Suomen Lääkäriliiton Heikki Pälve haluaa saada EU:n tuen rajaamaan ihmisiltä perusoikeuksia.

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve, yrittää saada Suomessa aiemmin epäonnistunutta “uskomushoitolakia” läpi nyt EU:ssa – kieltää vaihtoehtoiset hoidot sairailta ja lapsilta. “Uskomushoitoja” rajaavat kannanotot lääkärien komiteassa (CPME) ovat laatineet Heikki Pälve ja saman henkinen puolalainen lääkäri Konstanty Ratziwill. Perusteet heidän kieltää ihmisiltä hoidot, ovat edelleen ne vanhat ja paikkaansa pitämättömät, ettei satoja tai tuhansia vuosia vanhoja hoitomuotoa olisi tutkittu tai osoitettu toimiviksi.

– Oikeasti niitä on tutkittu vuosisatojen tai tuhansia vuosia kauemmin kuin Pälven edustamia lääketeollisuuden lääkkeitä – mutta ei hiirillä tai Pälven edustama lääketeollisuus ole niitä tutkinut. Mutta eivät he tutki usein niitä omiakaan valmisteita tarpeeksi, koska haitallisuuksien johdosta niitä joudutaan usein  poistamaan markkinoilta ja valmistajia tuomittu jopa miljardien sakkoihin.

Heikki Pälve jo vuonna 2007 TV:ssä kertoi haluavansa vaihtoehtohoidot (akupunktio, homeopatia, vyöhyketerapiat, mineraali/vitamiini…) Suomessa sairailta kielletyiksi ja vaati terapeuteille hoidoista jopa vankeutta. Eli kahden ihmisen vapaahentoinen tapaaminen haluttaisiin katsoa Lääkäriliitossa  rikokseksi, jossa terapeutille tai mahdollisesti asiakkaallekin vaaditaan vankeutta. Historiassa tämmöinen toiminta tunnettiin noitavainoina, johon olemme palaamassa.

Mielestäni Pälve, osa lääkäreistä ja heidän liittonsa, on menettänyt todellisuuden tajunsa. Liika valta ja liian korkea asema, saa helposti ihmisen näkemään vain oman ainutkertaisuutensa.

Lääkäreiden asemaa pitäisi yhteiskunnassa ennemminkin rajata ja vaatia heiltä itseltään enemmän vastuuta potilaidensa hoidoista. Alati paisuva lääkemääräily ei ole johtanut läheskään toivottuihin tuloksiin: Lääkevaikutukset ovat usein arvaamattomia, sairasjonot vain kasvavat, sairauslomat ja varhais-eläköitymiset lisääntyneet, mielenterveyslääkityksellä jo joka viides. Myös viha-, tuntemattomien- ja perhesurmat ovat yleistyneet juuri lääkityksellä olevilla.

On myös tehty useasti tutkimus, jossa tutkittiin 3000 lääketieteellistä hoitoa/ vaikutusta:  www.sciencedirect.com jossa laajoissa tutkimuksissa vain 11 % lääketieteen hoidoista antaa hyvän tuloksen. Eli 89 % hoidoista on kaikkea muuta. Tällä 11% tehdään tärkeitä hoitoja, mutta 89% on kaikkea muuta, joten vaihtoehtoja koville lääkkeille tarvitaan. Vuonna 2007 tutkimus antoi vielä paremman tuloksen, jossa 13 % sai hoidoista todellisen avun.

Myöskin länsimaissa kolmanneksi yleisin kuolinsyy on lääketiede: http://www.mercola.com/2000/jul/30/doctors_death.htm .

Lääkärit ovat myös lisääntyvästi huumaavia aineita käyttävä ammattikunta. http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/698657/Hoitajien+ja+laakarien+laakeriippuvuudet+lisaantyneet 

Nämäkin esimerkit ovat vain jäävuorenhuippuja. Miksi Pälve ei ole huolissaan näistä oikeista ja vakavista ilmiöistä? Se että huonoa omatuntoa puretaan muita ammatteja leimaamalla ja syyllistämisellä, ei kuulu sivistykseen, kuten ei ihmisten perusoikeuksien rajaaminenkaan.

Kehoa tukeville hoidoille olisi erittäin suuri tilaus kaikissa sairasryhmissä, jos halutaan tukea ihmisten hyvinvointia ja välttää moninaisia hoitohaittoja.

Perustuslaissa 6.2§ myös sanotaan: sairaita ei saa asettaa eri asemaan muiden kanssa. Joten jos sairaalta kielletään hoitaa itseään halutusti, se olisi perustuslain vastaista.

Lääkärivalassa: Lääkäri lupaa kunnioittaa potilaan tahtoa.