Perustuslaki

Perustuslaki vahvistaa, että jokaisella suomalaisella on oikeus valitsemiinsa  hoitomalleihin, vastaanottaa kaikkea tietoa mikä voi liittyä myös hänen terveyteen. Näin ollen, lääkärillä ei ole oikeutta moralisoida potilastaan vastuuttomaksi tai kieltää häntä perustelematta käyttämästä muita hoitoja, tai tulemasta enää kunnallisenpuolen vastaanotolle potilaan käyttäessä muita hoitoja.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista luku 2. 3§ potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata, sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan

Perustuslain luku 2. 6§ mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Perustuslaki sanoo myös. Luku 12§. Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.

Lääkärinvala: Lääkärin pitää kunnioittaa potilaan tahtoa.

Nykyisen tehokkaan ensiavun, lapsikuolleisuuden vähenemisen sekä pula-aikojen poistuminen ovat olleet meidän suurimmat keskimääräistä elinikää nostavat asiat. Kaikkia hoitotapoja tarvitaan suhteutettuna sairauksiin. Yhtä kaiken kattavaa hoitojärjestelmää ei ole olemassa. Jos tukeutuu vain yhteen hoitokatekoriaan, vaikka oireita lievittäviin lääkkeisiin, tulee ongelmia ennemmin tai myöhemmin. Itse jokainen saa ainakin vielä päättää, miten häntä milloinkin hoidetaan. Joten kannattaakin ottaa itsekin eri vaihtoehdoista selvää, ja olla näin mukana päättämässä omista hoidoista. Se mitä auktoriteetti sanoo eri hoidoista voi olla täysin päinvastaista mitä on oikea. Voi myös kysyä mihin tietolähteisiin tai kokemukseen hän viittaa. Arkisia vaivoja voi hoitaa turvallisesti monin eri tavoin, mutta vakavissa tapauksissa oikea paikka on useimmin sairaala.