausta ja auttaa kehoa itseään taas parantamaan. Homeopatialääkkeet valmistaa maailmalla lääketeollisuus. Homeopatiaa ei voi patentoida, joten se ei kiinnosta suurta lääketeollisuutta. Homeopatia on myös liian vanha hoitomalli noustakseen nykyisessä patenttiteollisuuden pyörteissä ansaittuunsa asemaansa. Ei Beatlesin musiikkikaan huonoa ole, mutta niin vanhaa ei kannat enää yrittää myydä, mutta kuunnella kannattaa.

Skeptikot vetoavat homeopatiassa tarkoituksella niihin valikoituihin tutkimuksiin, tai siihen, että jos niistä olisi apua, niin kyllähän lääkärit niitä käyttäisi. Itse ajattelin juuri noin 15 vuotiana – myöhemmin näytöt ja ihan realismi ajatellen homeopatian maailman laajuista käyttöä, pakotti miettimään asiaa laajemmin. Keski-Euroopassa asia on jo eri, kun siellä lääkärin koulutukseen kuuluu usein myös homeopatian perusteet – siellä 55 000 lääkäriä käyttää homeopatiaa vastaanotoillaan ja on käyttäjiä on n. 100 000 000 + eläimet (kotieläimet, karja, hevoset).

Näitä kehoa tukevia yksilöhoitoja pitäisi ensisijaisesti edustaa lääkäreiden, koska hoito niillä on usein parantamista, ja puoskarit myisivät sairaille valmisteita, jotka usein vain harhaanjohtavasti vähentävät sairauden tunnetta. Suomessa ei vallitsevan lääkemonopolin johdosta kuitenkaan ymmärretä, tai haluta ymmärtää, kuinka monia sairauksia voisi hoitaa lääkitsemisen tai leikkauksen sijasta kehoa tukemalla terveeksi tai ainakin oireettomaksi ja ilman riskejä.

6.

Vuonna 1987 perustettiin Suomeen Amerikasta lähtöisin oleva lahko, Skepsis ry, jonka jäsenistö ei yleisesti tunne lääketiedettä, saati vaihtoehtoishoitoja, mutta vaativat kiihkoisasti patenttilääketeollisuuden monopolia. Skeptikot tukevat tunnetusti aina sitä suurta teollisuutta ja ovat mm. sitä mieltä, että geenimanipulointi on oikea tapa, luomu on väärä, lisäaineet ovat turvallisia, ilmastomuutosta ei ole teollisuuden johdosta tapahtumassa, jne. Käytännössä kuitenkin, niin kauan kun historiaa on kirjoitettu ja jälkeenpäin analysoitu, ovat aikansa skeptikot olleet liki kaikessa aina väärässä ja este kehitykselle. Skeptisyys on nykyisin monelle vain rasistisen uskonnollinen tapa toimia, jossa ihmisiä luokitellaan, tuomitaan, kielletään ja nimitellään.

Skeptikot ovat olleet kautta historian aina myös väärässä. Aikansa skeptikot pitivät maapalloa litteänä, aurinko kiersi maata – muuta väittäviä uhattiin kuolemalla ja “Noitia” poltettiin silloisten totuuden tietäjien toimestaan roviolla. Meillä löytyy nykyisinkin useita skeptikoita, jotka olisivat heti valmiita noitarovioihin, jos laki vain sallisi. Se, että skeptikoita löytyy myös korkeassa asemassa ja varsinkin terveyden alalla olevina, on jokseenkin huolestuttavaa. Mikä menee ylipoisto-, lääketiede- tai psykiatrin koulutuksessa pieleen, jos he omaavat valmistuessaan niin kaksijakoisen maailman: tuota minä haluan auttaa, tuon minä haluan tuomita?

Skeptikon ideologia on lopulta hyvin uskonnollien. Perinteiset jumaluskonnot ovat vuosisadoissa sivistyneet olla tuomitsematta muita, joitain islaminhaaroja lukuun ottamatta, mutta skeptikot ovat taantuneet 1600–1700 luvulle, jossa ihmisten omat kokemukset ja ajatukset ovat väärää ajattelua (syntiä), jotka pitäisi syrjäyttää usein kaupallisemman tieteen edestä.

Skeptikot, vaikka eivät kuuluisikaan Skepsis-yhdistykseen, tunnistaa heidät yleensä mantroistaan ja nimittelyistä eri aloja kohtaan: “uskomusta, hörhöt, puoskarit, huuhaata, tutkimatonta, uskomusmaakarit, käärmeöljykauppiaat…”. Skeptikon tuntee myös siitä, että hän ei perehdy kohteeseensa eikä halukaan, koska se voisi viedä vihalta pohjan. Näitä profiloituneita Skeptikoita ja Skepsis ry:tä tukevia on: Markku Myllykangas dosentti, Hannu Lauerma psykiatri, Juhani knuuti lääkäri/prof., ja esim. Arno Kotro opettaja/ opetusalan eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja. Myös monia toimittajia on saatu manipuloitua tähän aatteeseen, kuten Sanna Ukkola Yle, Satu Miettinen Yle, Saara Karhu Yle/ kansanedustaja, Jaakko Loikkanen entinen Yle, nykyisin MTV-uutiset ja Henkka Hyppönen TV juontaja.

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grundströmin/ päätöksen mukaan, on kuitenkin ihan hyväksyttävää, että toimittajat käyttävät näitä aiemmin listattuja pilkkanimityksiä koulutetuista terapeuteista. Samaan aikaan kuitenkin JSN antoi vakavan huomautuksen radiokanava Suomipopille, kun olivat soittaneet Mikki Hiiri merihädässä kappaleen, joka on voinut pahoittaa jonkun pakolaisen mieltä.

Ivan Puopolo, entinen Yle, nykyisin aamuMTV juontaja, on myös tunnustanut olevansa “vihainen skeptikko”. Eli Ivan vihaa ihmisiä, aloja, ideologioita, joita hän ei tunne tai ne eroavat hänen omasta näkemyksistään. Jos minä vastaavasti vihaisin julkisesti Ivan Puopoloa hänen ulkomaalaistaustansa johdosta, olisin tuomittu Rasisti. Eli Suomessa saa julkisesti vihata vain määrättyjä kansanryhmiä. Ivanin ei kuitenkaan pitäisi tuomita, jos hänkään ei halua tulla tuomituksi.

Yksi ideologi-skeptikko on MTV:n juontaja, kolumnisti Tuomas Enbuske, joka kertoo uskovansa vain “tutkittuun” tietoon, mutta ristiriitaisesti pitää itseään älykkäänä, vaikka siitä on olemassa vain hänen oma näkemyksensä. Näistä mainituista skeptikoista ketään ei voi mieltää älykkääksi, kun ovat lähteneet tälle tielle. Ei älykkyyttä ole se, että osaa kahta vierasta kieltä, tietää hiukan politiikasta, muistaa historiaa ulkoa ja tietää muiden asiat paremmin, kun he itse. Älykkyys on paljolti asioiden sovittamista, loogisuutta, käytännön ymmärtämistä ja toteamista. Ei myöskään “tutkituilla” asioilla ole useinkaan mitään tekemistä älykkyyden tai tieteen kanssa. Täytyy osata erottaa kaupallisuus tutkitusta tiedosta, johon kaupallisuuteen ns. “tutkittu” nykyään enimmäkseen pohjautuu.

Skepsis ry:ssä hääriviä skeptikoita on myös: Mikko Hyppönen F-secure, Pete Poskiparta mentalisti, Pertti Jarla sarjakuvapiirtäjä tai huolestuttavana opettaja, Arno Kotro, joka on myös opetusalan eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja www.oaj.fi ja samalla skeptikko, joka tuomitsee ihmisten valintoja/ kokemuksia. Kotron tavoite on ollut saada peruskoulu tuomitsemaan vaihtoehtohoidot ja manipuloida näin jo lapset luontaisoppeja vastaan. Kotron pitäisi kuitenkin asemassaan olla esikuvana ja välttää kaikkea vainoa/ pilkkaamista/ ihmisten jaottelua: oikeisiin ja vääriin.

Kosmologi/ skeptikko Syksy (alk. Jukka) Räsänen, joka tunnetaan ehkä parhaiten hurjasta kampauksestaan, kritisoi itselleen vieraita asioita ja kokemusperäisiä ihmisiä. Räsänen ylistää tiedettä ja uskoo olevansa suuri tieteen edustaja, kun tutkii/ opettaa: maailmankaikkeutta/ alkuräjähdystä/ mustia aukkoja, vaikka opit perustuvat puhtaasti uskomuksiin, koska ei niissä ole kukaan käynyt tai niihin ei edes näe. Sadan vuoden päästä nämäkin “tieteet” ovat jo toisin, ja nauretaan: “kun ihmiset uskoivat vielä 2000 luvun alussa vielä niin…”, ja todennäköisesti uudet uskomukset valtaavat alaa.

Maailmankaikkeuden tutkiminen on lisäksi turhaa, eikä hyödytä elämäämme mitenkään. Jos jollakin on oikeasti älykkyyttä, niin kannattaisi perehtyä pelastamaan maapallo, koska se soveltuu elämiseen meille parhaiten, mutta kuinka kauan? Väitän, että jo yhden lapsen korvatulehduksen hoitamien homeopaattisesti, olisi hyödyllisempää, kun tutkia mustia-aukkoja tai miettiä alkuräjähdystä.

Lääkäriliiton ex-toiminnan johtaja Heikki Pälve on voimakkaasti asenteellinen luontaishoitoja ja käyttäjiä kohtaan, kieltoja vaativa ja pilkkatermejä niistä käyttävä. Pälve on aiemmin esittänyt toiveensa lailla kieltää sairaita menemästä luontaishoitoihin ja terapeuttien toimittamisesta vankilaan, jos hoitavat apua etsiviä sairaita. Pälven pitäisi Lääkäriliiton edustajana olla ensisijaisesti huolissaan oman koulukunnan lisääntyvistä tuottamista haitoista ja kehottaa myös lääkäreitä noudattaa valaansa, jossa he lupaavat kunnioittaa potilaan tahtoa.

Maalaislääkäri Tapani Kiminkinen totesi kerran TV:ssä, ettei tiedä mitään homeopatiasta, mutta APU-lehdessä kertoi: “terapeuttien olevan vääriä profeettoja” – että sen verran ties. Näitä monia yhdistää se, että heillä on alansa tietämystä, mutta toisen alan tietämys heitä ärsyttää ja toisia ihan vihaan asti – vaikka asia ei varsinaisesti liity heidän elämäänsä mitenkään. 

Sitten on näitä, ei niin tunnettuja skeptikkoja, jotka uskovat olevansa suuria tieteen edustajia, kuten koiran perimää opiskellut/ kirjailija Tiina Raevaara, joka on Skepsis ry:n varapuheenjohtaja ja skeptikoituneen Ylen vakiovieras. Raevaara pitää blogia (Roskatiede) jossa hän anonyymi “Tiinana” haukkuu ja kiroaa kaikki luontaisemmat vaihtoehdot ja -toimijat, esittelemällä itse olevansa tieteen pitkäaikainen edustaja. Sitä minä jaksan aina ihmetellä, että miksi nämä muita älykkäämmät yksilöt ei sitten koskaan tee mitään hyödyllistä tieteen tai sairaiden hyväksi? Muutama vuosi yliopistoa tekee heistä yli-ihmisiä, mutta missä jatko? Fiktiivisten kirjojen kirjoittamien ja vihavainon harjoittaminen yhdistyksessä tai eri välineissä, ei ole kovin tieteellistä tai edes älykästä.

– Ei koiran genetiikkaa opiskelemalla tulla kovin laajaksi tieteen edustajaksi, vaikka haluaisikin – ja se pitäisi jonkun tälle Tiinalle kertoa. Koirien jalostaminen on tuonut koirille lähinnä kärsimystä ja voi oppiaiheena jopa heikentää luontaisen kyvyn hahmotella asioita oikein. Tiinan kannattaisi perehtyä asioihin laajemmin ja viedä joskus vaikka sairastava koira homeopaatin luokse, niin ehkä asioita avartuu. Itse olen hoitanut koirilta: astmoja, allergioita, virtsatulehduksia, nivelsairauksia, pentujen sisäkasteluja kuntoon homeopatialla – eikä koira tiedä, että sitä on hoidettu, joten ainakin uskomusteoria voisi Tiinalle kumoutuu sillä käynnillä.
“Ainoat oppineet ovat itse oppineet, muut ovat opetettuja.” – Erno Paasilinna.

Skeptikot ovat myös vihoissaan siitä, että luontaisalalla (“uskomushoidoissa”) “liikkuu miljoonia euroja”. Skeptikot haluavat puolestasi määrittää: keihin saat luottaa, mistä saat kokea hyötyä ja miten rahasikin käytät. Skeptikot voisivat hiukan vielä päivittää, mihin turhiin meidän terveydenhoitoon ohjatut verorahamme nykyisin tuhlataan: terveydenhoito maksaa vuodessa jo 19,5 miljardia (2015) ja nousee keskimäärin miljardin aina kahdessa vuodessa. Silti sairaat vain lisääntyvät ja joutuvat etsimään apua omalla rahalla vielä toisaalta.

Skeptikoiden mielestä on myös “vastuutonta”, että terapeuteilla ja luontaistuotekauppiailla on töitä, ihmiset sijoittavat terveyteensä, ovat hoitoihin tyytyväisiä ja yhteiskunta saa menojen sijasta verorahaa ja vältytään edes osin lisääntyviltä lääkekuureilta.

Skepsismi dumpataan ihmisiin kuten ismit yleensä. Skeptikko on yleensä ensin manipuloitu vihaamaan joitain ryhmiä ja jatkamaan puhetta sillä saralla. Esimerkiksi Ylen toimittajissa on paljon vihaisia skeptikoita, joka johtunee siitä, että Ylellä oli vuosikymmeniä toimittajana Skepsis ry:n perustaja Matti Virtanen, joka toimittajien kahvipöytäkeskustelulla sai skeptikoiden mielikuvitusväittämillä nuoret toimittajat luontaishoitojen vastustajiksi ja kuvittelemaan, että vain teollinen pilleri on kaikessa oikeaa hoitoa. Skeptikot ei myöskään kerro, missä ovat ne “uskomushoitojen” uhrit, kun semmoisia ryhmiä tai yhdistyksiä ei näy?

1887 Rankassa, kun tiedeakatemiassa tutkittiin Edisonin fonografin keksimää Levysoitinta, niin akatemian silloinen skeptikko professori kävi esittelijän kimppuun sanoen: “Heitä ei vatsastapuhuja täällä huijaa”. Kun skeptikko ei ymmärrä, vika on muissa. Usein sitten myöhemmin ymmärryksen laajennettua, on asiat todettu itsestään selviksi ja seuraava skeptikko-sukupolvi ominut ne omaksi tieteeksi.

Albert Einstein sanoi:Tärkein asia on olla lopettamatta kyselemistä.” – Eli jos et itse etsi totuuksia, et myös löydä niitä, ja joku toinen valaa ne sinuun. Einstein sanoi myös: “Hulluutta on tehdä asiat samalla tavalla ja toivoa, että lopputulos olisi erilainen.” Lääketiede on monelle “pyhä” asia, se on meidän “nykykirkko” jota ei saisi toisella kyseenalaistaa. Lääketieteessä tehdään kuitenkin eniten tätä Einsteinin tarkoittamaa “hulluutta” ja skeptikot perehtymättä tukevat sitä hulluutta. Skepsismi itsessään on rasismin ja fundamentalismin yhdistelmä, jossa jäsenet harvoin, jos koskaan tutustuvat tuomitseviinsa kohteisiinsa, vaan yhtyvät yhdistyksen banderolleihin ja pitävät niitä totuutena.

Skeptikoksi ei saisi kuitenkaan idealisoitua: lääkäri, psykiatri, toimittaja, opettaja tai tuomari, koska skepsismi on niin voimakas ismi, että se ei voi olla vaikuttamatta heidän työhönsä käsitellä ihmisiä oikeudenmukaisesti tai jakaa oikeaa tietoa. Skeptikot lienevätkin Suomen kantaväestön ainoita uskovaisia, joiden ideologia on tuomita tai kieltää “vääräoppiset”. Skeptikoidenkinon tapana on maksimoida ideologiansa oikeus muotoilla banderollinsa niin, että heidän tuomitut kohteensa aiheuttaisi vahinkoa aina niihin heikompiin, kuten lapsiin ja sairaisiin, jolloin skepsismi saisi enemmän oikeutta, hyväksyntää ja kannattajia puolelleen. Totuus on kuitenkin aivan toinen.

7.

“Tutkittu” johon alati vedotaan, ei ole nykyisin faktaperusta usein mihinkään, koska rahalla saa lähes minkä tahansa tutkimustuloksen. Se mikä on tänä päivänä tutkittua faktaa, on usein huomenna tai vuosikymmenen päästä fiktiota tai hiljaisuudessaan vain hävinnyt. Kukaan ei myöskään rahoita tarvittavilla miljoonilla semmoista tutkimusta, josta ei taloudellisesti jotenkin hyödy ja kehoa tukevia hoitoja ei voi patentoida ja siten omistaa. Kaikkea ei voi myöskään samalla kaavalla uskottavasti edes tutkia.

Käytännön kokemus on se uskottavin tutkimus, jollei paras. Selitykset asioille löytyy tieteen edetessä aina myöhemmin ja kokemuksiin ei voi vaikuttaa rahalla tai asemalla. Turun yliopiston lääketieteen professori Juhani Knuuti, joka fanaattisesti edustaa vain kaupallista tutkimusta, pitää TS blogia, jossa haukkuu luontaishoidot, -valmisteet, -kokemusperäiset alat: “huuhaaksi tai tutkimattomaksi huijaukseksi.” Tämä ammattirasismi pitäisi jo kieltää, koska se ei hyödytä ketään, vaan kärjistää asioita.

Voit kertoa lääkärillesi turvallisesti huumeiden käytöstä tai tekemistäsi rikoksista, mutta et luontaishoidoistasi, ainakaan hyvistä kokemuksesta – koska mikään vaitiolovelvollisuus ei estä häntä laittamasta kertomuksiasi leimaavasti kortistoon: “potilas uskoo uskomushoitoihin”. Tiedostosta sitten myös seuraava lääkäri osaa asettaa sinut ansaitsemaasi luopio asemaan. Olet kuitenkin osa luontoa, mutta apua terveyteen et saa sieltä etsiä tai asiasta kiihkoutunut lääkäri voi kieltää sinua tulemasta enää kunnalliseen terveydenhoitoon lainkaan.  

Moni lääkäri on unohtanut, että ovat lääkärivalassaan vannonut: “Kunnioittaa potilaan tahtoa.” No, ei kaikkia valoja ihminen voi muistaa, mutta lääkäri ei kuitenkaan omista kunnallista terveydenhoitoa, joten kansalaisten verorahoilla korkeaa palkkaa saavan pitäisi ainakin yrittää kunnioittaa maksajiaan, vaikka itse lääkärin työssään ei aina onnistuisikaan.

Mikä on sitten yleisesti parasta hoitoa? Mitään tutkimusta tai vertailua lääkehoidot vs. luontaishoidot ei koskaan tehdä, vaikka semmoinen harhakuvitelma usein luodaan. Satojen miljoonien rahoituksen tarve rajaa sen, mitkä, tai keiden valmisteet voivat vain saada tuon “tutkitun” tuotteen statuksen ja päästä lääkelistalle. Kaikki mikä jää ison rahan ulkopuolelle, on varsinkin Suomessa “tutkimatonta, uskomusta, puoskarointia”. Vaikka olisivat osoittautuneet toimiviksi ja turvallisiksi hoidoiksi jo tuhansia vuosia, tai ovat monissa EU maissakin hyväksyttyjä ja korvattaviakin hoitoja. Suomi on takapajula myös tässä asiassa.

Luontaisvalmisteissa on paljon täyteainepillereitä, johtuen paljolti kielloista, että niissä ei saa olla vaikuttavaa ainetta kuin nimeksi. Syystä myös vaikuttavimmat yrtit ja -luonnonvalmisteet ovat yleisesti kielletty: liian “lääkkeellisenä tai myrkyllisenä” – todellisuudessa kuitenkin kilpailemasta patenttilääkkeiden kanssa. Joten Knuuti on siltä osin oikeassa, mutta ei ole asiantuntija tai päättämässä, mistä ihmiset voivat saada avun.

Tutkimuksiin ja vastuuseen halutaan vedota, mutta käytäntö ja tutkimus eivät usein kohtaa tai ovat jopa päinvastaisia. Yksi menetelmä kaupallisessa lääketieteessä on tarjota “tutkimusrahaa ”päättäville elimille, kuten 2009, jolloin suomen THL sai Pandemrix-rokotetta valmistavalta GlaxoSmithKline 6 milj., jos rokote ostetaan Suomeen, eikä sopimuksessa GlaxoSmithKline ota vastuuta rokotuksen mahdollisista haitoista.

-THL otti rahat, mainosti rokotetta täysin turvalliseksi ja valtio teki 37 milj. € oston. Eihän todellisuudessa kukaan maksa 6 miljoonaa päättävälle taholle ja poista samalla omaa vastuuta tuotteesta, jos olisi itse varma sen turvallisuudesta ja hyödyistä. Myöhemmin EU-komissio tutkimuksissaan katsoi Pandemrix-rokotuskampanjan perustuneen enemmän kaupallisuuteen, kuin terveyden edistämiseen – komission päätöksestä oli artikkeli myös Lääkärilehdessä.

Lääketieteessä on paljon tärkeitä lääkkeitä, mutta eniten se on tutkitusti bisnestä: Arvostettu British medical journal lääketieteellinen tutkimus lääkehoitojen hyödyistä, kyseenalaistaa nykyistä liiallista lääkehoitoa: on jo useana vuotena julkaisut ja viimeksi 2015 laajan tieteellisen tutkimuksen, www.sciencedirect.com, jonka tutkimuksen mukaan, vain 11 % Lääke-tieteen perusteella määrättyjen käyttäjistä saa varman avun – ja se on 2 % yksikkö pienempi prosentti kuin vastaava tutkimus 2007, jolloin tutkimusten mukaan vain 13 % potilaista sai lääketieteellisistä hoidoista kiistattoman avun. Eli liki 90 % ei saisikaan merkittävää apua hoitamalla itseään lääkkein.

Kovasti lisääntyvä lääkemääräily maksaa yhteiskunnalle vuosittain miljardeja ja saastuttaa käyttäjän lisäksi myös ympäristön. Merien lisäksi USA:ssa juomavedestä löydettiin jo 56 eri lääkeainetta. Joten, jos halutaan ajatella myös tulevaisuutta, pitäisi ensisijaisesti pyrkiä hoitamaan potilaita ilman synteettisiä valmisteita, mutta lääkekulutus vain lisääntyy joka vuosi.

Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen tutkija Petra Lindholm-Lehto tutkimustulos 2014: Päijänne on myös merkittävästi saastunut lääkejäämistä. Syömällä siis Päijänteen kalaa, tai juomalla pääkaupunkiseudulla Päijänteestä johdettua hanavettä, nautit samalla masennus-, hormoni-, antibiootti-, ym. lääkkeitä. Lorotat sitten nauttimasi veden ja mahdolliset syödyt lääkkeet taas viemäriin/ vesistöön – ja näin pitoisuudet vesistöissä kasvavat, kunnes luonto muuttuu näistä lääkejäämistä käyttökelvottomaksi. Nykyisellä menolla “lääkecocktail-katastrofissa” ei puhuta sadoista-, vaan kymmenistä vuosista. Suurin hyötyjä tässä “tutkitussa hoidossa” on lääketeollisuus ja suhteellisen pieni ryhmä, joka sillä rikastuu.

8.
Homeopatia olisi monessa ympäristöystävällisenäkin hyvä vaihtoehto.
Sveitsin hallituksen kattava raportti homeopaattisesta lääketieteestä
(Homeopathy in healthcare, Bornhöft & Matthiessen 2011), oli selvä: Homeopatia on kustannustehokas, hyvin toimivaa, eikä sen ole todettu aiheuttavan sivuvaikutuksia. Raportti suositteli homeopaattisten hoitojen liittämistä paikalliseen “kela”-korvattaviin hoitoina Sveitsin kansalliseen sairasvakuutukseen ja niin tapahtui. Sveitsissä myös kyselyssä 85% kokemusperäisestä kansasta halusi CAM, eli nämä vaihtoehtoiset hoidot kansalliseen terveydenhuolto-ohjelmaan ja sairasvakuutuksiin.

Suomessa, maailman sairaimmassa länsimaassa, kansalaiset kärsivät paljon turhaan monista sairauksista, kun eivät itse osallistu hoitoonsa ja etsi vaihtoehtoja pelkille oirelääkityksille tai antibioottikierteille. Useat etsivät vasta pakon sanelemana lääkkeiden sijaan parempaa oloa esim. ruokavaliolla, mutta siitäkin valinnasta Suomessa pitää usein kiistellä eri tahojen kanssa – voiko määrätty ruokamuutos häntä mukamas auttaa?

Rajata Suomessa ihmisiltä oikeus hoitaa itseään halutusti, olisi raju kielto ja Lääkäriliiton tai skeptikoiden toiveesta huolimatta myös perustuslain vastainen: 2.6§ Ketään ei saa asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella – ja olisihan se holhoamisen huipentumakin. Se olisi myös ihmisoikeuskysymys, kun ihminen sairastuu, hän ei saisi enää itse vaikuttaa/ päättää, miten haluaa itseään hoidettavan. Myöskin terveyden- ja sairaudenhoito rajusti lisääntyvillä patenttilääke- ja leikkaushoidoilla, on potilasjonot vain pidentyneet ja hoitohaitat lisääntyneet kaikissa ikäluokissa.

9.

Dosentti ja psykiatri ei perehdy tuomitseviinsa kohteisiin.
Kuopion yliopiston dosentti/ skeptikko Markku Myllykangas, joka tunnetaan parhaiten vihastaan CAM-/vaihtoehtohoitoja kohtaan – vaikka tuomitseminen ja mediassa käyttämänsä nimittelyt (uskomus, hörhöt, puoskarit…) eivät kuulu mitenkään yliopistotoimintaan, tai hän olisi edes luontaisalaan mitenkään edes perehtynyt. Skeptikot vetoavatkin mieluusti aina niihin tutkimuksiin, joissa on tutkittu esim. homeopatiaa väärin. Homeopatiaa kun ei voi tutkia lääkkeiden tavoin esim. kaksoissokkokokein, vaan homeopatiassa pitää etsiä yksilölle lääke, eikä sairauteen.

Myös vankimielisairaalan johtaja/ psykiatri/ skeptikko Hannu Lauerma, jota voisi tituleerata tietämättömyyden diktatuuriksi, joka puhuu rauhallisen uskottavasti, mutta on vuosia maallikkona kirjoitellut lehtiin lukuisia leimaavia, arvostelevia ja syyttäviä artikkeleita ja kirjoittanut aiheesta useita kirjojakin: huijauksista ja pahuudesta, viitaten juuri vaihtoehtohoitoihin – tuntematta alaa mitenkään tai osoittamatta, missä ne huijarit/tuomiot tai huijattu kansanryhmä on?

Jokainen ympärilleen näkevä kyllä ymmärtää, kuinka paljon juuri psykiatrinen lääkehoito on epäonnistunut työssään. Luennoillaan vaihtoehtoja syyllistävä ja pilkkaava psykiatri Lauerma korostaa alati oman alansa ainutkertaisuutta – samalla kun mielenterveyspotilaiden ryhmä vain kasvaa, joukko- ja perhesurmat lisääntyvät ja yhä useampi näistä surmaajista on psykiatrisessa lääkehoidossa.

Maailmanlaajuisesti on epäilty, että juuri uudet mieliala- ja masennuslääkkeet altistavat masennuksen, itsetuhoisuudelle ja suunnattomalle väkivallalle. Jokin selvä syy on luonnollisesti olemassa nykyisille koulusurmille tai raivon vallassa tuntemattomien ihmisten surmaamiselle. Lauerma on halunnut julkisesti sysätä syytä luontaishoitoihin, jos psykoosi-surmaajan taustalta löytyy edes jokin kontakti luontaishoitoihin.

Kliinisten tutkimusten suunnittelun ja analyysin professori Kööpenhaminan yliopistosta, sekä terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuutta tutkivan kansainvälisen Cochrane-verkoston tutkija/ professori Peter C Gøtzsche: Tappava psykiatria ja lääkinnän harhat kirjassaan (2016). Kirjan mukaan mm. Yhdysvalloissa ja Euroopassa kuolee pelkästään yli 65 vuotiaita  psyykelääkkeiden käytön seurauksena puoli miljoonaa vuodessa. Psykiatrian lääkkeistä 98 % käytettävän turhaan, aiheuttavat persoonan muutoksia, sairauksia, kärsimyksiä ja tilanne jatkuu lähinnä valtavan bisneksen johdosta.

Kirjan tietojen mukaan psykiatrit myös systemaattisesti valehtelevat potilailleen, -itselleen, -julkisuuteen ja keksivät potilailleen uusia diagnooseja. Kirja on paksu ja karua kertomaa Lauerman koulukunnasta. Joten Lauerma on mielestäni niitä viimeisiä tahoja, jotka voisivat arvostella muita hoitomuotoja/ hoitajia: “vastuuttomiksi, uskomushoitajiksi tai huijareiksi.” Lääkärikunta johtaa myös huumaavien aineiden käyttäjä ammattiryhmänä. Nämä ovat ikäviä tosiasioita, joista ei hirveästi retostella, vaikka kyse on yhteiskunnan rahoista ja potilaiden turvallisuudesta.

Uskonkin, sitten kun lääkärikunta on laajemmin tyytyväinen omaan onnistumiseensa, niin muutkin hoitomuodot saavat heiltä ansaitsemansa arvostuksen. – Lääkehoitoja on maailmalla paljon kritisoitu ja monia lääketehtaita tuomittu oikeudessa: huijauksista, salailuista, väärennöksistä ja vakavista haittavaikutuksien aiheuttamisesta jopa miljardien korvauksiin. Näistä löytyy listauksia professorin Peter C. Gøtzschen palkitusta kirjasta 2014: “Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus/ Näin lääketeollisuus on turmellut terveydenhoidon”.

Jos professori/ dosentti/ tohtori/ psykiatri sanoo/ kirjoittaa: akupunktion tai homeopatian olevan uskomushoitoa, hörhöilyä tai humpuukia – hän väittää silloin asemassaan “faktoina” asioista, joita hän ei tunne – ja se taas kertoo hänen tavastaan esittää ja tuputtaa henkilökohtaista mielipidettä tai aatetta totena. Tämmöinen “opettaminen” kertoo myös siitä, että hän toimii jo oman oppinsakin vastaisesti.

Suomi on maailman ykkönen kansalaisten holhoajana. Brittiläinen Institute of Economic Affairs –tutkimuslaitos selvitti 2016 holhouksellisimmat maat, ja Suomi oli pisteillä 53.7 holhotuin. Ruotsi oli 40.6 kakkosena, mutta esim. Saksan luku oli 9, eli siellä ei juuri holhota. Jos haluat hoitaa itseäsi oman tahtosi/ tuntemuksesi mukaan, syödä ruokia oman mieltymyksen mukaan tai polttaa tupakka lakisääteisellä tauolla, joutumatta näistä asioista selittelemään, huonoon valoon tai maksamaan mieltymyksistäsi suurta lisäveroa, niin muuta Keski-Eurooppaan.

10.
Ensin asialle nauretaan, sitten sitä vastustetaan, sitten se on itsestään selvyyttä. 
Suomi on nyt puolivälissä. Näitä kehoa tukevia hoitoja toiset vähättelevät, mutta monien ihmisten saadessa niistä kuitenkin apua, niitä on alettu vastustamaan. Vaikka samaan aikaan koululääketiede on joutunut myöntämään tai tekemään itse suuria havaintoja, joita luontaisala on tiennyt jo tuhansia vuosia: ihminen on kokonaisuus ja moni sairaus johtuukin muusta, missä itse vika ilmenee.

Lääke olisi lääke, vasta kun sen on valmistanut lääketeollisuus. Lääketeollisuuden tuotteista liki 70 % on yritelmiä kopioida perinteisiä luonnonlääkkeitä synteettiseksi – yleensä kuitenkin vähemmän onnistuneina, koska kopioivat vain sitä kasvin oletettua vaikuttava ainesosaa. Eli hiukan sama, jos autoinakin myytäisiin vain moottoreita – ja nekin olisi muovisia. Se taas, että jokaisessa tehdasvalmisteisessa pillerissä tiedetään olevan prikuilleen sama määrä vaikuttavan aineen, ei ole tehnyt niistä turvallisia tai kaikille sopivia.

– Länsimainen lääketiede onkin kehityksessään joutunut lähentymään paljolti Kiinalaista-lääketiedettä, jossa juuri eri elinten tila kertoo ihmisen hyvinvoinnista – niin fyysisellä- kuin mentaalipuolellakin: maksassa asuu kiukku, munuaisissa pelko, sydämessä ilo/ rakkaus, jne. Tällä hetkellä ehkä eniten lääketieteessä on keskustelua herättänyt nämä mielenterveysongelmat ja että hyvän olon tuottava serotonin-keskus onkin suolisto, eikä suinkaan prosessointi-keskus aivot. Myös sydänsiirroissa on huomattu ihmisen persoonan ja unien muuttuneen. Länsimaalainen lääketiede tekee nyt valtavia oivalluksia ja uusia Nobel ehdokkaita. Nämä elinten moninaiset vaikutukset myös mieleen on vain perinnetieteissä tiedetty jo tuhansia vuosia ja länsimaat kyseisille aiemmin nauraneet.

Seuraavaksi odotamme julkista myöntämistä: minkälainen suolistoa tuhoava ja sairastuttava voima on juuri erilaisilla synteettisillä lääkekuureilla ja mitä pysyviä haittoja ne aiheuttavat ihmisen terveydelle? Asioiden, saati virheiden myöntäminen on lääketieteessä ollut aina pitkä ja vaikea prosessi, saati eri koulukuntien hyväksyntä. Semmoista hoitomallia ei löydykään, jolle ei Suomen koululääketieteestä löytyisi heti vankat, mutta asiasta tietämättömät vastustajat. Oma tietämättömyys tuokin aina ne vahvimmat mielipiteet ja kiellot esiin.

Voisimme tarkastella asiaa myös konkreettisesti: ovatko ihmiset oikeasti terveempiä nykyisellä oirehoidolla, kuin vaikka 50 vuotta sitten? Jos niin olisi, miksi sitten tervehtyneempi kansa joutuu lisäämään lääkkeiden kulutusta 3-15 % vuosittain, kuten tapahtuu? Keski-iän nousuun eniten vaikuttavat sotien ja pula-ajan poistuminen, nykyinen hyvä ensiapu ja syntyvien kuolemien väheneminen.

Nämä seikat nostavat kyllä keski-ikää, mutta ovat ihan eri asia, että olisimme terveempiä. Jos vaikka laskemme sairaudeksi pelkästään: allergiat ja diabetekset, niin jo useampi suomalainen on sairaampi kuin 50 vuotta sitten. Jos laskemme vielä monikertaistuneet syövät, suolistosairaudet, ja mielenterveysongelmat tai yleistyneet lasten käytöshäiriöt, niin ymmärrämme, että olemme jo tosi sairaita.

Sydän- ja verisuonisairaudet ripeän ensiavun sekä elintason nousun johdosta kuolemien vähentyminen, ei luo perusteita nykyiselle lääkerumballe. Tilastoja ei siis pitäisi verrata pula-aikojen epidemioihin, jossa aliravitut sairastuivat helposti ja osa kuoli jo synkkyyteenkin ja mahdollisen kohtauksen tai tapaturman sattuessa ei ollut ensiapua tarjolla. Myös ikäloppuvanhuksen pidempään hengissä pitäminen lääkkein ja laittein, lisää keski-ikää ja luo virheellisesti kuvaa terveemmästä kansasta. Monen vanhuksen loppuelämän tehtävä onkin kuluttaa vain lääkkeitä, joiden johdosta taantuvat “muumioiksi”, mutta hengittävät kauemmin.

11.
Vakavat sairaustilat ovat ensisijaisesti lääkärien hoitoja vaativia, mutta ei niissäkään pitäisi pois sulkea kehoa tukevia hoitoja. Tuhansia vuosia on eri kulttuureissa ihmisiä hoidettu menestyksekkäästi myös luontaisesti ja ravinnoilla ympäri maailmaa – miksi ne taidot pitäisi nyt jättää pois? Perimäksikin väitetyt sairaudet usein poistuvat, kun aletaan hoitaa ihmistä yksilönä.

Kehossa on kaikki parantumisen alkeet, ja niitä pitäisi ensisijaisesti yrittää hyödyntää: aktivoida, poistaa aiheuttajia. Jos sairastaminen kestää liian kauan, se voi sairaudesta riippuen rappeuttaa kehoa ja kokonaisvaltainen paraneminen on silloin aina vaikeampaa tai mahdotonta. Siksi kannattaisikin aina etsiä monipuolista hoitoa mahdollisimman pian eikä pelkästään lääkitä oireita ja seurata, kuinka sairaus piilevästi etenee ja missä vaiheessa sille löydetään se nimi.

Terveyttäminen on pitkälti tasapainottelua ja aktivoimista. Sairaustiloja voidaan kutsua nimillä, esim. vaikka migreeni. Mutta todellisuudessa migreenikin on häiriötila, joka johtuu jostain, joka pitäisi hoitaa niin, että kehossa ei enää kyseinen häiriötila syntyisi. Jos taas hoito peilataan tapahtuvan vain lääkkein, niin silloin ei migreeni poistu, vaan oireita lievitetään lääkkein – joka on todellisuudessa lääketeollisuudelle hyödyllisintä hoitoa.

Migreenilääkkeistä voi itsessään sairastua vakaviinkin sairaustiloihin, kuten aivo-, sydäninfarkti, keuhko-arpeumat, raynaudin`n oireyhtymä, tai jos on jonkin elimen heikkous, vaikka piilevänäkin, niin migreenilääkitys voi johtaa kuolemaan, kertovat lääke-haittalistat. Minua onkin aina ihmetyttänyt, mistä näissä lääkehoidoissa tulevat sanat vastuullinen- ja turvallinen hoito ja kuka sen vastuun kantaa? Ja vastaavasti, miksi akupunktion tai homeopatian tarjoajat olisivat lääkärikunnan mielestä niitä vastuuttomia?

Kipu itsessään ei ole sairaus – vaan hälytysmerkki.  Kipuunkin on aina jokin syy olemassa, ja keho yrittää kivulla viestittää ongelmasta. Kun vastaanotolleni tulee asiakas, jolla on ongelmana kovat säryt, mutta on ottanut aamulla vahvat särkylääkkeet, on meidän vaikeampi saada tilanne haltuun, koska tärkeä singali on eliminoitu. Kipu on tärkeä mittari, kun etsitään oikeaa hoitoa. Turrutettu ihminen ei myöskään reagoi kovin hyvin hoitoihin. Muut esteet hoidon onnistumiselle ovat usein meneillään oleva antibiootti-, tai kortisonikuuri. Kehoa tukevissa hoidoissa taas uskomisella tai epäilyllä ei ole juuri muuta vaikutusta, kuin uskovampi noudattaa mahdollisia ohjeita paremmin. Suurin osa minunkin asiakkaistani epäilee aina siihen asti, kunnes oireet selvästi häviävät ja monille on vaikea uskoa sitä vielä silloinkaan.

Miksi homeopatia saa monen sairauden parantumaan? Se johtuu siitä, että sairauksien taustalla on usein piilevä tulehdus kehossa ja homeopaattisen lääkkeen oma värähtely, herättää kehon nyytyneen puolustuksen kyseistä aiheuttajaa kohtaan ja keho aktivoituu taas itse parantamaan. Se että homeopatiassa ei ole vaikuttavaa kemiallista ainetta, ei poista tätä tosiasiaa. Kaikkea ei siis pidä verrata aina toisiinsa tai tutkia samalla kaavalla – ei Cd-levystäkään löydy musiikkia mikroskoopilla.

Vakavat mielenterveysongelmat: psykoosit ja skitsofreniat, eivät kuulu Suomessa kehoa tukevien hoitojen parantamiskategoriaan – mutta kehoa tukevilla hoidoilla voidaan lähtökohtaisesti tukea kaikkien hyvinvointia ja hoitaa vaikka skitsofreenikon suolistoa tai selkäkipua. Mutta että kiellettäisiin esim. skitsofreenikoiden käynnit terapeuttien luona, olisi kieltolaki. On myös vaikea hoitaa masentuneen selkäkipua niin, ettei se vaikutta positiivisesti myös hänen mieleensä. Ja taas kieltämällä tyystin heitä käyttämästä haluamiaan hoitoja, olisi se ihmisoikeuskysymys, joka olisi perustuslain vastainen ja ei kai lääkärit ja skeptikot sitä halua rikkoa?

Jos halutaan kieltää mielenterveys-diagnoosin saaneiden tai muiden sairaiden käynnit luontaisterapeuttien luona, niin sitten pitää terapeuttien päästä kansalaisten potilasrekisteriin: tarkastamaan, mitä diagnooseja asiakkaalla yleensä on – koska eivät he niitä aina kerro, ja varsinkaan silloin, jos he joutuvat eri asemaan muiden kanssa. Mitä taas tulee kieltää lapsilta kehoa tukevat hoidot, kuten korvatulehduksissa, vatsavaivoissa, allergioissa tai käytöshäiriöissä, niin mikään ei ole niin toimivaa ja turvallista hoitoa niihin kuin Homeopatia – sanoo asiasta tietämätön sitten mitä tahansa.

Myös syöpäsairailta on haluttu viedä oikeus päättää itse hoidoistaan. Mielestäni syöpä on jo sen luokan sairaus, että siinä pitäisi olla potilaan omavastuuna hakeutua useampiin hoitoihin, joilla pyritään vahvistamaan, normalisoimaan kehon toimintaa, jota taas lääke- ja sädehoidot usein heikentävät. Lääketieteellisessä syöpähoidoissa on se puute, että niissä ei hoideta syöpäsairaan kehon “maaperää”.

– Kun syöpä leikataan, sädetetään, niin kehon syöpäalttius usein jää kehoon. Siksi varsinkin iäkkäimmillä syöpä todetaan usein 2-3 vuoden sisällä kehoon levinneeksi ja mitään ei ole enää tehtävissä. Tämän 2-3 vuoden aikana pitäisi hoitaa myös syövälle otollista maaperää vieraaksi syövälle: ruokavaliolla ja erilaisilla luontaisvalmisteilla. Mutta lääkärikunnan periaatteellinen vastakkainasettelu estää nämä yhteistyöt – he usein jopa kieltävät potilaaltaan kaikki luontaisvalmisteet/ hoidot. Luontaisilla tavoilla on kuitenkin todistetusti parannettu syöpiä kautta historian – miksi se lisämahdollisuus pitäisi ihmisiltä kieltää?

12.
Länsimaalainen lääketiede kehitti omat lääkehoidot, mutta eivät ottaneet koulutukseensa näitä ikivanhoja Aasialaisia tutkimus-, hoitomenetelmiä. Jos perehtyy niihin oikeasti, kuten jokaisen lääkärinkin olisi viisasta, niin oppisivat laajemman katsonnan, että sairaus on muutakin kuin särky jossain. Syy kohteen särkyyn tai tulehdukseen, johtuu usein jostain muusta missä oire on – siksi vain kohteen hoitaminen, vaikka sitten millä tahansa, ei usein paranna sairautta. – Särky polvessa voi johtua munuaisista, kipeä alaselkä/ välilevy-pullistuma suolesta, päänsärky sapesta, hartiajumi ohutsuolesta, lihasrappeuma maksasta, jne. Kaltaiset oireet voi johtua myös jostakin muusta elimestä ja se pitäisi aina ennen hoitoa kartoittaa, jotta osaa hoitaa oikein.

Oireiden hoitaminen vain lääkkeillä, on usein väliaikaisen helpotuksen lisäksi jopa tilanteen pahentamista, jos lääkkeillä rasitetaan sairauden todellista fokusta entisestään. Siksi olisikin tärkeä tuntea näitä vanhoja tieteitä, joissa nämä asiat on tiedostettu kokemusperäisesti jo kautta-aikojen- vaikka terminologia olisikin erilaista. Vakavatkin sairaudet alkavat usein pienistä ongelmista/ oireista, jotka hoitamatta syitä sitten kroonistuvat ja saavat paljon myöhemmin sitten diagnoosin – vaikka MS–tauti – tällöin sairaus on jo aika pitkällä ja peli ollaan menettämässä.

Keho tekee ihmeitä, kun sitä autetaan oikein. Se tiedetään, että keho parantaa meidät monesta, myös siitä isosta leikkausoperaatiostakin tai auttaa kestämään aikansa oireita poistavia lääkkeitäkin. Miksi sitten kehon oman järjestelmän avittaminen tai syiden poistaminen sairauksissa on Suomessa “väärää hoitoa” – monista hyvistä tuloksista huolimatta?

Lääkärikunta kritisoi usein luontaishoitoja vastuuttomaksi, mutta jos katsoo tilastoa tai arviota yllättävistä hoitokuolemista, -sairastumista, -haitoista, on lääkäri kuitenkin ylivoimaisesti vaarallisin paikka Suomessa. Lääkäreiden edustamille hoitovirheille jää tilastojen mukaan vaarallisuudessa  toiseksi: liikenneliikenneonnettomuudet, itsemurhat, myrkytykset, putoamiset ja hukkumiset kaikki yhteensäkin.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselta (THL) käydään julkisuudessa sanomassa, että ihmiset ovat nyt terveempiä kuin koskaan. En tiedä, miten THL terveyttä mittaa, mutta sairasjonot ovat pidemmät kuin koskaan, lääkäreitä on enemmän kuin koskaan – eivätkä edes riitä, lääkkeitäkin syödään enemmän kuin koskaan ja lääkekulutus vain nousee. Tilastollisesti jo lähes joka perheessä yksi syö masennuslääkettäkin ja osa niistäkin syöjistä on lapsia. Tässähän pitäisi THL:n painaa jo paniikkinappulaa, mutta ei, THL on osa tätä kompleksia, joka saa myös lääketeollisuudelta miljoonia “tutkimusrahaa”. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka oli huolissaan: “Lääkeyhtiöiden rahoitus heikentää THL:n luotettavuutta”.

Länsimainen lääketiede, jota voisi kutsua myös kaupalliseksi lääketieteeksi, joka perustuu paljon myös Opportunismiin, jossa sairastunut ihminen saadaan pelottelun myötä käyttämään lääkkeitä, joiden haitta voi kuitenkin olla sairautta suurempi. Pelottelu onkin lääketieteessä usein se vallitsevin argumentti ja pelottelu koskee aina lääkkeettömyyttä, vaikka harva sairaus on oikeasti vaarallinen. Usein kuitenkin lääke – varsinkin pitkään käytettynä tai niiden yhteisvaikutus voi olla vaarallisempi kuin itse sairaus. Se että Länsimainen lääketiede on hoitanut monia sairauksia ja epidemioita pois menetyksellisesti, ei mielestäni anna perusteita syöttää vain lääkkeitä nykyiseen malliin ja niin heppoisin perustein.

 

13.
Tiede ja varsinkin lääketiede on totuutta vain toistaiseksi. 
Väitän että jo 30 vuoden päästä näistä nykyisistä synteettisistä lääkityksistä ei ole käytössä paljoakaan. Tulevaisuudessa, jos kaupallisuus ei ole enää tärkein mittari, tulevat nämä nykylääkeopin parjaamat vaihtoehtoisemmat hoidot: yksilöidyt ruokavaliot, akupunktiot, homeopatiat, eli soluja ja hermostoa normalisoivat hoidot yleistymään ensisijaisiksi hoidoksi, lukuisiin sairauksiin ja niiden ennaltaehkäisyyn.

– Hoitojen nimet ja tarjontamuodot varmasti jatkossa muuttuvat, ja uudet versiot tai laitteet ovat sitten suuria keksintöjä. Hoidon lopputulos tulee olemaan sama, eli ihmisen elektromagneettisten solujen normalisointi samoilla värähtelyillä kuin homeopatiavalmisteet jo nyt sisältävät. Ihmisen hermot ovat meidän sähköjohtoja eli meridinaaleja, joita aktivoidaan mahdollisesti myöhemmin akupunktioneulan korvaavilla laiteilla tai hermoihin syötetyillä taajuuksilla – hermot vievät hoidon elimeen.

Myrkytymme myös lääkkeistä, joita emme käytä. Saamme päivittäin jo ruoan ja veden mukana hiukan masennus-, tulehdus-, hormoni ja monia muita lääkkeitä. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan juomavedestä löytyi 56 eri lääkettä – ja pitoisuudet lisääntyvät joka päivä. Käyttämätöntä lääkettä ei saisi koskaan heittää roskakoriin, vaan se pitää palauttaa apteekkiin, josta ongelmajätelaitokselle, on nykyinen neuvo.

Mutta apteekin pitäisi ottaa myös lääkkeen käyttäjän pullotettu virtsa vaihdossa, kun resepti uusitaan. Lääkkeitä ei pysty puhdistuslaitokset jätevedestä poistamaan vaan ne menevät meriin, pohjavesiin ja siten myös ruokapöytään. Oma lukunsa on sitten lääkkeiden valmistuksessa syntyvät saasteet, sekä tietysti eettinen puoli, kun miljoonat koe-eläimet kokevat päivittäin tuskaisan kuoleman. Synteettiset lääkkeet luonnossa tulevat olemaan yksi merkittävimmistä luonnon mullistajista. Ja kun suurin osa lääkkeistä valmistetaan ja syödään turhaan, niin voisi kysyä, miksi?

Jos tästä nykyisestä massalääkityksestä olisi edes hyötyä ihmisten hyvinvoinnille tai se pidentäisi arvokkaasti ihmisikää, olisi se silti suuri moraalinen kysymys seuraavia sukupolvia ja luontoa kohtaan. Tai jos näillä lääkityksillä saadaan sitä ”tärkeää” keski-ikää nousemaan hiukan vain siten, että huonokuntoiset vanhukset elävät lääkkeiden johdosta muumioituneena hetken kauemmin, niin ei sekään luo perusteita tällä kalliille saastuttamisongelmalle.

Se on myös ihmetystä herättävä epäkohta, kun 90 % suomalaisista on sitä mieltä, että vanhuksia lääkitään aivan liikaa, se on epäeettinen, kallis ja pelottavakin ongelma, sille ei kuitenkaan tehdä tai voida mitään. Vanhukset ovat lääketeollisuudelle kullan arvoisia tahdosta riippumattomia asiakkaita. Joka kolmas akuutista sairaudesta sairaalahoitoon hakeutunut yli 70 vuotias, ei hoidon jälkeen enää palaa entiselleen, vaan jää “torsoksi”. – Syynä liian rasittavat rasittavat hoidot.

Vanhukset ja lapset kärsivät turhista lääkkeistä ja – haitoista eniten. Vanhus on vanhuutta, ei sairautta. Korvatulehdus ei johdu koskaan siitä, että elimistössä olisi liian vähän antibioottia, vaan yleensä siitä, että tiehyissä on tilapäisesti liikaa limaa, maito lisää limaa, ja vastustuskykykin lapsella tekee vasta kehitystään, jota sitten antibiootilla estetään tai heikennetään. Yleistyneet korvatulehduskierteet loppuvat silloin, kun lopetetaan antibioottien käyttö niiden hoitoina. Antibiootit altistavat tutkitusti 5x suuremmalle tulehduskierteelle, kun ennen kuuria ja silti niitä syötetään. Suomeen pitäisikin saada puolueeton taho selvittämään, millä tai miten eri sairauksia esim. tulehduksia, särkyjä, lieviä- tai keskivaikeita masennuksia olisi viisasta hoitaa, että hyötyjä olisi useimmin potilas. Ja selvittää, onko se yhteiskunnan ja hyvinvoinnin etu, että lääketeollisuuden etu on ensisijainen?

14.
Luontaispuolella ei ole ollut järjestelmällistä liittoa tai johtoa, joka julkisesti ajaisi ja puolustaisi terapeuttien tai heidän asiakkaidensa oikeuksia,
kuten monissa muissa ammatti- tai etnisissä liitoissa toimitaan. Media myös pelkää lääkärikunnan ja skeptikoiden reaktiota, jos kirjoittavat luontaishoidoista positiiviseen sävyyn. Nykyisin (2014) kylläkin Suomen Terveysjärjestö pj. Merja Lindström, on päässyt jo TV:ssä luontaishoitoja hiukan ainakin muodollisesti puolustamaan, mutta ainakin Ylellä toimittajat paljolti rajaavan keskeyttämällä hänen sanomansa.

Oikeat asiat luontaishoidoissa jäävät usein media-keskusteluissa sivuseikaksi, ja keskustelu menee skeptikoiden kanssa eipäs juupas keskusteluksi. Pitäisi olla ohjelmia, missä luontaishoitavat ja hoidetut kertoo kokemuksia, kuten toimitaan lääkäreidenkin kanssa. Usein omasta tai lapsensa kroonisesta tulehduskierteestä homeopatialla eroon päässyt asiakkaani kysyy minulta vihaisena: ”Miksei näistä hoidoista ole kerrottu missään tai käytetä yleisemmin?”

Miksei niitä sitten käytetä yleisemmin? Ihmiset menevät nykyisin myös liian helposti lääkäriin. Lääkäri lääkitsee potilaansa usein sen johdosta, kun potilas on kerran vastaanotolle tullut, ja lääkkeettömästä potilaasta vastuu jäisi lääkärille –  eikä muuta hoitotapaa Suomessa kunnallinen lääkäri saa käyttää. Se on hölmöläisten hommaa, että kunnallinen lääkäri ei saa edustaa muita hoitoja, eikä saa edes vihajata, että potilas kokeilisi muita hoitotapoja – vaikka lääkäri tietäisi niiden olevan potilaan eduksi. Keski-Euroopassa tilanne on aivan toinen – ja ihmiset terveempiä. – Suomi on sairain länsimaa ja luontaishoitojen vastainen.

Puolustuskyvyttömiä” Luontaishoitoja syytetään usein niillä syillä, mitä paljastuu juuri lääketeollisuuden piirissä: plasebot, rahastus, haitat. Lääketeollisuudella yli 30 vuotta johtajana toiminut tohtori/ tutkija John Virapen, on myöntänyt lääketeollisuuden korruptoituneen oman edun tavoittelussa jo niin pahoin, että uskoo: ”Lääketeollisuuden aiheuttavan tuotteillaan turhia kuolemia jo enemmän kuin sodat”.

Tai Brittiläisen Hullin yliopiston psykologi Irving Kirschin, joka oikeuden päätöksellä pääsi tutkimaan salaisia lääketutkimuksia. Tutkimusten myötä ilmenneiden paljastusten mukaan, markkinoilla olevien masennuslääkkeiden hyöty olikin lumelääkkeen luokkaa. Lääketehtaat olivat samalla jättäneen 60% lääkkeiden ilmenneistä haitoista julkaisematta.

Petteri Pietikäinen Oulun yliopiston aate- ja oppihistorian professori, tutkimusalueina mielenterveyden historia. Pietikäinen kertoo uudessa kirjassaan (2013), kuinka hyödytöntä ja aivoja vammauttavaa nykyinen psykiatrialääkitys voi olla. Hoidoilla saadaan Pietikäisen mukaan sairaushuiput kyllä vaimennettua – mutta jos potilas paranee mielenterveysongelmasta, hän paranee yleensä itsestään tai muutoin, mutta ei lääkkeellisellä hoidolla.

14.
Luontaishoidot olisivat lähtökohdaltaan aina haitallisia? Suomalainen lääkäri usein luontaishoidoista mainitsevalle potilaalleen varoittavasti sanoo ”käyt kyseisissä hoidoissa sitten omalla vastuullasi”. Ensiksi potilas voisi kysyä, mitä lääkäri sillä oikein tarkoittaa, ja toiseksi: kenen vastuulla potilas saa sairaala- tai reseptilääkehoitoa? Ei ainakaan lääkäri, sairaala, lääketeollisuus tai yhteiskunta ole vastuussa hoitovirheistä tai lääkehaitoista, edes kuolemantapauksissa. Jos vastuulla tarkoitetaan Potilasvakuutusta, niin se on usein potilaalle vain byrokratialla tehty toinen virhe.

“Maksasi tuhoutuu, jos käytät luontaisvalmisteita tai homeopatiaa” – sanoo lääkäri usein potilaalleen. Tämä perustelematta jäänyt väite on yleistynyt kovasti. Sitä käyttävät useat lääkärit kuin sairaanhoitajatkin, jos potilas mainitsee luontaishoitojen käytöstä. Ovat kuulemma hoitaneet niin monia maksasairauksia luontaishoitojen takia. Enpä ole Suomessa itse törmännyt moiseen ongelmaan, vaikka tunnenkin tuhansia luontaishoitojen käyttäjiä. Mutta lääkkeistä, alkoholista ja väärästä ruokatottumuksesta johtuvia maksaongelmaisia tapaan usein, joiden tila kohenee usein homeopatialla ja jos voi poistaa vielä sen mahdollisen ongelman aiheuttajan. Uskonkin että synteettiset lääkevalmisteet ovat jo suurempi maksasairauksien tekijä kuin alkoholi: Yli 900 lääkkeen on jo raportoitu aiheuttavan maksavaurioita – homeopatiasta ei yhtään. Lääkkeiden rasittamia maksoja ei haluta vain julkisesti käsitellä ja on helpompi arvioida ne vain jostain muusta johtuviksi, kuten vaikka “arkkivihollisen” luontaisalan syyksi.

En usko, että Suomessa olisi montaa luontaistuotetta edes myynnissä, jos yhtään, jos se aiheuttaisi edes väärin käytettynä maksaongelmaa. Niin tarkasti niitä kuitenkin tarkkaillaan ja niiden vaikutus tiedetään usein jo historiasta ja kukaan maahantuoja tai myyjä ei halua leimautua myrkyttäjäksi – siitä se toivottu myrsky nousisikin. Lääketieteessä on taas aivan eri arviointi: Jos kymmeniä- tai satojatuhansia ihmisiä sairastuu tai tuhansia kuolee uuden lääkkeen haittoihin, se ehkä vedetään pois markkinoilta. Lääketehdas voi saada asiasta jopa sakon, jos on tahallisesti pimittänyt haittatietoja. Sakko voi olla 5% aiemmin lääkkeen tuomasta rahallisesta hyödystä. Pimityksistä tai kuolemista en myöskään tiedä kenenkään joutuneen henkilökohtaisesti vastuuseen – eli rahalla niistä selviää – eikä tee edes tiukkaa.

Homeopatiavalmistetta taas maksa ei käsittele mitenkään, koska homeopatia on enemmänkin sähköistä impulssia keholle kuin jotain ainetta. Joten, se ei voi tuhota maksaa, kuten ei akupunktiokaan tai hierontakaan. Mutta jos halutaan sanoa jokaiselle maksasairaalle tuntematta tilannetta sen tarkemmin, että sairautesi syy on luontaistuotteet, -hoidot, niin silloin tutkittuun tietoon uskova ammattilainen toimii ideologiansa vastaisesti.

”Ei ole tutkittu ” on myös usein lääkärin vastaus potilaan kysyessä luontaisista hoidoista. Tätä lausettahan voisi näin käyttää lähes kaikkeen paitsi lääkkeisiin –  olet saattanut myös mennä tutkimatta naimisiinkin jonkun kanssa.

Lääke olisi lääke, vasta kun sen on valmistanut lääketeollisuus. Lääketeollisuuden tuotteista liki 70 % on yritelmiä kopioida perinteisiä luonnonlääkkeitä synteettiseksi – yleensä kuitenkin vähemmän onnistuneina, koska kopioivat vain sitä kasvin oletettua vaikuttava ainesosaa. Eli hiukan sama, jos autoinakin myytäisiin vain moottoreita – ja nekin olisi muovisia. Se taas, että jokaisessa tehdasvalmisteisessa pillerissä tiedetään olevan prikuilleen sama määrä vaikuttavan aineen, ei ole tehnyt niistä turvallisia tai kaikille sopivia.

16.
Ihminen koostuu Atomeista ja tuottaa energiaa: Levossa 100w ja kovassa rasituksessa hetkellisesti jopa 2000w. Lääkärikuntakin tietää ihmisen toimivan sähköllä, kun mittaavat sydän- ja aivosähkökäyriä. Myös tiedetään aivojen hermosolujen tuottavan sähköimpulsseja, joita kutsutaan aivoaalloiksi, jotka ovat värähtelyä, joita mitataan hertseinä (HZ). Myös Homeopaattinen lääke on ravistus-valmistuksessa syntynyttä elektromagneettista värähtelyä, jossa oikein valittu homeopaattinen valmiste vaikuttaa ihmisen herkkään sähköiseen järjestelmään normalisoimalla sitä.

– Fyysikot ovat osoittaneet, että tietyillä taajuuksilla/ värähtelyillä on ihmisen kehoa tasapainottava-, eli parantava vaikutus. Värähtelyä mitataan Hertseinä (HZ). Kvanttifysiikan mukaan jokaisella materiaalilla on oma värähtelyssä, kuten mineraalilla, elimellä, kasvilla, solulla, jne. Ihmisen perusvärähtely on 8 – 10 HZ välillä. Solut väreilevät 250 megahertsiä (MHZ), aivosolut 7,8 HZ ja autonominen hermosto 10 kilohertsiä. Esim. Kaliumin-molekyylit väreilevät 21 HZ taajuudella.

Mutta jos asia kilpailee lääkäreiden ja lääketeollisuuden kanssa, niin näitä tosiasioita ei haluta aina myöntää – ne on silloin näkymätöntä humpuukia.   

Jo Albert Einstein tiesi nämä asiat: ”Kaikki aine on energiaa”.  Albert Einstein myös todisti E=mc -teoriallaan,  ”kaikki on viimekädessä energiaa. Se koskee myös muistojamme. Muiston ydin on energiaa, mutta itse muisto on kuva”.

Harold Burr Tohtori, professori Yalen yliopisto”Kaikki on lähtöisin energiakentästä” –

Murray Gell-MannProfessori , Nobel-palkittu 1969, Stanfordin yliopisto. ”Kehon kemiaa hallitsevat solutason kvanttikentät” –

17.
Vastakkainasettelu on turhaa, mielipiteet ovat mielipiteitä, tietämättömyys tietämättömyyttä ja käytäntö käytäntöä. Jos kärsit akuutista tai kroonisesta tulehduksesta, hermosairauksista, lapsettomuudesta, väsymyksestä, käy kokeilemassa kehoa tukevia hoitoja koulutetuilta tai asiaansa perehtyneellä terapeuteilta. Jos tunnet tarvitsevasi lääkäriä tai sairaalahoitoa, käy ensin tai jälkeen myös niissä. Turhat ennakkoluulot tai tietämättömien näkemykset ei yleensä auta ketään.

Homeopatian tehoa ei vähättele myöskään EU. Homeopaattiset valmisteet ovat kaikissa EU maissa asetuksella virallistettuja lääkkeitä: (Direktiivit 2001/83/EY artiklat 14 ja 16 ja 2001/82/EY artiklat 17 ja 19)Lääkelain 5 b §:n mukaisella homeopaattisella valmisteella tarkoitetaan lääkevalmistetta, joka on valmistettu homeopaattisista kannoista Euroopan farmakopeassa kuvatulla homeopaattisella menetelmällä. Jos kuvaus puuttuu Euroopan farmakopeasta, voidaan käyttää jäsenvaltion virallista farmakopeaa. Homeopaattinen valmiste voi olla valmistettu useasta homeopaattisesta kannasta. Homeopaattisia valmisteita koskevia säännöksiä sovelletaan myös muihin valmisteisiin, jotka on valmistettu homeopaattisilla valmistusmenetelmillä. Antroposofiset valmisteet lasketaan tällaisiksi valmisteiksi. Fimea

Täältä voit etsiä myös tutkimuksia ja tilastoja homeopatiasta
Tieteellisiä-tutkimuksia-homeopatiasta. 

Homeopatia parantaa suuremman prosentin potilaista kuin mikään muu hoitomenetelmä ja on epäilyksettä turvallisempaa ja taloudellisempaa sekä täydellisintä lääketieteellistä hoitoa. – Mahatma Gandhi

WHO viimeisessä strategiassaan 2014 who.int/medicines neuvoi taas kerran jäsenmaitaan helpottamaan: perinne- ja CAM-hoitojen saatavuutta, joita Suomessa yritetään vaikeuttaa tai jopa kieltää. WHO ei myöskään koskaan puhu uskomushoidoista.

Myös akupunktio on WHO arvioinut auttavan yli 400 sairauteen.

Jouni Jämsä
Bioresonans- terapeutti, dipl. homeopaatti-, dipl. akupunkturiko-, dipl. ravintolisäterapeutti.
– Bioresonans-koulutus MORA – Natura Medica Akademiet – Norja, Saksa. VEGA – Saksa. SCIO – Saksa.
– Dipl. moderni-homeopaatti/ iridologi – homeopatian inst. Tampere.
– Klassinen homeopaatti – International Academy of Classical Homeopathy.
– Lääketieteen perusteet – opintokokonaisuus Turun-yliopisto.
– Dipl. akupunktio – Medica Alternativa Institute Colombo.
– Dipl. Kudos/mineraali tutkimus MDD – Helsinki.
– Ensiapukoulutukset EA1, EA2 – SPR.