Päivi Räsänen ja media haluaa (taas) ”puoskarilain” Suomeen.

15.1 Helsingin sanomien mielipidepalstalla hs.fi/mielipide Päivi Räsänen vaatii taas ”uskomushoidot” kielletyiksi, eli Suomeen puoskarilakia. Saman päivänä oli HS myös juttu, jossa turvallisia hoitoja edustava Lääkäriliiton edustaja Kati Myllymäki oli ihmisten omista hoitovalinnoista huolissaan hs.fi/kotimaa, vaatien kieltoja ihmisten hoitaa jatkossa itseään halutusti. HS ja Yle ovat ehkä yleisimmät skeptikoiden ja lääkäreiden julkaisualusta näissä asioissa, ja eivät tunnetusti anna palstatilatilaa vastakritiikille tai puolustukselle.

”Uskomushoito” nimenä on alkujaan -95 Vaasalaisen lääkäri Auvo Rauhalan keksimä pilkkanimi lääkärin koulutuksesta poikkeaville hoidoille tai tavalle toimia. Sitä ennen nimi oli yleisesti vaihtoehtohoidot, jota lyhenne CAM (Complementary and alternative medicine) edustaa edelleen muualla maailmalla. Tämän tyylistä vihapuhetta ei enää sallita missään muussa yhteydessä. Terapeuteilla on koulutusta vastaavat ammattinimikkeet, joita pitäisi kunnioittaa, kuten kansalaisten valintojakin. Kyse onkin rasismista/ nimillä solvaamisista, vainosta ja ihmisten valinnanvapauksien rajaamisesta.

”Puoskarilaki”, jolla rajattaisiin sairaiden ja lasten pääsyä luontaisempien hoitojen pariin, ei suojele ketään, kuten annetaan ymmärtää, vaan olisi kieltolaki, joka estäisi kansalaisia etsimästä itselleen tai lapselleen sopivia ja täydentäviä hoitoja. Pakottaminen lain voimalla sairastunut vain lääketeollisuuden tuotteisiin, tai sitten ei saa hoitaa mitenkään, olisi lain ja moraalinkin vastaista – kuten nämä terapeuttien nimittelyt ja toisen ammattikunnan työn heikentäminenkin. Se taas, että noudatetaanko lakeja terapeuttien- tai itsehoidon kohdalla, on eri asia? –  mutta lue mitä laki sanoo tai ainakin sanoisi:

1. Perustuslaki 2.6§: Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

2. Laki potilaan itsemääräämisoikeudesta 6§: Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.

3. Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 22.12.1978/10612§, jota lakia ainakin Räsänen lääkärinä nimitellen toista ammattikuntaa kohtaan rikkoo: Ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa. Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää asiaan kuulumattomia seikkoja sisältävää eikä esitystavaltaan tai muodoltaan sopimatonta ilmaisua, joka on omiaan vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.

4. Laki kiihottaminen kansanryhmää vastaan 10§: Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, etnistä, rodullista tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa muuta kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

5. Oma ristiriitansa Päivi Räsänen tapauksessa luo hänen voimakas uskonnollisuus, kun hänen kieltäessä ”uskomushoidot”. – Samalla hän itse uskoo rukouksen voimaan: rukoilee ihmisiä terveeksi ja homoja heteroiksi. Räsänen on esittänyt myös uskon asioiden menevän Suomen lain yläpuolelle.

Jos jokin, niin tekopyhyys pitäisi saattaa kielletyksi, koska sen voimin ihmiskunnan ristiriidat ja sodat saavat usein alkunsa.


Näitä lääkäreiden (Päivi Räsänen, Juhani Knuuti, Hannu Lauerma, Veera Salminen…, Lääkäriliitto) tai toimittajienkin kirjoituksia ”uskomushoitajista” tai ”haitallisista hoidoista” julkaistaan viikoittain. Mutta missä on luontaisalan puolustus: Terapeuttienliitot, LKL, yhdistykset? Vaikeneminen on myöntymisen merkki ja kansa uskoo, mitä lehdissä lukee. Nykyinen nynnyys provosoi vastapuolta lisäämään pökköä pesään – vähän kuin koulukiusaamisessa.

Monet mediat/ toimittajat (Yle, HS, IS) ovat kovin manipuloituja tähän ”uskomushoito” -kampanjaan. Siksi ei vastakritiikki saa hevin tilaa, mutta silti toivoisi edes jotakin vastakritiikkiä liittojen puolelta. Jos Suomessa puhuttaisiin samaan tapaan vaikka maahantulijoista, seksuaalivähemmistöistä tai vaikka taksikuskeista, nousisi valtava meteli ja oikeustuomioilta tuskin vältyttäisiin.

Haluavatko luontaishoitajat tai itseään hoitavat kansalaiset, olla kolmannen osapuolen nimittämiä vaarallisia- ja vastuuttomia toimijoita? Tai homeopaatit tulevaisuudessa rikollisia, jos parantavat lapsen korvatulehduskierteen? Asiat on paljolti ihmisistä itsestä kiinni.

Tai haluaako kansalaiset suostua siihen, jos teille puhkeaa diabetes, syöpä tai mielenterveysongelma, niin muututte samalla niin tyhmäksi, että laki ”suojelee” teitä etsimästä itsellenne sopivia hoitoja? – jota puoskarilailla haetaan. Puoskarilaki tarkoittaisi myös ihmisten vapaaehtoista tapaamisen kieltämistä – jota perusoikeutta on tuskin monessakaan valtiossa aiemmin lailla rajoitettu.

Sairastuneena saisit puoskarilain tullessa: ryypätä ja rällätä, mennä heikoille jäille, olla ”Duutsoni”, vuori kiipeillä ilman valjaita, kieltäytyä hoidoista, mutta laki suojaisi sinua menemästä homeopaatin tai fytonomin luokse. Uskon että monet toimittajat, jotka suosivat näitä ”puoskarikampanjoita”, eivät edes ajattele, mistä tässä lääkärin- ja lääketieteen monopoliin ajamisessa on edes kysymys ja mihin se johtaa? Vaihtoehtoja tarvittaisiin paljon laajemmin jo Suomessakin ja myös lääkäreiden antamana.

-Eikö media tiedosta, että kohta kaikki verorahat menevät näihin ”tutkittuihin” lääkehoitoihin: Suomen terveydenhuoltomenot olivat 2008 – 15,5 miljardia, 2013 – 18,5 miljard, ja 2015 jo 19,8 miljard. Terveydenhoitokulut nousevat n. miljardin kahdessa vuodessa ja samalla sairasjonot pitenevät kaikissa ikäryhmissä.

Lääkärit ei myöskään nykymallissa riitä, vaan lääkkeitä määräävät nykyisin myös sairaanhoitajat, meret saastuvat ja bakteerit muuttuvat hengenvaarallisiksi. Myös työstä poissaolot ja varhais-eläköitymiset ovat lääkemyynnin kulta-aikana 2000 luvulla kaksinkertaistuneet, jne. Mutta vika olisi akupunktiossa, homeopatiassa, ravinto-opeissa, ym, joihin ihmiset vasta monien lääkekuurien jälkeen yleensä päätyvät ja ovat niihin yleisesti tyytyväisiä ja vielä maksavat käyntinsä itse.

Lääkärikunnan huonosta omasta tunnosta ei pitäisi rangaista tai leimata muita ammattikuntia tai kansalaisia, ja se pitäisi toimittajienkin aistia. “Ei ole tutkittua”, on myös turhaa höpinää. Ei yksilöhoitoja voi uskottavasti edes tutkia kaksoissokkotutkimuksin, kuten allopatia-lääkkeitä, ja kukaan ei edes rahoita kalliita luontaisvalmistetutkimuksia, joita ei voi patentoida. – paitsi jos halutaan leimaava humpuukitulos, jotta luontaisala ei kilpailisi patenttilääkkeitä vastaan ja niihin tutkimuksiin usein vedotaan. Tässä kuitenkin vain joitain tieteellisiä tutkimuksia ja arvioita homeopatiasta, joista media ei kirjoita:  Tieteellisiä-tutkimuksia-homeopatiasta

Kansan suora kokemuspalaute medialle ja poliitikoille olisi jatkossa viisainta, jos ihmiset haluaa säilyttää oikeuden hoitaa itseään halutusti. Nyt tätä ihmisoikeutta horjuttavat skeptikoiden, -lääkäreiden ja -toimittajien kansalle esittämät kiihkoisat mielipiteet.

Jouni Jämsä