Suomen Lääkäriliiton Heikki Pälve, haluaa saada EU:n tuen rajaamaan ihmisiltä perusoikeuksia.

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve, yrittää saada Suomessa aiemmin epäonnistunutta “uskomushoitolakia” läpi nyt EU:ssa – kieltää vaihtoehtoiset hoidot sairailta ja lapsilta. “Uskomushoitoja” rajaavat kannanotot lääkärien komiteassa (CPME) ovat laatineet Heikki Pälve ja saman henkinen puolalainen lääkäri Konstanty Ratziwill. Perusteet heidän kieltää ihmisiltä hoidot, ovat edelleen ne vanhat ja paikkaansa pitämättömät, että satoja tai tuhansia vuosia vanhoja hoitomuotoa ei olisi tutkittu tai osoitettu toimiviksi.

– Oikeasti niitä on tukittu vuosisatojen, –tuhansien aikana enemmän, kuin Pälven edustamia lääketeollisuuden lääkkeitä yhteensä. – Mutta ei hiirillä tai Pälven edustama lääketeollisuus ole niitä tutkinut, mutta eivät he tutki usein niitä omiakaan valmisteita tarpeeksi, kun niitä haitallisuuksien johdosta joudutaan poistamaan markkinoilta ja oikeuksissa valmistajia tuomitaan jopa miljardien sakkoihin.

Heikki Pälve jo vuonna 2007 TV:ssä kertoi haluavansa vaihtoehtohoidot (akupunktio, homeopatia, vyöhyketerapiat, mineraali/vitamiini…) Suomessa sairailta kielletyiksi ja vaati terapeuteille hoidoista jopa vankeutta. Eli kahden ihmisen vapaahentoinen tapaaminen haluttaisiin katsoa Lääkäriliitossa  rikokseksi, jossa terapeutille tai mahdollisesti asiakkaallekin vaaditaan vankeutta.

Mielestäni Pälve, osa lääkäreistä ja heidän liittonsa, on menettänyt todellisuuden tajunsa. Liika valta ja liian korkea asema, saa helposti ihmisen näkemään vain oman ainutkertaisuutensa.

Lääkäreiden asemaa pitäisi yhteiskunnassa ennemminkin rajata ja vaatia heiltä itseltään enemmän vastuuta potilaidensa hoidoista. Alati paisuva lääkemääräily, kun ei ole johtanut läheskään toivottuihin tuloksiin: Lääkevaikutukset ovat usein arvaamattomia, sairasjonot vain kasvavat, sairauslomat ja varhaiseläköitymiset lisääntyneet, mielenterveyslääkityksellä jo joka viides. Myös viha-, tuntemattomien-, ja perhesurmat ovat yleistyneet juuri lääkityksellä olevilla.

On myös tehty suuri tutkimus, jossa 3000 lääketieteellisten hoitojen todellista vaikutusta tutkittiin ja suurin osuus hoidoista 50%, oli auttaa/ ei auta hoitoja, eli täysin epävarmoja hoitoja. Kiistattomia tuloksia saatiin 3000 lääketieteellisillä hoidoilla vain 11%. Eli tutkimuksen mukaan, noin 1 kymmenestä saa lääketieteeltä hyvän/ turvallisen avun. http://clinicalevidence.bmj.com/x/set/static/cms/efficacy-categorisations.html

Myöskin länsimaissa kolmanneksi yleisin kuolinsyy on lääkärit: http://www.mercola.com/2000/jul/30/doctors_death.htm .

Lääkärit ovat myös lisääntyvästi huumaavia aineita käyttävä ammattikunta. http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/698657/Hoitajien+ja+laakarien+laakeriippuvuudet+lisaantyneet

Nämäkin esimerkit ovat vain jäävuorenhuippuja. – Miksi Pälve ei ole huolissaan näistä oikeista ja vakavista ilmiöistä? Se että huonoa omatuntoa puretaan muita ammatteja leimaamalla ja syyllistämisellä, ei kuulu sivistykseen, kuten ei ihmisten perusoikeuksien rajaaminenkaan.

Pälven edustama koululääketiede on ikävä kyllä nykyään enemmän bisnestä, kuin ihmisten parasta, eikä ole millään mittarilla mitattuna monopolin arvoinen, saati lailla pakotettu hoitotapa. Pehmeille, eli kehoa tukeville hoidoille, olisi erittäin suuri tilaus kaikissa sairasryhmissä, jos halutaan tukea ihmisten hyvinvointia ja välttää moninaisia hoitohaittoja.

Perustuslaissa 2.6§ myös sanotaan, että myöskään sairaita ei saa asettaa eri asemaan muiden kanssa. Joten jos sairaalta kielletään hoitaa itseään halutusti, on se silloin jo perustuslain vastaista.

Lääkärivalassa, joka ainakin pitäisi Pälven tuntea: Lääkäri lupaa kunnioittaa potilaan tahtoa.