Home

[wds id=”2″]

Sivu päivitetty 12.11.2020

Tervetuloa Jouni Jämsän sivulle: 
Kritisoin sivulla CAM-(kansainvälisesti nimettyjä: Complementary and alternative medicine) hoitoja vastustavaa ilmiötä Suomessa. Toivoen että Suomi vapautuisi samalla lisääntyvästä mediakalisoitumisesta ja moninaiset perinnehoidot saisivat meilläkin Euroopan mittapuun mukaiset käyttöperinteet. Sairauksia voi hoitaa lääkitsemällä tai poistaa sairauksien syitä ja auttaa kehoa itseään parantamaan ja
CAM-hoidot perustuvat kehon oman järjestelmän auttamiseen.

– Hoidot räätälöidään yksilön mukaan ja ovat kehoa tukevia/ aktivoivia/ normalisoivia (akupunktio, bioresonas, homeopatia…) hoitoja. Tärkeä jatko- tai ennaltaehkäisyhoito on usein myös yksilön ruokavalio. CAM-hoidot perustuvat myös vuosisatoja tai vuosituhansien käytäntöön- ja kokemukseen, mutta ei suinkaan Suomessa nimitettyihin uskomuksiin. “Uskomushoito tai -lääkintä” on suomalaisen lääkärin keksimä pilkkanimi heidän koulutuksestaan poikkeaville hoidoille.

Elektronisien apuvälineiden-/ Bioresonans-laitteiden käyttö terveyden edistämiseksi CAM-hoidoissa alkoi jo -50 luvulla. Saksalainen lääkäri/ insinööri Dr Reinhard Voll, kehitti silloin EAV (Electro-Akupunktio Vollin mukaan), MSA (Meridian Stress Assessment), (yleistävästi bioresonans) laitteen. Laitteilla mitataan meridinaalien/ akupunktiopisteitä, eli länsimaalaisittain ajatellen hermojen päistä: elinten ja kehon kapasiteettia. Näin voidaan määrittää elinten kuntoa/ epätasapainoa ja normalisoida (akupunktiolla, homeopatialla tai bioresonans-laitteilla) kehon epävakaata tilaa. Hoidot ovat turvallisia, vaikuttavat yleensä nopeasti, eivätkä ole ristiriidassa lääkehoitojen kanssa.

Laitteilla tapahtuvaa EAV/ MSA menetelmää on paljon todistettu myös sairaalatutkimuksissa. Erilaisten MSA-laitteita käyttää pelkästään Saksassa n. 25 000 lääkäriä. EAV-laitteet ovat alati kehittyneet ja yleistyneet ympäri maailmaa. Tulevaisuudessa tulevat lisääntymään kaikenlaiset kehon tilaa normalisoivat hoidot, kun kaupallisuus ei ole enää se tärkein asia sairauksien hoidoissa tai luontoa ei saa enää rasittaa lääkejäämillä. Minusta sen aika olisi jo, mutta ainakin toistaiseksi vielä kaupallinen lääketiede/ oirehoito ohjaa järjestelmää ja lääkäreiden koulutusta.

Suomessa usein ajatellaankin: “Jos erilaisista CAM-hoidoista olisi hyötyä sairauksien hoidoissa, niin kyllä lääkärit niitä käyttäisi”. – Ja niinhän maailmalla tapahtuukin – pelkästään Keski-Euroopassa käyttää homeopatiaa vastaanotollaan n. 55 000 lääkäriä – Suomessa muutama. Suomessa käytetään EU:n vähiten CAM-hoitoja ja olemme samalla EU:n sairain maa (Vai oliko Liettua vielä sairaampi), ja olemme jääneet näissä CAM-hoitojen hyödyistä ja tuloksissa pahasti jälkeen. Syynä on vastakkainasettelu jota jo yliopistoissa opiskelijoiden mieleen päntätään.  

Todellisuudessa on kuitenkin aika vähän sairauksia, joihin CAM-hoidoilla ei voisi lainkaan vaikuttaa. Yleisimmät asiakkaamme ja hoidoista hyötyjät ovat: tulehduskierteiset, väsyneet/ kroonisesti väsyneet, ahdistuneet, haavainen-, chrohn-, tulehtunut suoli, päänsäryt (migreeni, sarjoittainen), hormoni-ongelmaiset, lapsettomuudesta kärsivät, allergiset, kipu-, reuma-, selkäsairaat, liikuntarajoitteiset, leikkauksien-, halvauksien- ja tapaturmien jälkitilat. Kipu on hälytys ongelmasta, ei sairaus. Se on osa hienoa järjestelmään, jota pitäisi kunnioittaa, ja lääkityksellä pitkään kivun poisto on täysin vastuutonta.

“Uskomushoito tai -lääkitys” nimitykset liittyvät ihmisten omiin uskomuksiin. Näillä harvoin on mitään todellista tietoa tai ymmärrystä kyseisistä hoidoista, vaan saneltu oppi/ usko. Väittämät ovat lisäksi ristiriidassa monen asian kanssa: hoitojen maailmanlaajuinen käyttö, pitkä hyödylliseksi todettu käyttökokemushistoria, hoidot toimivat yhtälailla eläimiin ja uskomushoitonimeä käytetään vain Suomessa. Tästä vastakkainasettelusta kärsivät eniten sairaat, veronmaksajat, luonto ja luottamus lääkäreihin heikkenee.

Suomessa pitäisi ehdottomasti lääkäreiden koulutusta laajentaa luontaisempien hoitojen suuntaan, tehdä yhteistyötä terapeuttien kanssa ja irrottautua liiasta lääketeollisuuden ikeestä. Liikkeellä on kuitenkin paljon asioista tietämättömiä aktivisteja (professoreita, lääkäreitä, dosentteja, toimittajia, skeptikoita), joiden toiminta vain huonontaa tilannetta ja lisää kallista monopolia lääketeollisuudelle. Moni lääkäri haluaisi hoitaa potilaitaan monipuolisemmin, mutta joutuu heti selittelemään ja pahimmillaan voi menettää lääkärin oikeuksia. Ketään ei tunnu kiinnostavan hyvinvointiaikana alati lisääntyneet: sairaanhoitokulut, -diagnosointi, -sairasjonot, -nuorten pahoinvointi ja -varhais-eläköitymiset, jossa joka päivä 10 alle 45 vuotiasta siirtyy lääkehoidoista huolimatta tai juuri niiden johdosta sairaseläkkeelle.

-Sairauskulut ovat Suomessa jo yli 20 miljardia/v., kun vielä v. 2000, ne oli vielä 13 miljardia – eli nousua tapahtuu n. miljardi kahdessa vuodessa ja sairasjonot kasvavat kaikissa ikäryhmissä. EU ja WHO ovat jo eri linjoilla – koska suosittavat jäsenmaitaan lisäämään näitä CAM-hoitoja ja niihin pääsyä. Keski-Euroopassa näitä hoitoja käytetään paljon, ihmiset ovat siellä terveempiä, keski-ikä korkeampi – eikä siellä riidellä hoidoista tai niiden nimestä. Esim. homeopatiaa käyttää Keski-Euroopassa n. 100 000 000 (satamiljoonaa) kansalaista.

Toiset haluavat lailla kieltää ihmisiä hoitamasta itseään halutusti? https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/60880
Se olikin viimeinen kirjoitukseni Etelä-Suomen Sanomissa

Media jakaa kansaa, josta yli miljoona suomalaista käyttää vaihtoehtoisia hoitoja/ valmisteita, joita yksityisasioita sitten kourallinen vastustaa.
Etelä-Suomen Sanomien mielipidepalstalla yritin 12.1.2020 oikaista, Juhani Knuutin ESS 10.1 julkaiseman jutun toistuvia vääriä väittämiä ja pilkkanimiä. ESS mielipidevastaava Pirkko Kamppila (vihreä) kieltäytyi julkaisemasta asiantuntijan faktoihin perustuvaa korjausta. Helpompi oli lopulta perua lehden tilaus, kun yrittää siinä virheitä oikaista.

Jouduin perumaan myös Tiede-Lehden, jossa päätoimittaja Jukka Ruukki pääkirjoituksessaan kirjoitti: “Tervejärkiset eivät usko luontaislääkkeisiin tai homeopatiaan”. En luonnollisesti voi tilata lehteä vastaanoton pöydälle, jossa lukijoita noin arvostellaan. Aiemmin olin perunut samoista syistä Helsingin Sanomat. Kansaa jaetaan nyt leireihin ja moni joutuu äänestämään teoillaan. Ylestäkin haluttaisiin kovasti eroon, ja luontaisalalta ei taida Ylen asenteellisuuden vuoksi kukaan enää suostua ohjelmiin keskusteluvieraaksi.   

Luulisi että lehdille olisi faktat ja lukijat vainojuttuja tärkeämpi, mutta nyt on muotia noitavainojutut kaupallisen “tieteen” puolesta. Ihmiset ovat kuitenkin huolissaan, kuinka toimittajat on saatu kaupallisen järjestelmän pauloihin ja kovin asenteelliseksi eri ammatteja kohtaan?

Puhutaan tiedeuskosta, joka laajenee uskontojen tavoin ja aiheuttaa tuomitsemisellaan ristiriitoja.Tutkiva journalismi onkin paljolti kadonnut ja tilalle on tullut s- postilla laitettuja kirjoituksia. Niitä julkaistaan sitten tarkistamatta, varsinkin jos postittaja on yliopistosta – vaikka aihe olisi hänelle vieras. Monen mielestä pahin lobbausmoka tapahtui, kun journalistiraati palkitsi Vastalääke ry vuoden journalistitekona journalismi-palkinto-tuomitsee-kansaa Vastalääke ry on joukko nuoria lääketieteen opiskelijoita, jotka ovat opettajansa Juhani Knuutin innoittamana kertomassa ihmisille totuttaa.

1.

Tämä sivusto sai alkunsa 2007, kun Lääkäriliitto, Skepsis ry/ skeptikot ja media alkoivat julkisesti nimitellä ja vääristellä eri hoitoaloja ja hoitojen tuloksia. Haittoja kun CAM-hoidoista ei ole löydetty, on esitetty teoriaa, että sairaat eivät menisi CAM-hoitojen sijasta lääkäriin. Alati kasvavat sairasjonot kertovat kuitenkin muuta, ja käytännössä CAM-hoitoihin päätyneet ovat yleensä käyneet lääkäreissä  kyllästymiseen asti ja haluavat jo kokeilla muuta.

Toivottu puoskarilaki, jolla olisi tarkoitus leimata vaihtoehtoja “haitalliskesi tai humpuukiksi”, olisi sairaille kieltolaki. Puoskarilaki kieltäisi sairastuneen etsimästä itselleen tai lapselleen sopivia ja monipuolisia hoitoja. Kuitenkin jo Perustuslaki 6.2§: persusoikeudet/ yhdenvertaisuus, kieltää asettamasta ketään eri asemaan: sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. On olemassa myös laki, Potilaan itsemääräämisoikeudesta 6§: Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Toimisiko laki myöskään ihmisten parhaaksi, jos sairastuneen pitää syödä vain synteettisiä lääkkeitä tai sitten ei saa hoitaa itseään mitenkään? Lääkärin valassa myös vaaditaan: kunnioittamaan potilaan tahtoa.

Ruotsissa on puoskarilaki, jota skeptikot ja osa lääkäreistä vedoten haluaisivat Suomeenkin – vaikka lakia ei enää Ruotsissakaan juuri noudateta ja sitä ollaan heikentämässä. Laki on Ruotsissa jäänne vuodelta 1960, jolloin mm. lapsia piti kurittaa väkivallalla, vaimon asiat päätti yksin mies, homous oli sairautta tai rikollista ja poikkeavia ihmisiä pakolla steriloitiin. Haluammeko Suomen aikakaudelle, jossa ihmiset eivät saa päättää edes omista asioistaan? Edes Neuvostoliitossa ei kielletty ihmisiä hoitamasta itseään halutusti tai monipuolisesti. Palkittu historioitsija Mirkka Lappalainen on kirjoittanut 2018 kirjan: Pohjoisen noidat: ”Noitavainot voivat palata” – ”Satoja ihmisiä teloitettiin noituudesta huhupuheiden perusteella Ruotsissa ja Suomessa 1600 luvulla”. Lappalainen näkeekin tässä ajassa huhuyhteiskunnan piirteitä.

Maailman terveysjärjestö WHO 2014 strategiassaan neuvoi jäsenmaitaan helpottamaan näihin kansainvälisesti nimitettyihin: CAM- (Complementary and alternative medicine) täydentävä- ja vaihtoehtohoitoon pääsyä ja niiden saatavuutta. Suomessa pienen ryhmän asenteellisuuden johdosta mentäisiin väärään suuntaan. Maailmalla näiden hoitojen hyödyt ymmärretään ja halutaan nykyiselle ylidiagnostiikalle ja -medikalisoitumiselle laajemmin vaihtoehtoja.

Pelkästään homeopatiaa käytetään Euroopassa paljon. 2013 tehdyn laajan tutkimuksen mukaan, Homeopatiaa väestöstä käyttää: Belgia 69%, Saksa 60%, Ranska 56%, Itävalta 50%, Italia 35%, Espanja 33%. Homeopatia on myös tutkimusten mukaan kustannus hyödyllistä, vähentää sairastavuutta ja siitä on vastoin Suomessa esitettyjä väitteitä tehty paljon myös näyttöön perustuvia tieteellisiä tutkimuksia ja tilastoja: Tieteellisiä-tutkimuksia-homeopatiasta. 

Suomessa asiat lähtivät väärään suuntaan ja syntyi alalle ammattirasismi, kun v. 1995, Lääkäriseura Duodecim järjesti tarkoitukseen kilpailun, jossa silloiselle Vaihtoehtohoidoille keksittäisiin uusi vähättelevämpi nimi. Lääkäri Auvo Rauhala keksi nimen “Uskomuslääkintä” ja  voitti keksimällään nimellä 1000 markan palkinnon – ja sitä pilkkanimeä on sittemmin yleistävästi käytetty.

Nimittely on leimannut alaa ja saanut monet asiaan perehtymättömät jopa kiihkon valtaan, että semmoisia hoitoja nyt sairaille tai lapsille annetaan? Jos vastaavasti monista synteettisistä seoksista käytettäisiin nimitystä: “myrkyllisiä yhdisteitä tai myrkkyhoitoja”, niin moni ainakin tutkisi haittavaikutuslistan tarkemmin ja välttyisi monilta haitoilta ja kuolemiltakin – mutta kun niitä kutsutaan yleisesti tutkituiksi lääkkeiksi, sillä luodaan usein myös virheellinen kuva: tutkittuna-, turvallisena- ja toimivana hoitona. Näistä molemmista dumpatuista mielikuvista pitäisi kuitenkin päästä eroon.

Mielestäni joidenkin lääketieteen edustajien syyttely oli mennyt jo liian pitkälle ja kun eipäs/ juupas keskustelu tai luontaishoitojen nimittelyt ei vie asioista oikeaan suuntaan, halusin haastaa yhden kiihkeimmistä  vaihtoehtohoitoja “harrastuksenaan” kritisoivan ja haukkuvan lääkäri/ professori Juhani Knuutin “kaksintaisteluun”: http://turpaduunari.fi/avoin-haaste-homeopatiasta/ (kaksikin kertaa) http://turpaduunari.fi/avoin-haaste-homeopatiasta-osa-2/ edustamiemme hoitojen hyödyistä/ haitoista, mutta hän ei halunnut lähteä edes yrittämään todistaa omia asenteitaan tai nimittelyjä oikeiksi.

Kun törmää näihin Juhani Knuutin, Hannu Lauerman tai Markku Myllykankaan kampanjoihin eri hoitomuodoista, niin on vaikea löytää Suomesta minkään muun aatteen- tai uskonnon edustajia, jotka olisivat yhtä kiihkoisasti tuomitsemassa “vääräoppisia”. Nämä professorit lisäksi opettavat yliopistoissa seuraavia sukupolvia luokittelemaan ihmisiä ja ammatteja oman aatteellisuuden mukaan – vaikka yliopistoihin ei kuulu käännytystyö tai noitavainot.

Skepsis ry saanut rinnalleen uuden toimijan: Lääket. prof. Juhani Knuutin innovaation Vastalääke ry, jossa nuoret lääketieteen opiskelijat on manipuloitu kertomaan kansalle “totuus”. Nämä nuoret kumoavat perinteet, perinnehoidot, luomun, kokemukset tai lähes kaiken, mitä suurteollisuus ei edusta. Vastalääke sivulla sanotaan: “Vastalääke ry on poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton, eikä saa tukea esimerkiksi lääketeollisuudelta.”  Vastalääke ry on ideologialtaan rahalla tehtyyn “tieteeseen” ja -rekisteröimiseen uskova jäsenistö. Ovat ainakin saaneet rahaa välikäsien kautta mm. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä – joka on sittemmin käskenyt vastalääke ry:n siistimään sivujaan.

Yle on profiloitunut jo pitkään vaihtoehtohoitojen vastustajaksi ja antaa usein palstatilaa näille vihapuheille: yle.fi/uutiset. Tässäkin jutussa Vastalääke ry:n Lääketieteen opiskelijat Kristiina Makkonen ja Tatu Han puhuivat guruista, joihin kansa uskoo ja syyttävät kansalaisia siitä, joihin itse juuri syyllistyvät eniten. Lisäksi he tuomitsevat ihmisten kokemuksia ja haluavat lailla kieltää ihmisiä hoitamasta jatkossa itseään haluamallaan tavalla.

Vastalääke ry pyrkii näkemyksillään myös kouluihin ja saada jo lapset uskomaan vain lääketeollisuuden tuotteisiin ja tuomitsemaan perinteet ja käytännön “harhaopeiksi”. Tämän tyyppistä manipulointia tai fundamentalismia “vääräoppisia” vastaan ei liene Suomen koulujärjestelmä koskaan aiemmin toteuttanutkaan. Harmi että tieteestä on tulossa juuri yliopiston johdosta niin uskonnollinen, joka kiihottaa jo heti oppilaitaan tuomitsemaan vääräoppisia. Saa nähdä, mihin tämä fanaattisuus vielä johtaa – jakautuuko kansa  vai puuttuuko yhteiskunta ihmisten tuomitsemiseen ajoissa?  

Lääkärin ei kuitenkaan pitäisi tuomita ihmisiä tai aloja, koska se ei ole lääkärin tehtävä tai osaamista. Juhani Knuuti tekee tätä ammattirasismia sanojensa mukaan: “harrastuksenaan”, jonka ala-arvoinen ideologia vahingoittavaa osaltaan myös  luottamusta lääkäreihin. Knuuti ei ehkä tiedä, että hänen edustamansa lääketieteen valmisteista 70-80 % ei kata tarvittavaa tutkimusnäyttöä ja kirurgia ei kokonaisuudessaan. Alati poistetaan lääkkeitä myynnistä, kun ne toimivatkin käytännössä eri kuin on uskottu tai väitetty. En tiedetä muuta tieteen haaraa, joka olisi saanut niin paljon- tai suuria sakkoja: huijauksista, väärennettyjen tutkimustuloksiensa tekemisistä – johtuneista kuolemista, kun juuri Knuutin ja Vastalääke ry:n edustama Lääketeollisuus.

Täysin poikkeavaa että maallikot alati kertoo asioista, joista ei tiedä mitään. Ihmisten on kuitenkin hyvä tiedostaa, että lääkärin koulutukseen ei Suomessa kuulu mitkään nk. vaihtoehtoiset hoidot ja lisäravinteistakin oppia on vain 2 tuntia. Eli lääkäriksi valmistunut tai heitä opettanut, on osaavana täysin maallikko arvostelemaan muita hoitoja tai ihmisten kokemuksia. Jos lääkäri tai professori omaa ideologian, jossa on tarve esittää eri ammattikunnista vain valikoituja negatiivisia asioita, harjoittaa nimittelyä, ei hän edusta tiedettä/ sivistystä, vaan: rasismia/ vainoa/ vihapuhetta. Kaikessa muissa yhteyksissä tämmöinen kiihottaminen on jo kiellettyä. Lääketiede on ottamassa pakkovallan kansasta, kuten kirkko aikoinaan – sinulla ei ole oikeutta omata omia näkemyksiä.

Kyseiset “tiede-kampanjat” uppoavat osaan kansaan, mutta vaikutukset niissä ovat koituneet yhteiskunnan ja kansalaisten harmiksi. Olen työssäni seurannut sairaita ja heidän hoitamisia eritavoin yli 20 vuotta ja vakuuttunut, kuten laajat tutkimuksetkin kertovat, että suurin osa lääkkeistä syödään turhaan ja hullummaksi vain menee. Moni lääkekierteinen tarvitsisi juuri näitä kehoa tukevia hoitoja ja yksilöityjä ruokavalioita. Kaikki kunnia lääketieteen monille hoidoille, mutta lisääntyvä diagnosointi, -lääkitseminen ja vaihtoehtojen tuomitseminen pitää ihmiset (maailman sairaimman länsimaan Suomen) entistä sairaampana, sairasjonot kasvavana ja se on ihan tilastollista faktaa terveydenhuollon-menot, johon ei vain uskalleta puuttua.

2.

Lääkkeiden kulutus lisääntyy ja halutaan asteittain myös pakolliseksi.

Rokotukset ovat jo toisille pakollisia, vaikka juuri influenssarokotuksista useat ovat kokeneet saaneensa elämänsä pahimman flunssan. Vanhuksilla tai -omaisilla ei ole päätösvaltaa lääkekuureihin tai lapsien kohdalla vanhempia uhataan lapsen huostaanotolla, jos eivät huoli lapselle lääkkeitä, joita ilmankin ovat pärjänneet. Tai jos potilas ei halua syödä jotakin lääkettä tai haluaakin käyttää muuta hoitoa, niin silloin hän “kieltäytyy hoidoista”, “turvautuu uskomushoitoihin” ja on järjestelmissä merkitty potilas. Myös kaikki vaihtoehtojen ja luontaisten menetelmien tuomitseminen tai kieltäminen Suomessa on osa tätä projektia.

Patenttilääketiede on elintarviketeollisuuden jälkeen maailman suurin bisnes. Suomessa yli 20 miljardia terveydenhoitomenoilla vuodessa luulisi kaikkien olevan jo terveitä – mutta ei – sairaat ja sairaseläkkeet hyvinvointiaikana vain lisääntyvät ja kulut sen kuin nousee.

Poliitikot ovat asiassa kädettömiä, eivätkä ymmärrä tai uskalla kyseenalaistaa lisääntyviä lääkemenoja tai virallistaa vaihtoehtoja rinnalle ja rahat vain revitään kaikesta muusta. Tärkeät verorahat menevät vuosittain lisääntyvästi lääketeollisuudelle, järjestelmän ylläpitoon ja luonto saastuu lääkkeistä kovaa vauhtia. Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen tutkija Petra Lindholm-Lehto julkaisi 2014/2016  Päijänteen tila: joka on merien tapaan merkittävästi lääkejäämistä saastunut. Syömällä siis “puhtaan” Päijänteen kalaa tai Juomalla Helsingissä Päijänteestä pumpattua vettä (veden puhdistus ei pysty puhdistamaan lääkejäämiä) saat päivän annoksen: diabetes-, reuma-, syöpä-, mieliala-, psykoosilääkkeitä, antibiootteja, jne. – ja kuitenkin 89% saastuttavista lääkkeistä syödään paljolti turhaan selviää seuraavassa:

Arvostetun lääketieteen British medical journal julkaistun laajan tutkimuksen viimeksi (2013) mukaan www.sciencedirect.com, vain 11 % lääkehoidoista olisi hyödyllistä hoitoa ja sekin on 2 % pienempi kuin vastaava tutkimus 2007. Eli nykyisin, 89 % ei saisi merkittävää apua hoitamalla itseään lääkkein. Tämä 11 % on monessa korvaamatonta hoitoa, mutta parempia tuloksia, puhtaampaa luontoa ja miljardein säästöjä saataisiin monissa sairasryhmissä, jos puututtaisiin syihin kattavammin ja tuettaisiin kehoa itseään parantamaan – mutta niitä hoitoja ei voi tai kannata patentoida, joten isot lääkeyhtiöt eivät ole niistä kiinnostuneita.

Meillä hyvinvointiaikana sairasjonot kasvavat kaikissa ikäluokissa ja kaikkine hyvine puolineenkin, on tutkittu lääketiede laskettu olevan meidän kolmanneksi yleisin kuolemien aiheuttaja, sydän-, verisuonisairauksien ja syövän jälkeen. Yhdysvalloissa alle 50 vuotiaiden yleisin kuolin syy on opioidi-lääkkeet ja luku vastaa varmaan Suomeakin. Suomessa narkkareille annettavat (lailliset huumeet) subutex-“korvaushoidot”, aiheuttavat eniten kuolemia huumeiden käyttäjissä. Olipa siis nykylääkkeet sitten kuinka tutkittuja tahansa ja käytetään niitä sitten sairauksien hoidoissa tai huumeina, ovat ne toiminnaltaan monille hengenvaarallisia. Voisin todistaa työryhmälle lukuisia sairaustiloja, joissa luontais- tai vaihtoehtohoidot toimivat lääkehoitoja paremmin ja turvallisemmin – mutta nämä asiat ei ole tässä ajassa tärkeitä.

Sairaanhoidossa ei saisi kuitenkaan lääketeollisuuden etu ja kapeakatseisuus hallita alaa nykyisen lailla. Alalla opetetaan uskomaan jo niin paljon synteettiseen lääkitsemistapaan, että luontaisempien hoitojen lisäksi yksilön ruokavaliotkin ovat Suomessa puoskarointia tai uskomusta – aivan kuin ihmiset haluaisivat dieetillään tai luontaisemmilla hoidoilla itselleen pahaa ja maksavat vielä siitä. Hippokrates ja Arvo Ylppökin olisivat tänä päivänä puoskareita, joita kiihkeimmät vaatisivat eromaan.

3.

Mikä todellisuudessa on “uskomusta?”
On fiksua uskoa käytännön sijasta “tutkittuun tietoon”, vaikka ei itse asiassa tiedä tuotteesta, tutkimuksen maksajasta tai tutkijoistakaan mitään. Itse olisin taas kriittisempi tämmöiseen saneltuun tieteeseen, jossa tunnetusti raha vaikuttaa nykyisellä tavalla. Tänä päivänä myös moni tiede on kaupallisuutensa johdosta eniten maailmaa- ja terveyttä tuhoava ongelma.      

Lääkekoulukunta kampanjoissaan usein väittää, että satoja tai tuhansia vuosia vanhoja hoitotapoja ei olisi “tutkittu/ todistettu tai eivät sisällä vaikuttavaa ainetta”. Aika monta asiaa voisi näillä perusteilla kieltää: maailman- ja elämän syntykin on kaikissa teorioissa uskomusta, mutta käytännössä totta. Kun kerran uskomuksista hoidoista puhutaan, niin kyllähän nykyisessä lääkehoidoissa on paljon juuri uskomusta tai toivomusta, kun lähdetään yksilölle kokeilemaan uutta lääkettä, jonka vaikutus, saati useamman yhteisvaikutus jää yksilölle aina nähtäväksi ja omalle vastuulle.

Lääkkeellistä oirehoitoa voisi nimittää usein myös siksi “uskomushoidoksi”, koska lieventämällä oireita saadaan potilas uskomaan hoidon olevan oikea, vaikka sairaustila usein pysyy ja mahdollisesti piilevästi etenee. Kipu on “hälytysmerkki”, jotain on vialla – tee asialle jotakin. Voimakkaat lääkkeet saavat hälytysjärjestelmän kyllä pois päältä, mutta ei usein paranna ja lääkehaitat voivat jo itsessään aiheuttaa vakavamman tilan.

Lääkkeet ovat yksityisten laboratorioiden kehittelemiä ja raportoimia valmisteita, joissa vaadittava suhteettoman kallis rekisteröinti pitää halvat luontaisvalmisteet ja -hoidot poissa kilpailemasta. Samalla tämä rekisteröinti poistaa myös vastuun ja vastuu jää todellisuudessa vähiten valmistetta tunteville potilaille. Lappunen paketin mukana kertoo vähätellen: “Alkuvaiheessa saattaa esiintyä…” ja näin vastuu on käyttäjän. Jokainen voi vain arvailla, minkä pituisia vankeustuomioita tulisi luontaishoitajille, jos he aiheuttaisivat edes pienen osan lääkehaittojen aiheuttamia sairauksia ja kuolemia asiakkailleen – siksikin tässä on mennyt puurot ja vellit sekaisin? 

Haitat kun luontaishoidoissa ovat tunnetusti vähäiset, on haluttu esittää että sairasteleva ihminen ei menisi “oikeaan hoitoon”. “Oikea hoito” taas on kovin teoreettinen näkökulma ja ihminenhän voi mennä vaikka katsomaan jalkapallotteluun lääkärin sijasta. Se mikä on oikeaa hoitoa sitten kenellekin tai johonkin, ei voida yleisesti määrittää. Joka päivä Suomessa kuolee useita ihmisiä lääkehoitojen haittoihin sairauksissa, joihin sairauksiin he eivät itsessään olisi kuolleet – joten he ovat vähintäänkin menneet/ luottaneet vääriin hoitoihin. Yleisin vaihtoehtohoidon etsiä on kokeillut ensin monet lääkärikäynnit, mutta lääkkeet ei ole auttaneet toivotulla tavalla tai haitat ovat olleet hyötyjä suuremmat. Kukapa nyt ei ensisijaisesti haluaisi ottaa apua vastaan läheiseltä ja ilmaiselta terveysasemaltaan?

Diagnosointi, eli löytää sairaudelle nimi, on länsimainen ilmiö ja monesti lääkärin ainoa tapa auttaa sairasta. Diagnoosit samoistakin oireista saattaa usein vaihdella eri lääkäreiltä. Diagnoosi ei kuitenkaan paranna, vaan tyypittää, ja oireita pyritään usein vain lievittämään. Luontaisemmissa hoitotavoissa, jos perehtyy alaan perusteellisemmin, on tärkeää kehon tila – eli epätasapainossa oleva keho oireilee sairauksina ja sille on yleensä syynsä. Ja sitä epätasapainoa: aktivoimalla, vähentämällä, avaamalla, ravitsemalla, ruokavalioilla, puhdistamalla, eli syitä poistamalla yritetään tilannetta normalisoida – eli autetaan kehoa itseään parantamaan.

Jos sinulla on vaikka migreenitaipumus, niin se ei ole perittyä tai pelkästään “virhe” geeneissä, vaan kehosi on herkkä säryn laukaiseville asioille ja muuttamalla oikein elintapojasi tai käyttäessäsi oikeita hoitoja, et saa enää kohtauksia. Keho on yksilö ja oireillessaan tarvitsee apua ja asioiden huomioimista. Lääketieteen kannalta on luonnollisesti hyödyllistä, että syöt migreenin estolääkkeitä koko ikäsi.

On aika vähän sairauksia, joihin ei kehoa tukevilla menetelmillä voi vaikuttaa jopa merkittävästi. Kohtaukset, tapaturmat, myrkytykset, tartunnat, on niissä sairaalahoito yleensä parasta hoitoa, mutta kehoa tukevat hoidot olisivat jälki-, tuki- tai ennaltaehkäisyyn hyödyllisiä hoitoja.

Kroonisissakin sairauksissakin on lähes aina taustalla tulehdus, jota keho ei saa aisoihin, pysty tai jaksa hoitaa ja tarvitsisi usein vain aktivointia ja/ tai ruokaremonttia parantuakseen. Tärkeään vastustuskyvyn stimulaatioon perustuu mm. homeopatia. Lääkitseminen ja kehon auttaminen ovat kaksi eri hoitotapaa, joilla molemmilla on tarpeensa, mutta niiden ei pitäisi edes yrittää kumota toisiaan, vaan toimia yhteistyössä.

4.
Yli diagnosointi ja kaupallisuus ovat aiheuttamassa tilanteen, joka on johtamassa katastrofiin. Ilmiö jossa terve ihminen ei hyödytä järjestelmää ja niistä halutaan eritavoin eroon. Pahin skenaario tällä hetkellä on lääkebisneksen aiheuttama bakteerien vallankumous, joka lienee seuraava “Rutto”, mutta laajuudessaan paljon pahempi, koska hengenvaaralliseksi muuntuneita bakteereja levittävät myös meret ja kaikki elävä.

Asiasta ei pidä syyttää lääkäreitä, koska heidät vain koulutetaan liiaksi lääketeollisuuden “myyntimieheksi” – ja niin kauan kun tärkein on kaupallisuus, sinua ei edes haluta terveeksi. Ajatellaanpa nyt sitä antibioottia, jonka käytännön ja lukuisten tutkimusten mukaan tiedetään altistavan: varalliskesi muuttuneille bakteerikannoille, tulehduskierteelle, allergioille, käytöshäiriöille, suolistosairauksille, maksasairauksille, lihavuudelle, diabetekselle, syövälle,Parkinsonille… niin kuinka monia miljardeja nämäkin räjähdysmäisesti lisääntyneet sairaudet tuovat nykyisin lääketeollisuudelle? 50 vuotta sitten nämä olivat vielä harvinaisia sairauksia ja nykyisin niitä kutsutaan  “perinnöllisiksi sairauksiksi”, jotka olisi siis peritty sukupolvilta, joilla niitä ei juuri ollut.

– No, jos joku ei olisikaan niitä sitten perinyt, niin mitkä ovat lähes kaikkien terveenä syntyneen lasten ensimmäiset ja usein vuosia kestävät lääkekuurit? – no ne antibiootit ja usein ensikuuri ihan varmuuden vuoksi mahdolliseen korvatulehdukseen – ja siitä lähtee alkuun usein tulehduskierre. Antibiootit eivät usein sitä korvatulehdusta siis paranna, vaan altistavat tutkimustenkin mukaan korvatulehduskierteelle, joka nykytiedon mukaan jatkuu enemmän tai vähemmän sitten muina sairauksina lopun elämän. On myös arvioitu, että vuonna 2050 kuolee antibioottien johdosta muuntuneisiin bakteereihin jo 10 miljoonaa ihmistä vuodessa. Jos tilanne lähtee tyypillisesti vielä potensoitumaan, kuten tämmöisessä bakteeriongelmassa helposti voi käydä, niin pian voi olla vaarassa koko nisäkkäiden elämän jatkuminen.

Lääkkeiden ja varsinkin mielialalääkkeiden pitkäaikeinen käyttö muuttaa tunnetusti myös käyttäjän persoonaa – joten jo lääkkeistä lisääntyvästi saastuneen veden nauttimisella ei voida siltäkään ilmiöltä ja varsinkaan kehittyvien lasten kohdalla välttyä. Peter C. Gøtzsche, joka on kliinisten tutkimusten suunnittelun ja analyysin professori Kööpenhaminan yliopistosta, kertoo: Tappava psykiatria ja lääkinnän harhat kirjassaan (2016):  “Psykiatrian lääkkeistä 98 % käytetään turhaan.”

Valtion ei pitäisi nykyisellään suoltaa verorahoja lääketeollisuuksille, kun kerran ongelmat ovat laajuudessaan hyötyjä suurempia. Suomessa on enemmän sairaita kuin lie koskaan ja huomenna on vielä enemmän. Keski-ikä kyllä nousee, kun ei ole sotia, ei pula-aikaa, lapsikuolleisuus on pieni ja ensiapu tehokasta. Ihmisillä olisi täydet edellytykset olla myös terveitä, jos hoidot ja ennaltaehkäisyt olisivat luontaisempia. Nykyisin jo sairaanhoitajatkin kirjoittavat reseptejä, kun alati lisääntynyt lääkärikunta ei nykyisellä lääkehoitometodilla ehdi niin paljoa kirjoittaa kuin lisääntyvät diagnoosit vaativat.

5.

Maailman toiseksi käytetyin hoitomuoto Homeopatia.

Homeopaattinen lääke valmistuu alkuaineiden/ kasvien/ bakteerien, jne. asteittaisen laimennuksen ja voimakkaan ravistuksen johdosta, joka synnyttää valmisteeseen elektromagneettisen taajuuden, sisältäen myös nanopartikkeleita, joka sitten vaikuttavat ihmisiin tai eläimiin paljolti elektrodisesti. Asia on helpompi ymmärtää, jos ajattelee että ihminenkin koostuu atomeista ja toimi sähköllä. Homeopatian sivuuttamien sairaanhoidoissa on turha- ja kallis virhe tieteellisiä-tutkimuksia ja Nobel-palkittujen arvioita homeopatiasta.

Homeapatia on paljolti yksilöhoitoa ja sitä ei voi tutkia uskottavasti kaksoissokkotutkimuksella, jossa sairasryhmälle annetaan kaikille samaa lääkettä. Homeopatiassa lääke valitaan usein yksilön-, ei sairauden mukaan. Ei homeopatian käytännön todistaminen kuitenkaan vaikeaa ole, kunhan tutkimukset tai hyötyseuranta pystytään tekemään oikein.

Homeopatiaa tutkitaan 75 tiedemiehen ja 26 lääkärin toimesta nyt myös nykytieteeseen todistettavasti. Tutkivan instituution https://www.hri-research.org/ perusti tohtori Alexander Tournier, joka aikaisemmin toimi Cancer Research Uk – englannin syöpätutkimuskeskuksessa.

Homeopatia on EU maissa Direktiivin suojattua Lääkehoitoa: Fimea/ homeopaattiset valmisteet , jota valvoo EU-maiden Lääkelaitokset. Homeopatialla voi aktivoitua kehoa parantumaan myös semmoisista sairauksista, joihin lääketiede ei ole pystynyt tarjoaman aina edes helpotusta, kuten: väsymysoire-, lapsettomuus-, tulehduskierre-, selkä-, migreeni-, nivel-, allergia-, sähkö-yliherkkyys-, käytöshäiriö-, masennus-, hermostosairauksissa. Uskomuksen kanssa taas homeopatiassa ei ole mitään merkitystä, se on yksin Suomessa käytetty pilkkanimi.

Homeopatia soveltuu niin epäilijöiden, lapsien kuin eläintenkin vaivoihin – tulehduksista käytöshäiriöihin. Homeopatialla voi hoitaa jopa puutarhaa, jossa oikein valituilla valmisteilla häädetään: kirvat, toukat, etanat tai lisätään kasvua. Homeopatia tulee olemaan enemmän tulevaisuutta, kunhan oirelääkebisnes kielletään tai lääkkeitä ei enää saa päästää luontoon.

Rokotuskin on saanut mallinsa homepatista. Homeopatian isä, lääkäri/kemisti, Samuel Hahnemann (1755-1843), huomasi laimentaessaan silloisia lääkkeitä/ myrkkyjä, että sama parantaa saman: Kun sairauden aiheuttajaa annetaan ihmiselle tai eläimelle tarpeeksi laimeana, se herättää kehon oman puolustuksen sairastuttajalle. Rokotus- ja siedätyshoidoissa käytetään nykyisinkin tätä kaavaa. Malli on huomattu nyt myös syövän hoidossa, jossa voimakkaasti heikennettyä herpesvirusta on laitettu melanoomaan ja tämä on aktivoinut parantumisen. Malli tulee varmasti lisääntymään, kunhan “uuden” menetelmän pystyy aina jotenkin patentoimaan.

Homeopatia sairaan ihmisen tai eläimen hoidossa, on tarkan lääkevalintaperusteen johdosta allopatiahoitoa (lääkehoitoa) haasteellisempi hoitomalli, mutta osaavissa käsissä kovin palkitseva. Homeopatiassa tuloksia saadakseen, on siis löydettävä oikea lääke yksilölle, ei sairauteen. Homeopatian vaikutus perustuu mikro-elektromagneettiseen impulssiin, joka aktivoi tai normalisoi solujen sähköistä varausta ja auttaa kehoa itseään taas parantamaan.

Ihminen toimii paljolti sähköllä, koostumme atomeista ja sähkökäyriä mitataan ihan sairaaloissa. Homeopatian toiminta perustuu eri mekanismiin, kuin lääkevalmiste – homeopatia normalisoi tai aktivoi kehon tilaa solutasolla. Homeopatialääkkeet valmistaa maailmalla lääketehtaat, homeopatiaa on vaikea patentoida, joten se ei kiinnosta suurta lääketeollisuutta. Homeopatia on myös liian vanha hoitomalli noustakseen nykyisessä patenttiteollisuuden pyörteissä ansaittuunsa asemaansa. Ei Beatlesin musiikkikaan huonoa ole, mutta niin vanhaa tuotantoa ei kannata enää yrittää kaupata, vaikka kuulostaisi edelleen hyvältä. Markkinatalous siis ohjaa meitä kaikessa.

Skeptikot, jotka ovat tämän markkinatalouden johdateltavia, vetoavat homeopatiassa tarkoituksella niihin valikoituihin tutkimuksiin, tai siihen, että jos niistä olisi apua, niin kyllähän lääkärit niitä käyttäisi. Itse ajattelin noin 15 vuotiana, kun äitini käytti homeopatiaa – mutta myöhemmin näytöt pakotti miettimään asiaa laajemmin. Keski-Euroopassa monet lääkärit (55 000) kouluttautuvat homeopatiaan ja käyttäjiäkin on EU alueella n. 100 000 000 (sata miljoonaa) + eläimet (kotieläimet, karja, hevoset…).

6.

Vuonna 1987 perustettiin Suomeen Amerikasta lähtöisin oleva lahko, Skepsis ry, jonka jäsenistö ei yleisesti tunne lääketiedettä, saati CAM-hoitoja, mutta vaativat kiihkoisasti patenttilääketeollisuuden monopolia. Skeptikot tukevat tunnetusti suurta teollisuutta – eli rahalla rekisteröityä “tiedettä”. Ovat myös sitä mieltä, että geenimanipulointi on oikea tapa, luomu on väärä, lisäaineet ovat turvallisia, ilmastomuutosta ei ole teollisuuden johdosta tapahtumassa, jne. Käytännössä kuitenkin, niin kauan kun historiaa on kirjoitettu ja jälkeenpäin analysoitu, ovat aikansa skeptikot olleet aina väärässä ja este kehitykselle. Ajassa valittu tiede on todellisuudessa useimmin rahalla tehtyä- tai pääteltyä uskomusta.

Skeptikot uskovat nk. vaihtoehtohoitoja “lume- tai uskomushoidoiksi”, koska kehoa aktivoivissa hoidoissa (akupunktio, homeopatia…) ei ole vaikuttavaa ainetta ja näitä yksilölle räätälöityjä hoitoja ei voi tutkia uskottavasti kaksoissokkotutkimuksilla. Skeptikot uskovat kuitenkin maailman kaikkeuden ja maapallon kaikkine lajeineen syntyneen tyhjästä – alkujärähdyksestä ja sula kivimassa puhkesi sitten ajan kanssa loistoonsa.

Kivestä kehittyi värikäs luonto ja ajansaatossa mutaatioista kehittyi myös ihminen, jonka selviytyminen elävänä tähän pisteeseen olisi kuitenkin täysin mahdotonta. Koska nytkin kaikkien “kehittyneiden” aistien (näkö, kuulo, tunto, maku, haju, älykkyys) ja selittämättömän puolustusjärjestelmän ansiosta, ihminen elää korkeintaan joitain kymmeniä vuosia. Eikö myös vaikka korvalehtien kehittymisen sijasta olisi kannattanut kehittyä elämään pidempää tai pystyä vaikka lentämään, koska sitä tekevät paljon alkeellisemmatkin olennot? Tai mihin kehitykseen viittaa ihmisen “kehittynyt” kömpelyys, joka johtaa usein myös kuolemaan.

Aikansa skeptikot pitivät maapalloa myös litteänä, aurinko kiersi maata – erilailla ajattelevia uhattiin kuolemalla. Myös “Noitia” poltettiin silloisten “tietäjien” toimesta roviolla. Meillä löytyy nykyisinkin useita skeptikoita/ professoreita, jotka olisivat heti valmiita noitarovioihin, jos laki vain sallisi. Se että skeptikoita löytyy myös korkeassa asemassa ja varsinkin terveyden alalla olevina, on kuitenkin huolestuttavaa. Mikä menee ylipoistoissa ja varsinkin -lääketieteessä pieleen, kun siellä manipuloidaan jo nuoria jakamaan ihmisiä: oikeisiin ja vääriin?

Skeptikon ideologia on todellisuudessa hyvin uskonnollien ja “puhdistusta” harjoittava. Perinteiset jumaluskonnot ovat vuosisadoissa sivistyneet olla tuomitsematta muita, joitain islaminhaaroja lukuun ottamatta, mutta skeptikot ovat taantuneet 1600–1700 luvulle, jossa ihmisten omat kokemukset ja ajatukset ovat väärää ajattelua (syntiä/ noituutta), jotka pitää kitkeä ja kyseiset vääräoppiset syrjäyttää.

Skeptikot, vaikka eivät kuuluisikaan Skepsis-yhdistykseen, tunnistaa heidät yleensä mantroistaan ja nimittelyistä eri aloja kohtaan: “uskomusta, hörhöt, puoskarit, huuhaata, tutkimatonta, uskomusmaakarit, käärmeöljykauppiaat…”. Skeptikon tuntee myös siitä, että hän ei perehdy kohteeseensa, eikä halukaan, koska se voisi viedä rasismilta pohjan. Näitä profiloituneita Skeptikoita ja Skepsis ry:tä tukevia ovat: dosentti Markku Myllykangas, psykiatri Hannu Lauerma, lääket.prof. Juhani knuuti, sekä opettaja ja eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja www.oaj.fi Arno Kotro. Myös monia toimittajia on saatu manipuloitua tähän aatteeseen, kuten Sanna Ukkola Yle, Satu Miettinen Yle, Jaakko Loikkanen entinen Yle, nykyisin MTV, Henkka Hyppönen TV juontaja, Ivan Puopolo, entinen Yle, nykyisin aamuMTV juontaja, joka on tunnustanut olevansa “vihainen skeptikko”.

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grundströmin/ päätöksen mukaan, on kuitenkin ihan hyväksyttävää, että toimittajat käyttävät näitä pilkkanimityksiä koulutetuista terapeuteista. Samaan aikaan JSN antoi vakavan huomautuksen radiokanava Suomipopille, kun olivat soittaneet Mikki Hiiri merihädässä kappaleen, joka saattoi pahoittaa maahantulijoiden mieltä, vaikka eivät edes ymmärrä Suomen kieltä.

Skepsis ry:ssä toimivat myös: F-secure Mikko Hyppönen, mentalisti Pete Poskiparta , sarjakuvapiirtäjä Pertti Jarla, opettaja Arno Kotro, jonka haave on saada jo peruskoulu tuomitsemaan vaihtoehtohoidot, eli manipuloida jo lapset luontaisoppeja vastaan. Kotron pitäisi kuitenkin asemassaan olla esikuvana ja välttää kaikkea vainoa/ pilkkaamista/ ihmisten jaottelua: oikeisiin ja vääriin.

Lääkäriliiton ex-toiminnan johtaja Heikki Pälve on ollut voimakkaasti asenteellinen, kieltoja vaativa ja pilkkatermejä terapeuteista käyttävä. Pälve on aiemmin esittänyt toiveensa lailla kieltää sairaita menemästä luontaishoitoihin ja terapeuttien toimittamisesta vankilaan, jos hoitavat sairaita. Samalla kaavalla on lähtenyt Palven seuraaja Lääkäriliiton nykyinen toiminnan johtaja Kati Myllymäki liikkeelle. Pälven ja Katin pitäisi Lääkäriliiton edustajina olla ensisijaisesti huolissaan oman koulukunnan lisääntyvistä haitoista ja kehottaa myös lääkäreitä noudattaa valaansa, jossa he lupaavat kunnioittaa potilaan tahtoa.

Maalaislääkäri Tapani Kiminkinen taas totesi kerran TV:ssä, ettei tiedä mitään homeopatiasta, mutta APU-lehdessä kertoi: “terapeuttien olevan vääriä profeettoja” – että sen verran lopulta ties.

Näitä monia yhdistää se, että heillä on alansa tietämystä, mutta toisen alan tietämys heitä ärsyttää ja toisia ihan vihaan asti – vaikka asia ei varsinaisesti liity tai kuulu heidän elämäänsä mitenkään. Muissa yhteyksissä tätä kutsutaan rasismiksi, vihapuheeksi tai vainoksi.

Sitten on näitä, ei niin tunnettuja, jotka kertovat alati olevansa tieteen edustajia, kuten koiran perimää opiskellut/ kirjailija Tiina Raevaara, joka on Skepsis ry:n varapuheenjohtaja ja skeptikoituneen Ylen vakiovieras. Raevaara pitää blogia (Roskatiede) jossa hän anonyymi-“Tiinana” haukkuu ja kiroaa kaikki luontaisemmat vaihtoehdot ja –toimijat, esittelemällä itse olevansa tieteen pitkäaikainen edustaja.

Sitä minä jaksan aina ihmetellä, että miksi nämä muita älykkäämmät yksilöt/ tiedeihmiset ei sitten koskaan tee mitään hyödyllistä tieteen tai sairaiden hyväksi? Muutama vuosi yliopistoa tekee heistä yli-ihmisiä, mutta missä jatko???

– Ei koiran genetiikkaa opiskelemalla tulla kovin laajaksi tieteen edustajaksi. Koirien jalostaminen on tuonut koirille lähinnä kärsimystä ja voi oppiaiheena jopa heikentää kyvyn hahmotella asioita oikein. Tiina Raevaaran kannattaisi perehtyä asioihin laajemmin ja viedä joskus vaikka sairastava koiransa homeopaatin luokse, niin ehkä todellisia asioita avartuu. Itse olen hoitanut koirilta: astmoja, allergioita, virtsatulehduksia, nivelsairauksia, pentujen sisäkasteluja kuntoon homeopatialla – eikä koira tiedä, että sitä on hoidettu, joten ainakin uskomusteoria voisi Tiinalle kumoutuu niillä käyneillä.
“Ainoat oppineet ovat itse oppineet, muut ovat opetettuja.”Erno Paasilinna.

Skeptikot ovat myös vihoissaan siitä, että luontaisalalla (“uskomushoidoissa”) “liikkuu miljoonia euroja”. Skeptikot haluavat puolestasi määrittää: keihin saat luottaa, mistä saat kokea hyötyä ja miten rahasikin käytät. Skeptikot voisivat hiukan vielä päivittää, mihin turhiin meidän terveydenhoitoon ohjatut verorahamme nykyisin tuhlataan: terveydenhoito maksaa vuodessa 2015 jo 19,5 miljardia ja nousee keskimäärin miljardin aina kahdessa vuodessa. Silti hyvinvointi aikana sairaat vain lisääntyvät ja joutuvat etsimään apua omalla rahalla vielä toisaalta.

Skeptikoiden mielestä on myös “vastuutonta”, että terapeuteilla ja luontaistuotekauppiailla on töitä, ihmiset sijoittavat terveyteensä, ovat hoitoihin tyytyväisiä ja yhteiskunta saa menojen sijasta verorahaa ja vältytään edes osin lisääntyviltä lääkekuureilta.

Skepsismi dumpataan ihmisiin kuten ismit yleensä. Skeptikko on yleensä ensin manipuloitu vihaamaan joitain ryhmiä ja jatkamaan puhetta sillä saralla. Esimerkiksi Ylen toimittajissa on paljon vihaisia skeptikoita, koska Ylellä oli vuosikymmeniä toimittajana Skepsis ry:n perustaja Matti Virtanen, joka toimittajien kahvipöytäkeskustelulla sai skeptikoiden mielikuvitusväittämillä nuoret toimittajat luontaishoitojen vastustajiksi ja kuvittelemaan, että vain teollinen pilleri on kaikessa oikeaa hoitoa. Skeptikot ei myöskään tiedä/ kerro, missä ovat ne “uskomushoitojen” uhrit.

Skeptikoksi ei saisi kuitenkaan kiihkoutua: lääkäri, psykiatri, toimittaja, opettaja tai tuomari, koska skepsismi on niin voimakas ismi, että se ei voi olla vaikuttamatta heidän työhönsä käsitellä ihmisiä oikeudenmukaisesti tai jakaa oikeaa tietoa. Skeptikot lienevätkin Suomen kantaväestön ainoita uskovaisia, joiden ideologia on tuomita tai kieltää “vääräoppiset”. Skeptikoidenkinon tapana on maksimoida ideologiansa oikeus muotoilla banderollinsa niin, että heidän tuomitut kohteensa aiheuttaisi vahinkoa aina niihin heikompiin, kuten lapsiin ja sairaisiin, jolloin skepsismi saisi enemmän oikeutta, hyväksyntää ja kannattajia puolelleen. Totuus on kuitenkin aivan toinen.

1887 Rankassa, kun tiedeakatemiassa tutkittiin Edisonin fonografin keksimää Levysoitinta, niin akatemian silloinen skeptikko professori kävi esittelijän kimppuun sanoen: “Heitä ei vatsastapuhuja täällä huijaa”. Kun skeptikko ei ymmärrä, vika on muissa. Usein sitten myöhemmin ymmärryksen laajennettua, on asiat todettu itsestään selviksi ja seuraava skeptikko-sukupolvi ominut ne omaksi tieteeksi.

Albert Einstein sanoi:Tärkein asia on olla lopettamatta kyselemistä.” – Eli jos et itse etsi totuuksia, et myös löydä niitä, ja joku toinen valaa ne sinuun. Einstein sanoi myös: “Hulluutta on tehdä asiat samalla tavalla ja toivoa, että lopputulos olisi erilainen.” Lääketiede on monelle “pyhä” asia, se on meidän “nykykirkko” jota ei saisi toisella kyseenalaistaa. Lääketieteessä tehdään kuitenkin eniten tätä Einsteinin tarkoittamaa “hulluutta” ja skeptikot perehtymättä tukevat sitä hulluutta. Skepsismi itsessään on rasismin ja fundamentalismin yhdistelmä, jossa jäsenet harvoin, jos koskaan tutustuvat tuomitseviinsa kohteisiinsa, vaan yhtyvät yhdistyksen banderolleihin ja pitävät niitä totuutena.

7.

“Tutkittu”
Käytännön vuosisatojen kokemus on mielestäni hyvä tutkimustulos, jollei paras. Turun yliopiston lääketieteen professori Juhani Knuuti on eri mieltä ja pitää Turun Sanomissa blogia, jossa haukkuu käytännön, kokemukset, luontaishoidot, –valmisteet huuhaaksi tai jotenkin tutkimattomaksi huijaukseksi. Knuuti haluaa myös kovasti saada kokemusperäiset ja vaihtoehtoiset hoidot kiellettäväksi puoskarilailla. Näin ollen olisimme menossa lääkepakko-malliin, jossa saisit hoitaa itseäsi vain suurlääketeollisuuden tuotteilla tai sitten et mitenkään.

Mikä on sitten yleisesti parasta hoitoa? Mitään tutkimusta tai vertailua lääkehoidot vs. luontaishoidot ei koskaan tehdä, vaikka semmoinen harhakuvitelma usein luodaan. Satojen miljoonien rahoituksen tarve rajaa sen, mitkä, tai keiden valmisteet voivat vain saada tuon “tutkitun” tuotteen statuksen ja päästä lääkelistalle. Kaikki mikä jää ison rahan ulkopuolelle, on varsinkin Suomessa “tutkimatonta, uskomusta ja puoskarointia”. Vaikka olisivat kuinka osoittautuneet toimiviksi ja turvallisiksi hoidoiksi tuhansia vuosia, tai ovat monissa EU maissakin hyväksyttyjä ja korvattaviakin hoitoja. Sairain länsimaa Suomi on takapajula myös tässä asiassa.

Luontaisvalmisteissa on kylläkin paljon täyteainepillereitä, johtuen kielloista, koska niissä ei saa olla sitä vaikuttavaa ainetta kuin nimeksi. Syystä myös vaikuttavimmat yrtit ja -luonnonvalmisteet ovat yleisesti kielletty: liian “lääkkeellisenä tai myrkyllisenä” – todellisuudessa usein vain kilpailemasta patenttilääkkeiden kanssa. Mutta kehon parantamista voi auttaa muutoinkin, kuten aktivoivalla: akupunktiolla ja homeopatialla, jotka räätälöidään aina yksilön tarpeisiin ja siksi niitä ei voi tutkia uskottavasti kaksoissokkotutkimuksilla – eikä näihin patentoinnin ulkopuolelle oleviin hoitojoen tutkimuksiin kukaan sijoita kymmeniä miljoonia. 

Tutkimuksiin ja vastuuseen halutaan vedota, mutta käytäntö ja tutkimus eivät usein kohtaa tai ovat jopa päinvastaisia. Yksi menetelmä kaupallisessa lääketieteessä on tarjota “tutkimusrahaa ”päättäville elimille, kuten 2009, jolloin suomen THL sai Pandemrix-rokotetta valmistavalta GlaxoSmithKline 6 milj., jos rokote ostetaan Suomeen, eikä sopimuksessa GlaxoSmithKline ota vastuuta rokotuksen mahdollisista haitoista.

-THL otti rahat, mainosti rokotetta täysin turvalliseksi ja valtio teki 37 milj. € oston. Eihän todellisuudessa kukaan maksa 6 miljoonaa päättävälle taholle ja poista samalla omaa vastuuta tuotteesta, jos olisi itse varma sen turvallisuudesta ja hyödyistä. Myöhemmin EU-komissio tutkimuksissaan katsoi Pandemrix-rokotuskampanjan perustuneen enemmän kaupallisuuteen, kuin terveyden edistämiseen – komission päätöksestä oli artikkeli myös Lääkärilehdessä. Nyttemmin on myös poistettu THL sidokset lääketehtaisiin.

Erittäin vaikea on saada mistään puolueetonta tutkimustulosta ja kokemusperä halutaan sivuttaa tutkimuksena. Missään tuskin huijataan tai sivuutetaan todisteita niin paljoa kuin juuri lääketieteen tutkimuksissa. Edes lääketehtaille langetetut miljardien eurojen sakot huijauksista/ korruptiosta eivät heilauta monien miljardein voittoja tehneitä yhtiöitä.

8. 

Dosentti ja psykiatri eivät perehdy asioihin.
Kuopion yliopiston dosentti/ skeptikko Markku Myllykangas, joka tunnetaan parhaiten vihastaan CAM-/vaihtoehtohoitoja kohtaan – vaikka tuomitseminen ja mediassa käyttämänsä nimittelyt (uskomus, hörhöt, puoskarit…) eivät kuulu mitenkään yliopistotoimintaan. Skeptikot vetoavatkin lähinnä keksimiinsä nimityksiin ja niihin tutkimuksiin, joissa on tutkittu esim. homeopatiaa väärin. Homeopatiaa kun ei voi tutkia lääkkeiden tavoin esim. kaksoissokkokokein, vaan homeopatiassa pitää etsiä lääke yksilölle, eikä sairauteen, joten kaksoissokkotutkimus ei homeopatian todistamisessa yleensä onnistu.

Myös vankimielisairaalan johtaja/ psykiatri/ skeptikko, Hannu Lauerma, on yksi kiihkeimpiä ja vihaa pursuava eri hoitoajojen tuomitsijoita. Skeptikko ry asiamiehenäkin toimiva Lauerma korkeaa asemaansa hyväksikäyttäen kirjoittaa lehtiin ja on kirjoittanut useita kirjojakin: huijauksista ja pahuudesta, viitaten juuri vaihtoehtohoitoihin – tuntematta alaa mitenkään tai osoittamatta, missä on uhrit/ huijarit/ tuomiot tai huijattu kansanryhmä? Lauerman julkisuuteen esittämät teoriat CAM-hoidoista ja -asiakkaiden kohtaloista, ovat ainakin tähän asti olleet 100% uskomusta ja mielikuvitusta, kuin mitään muuta. Kirjoitin aiheesta aiemmin Turun Sanomiin, koska Lauermanin tyylissä ei ole mitään oikeaa: noitavainoa-2000-luvulla.

Vastaavasti Jokainen ympärilleen näkevä kyllä ymmärtää, kuinka paljon juuri psykiatrinen lääkehoito on epäonnistunut työssään. Luennoillaan vaihtoehtoja syyllistävä ja pilkkaava psykiatri Lauerma korostaa alati oman alansa ainutkertaisuutta – samalla kun mielenterveyspotilaiden ryhmä vain kasvaa, joukko- ja perhesurmat lisääntyvät ja yhä useampi näistä surmaajista on ollut tekoa ennen psykiatrisessa lääkehoidossa. Näihin tekoihin Lauerma on julkisesti yrittänyt etsiä syitä sitten vaihtoehtohoidoista, jos psykoosisairaan historiasta on löytynyt edes jokin kontakti vaihtoehtoisiin hoitoihin. 

Maailmanlaajuisesti on kuitenkin epäilty, että juuri uudet mieliala- ja masennuslääkkeet altistavat: masennukseen, itsetuhoisuudelle ja suunnattomalle väkivallalle. Jokin selvä syy on luonnollisesti olemassa nykyisille koulusurmille tai raivon vallassa tuntemattomien ihmisten surmaamiselle.

Kliinisten tutkimusten suunnittelun ja analyysin professori Kööpenhaminan yliopistosta, sekä terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuutta tutkivan kansainvälisen Cochrane-verkoston tutkija/ professori Peter C Gøtzsche: Tappava psykiatria ja lääkinnän harhat kirjassaan (2016) kertoo:  Yhdysvalloissa ja Euroopassa kuolee yli 5-vuotiaita yli puoli miljoonaa joka vuosi psyykelääkkeiden käytön seurauksena. Kirjassa kerrotaan myös, että psykiatrian lääkkeistä 98 % käytettävän turhaan, aiheuttavat persoonan muutoksia, sairauksia, kärsimyksiä ja tilanne jatkuu lähinnä valtavan bisneksen johdosta.

Kirjan tietojen mukaan psykiatrit myös systemaattisesti valehtelevat potilailleen, -itselleen, -julkisuuteen ja keksivät potilailleen uusia diagnooseja. Kirja on paksu ja karua kertomaa Lauerman edustamasta koulukunnasta. Tai jos kiinnostaa lääketehtaiden harjoittama korruptio, niin tässä kirjassa siitä on tarjolla todella paljon esimerkkejä. Joten Lauerma on mielestäni niitä viimeisiä tahoja, jotka voivat arvostella muita hoitomuotoja/ hoitajia: “vastuuttomiksi, kuolemien aiheuttajiksi, uskomushoitajiksi tai huijareiksi.”  Götzsche kirjassaan vielä, “En tiedä muuta lääketieteen alaa, jossa lääkärit valehtelisivat potilailleen kuten psykiatrit ja ovat vieläpä sen verran sekaisin, että valehtelevat itselleen ja toistavat valheitaan julkisuudessa.”

Lääkärikunta edustaa myös huumaavien aineiden suurimpana käyttäjäryhmänä. Nämä ovat ikäviä tosiasioita, joista ei hirveästi kerrota, vaikka kyse on verorahoista ja oikeasti potilaiden turvallisuudesta.

Uskon, kun lääkärikunta on laajemmin tyytyväinen omaan onnistumiseensa, niin muutkin hoitomuodot saavat heiltä ansaitsemansa arvostuksen. Huono omatunto saa toiset lääkärit etsimään syypäitä muista. Lääkehoitoja on maailmalla paljon kritisoitu ja monia lääketehtaita tuomittu oikeudessa: huijauksista, salailuista, väärennöksistä ja vakavista haittavaikutuksien aiheuttamisesta jopa miljardien korvauksiin. Näistäkin löytyy listauksia professorin Peter C. Gøtzsche palkitusta kirjasta 2014: “Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus/ Näin lääketeollisuus on turmellut terveydenhoidon”.

Jos professori/ dosentti/ tohtori/ psykiatri sanoo/ kirjoittaa: akupunktion tai homeopatian olevan uskomushoitoa, hörhöilyä tai humpuukia – hän väittää silloin asemassaan “faktoina” asioista, joita hän ei tunne – ja se taas kertoo hänen tavastaan esittää ja tuputtaa henkilökohtaista mielipidettä tai aatetta totena. Tämmöinen “opettaminen” kertoo myös siitä, että hän toimii jo oman oppinsa- ja ideologian vastaisesti. Tämmöinen ihminen voi toimia muissakin määritelmissä siis mielialansa mukaan, joka ei ole koskaan hyvä piirre ihmisten elämästä päättävälle lääkärille.

Suomi on muutoinkin maailman ykkönen kansalaisten holhoajana. Brittiläinen Institute of Economic Affairs –tutkimuslaitos selvitti 2016 holhouksellisimmat maat, ja Suomi oli pisteillä 53.7 holhotuin. Ruotsi oli 40.6 kakkosena, mutta esim. Saksan luku oli 9, eli siellä ei juuri holhota. Jos haluat hoitaa itseäsi oman tahtosi/ tuntemuksesi mukaan, syödä ruokia oman mieltymyksen mukaan tai polttaa tupakka lakisääteisellä tauolla, joutumatta näistä asioista selittelemään, huonoon valoon tai maksamaan mieltymyksistäsi lisäveroa, niin muuta Keski-Eurooppaan.

9.
Ensin asialle nauretaan, sitten sitä vastustetaan, sitten se on itsestään selvyyttä. 
Suomi on nyt puolivälissä. Näitä kehoa tukevia hoitoja toiset vähättelevät, mutta monien ihmisten saadessa niistä kuitenkin apua, niitä on alettu vastustamaan. Vaikka samaan aikaan koululääketiede on joutunut myöntämään tai tekemään itse suuria havaintoja, joita luontaisala on tiennyt jo tuhansia vuosia: ihminen on kokonaisuus ja moni sairaus johtuukin muusta, missä itse vika ilmenee.

Lääke olisi lääke, vasta kun sen on valmistanut lääketeollisuus. Lääketeollisuuden tuotteista liki 70 % on kuitenkin yritelmiä kopioida perinteisiä luonnonlääkkeitä synteettiseksi – yleensä kuitenkin vähemmän onnistuneina, koska kopioivat vain sitä kasvin oletettua vaikuttava ainesosaa. Eli hiukan sama, jos autoinakin myytäisiin pelkkiä moottoreita – ja nekin olisi muovisia. Se taas, että jokaisessa synteettisessä tehdasvalmisteisessa pillerissä tiedetään olevan prikuilleen sama määrä vaikuttavan aineen, ei ole tehnyt niistä turvallisia tai kaikille sopivia.

– Länsimainen lääketiede onkin kehityksessään joutunut lähentymään paljolti Kiinalaista-lääketiedettä, jossa juuri eri elinten tila kertoo ihmisen hyvinvoinnista – niin fyysisellä- kuin mentaalipuolellakin: maksassa asuu kiukku, munuaisissa pelko, sydämessä ilo/ rakkaus, jne. Tällä hetkellä ehkä eniten lääketieteessä on keskustelua herättänyt nämä mielenterveysongelmat ja että hyvän olon tuottava serotonin-keskus onkin suolisto, eikä suinkaan prosessointikeskus aivot. Myös sydänsiirroissa on huomattu ihmisen persoonan ja unien muuttuneen. Länsimaalainen lääketiede tekee nyt valtavia oivalluksia ja uusia Nobel ehdokkaita. Nämä elinten moninaiset vaikutukset myös mieleen, on perinnetieteissä tiedetty jo tuhansia vuosia ja länsimaat niille aiemmin nauraneet.

Seuraavaksi odotamme julkista myöntämistä: minkälainen suolistoa tuhoava ja sairastuttava voima on juuri erilaisilla synteettisillä lääkekuureilla ja mitä pysyviä haittoja ne aiheuttavat ihmisen terveydelle? Asioiden, saati virheiden myöntäminen on lääketieteessä ollut aina pitkä ja vaikea prosessi, saati eri koulukuntien hyväksyntä. Semmoista hoitomallia ei löydykään, jolle ei Suomen koululääketieteestä löytyisi heti vankat, mutta asiasta tietämättömät vastustajat. Oma tietämättömyys tuokin aina ne vahvimmat mielipiteet ja kiellot esiin.

Voisimme tarkastella asiaa myös konkreettisesti: ovatko ihmiset oikeasti terveempiä nykyisellä oirehoidolla, kuin vaikka 50 vuotta sitten? Jos niin olisi, miksi sitten tervehtyneempi kansa joutuu lisäämään lääkkeiden kulutusta 3-15 % vuosittain, kuten tapahtuu? Keski-iän nousuun eniten vaikuttavat sotien ja pula-ajan poistuminen, nykyinen hyvä ensiapu ja syntyvien kuolemien väheneminen.

Nämä seikat nostavat kyllä keski-ikää, mutta ovat ihan eri asia, että olisimme terveempiä. Jos vaikka laskemme sairaudeksi pelkästään: allergiat ja diabetekset, niin jo useampi suomalainen on sairaampi kuin 50 vuotta sitten. Jos laskemme vielä monikertaistuneet syövät, suolistosairaudet, ja mielenterveysongelmat tai yleistyneet lasten käytöshäiriöt, niin ymmärrämme, että olemme jo tosi sairaita.

Sydän- ja verisuonisairaudet, ripeän ensiavun sekä elintason nousun johdosta kuolemien vähentyminen, ei luo perusteita nykyiselle lääkerumballe. Tilastoja ei siis pitäisi verrata pula-aikojen epidemioihin, jossa aliravitut sairastuivat helposti ja osa kuoli jo synkkyyteenkin ja mahdollisen kohtauksen tai tapaturman sattuessa ei ollut ensiapua tarjolla. Myös ikäloppuvanhuksen pidempään hengissä pitäminen lääkkein ja laittein, lisää keski-ikää ja luo virheellisesti kuvaa terveemmästä kansasta. Monen vanhuksen loppuelämän tehtävä onkin kuluttaa vain lääkkeitä, joiden johdosta taantuvat “muumioiksi”, mutta hengittävät kauemmin.

10.
Vakavat sairaustilat ovat ensisijaisesti lääketieteen hoitoja vaativia.

Mutta ei niissäkään pitäisi pois sulkea kehoa tukevia hoitoja. Tuhansia vuosia on eri kulttuureissa ihmisiä hoidettu menestyksekkäästi myös luontaisesti ja ravinnoilla ympäri maailmaa – miksi ne taidot pitäisi nyt jättää pois? Perimäksikin väitetyt sairaudet usein poistuvat, kun aletaan hoitaa ihmistä yksilönä.

Kehossa on kaikki parantumisen alkeet, ja niitä pitäisi ensisijaisesti yrittää hyödyntää: aktivoida, poistaa aiheuttajia. Jos sairastaminen kestää liian kauan, se voi sairaudesta riippuen rappeuttaa kehoa ja kokonaisvaltainen paraneminen on silloin aina vaikeampaa tai mahdotonta. Siksi kannattaisikin aina etsiä monipuolista hoitoa mahdollisimman pian eikä pelkästään lääkitä oireita ja seurata, kuinka sairaus piilevästi etenee ja missä vaiheessa sille löydetään se nimi.

Terveyttäminen on pitkälti tasapainottelua ja aktivoimista. Sairaustiloja voidaan kutsua nimillä, esim. vaikka migreeni. Mutta todellisuudessa migreenikin on häiriötila, joka johtuu jostain, joka pitäisi hoitaa niin, että kehossa ei enää kyseinen häiriötila syntyisi. Jos taas hoito peilataan tapahtuvan vain lääkkein, niin silloin ei migreeni poistu, vaan oireita lievitetään lääkkein – joka on todellisuudessa lääketeollisuudelle hyödyllisintä hoitoa.

Migreenilääkkeistä voi sairastua vakaviinkin sairaustiloihin, kuten aivo-, sydäninfarkti, keuhko-arpeumat, raynaudin`n oireyhtymä, tai jos on jonkin elimen heikkous, vaikka piilevänäkin, niin migreenilääkitys voi johtaa kuolemaan, kertovat lääke-haittalistat. Minua onkin aina ihmetyttänyt, mistä näissä lääkehoidoissa tulevat sanat vastuullinen- ja turvallinen hoito ja kuka sen vastuun kantaa? Ja vastaavasti, miksi akupunktion tai homeopatian tarjoajat olisivat lääkärikunnan mielestä niitä vastuuttomia?

Kipu itsessään ei ole sairaus – vaan hälytysmerkki. Kipuunkin on aina jokin syy olemassa, ja keho yrittää kivulla viestittää ongelmasta. Kun vastaanotolleni tulee asiakas, jolla on ongelmana kovat säryt, mutta on ottanut aamulla vahvat särkylääkkeet, on meidän vaikeampi saada tilanne haltuun, koska tärkeä singali on eliminoitu. Kipu on tärkeä mittari, kun etsitään oikeaa hoitoa. Turrutettu ihminen ei myöskään reagoi kovin hyvin hoitoihin. Muut esteet hoidon onnistumiselle ovat usein meneillään oleva antibiootti-, tai kortisonikuuri. Kehoa tukevissa hoidoissa uskomisella tai epäilyllä ei ole juuri muuta vaikutusta, kuin uskovampi noudattaa mahdollisia ohjeita paremmin. Suurin osa minunkin asiakkaistani epäilee aina siihen asti, kunnes oireet selvästi häviävät ja monille on ollut vaikea uskoa vaikutusta vielä silloinkaan.

Miksi homeopatia saa monen sairauden parantumaan? Se johtuu siitä, että sairauksien taustalla on usein piilevä tulehdus kehossa ja homeopaattisen lääkkeen oma värähtely, herättää kehon nyytyneen puolustuksen kyseistä aiheuttajaa kohtaan ja keho aktivoituu taas itse parantamaan. Se että homeopatiassa ei ole vaikuttavaa kemiallista ainetta, ei poista tätä tosiasiaa. Kaikkea ei siis pidä verrata aina toisiinsa tai tutkia samalla kaavalla – ei Cd-levystäkään löydy musiikkia mikroskoopilla.

Vakavat mielenterveysongelmat: psykoosit ja skitsofreniat, eivät kuulu Suomessa kehoa tukevien hoitojen parantamiskategoriaan – mutta kehoa tukevilla hoidoilla voidaan lähtökohtaisesti tukea kaikkien hyvinvointia ja hoitaa vaikka skitsofreenikon suolistoa tai selkäkipua. Mutta että kiellettäisiin esim. skitsofreenikoiden käynnit terapeuttien luona, olisi heille kieltolaki. On myös vaikea hoitaa masentuneen selkäkipua niin, ettei se vaikuta positiivisesti myös hänen mieleensä. Ja taas kieltämällä tyystin heitä käyttämästä haluamiaan hoitoja, olisi se ihmisoikeuskysymys, joka olisi perustuslain vastainen ja ei kai lääkärit ja skeptikot sitä halua rikkoa?

Jos halutaan kieltää mielenterveys-diagnoosin saaneiden tai muiden sairaiden käynnit luontaisterapeuttien luona, niin sitten pitää myös terapeuttien päästä kansalaisten potilasrekisteriin: tarkastamaan, mitä diagnooseja asiakkaalla yleensä on – koska eivät he niitä aina kerro, ja varsinkaan silloin, jos he joutuvat eri asemaan muiden kanssa. Mitä taas tulee kieltää lapsilta kehoa tukevat hoidot, kuten korvatulehduksissa, vatsavaivoissa, allergioissa tai käytöshäiriöissä, niin mikään ei ole niin toimivaa ja turvallista hoitoa niihin kuin Homeopatia – sanoo asiasta tietämätön sitten mitä tahansa.

Myös syöpäsairailta on haluttu viedä oikeus päättää itse hoidoistaan. Mielestäni syöpä on jo sen luokan sairaus, että siinä pitäisi olla potilaan omavastuuna hakeutua useampiin hoitoihin, joilla pyritään vahvistamaan, normalisoimaan kehon toimintaa, jota taas lääke- ja sädehoidot usein heikentävät. Lääketieteellisessä syöpähoidoissa on se puute, että niissä ei hoideta syöpäsairaan syöpäisyyttä/ kehon “maaperää”.

– Kun syöpä leikataan, sädetetään, niin kehon syöpäalttius usein jää kehoon. Siksi varsinkin iäkkäimmillä syöpä todetaan usein 2-3 vuoden sisällä kehoon levinneeksi ja mitään ei ole enää tehtävissä. Tämän 2-3 vuoden aikana pitäisi hoitaa myös syövälle jo otollista “maaperää” vieraaksi syövälle: ruokavaliolla ja erilaisilla luontaisvalmisteilla. Mutta lääkärikunnan periaatteellinen vastakkainasettelu estää nämä yhteistyöt – he usein jopa kieltävät potilaaltaan kaikki luontaisvalmisteet/ hoidot. Luontaisilla tavoilla on kuitenkin todistetusti parannettu syöpiä kautta historian – miksi se lisämahdollisuus pitäisi ihmisiltä kieltää?

11.
Länsimaalainen lääketiede kehitti omat lääkehoidot.

Mutta eivät ottaneet koulutukseensa näitä ikivanhoja Aasialaisia tutkimus-, hoitomenetelmiä. Jos perehtyy niihin oikeasti, kuten jokaisen lääkärinkin olisi viisasta, niin oppisivat laajemman katsonnan, että sairaus on muutakin kuin särky jossain. Syy kohteen särkyyn tai tulehdukseen, johtuu usein jostain muusta missä oire on – siksi vain kohteen hoitaminen, vaikka sitten millä tahansa, ei usein paranna sairautta. – Särky polvessa voi johtua munuaisista, kipeä alaselkä/ välilevy-pullistuma suolesta, päänsärky sapesta, hartiajumi ohutsuolesta, lihasrappeuma maksasta, jne. Kyseiset oireet voi johtua myös jostakin muusta elimestä ja se pitäisi aina ennen hoitoa kartoittaa, jotta osaa hoitaa oikein.

Oireiden hoitaminen vain lääkkeillä, on usein väliaikaisen helpotuksen lisäksi jopa tilanteen pahentamista, jos lääkkeillä rasitetaan sairauden todellista fokusta entisestään. Siksi olisikin tärkeä tuntea näitä vanhoja tieteitä, joissa nämä asiat on tiedostettu kokemusperäisesti jo tuhansia vuosia, vaikka terminologia olisikin erilaista. Vakavatkin sairaudet alkavat usein pienistä ongelmista/ oireista, jotka hoitamatta syitä sitten kroonistuvat ja saavat paljon myöhemmin sitten diagnoosin – vaikka MS–tauti – tällöin sairaus on jo aika pitkällä ja peli ollaan menettämässä.

Keho tekee ihmeitä, kun sitä autetaan oikein. Se tiedetään, että keho parantaa meidät monesta, myös siitä isosta leikkausoperaatiostakin tai auttaa kestämään aikansa oireita poistavia lääkkeitäkin. Miksi sitten kehon oman järjestelmän avittaminen tai syiden poistaminen sairauksissa on Suomessa “väärää hoitoa” – monista hyvistä tuloksista huolimatta?

Lääkärikunta kritisoi usein luontaishoitoja vastuuttomaksi, mutta jos katsoo tilastoa tai arviota yllättävistä hoitokuolemista, -sairastumista, -haitoista, on lääkäri kuitenkin ylivoimaisesti vaarallisin paikka Suomessa. Lääkäreiden edustamille hoitovirheille jää tilastojen mukaan vaarallisuudessa  toiseksi: liikenneliikenneonnettomuudet, itsemurhat, myrkytykset, putoamiset ja hukkumiset kaikki yhteensäkin.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselta (THL) käydään julkisuudessa sanomassa, että ihmiset ovat nyt terveempiä kuin koskaan. En tiedä, miten THL terveyttä mittaa, mutta sairasjonot ovat pidemmät kuin koskaan, lääkäreitä on enemmän kuin koskaan – eivätkä edes riitä, lääkkeitäkin syödään enemmän kuin koskaan ja lääkekulutus vain nousee. Tilastollisesti jo lähes joka perheessä yksi syö masennuslääkettäkin ja osa niistäkin syöjistä on lapsia. Tässähän pitäisi THL:n painaa jo paniikkinappulaa, mutta ei, THL on osa tätä kompleksia, joka saa myös lääketeollisuudelta miljoonia “tutkimusrahaa”. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka oli asiasta jo aiemmin huolissaan: “Lääkeyhtiöiden rahoitus heikentää THL:n luotettavuutta”.

Länsimainen lääketiede, jota voisi kutsua myös kaupalliseksi lääketieteeksi, perustuu paljon myös Opportunismiin, jossa sairastunut ihminen saadaan pelottelun myötä käyttämään lääkkeitä, joiden haitta voi kuitenkin olla sairautta suurempi. Pelottelu onkin lääketieteessä usein se vallitsevin argumentti ja pelottelu koskee aina lääkkeettömyyttä, vaikka harva sairaus on oikeasti vaarallinen. Usein kuitenkin lääke – varsinkin pitkään käytettynä tai niiden yhteisvaikutus on vaarallisempi kuin itse sairaus. Se että Länsimainen lääketiede on hoitanut monia sairauksia ja epidemioita pois menetyksellisesti, ei mielestäni anna perusteita syöttää lääkkeitä nykyiseen malliin ja niin heppoisin perustein.

 

12.
Tiede ja varsinkin lääketiede on “tiedettä” vain toistaiseksi. 

Väitän että jo 30 vuoden päästä näistä nykyisistä synteettisistä lääkityksistä ei ole käytössä paljoakaan. Tulevaisuudessa, jos kaupallisuus ei ole enää tärkein mittari, tulevat nämä nykylääkeopin parjaamat vaihtoehtoisemmat hoidot: yksilöidyt ruokavaliot, akupunktiot, homeopatiat, eli soluja ja hermostoa normalisoivat hoidot yleistymään ensisijaisiksi hoidoksi, lukuisiin sairauksiin ja niiden ennaltaehkäisyyn.

– Hoitojen nimet ja tarjontamuodot varmasti jatkossa muuttuvat, ja uudet versiot tai laitteet ovat sitten suuria keksintöjä. Hoidon lopputulos tulee olemaan sama, eli ihmisen elektromagneettisten solujen normalisointi samoilla värähtelyillä kuin homeopatiavalmisteet jo nyt sisältävät. Ihmisen hermot ovat meidän sähköjohtoja eli meridinaaleja, joita aktivoidaan mahdollisesti myöhemmin akupunktioneulan korvaavilla laiteilla tai hermoihin syötetyillä taajuuksilla – hermot vievät hoidon elimeen.

Myrkytymme myös lääkkeistä, joita emme käytä. Saamme päivittäin jo ruoan ja veden mukana hiukan masennus-, tulehdus-, hormoni ja monia muita lääkkeitä. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan juomavedestä löytyi 56 eri lääkettä – ja pitoisuudet lisääntyvät joka päivä. Käyttämätöntä lääkettä ei saisi koskaan heittää roskakoriin, vaan se pitää palauttaa apteekkiin, josta ongelmajätelaitokselle, on nykyinen neuvo.

Mutta apteekin pitäisi ottaa myös lääkkeen käyttäjän pullotettu virtsa vaihdossa, kun resepti uusitaan. Lääkkeitä ei pysty puhdistuslaitokset jätevedestä poistamaan vaan ne menevät meriin, pohjavesiin ja siten myös ruokapöytään. Oma lukunsa on sitten lääkkeiden valmistuksessa syntyvät saasteet, sekä tietysti eettinen puoli, kun miljoonat koe-eläimet kokevat päivittäin tuskaisan kuoleman. Synteettiset lääkkeet luonnossa tulevat olemaan yksi merkittävimmistä luonnon mullistajista. Ja kun suurin osa lääkkeistä valmistetaan ja syödään turhaan, niin voisi kysyä, miksi?

Jos tästä nykyisestä massalääkityksestä olisi edes hyötyä ihmisten hyvinvoinnille tai se pidentäisi arvokkaasti ihmisikää, olisi se silti suuri moraalinen kysymys seuraavia sukupolvia ja luontoa kohtaan. Tai jos näillä lääkityksillä saadaan sitä ”tärkeää” keski-ikää nousemaan hiukan vain siten, että huonokuntoiset vanhukset elävät lääkkeiden johdosta muumioituneena hetken kauemmin, niin ei sekään luo perusteita tällä kalliille saastuttamisongelmalle.

Se on myös ihmetystä herättävä epäkohta, kun 90 % suomalaisista on sitä mieltä, että vanhuksia lääkitään aivan liikaa, se on epäeettinen, kallis ja pelottavakin ongelma, sille ei kuitenkaan tehdä tai voida mitään. Vanhukset ovat lääketeollisuudelle kullan arvoisia tahdosta riippumattomia asiakkaita. Joka kolmas akuutista sairaudesta sairaalahoitoon hakeutunut yli 70 vuotias, ei hoidon jälkeen enää palaa entiselleen, vaan jää “torsoksi”. – Syynä liian rasittavat rasittavat hoidot.

Vanhukset ja lapset kärsivät turhista lääkkeistä ja – haitoista eniten. Vanhus on vanhuutta, ei sairautta. Korvatulehdus ei johdu koskaan siitä, että elimistössä olisi liian vähän antibioottia, vaan yleensä siitä, että tiehyissä on tilapäisesti liikaa limaa, maito lisää limaa, ja vastustuskykykin lapsella tekee vasta kehitystään, jota sitten antibiootilla estetään tai heikennetään. Yleistyneet korvatulehduskierteet loppuvat silloin, kun lopetetaan antibioottien käyttö niiden hoitoina. Antibiootit altistavat tutkitusti 5x suuremmalle tulehduskierteelle, kun ennen kuuria ja silti niitä syötetään. Suomeen pitäisikin saada puolueeton taho selvittämään, millä tai miten eri sairauksia esim. tulehduksia, särkyjä, lieviä- tai keskivaikeita masennuksia olisi viisasta hoitaa, että hyötyjä olisi useimmin potilas. Ja selvittää, onko se yhteiskunnan ja hyvinvoinnin etu, että lääketeollisuuden etu on ensisijainen?

13.
Luontaispuolella ei ole ollut järjestelmällistä liittoa tai johtoa, joka julkisesti ajaisi ja puolustaisi terapeuttien tai heidän asiakkaidensa oikeuksia.

Kuten monissa muissa ammatti- tai etnisissä liitoissa toimitaan. Media myös pelkää lääkärikunnan ja skeptikoiden reaktiota, jos kirjoittavat luontaishoidoista positiiviseen sävyyn. Nykyisin (2014) kylläkin Suomen Terveysjärjestö pj. Merja Lindström, on päässyt jo TV:ssä luontaishoitoja hiukan ainakin muodollisesti puolustamaan, mutta ainakin Ylellä toimittajat paljolti rajaavan keskeyttämällä hänen sanomansa.

Oikeat asiat luontaishoidoissa jäävät usein media-keskusteluissa sivuseikaksi, ja keskustelu menee skeptikoiden kanssa eipäs juupas keskusteluksi. Pitäisi olla ohjelmia, missä luontaishoitajat ja hoidetut kertoo kokemuksia, kuten toimitaan lääkäreidenkin kanssa. Usein omasta tai lapsensa kroonisesta tulehduskierteestä homeopatialla eroon päässyt asiakkaani kysyy minulta vihaisena: ”Miksei näistä hoidoista ole kerrottu missään tai käytetä yleisemmin?”

Miksei niitä sitten käytetä yleisemmin? Ihmiset menevät nykyisin myös liian helposti lääkäriin. Lääkäri lääkitsee potilaansa usein sen johdosta, kun potilas on kerran vastaanotolle tullut, ja lääkkeettömästä potilaasta vastuu jäisi lääkärille –  eikä muuta hoitotapaa Suomessa kunnallinen lääkäri saa käyttää. Se on hölmöläisten hommaa, että kunnallinen lääkäri ei saa edustaa muita hoitoja, eikä saa edes vihajata, että potilas kokeilisi muita hoitotapoja – vaikka lääkäri tietäisi niiden olevan potilaan eduksi. Keski-Euroopassa tilanne on aivan toinen – ja ihmiset terveempiä. – Suomi on sairain länsimaa ja luontaishoitojen vastainen.

Puolustuskyvyttömiä” Luontaishoitoja syytetään usein niillä syillä, mitä paljastuu juuri lääketeollisuuden piirissä: plasebot, rahastus, haitat. Lääketeollisuudella yli 30 vuotta johtajana toiminut tohtori/ tutkija John Virapen, on myöntänyt lääketeollisuuden korruptoituneen oman edun tavoittelussa jo niin pahoin, että uskoo: ”Lääketeollisuuden aiheuttavan tuotteillaan turhia kuolemia jo enemmän kuin sodat”.

Tai Brittiläisen Hullin yliopiston psykologi Irving Kirschin, joka oikeuden päätöksellä pääsi tutkimaan salaisia lääketutkimuksia. Tutkimusten myötä ilmenneiden paljastusten mukaan, markkinoilla olevien masennuslääkkeiden hyöty olikin lumelääkkeen luokkaa. Lääketehtaat olivat samalla jättäneen 60% lääkkeiden ilmenneistä haitoista julkaisematta.

Petteri Pietikäinen Oulun yliopiston aate- ja oppihistorian professori, tutkimusalueina mielenterveyden historia. Pietikäinen kertoo uudessa kirjassaan (2013), kuinka hyödytöntä ja aivoja vammauttavaa nykyinen psykiatrialääkitys voi olla. Hoidoilla saadaan Pietikäisen mukaan sairaushuiput kyllä vaimennettua – mutta jos potilas paranee mielenterveysongelmasta, hän paranee yleensä itsestään tai muutoin, mutta ei lääkkeellisellä hoidolla.

14.
Luontaishoidot olisivat lähtökohdaltaan aina haitallisia?

Suomalainen lääkäri usein luontaishoidoista mainitsevalle potilaalleen varoittavasti sanoo ”käyt kyseisissä hoidoissa sitten omalla vastuullasi”. Ensiksi potilas voisi kysyä, mitä lääkäri sillä oikein tarkoittaa, ja toiseksi: kenen vastuulla potilas saa sairaala- tai reseptilääkehoitoa? Ei ainakaan lääkäri, sairaala, lääketeollisuus tai yhteiskunta ole vastuussa hoitovirheistä tai lääkehaitoista, usein edes kuolemantapauksissa. Jos vastuulla tarkoitetaan Potilasvakuutusta, niin se on usein potilaalle vain byrokratialla tehty toinen virhe ja parhaillaankin pieni summa rahaa.

“Maksasi tuhoutuu, jos käytät luontaisvalmisteita tai homeopatiaa” – sanoo lääkäri usein potilaalleen. Tämä perustelematta jäänyt väite on yleistynyt kovasti. Sitä käyttävät useat lääkärit kuin sairaanhoitajatkin, jos potilas mainitsee luontaishoitojen käytöstä. Ovat kuulemma hoitaneet niin monia maksasairauksia luontaishoitojen takia. En ole itse törmännyt moiseen ongelmaan, vaikka tunnenkin tuhansia luontaishoitojen käyttäjiä. Mutta lääkkeistä, alkoholista ja väärästä ruokatottumuksesta johtuvia maksaongelmaisia tapaan usein, joiden tila kohenee usein homeopatialla ja jos voi poistaa vielä sen mahdollisen ongelman aiheuttajan. Uskonkin että synteettiset lääkevalmisteet ovat jo suurempi maksasairauksien tekijä kuin alkoholi: Yli 900 lääkkeen on jo raportoitu aiheuttavan maksavaurioita – homeopatian ei yhtään. Lääkkeiden rasittamia maksoja ei haluta vain julkisesti käsitellä ja on helpompi arvioida ne vain jostain muusta johtuviksi, kuten vaikka “arkkivihollisen” luontaisalan syyksi.

En usko, että Suomessa olisi montaa luontaistuotetta edes myynnissä, jos yhtään, jos se aiheuttaisi edes väärin käytettynä maksaongelmaa. Niin tarkasti niitä kuitenkin tarkkaillaan ja niiden vaikutus tiedetään usein jo historiasta ja kukaan maahantuoja tai myyjä ei halua leimautua myrkyttäjäksi – siitä se toivottu myrsky nousisikin. Lääketieteessä on taas aivan eri arviointi: Jos kymmeniä- tai satojatuhansia ihmisiä sairastuu tai tuhansia kuolee uuden lääkkeen haittoihin, se ehkä vedetään pois markkinoilta. Lääketehdas voi saada asiasta jopa sakon, jos on tahallisesti pimittänyt haittatietoja. Sakko voi olla 5% aiemmin lääkkeen tuomasta rahallisesta hyödystä. Pimityksistä tai kuolemista en myöskään tiedä kenenkään joutuneen henkilökohtaisesti vastuuseen – eli rahalla niistä selviää – eikä tee edes tiukkaa.

Homeopatiavalmistetta taas maksa ei käsittele mitenkään, koska homeopatia on enemmänkin impulssia keholle kuin jotain ainetta. Joten se ei voi tuhota maksaa, kuten ei akupunktiokaan tai hierontakaan. Mutta jos halutaan sanoa jokaiselle maksasairaalle tuntematta tilannetta sen tarkemmin, että sairautesi syy on luontaistuotteet, -hoidot, niin silloin tutkittuun tietoon uskova ammattilainen toimii ideologiansa vastaisesti.

”Ei ole tutkittu ” on myös usein lääkärin vastaus potilaan kysyessä luontaisista hoidoista. Tätä lausettahan voisi näin käyttää lähes kaikkeen paitsi lääkkeisiin –  olet saattanut myös mennä tutkimatta jopa naimisiinkin jonkun kanssa.

Lääke olisi lääke, vasta kun sen on valmistanut lääketeollisuus. Lääketeollisuuden tuotteista liki 70 % on yritelmiä kopioida perinteisiä luonnonlääkkeitä synteettiseksi – yleensä kuitenkin vähemmän onnistuneina, koska kopioivat vain sitä kasvin oletettua vaikuttava ainesosaa. Eli hiukan sama, jos autoinakin myytäisiin vain moottoreita – ja nekin olisi muovisia. Se taas, että jokaisessa tehdasvalmisteisessa pillerissä tiedetään olevan prikuilleen sama määrä vaikuttavan aineen, ei ole tehnyt niistä turvallisia tai kaikille sopivia.

15.
Ihminen koostuu Atomeista ja tuottaa energiaa: Levossa 100w ja kovassa rasituksessa hetkellisesti jopa 2000w. Miksi siis sähköllä toimivaa kehoa ei voisi hoitaa sen ehdoilla? Lääkärikuntakin tietää ihmisen toimivan sähköllä, kun mittaavat sydän- ja aivosähkökäyriä. Myös tiedetään aivojen hermosolujen tuottavan sähköimpulsseja, joita kutsutaan aivoaalloiksi, jotka ovat värähtelyä, joita mitataan hertseinä (HZ). Myös Homeopaattinen lääke on ravistus-valmistuksessa syntynyttä elektromagneettista värähtelyä, jossa oikein valittu homeopaattinen valmiste vaikuttaa ihmisen herkkään sähköiseen järjestelmään normalisoimalla sitä.

– Fyysikot ovat osoittaneet, että tietyillä taajuuksilla/ värähtelyillä on ihmisen kehoa tasapainottava-, eli parantava vaikutus. Kvanttifysiikan mukaan jokaisella materiaalilla on oma värähtelyssä, kuten mineraalilla, elimellä, kasvilla, solulla, jne. Ihmisen perusvärähtely on 8 – 10 HZ välillä. Solut väreilevät 250 megahertsiä (MHZ), aivosolut 7,8 HZ ja autonominen hermosto 10 kilohertsiä. Esim. Kaliumin-molekyylit väreilevät 21 HZ taajuudella.

Mutta jos asia kilpailee lääkäreiden ja lääketeollisuuden kanssa, niin näitä tosiasioita ei haluta aina myöntää – ne ovat silloin näkymätöntä humpuukia.   

Jo Albert Einstein tiesi nämä asiat: ”Kaikki aine on energiaa”.  Albert Einstein myös todisti E=mc -teoriallaan,  ”kaikki on viimekädessä energiaa – koskien myös muistojamme – muiston ydin on energiaa, mutta itse muisto on kuva”.

Harold Burr Tohtori, professori Yalen yliopisto”Kaikki on lähtöisin energiakentästä” –

Murray Gell-MannProfessori , Nobel-palkittu 1969, Stanfordin yliopisto. ”Kehon kemiaa hallitsevat solutason kvanttikentät”

16.
Vastakkainasettelu on turhaa, mielipiteet ovat mielipiteitä, tietämättömyys tietämättömyyttä ja käytäntö käytäntöä. Jos kärsit akuutista tai kroonisesta tulehduksesta, hermosairauksista, lapsettomuudesta, väsymyksestä, käy kokeilemassa kehoa tukevia hoitoja koulutetuilta tai asiaansa perehtyneellä terapeuteilta. Jos tunnet tarvitsevasi lääkäriä tai sairaalahoitoa, käy ensin tai jälkeen myös niissä. Turhat ennakkoluulot tai tietämättömien näkemykset ei yleensä auta ketään.

Homeopatian tehoa ei vähättele myöskään EU. Homeopaattiset valmisteet ovat kaikissa EU maissa asetuksella virallistettuja lääkkeitä: (Direktiivit 2001/83/EY artiklat 14 ja 16 ja 2001/82/EY artiklat 17 ja 19)Lääkelain 5 b §:n mukaisella homeopaattisella valmisteella tarkoitetaan lääkevalmistetta, joka on valmistettu homeopaattisista kannoista Euroopan farmakopeassa kuvatulla homeopaattisella menetelmällä. Jos kuvaus puuttuu Euroopan farmakopeasta, voidaan käyttää jäsenvaltion virallista farmakopeaa. Homeopaattinen valmiste voi olla valmistettu useasta homeopaattisesta kannasta. Homeopaattisia valmisteita koskevia säännöksiä sovelletaan myös muihin valmisteisiin, jotka on valmistettu homeopaattisilla valmistusmenetelmillä. Antroposofiset valmisteet lasketaan tällaisiksi valmisteiksi. Fimea

Täältä voit etsiä myös tutkimuksia ja tilastoja homeopatiasta
Tieteellisiä-tutkimuksia-homeopatiasta.

Homeopatia parantaa suuremman prosentin potilaista kuin mikään muu hoitomenetelmä ja on epäilyksettä turvallisempaa ja taloudellisempaa sekä täydellisintä lääketieteellistä hoitoa. – Mahatma Gandhi

WHO viimeisessä strategiassaan 2014 who.int/medicines neuvoi taas kerran jäsenmaitaan helpottamaan: perinne- ja CAM-hoitojen saatavuutta, joita Suomessa yritetään vaikeuttaa tai jopa kieltää. WHO ei myöskään koskaan puhu uskomushoidoista.

Myös akupunktion on WHO arvioinut auttavan yli 400 eri sairauteen.

Alalla yli 20 vuotta ja edustamme ns. CAM- (Complementary and alternative medicine) Täydentävä ja vaihtoehtoinen lääketiede.

Jouni Jämsä & Satu Jämsä
Bioresonans- terapeutti, dipl. homeopaatti-, dipl. akupunkturiko-, dipl. ravintolisäterapeutti.
– Bioresonans-koulutus MORA – Natura Medica Akademiet – Norja, Saksa. VEGA – Saksa. SCIO – Saksa.
– Dipl. moderni-homeopaatti/ iridologi – homeopatian inst. Tampere.
– Klassinen homeopaatti – International Academy of Classical Homeopathy.
– Lääketieteen perusteet – opintokokonaisuus Turun-yliopisto.
– Dipl. akupunktio – Medica Alternativa Institute Colombo.
– Dipl. Kudos/mineraali tutkimus MDD – Helsinki.
– Ensiapukoulutukset EA1, EA2 – SPR.

clip_image002