Mihin luontaishoidot perustuvat

Mihin vaihtoehtohoidot usein perustuvat?

Lääke-koulukunnan edustajat usein sanovat kehoa tukevia ja energiahoitoja ”huuhaaksi”. Ihminen kuitenkin kaikessa ihmeellisyydessään koostuu atomeista, jotka ovat elektromagneettisesti varautuneita soluja. Ihmisen solut toimii kaiken tieteen mukaan elektromagneettisesti, omaavat sähkömagneettisen varauksen ja värähtelyn. – Siinä ilmenevät muutokset aiheuttavat sairauksia.

Akupunktio-, homeopatia-, bioresonanshoidot perustuvat eri tavoin kyseisen järjestelmän normalisoimiseen, eli parantamiseen. Kehon järjestelmän epäkohdat on myös mitattavissa ja niiden normalisointi näkyy sairaalle usein nopeasti. Homeopatialla tai akupunktiolla annetaan kyseiselle sähköiselle järjestelmälle ”ärsyke/taajuus”, joka korjaa energistä epäkohtaa ja tila normalisoituu. Hoidot poikkeaakin paljolti lääkkeellistä hoidoista, jossa enemmänkin keho pakotetaan toimimaan halutusti lääkkeen vaikutuksen ajan. Jos haluaa ymmärtää homeopatiaa tai akupunktion vaikutusta, pitää asennoitua ajattelemaan eritavoin, kun lääkehoidoissa ja se aiheuttaa toisille suuria vaikeuksia.

Skeptikot sanovat uskovansa tieteeseen ja pitävät homeopatiaa tai akupunktiota yhteisesti sovittuna epätieteenä. Jos kuitenkin ollaan asiassa tarkempia, niin homeopatia se vasta tiedettä onkin, eikä kaupallista kemiaa, johon skeptikot taas uskovat kuin vuoreen.

Homeopaattinen lääke: Jos esim. Arsenikkia laimennetaan veteen oikeassa suhteessa ja samalla aiheutetaan nesteelle voimakasta ravistusta/värähtelyä, se kasvattaa liuokseen (potenssin) ihmiseen tai eläimeen vaikuttavan elektromagneettisen taajuuden. Kyseinen taajuus voidaan säilyttää/ siirtää vedessä tai sokerihelmissä ja annostella kielen alle. Näin annettuna se vaikuttaa kyseisiin sähkömagneettisiin soluihin eli atomeihin – normalisoimalla niiden häiriötilaa, joka esiintyy juuri erilaisina sairauksina.

Uskoi siihen tai ei, sillä ei ole mitään merkitystä ja vaikka olisikin, niin mitä sitten? Nämä hoidot ovat paljon korkeampaa tiedettä, kun esim. mielialalääkkeen valmistus, joiden annosteluun lääkärit pitkälti koulutetaan ja joiden käyttöä Skeptikot eivät kyseenalaista. Näitä solujen ja atomien tieteitä tutkitaan mm. NASA:ssa, tieteen mekassa, joiden alkujaan kehittämiä hoitolaitteita meilläkin on käytössä.

Energiahoidot tulee olemaan tulevaisuutta ja niitä aletaan kehittämään ja tulevat olemaan vallitseva tapa hoitaa sairaustiloja heti, kun kaupallisuus ei ole enää se tärkein asia sairauksien hoidossa. Tai sitten kun luonto on saastunut lääkkeistä liikaa, ettei se enää kestä niiden sinne lorottelua ja valmistusta. Nyt myydään jo äly kelloja, jotka mittaavat juuri niitä kehon sähköisiä kapasiteettejä. 

– ”Kaikki aine on energiaa” – Albert Einstein

– Albert Einstein todisti E=mc -teoriallaan,  ”kaikki on viimekädessä energiaa. Se koskee myös muistojamme. Muiston ydin on energiaa, mutta itse muisto on kuva”.

– ”Kaikki on lähtöisin energiakentästä” – Tohtori, psofessori Harold Burr Yalen yliopisto

– ”Kehon kemiaa hallitsevat solutason kvanttikentät” – Professori Murray Gell-Mann, Nobel-palkittu 1969, Stanfordin yliopisto.

Tutkitaan sairaaloissakin ihmisen sähköistä järjestelmää. EKG, EEG, ENMG-tutkimuksissa tutkitaan sydämen, aivojen, hermojen ja lihasten sähköistä toimintaa, joista saadaan näyttöä ihmisen terveyteen tai sairauteen. Bioresonanslaitteilla analysoidaan vain paljon herkempiä taajuuksia, ja voidaan niiden tulosten perusteella yrittää hoitaa kyseisiä sairauksia ja niiden syntyä.

Yhteistä löytyy muutakin, kuten rokotteidenkin tai siedätyshoitojen malli on pitkälti otettu homeopatiasta. Rokotteissakin kuten homeopatiassa valmiste on laimennettu (heikennetty) esim. viruksesta ja keholle annetaan kyseisellä laimennuksella informaatio, jolla kehon järjestelmä aktivoituu puolustuskannalle.

Hyvänä hoitosysteeminä rokotus on kuitenkin toisinaan kyseenalaistettu, kun aina ei olekaan laimennettu (heikennetty) tarpeeksi, jolloin rokotettu on altistunut kyseiselle sairaudelle tai rokote on saastunut valmistusvaiheessa ja siten rokottamalla sairaus levinnyt ihmisiin. Amerikkalaiset tutkija ja tiedemiehet väittävät AIDS:n levinneen juuri rokottamalla ihmisiin apinoiden munuaisissa idätettyjen rokotevirusten mukana. Yleisin haittaepäily on myös rokotteiden sisältämät lisäaineet: tiomersaali-elohopeayhdiste, alumiini, formaldehydi. Mahdollisia haittoja ei usein kuitenkaan haluta yhdistää rokotteeseen, koska tiedottaminen loisi helposti paniikkia ja rokotusvastaisuutta.

Rokotteet on miljardibisnes ja niitä yritetäänkin kehittä lähes kaikkeen vaivaan. Ja bisneksen maksimoimiseksi rokotteen kehittäjä vaatii yleensä myydessään rokotetta sopimukseen pykälän, ettei valmistaja ole vastuussa rokotteen mahdollista haitoista. Ainakin Suomen THL on suostunut tähän ehtoon ja samalla itse vakuuttanut rokotteiden olevan täysin turvallisia, vaikka itse valmistaja ei sitä lupaakaan – näin kävi mm. sikainfluenssarokotteen kohdalla. Euroopan neuvoston parlamentti tutki, tehtiinkö päätös sikainfluenssan pandemian julistamisessa yleensä edes lääketieteellisin perustein vai vaikuttivatko päätökseen enemmänkin lääketeollisuuden bisnes? Tutkimus valmistui 2010 ja tulos oli, että lääketieteelliset perusteet osoittautuivatkin kyseisessä tutkimuksessa kovin hatariksi. Eli kaupallisuus osoittautui suurimmaksi perusteeksi. Tämä tutkimustulos oli myös Lääkärilehdessä.

Rokotuksia mahdollisesti tarvitaan, mutta ei nykyisissä määrin ja ne pitäisi olla ainakin vapaita näistä raskasmetalleita, eikä niitä pitäisi antaa liikaa, eikä liian pienille. Kaikenlainen liika lääkitseminen kääntyy aina itseään vastaan. Pula-aikojen poistumisen tuomat hyödyt, ovat aivan liiaksi uskoteltu rokotusten ja lääketieteen ansioksi.

Esimerkki homeopatian tehosta rokotuksen sijaan (sivupalkissa homeopaattisia tutkimuksia) jossa vuonna 2007 Kuubassa hengenvaarallinen leptospiroosi-epidemia ei talttunut yli 2.2 milj.€ arvoisilla rokotus kampanjoista huolimatta, kuolemat vain lisääntyi. Kunnes Kuuban terveysviranomaiset tilasivat englannista vain 150 000€ maksavan 5milj. kpl. homeopaattisen täsmälääke erän, niin epidemia talttuikin nopeasti, ja kuolemat loppuivat. Homeopaattinen rokote ei ole myöskään suomessa alaan perehtyneille harvinainen tapa ehkäistä tauteja.

Akupunktio-, homeopatia-, bioresonans hoitoja ei voi verrata muutoin toiminnaltaan lääkkeelliseen hoitomenetelmään lainkaan, eikä niitä voida uskottavasti tutkia kaksoissokko menetelmin, koska oikein hoidettuna, ihminen tarvitsee yksilöidyn hoidonkin. Ei samaa homeopaattista lääkettä syötettynä useammalla tuo tuloksia, vaan yksilölle valittu oikea aine. Pyörää ei myöskään tarvitse keksiä joka maassa tai sukupovessa uudelleen, mutta jos kuitenkin halutaan laajempi uskottava tutkimus esim. akupunktion tai homeopatian tehosta: Pitäisi ottaa puolueettomia osaavia tekijöitä, ryhmä sairaita ja hoitaa niitä yksilöinä ja tilastoida siten tervehtyneet. Mutta näihin tutkimuksiin ei löydy virallista kiinnostusta tai rahoittajia, koska näitä hoitoja ei voi purkittaa, patentoida ja sitten myydä tutkimustulokseen vedoten.

Bioresonanshoito sai nykyisen hoitomuotonsa jo -50 luvulla, kun saksalainen lääkäri Reihard Voll kehitti sähköisen mittaus- hoitojärjestelmän laitteen ihmisen häiriöiden tutkimiseen, sormissa ja varpaissa olevien meridinaalien (sähköjohtojen) päistä. Se perustuu meridinaalien sähköisen vastuksen mittaamiseen. Mittaustuloksella voidaan päätellä monia asioita ja yhdistää mittaukseen erilaisia ampulleja, jotka muuttavat mitatessa meridinaalin sähkövastusta, joka tietoa sitten hyödynnetään. Bioresonans tietotekniikkaan perustuvia hoitolaitteita on nykyisin lukuisia ja niitä käyttävät lääkärit ja terapeutit ympäri maailmaa.

-70 luvulla Yhdysvalloissa NASA:n tiedemiehet loivat Dr Voll:n laitteista kehittyneemmän tietokonejärjestelmän, joka perustuu myös kvanttifysiikkaan. Siinä eri elinten, sairauksien, ravinteiden, mineraalien, vitamiinien ym. sähkökenttä/värähtely ladattiin kovalevylle ja tietokone mittaa tutkittavan ihmisen sähköiseen värähtelyn ja kertoo näytölle mm. allergiat, puutokset, sairaudet – antaen mahdollisesti myös hoitoa. Näillä Nasan laitteilla pystyi jo -70 luvulla tutkimaan ja hoitamaan ihmistä myöskin langattomasti etäisyyksien päästä. Ja olihan NASA kehittänyt jo -60 luvulla langattomat sydänkäyrän EKG mittauslaitteet.

”Kehon kemiaa hallitsevat solutason kvanttikentät” – Professori Murray Gell-Mann, Nobel-palkittu 1969, Stanfordin yliopisto.