Tieteellisiä tutkimuksia homeopatiasta

HOMEOPATIAN TOIMIVUUS TODISTETTU
Alkuperäinen käännös Riikka Söyringin

Luc Montagnier, Nobel-palkittu ranskalainen virologi, joka löysi AIDS-viruksen puolustaa faktoihin perustuen homeopatiaan.

Professori Montagnier toteaa: ”En voi sanoa, että homeopatia sopii kaikkeen. Sen kuitenkin voin sanoa, että homeopatian käyttämä korkea laimennusaste on oikein. Korkea laimennusaste ei ole sama kuin ei-mitään, se ei tarkoita ”ei vaikuttavia ainesosia”. Veden rakenteet imitoivat alkuperäisiä molekyylejä.”

Montagnier on kollegoineen suorittanut kokeita, jotka vahvistavat että alkuperäisen aineen elektromagneettiset signaalit jäävät jäljelle, kun ainetta laimennetaan ja ravistellaan; elektromagneettiset signaalit siirtyvät ”veden muistissa” koko liuokseen.

Montagnier on juuri ottanut vastaan työn Kiinassa, Jiaotongin yliopistossa Shanghaissa. Yliopistoa kutsutaan usein Kiinan MIT-yliopistoksi. Professori Montagnier ryhmineen keskittyy tutkimaan ilmiötä, joka yhdistää fysiikkaa, biologiaa ja lääketiedettä: DNA:n veteen tuottamia elektromagneettisia aaltoja. Tarkoitus on tutkia ilmiötä sekä teoreettisesti että kokeellisesti.

”Olemme havainneet, että DNA tuottaa vedessä rakenteellisia muutoksia, jotka säilyvät vaikka laimennusaste on korkea. Meillä on laite, jolla voi mitata elektromagneettisten signaalien tuottamaa resonanssia. Näitä signaaleita tuottavat bakteerien ja virusten DNA.” sanoo Montagnier. Havainto veden kyvystä ”muistaa” saattaa tuottaa aivan uudenlaisia hoitotapoja moniin yleisiin kroonisiin tauteihin.

Montagnier toteaa myös, että biolääketieteen ja lääkeyhtiöiden riippuvuus toisistaan sekä lääkeyhtiöiden taloudellisen edun vaarantava tutkimus pyritään lyttäämään koko rintaman hyökkäyksellä, ja ettei tällainen asenne ole tieteellinen.

Homeopaattisesta lääkinnästä ja sen tuottamista tuloksista on tehty vertaisarvioitua tutkimusta. Vaikka toimintamekanismia ei varsinaisesti ole tunnettu, kliinisten kokeiden tulokset allergioiden, astman, influenssan, reuman, fibromyalgian, ripulin, keskittymisvaikeuksien ja syöpähoitojen
haittavaikutusten minimoimisessa ovat olleet positiivisia. Varsinaisia tutkimustuloksia vahvistavat potilaiden omat kokemukset homeopaattisen hoidon antamasta avusta.

Montagnierin tutkimukset saavat tukea toiselta Nobel-voittajalta. Immunologi Jacques Benveniste, joka kuoli vuonna 2004, suoritti koesarjan, joka toistettiin kolmessa eri yliopistossa. Benveniste kollegoineen käytti runsaasti laimennettuja liuoksia ja kokeili niiden tehoa erääseen valkosolun
tyyppiin nimeltä basofiili. Basofiilejä on ihmisen veressä 0-1%. Niiden läpimitta on 12-15 µm. Voimakkaasti basofiiliset epäsäännöllisen muotoiset ja kokoiset jyväset eli granulat (ø 0,5 µm) tayttävät koko solun. Tuma on useimmiten kaksilohkoinen. Granulat sisältävät hepariinia, histamiinia, ja leukotrieenejä. Granuloilla on vaikutusta esimerkiksi sileän lihaksen supistuksiin hengitysteissä.

Basofiilit aktivoituvat välittömissä (keuhkoastma) ja hitaammissa (allerginen ihoreaktio) allergisissa reaktioissa. Basofiilit ovat toiminnaltaa samankaltaisia kudosten mast-solujen kanssa. Molemmat reagoivat plasmasolujen erittämiin vasta-aineisiin ja alkavat erittää vasoaktiivisia eli verisuoniin vaikuttavia aineita. Ne kykenevät korvaamaan mast-solujen toimintaa välittömissä yliherkkyysreaktiossa migroimalla sidekudokseen. Basofiilit kykenevät ameebamaiseen liikehdintään ja fagosytoosiin vähäisessä määrin.

Vaikka tiedeyhteisö tyrmäsi ja demonisoi Benvenisten työn, Montagnier pitää Benvenisteä modernina Galileona, jonka työn merkitys selviää ahtaasti asioihin suhtautuville vasta myöhemmin. Montagnierin kanssa samoilla linjoilla on Brian Josephson, jälleen eräs nobelisti ja emeritusprofessori. Hänen mukaansa veden nestemäinen olemus on hämärtänyt monen käsityksen ja rajoittanut oikeiden kysymysten kysymistä. Ei ole todistettu, etteikö vedellä nestemäisyydestään huolimatta olisi kykyä säilyttää rakennettaan järjestyksessä yli makroskooppisten etäisyyksien.

Josephson kertoo kiinnostuneensa asiasta kuultuaan Benvenisten puhuvan eräässä konferenssissa, varsinkin koska Benvenisten esitelmä herätti niin voimakkaan vastareaktion ja vastustuksen kuulijoissa. -Pidin vastuksen voimakkuutta täysin epätieteellisenä reaktiona ja irrationaalisena käytöksenä, muistelee Josephsson. Josephson kuvailee tiedeyhteisön vastahakoisuutta omaksua uutta tietoa En usko, vaikka näkisin-asenteeksi.

Montagnier puolestaan kertoo Science-lehden haastattelussa -On olemassa henkilöitä, jotka ovat saaneet samoja tuloksia tutkimuksissaan kuin Benveniste, mutta he eivät uskalla julkaista niitä, koska pelkäävät tiedeyhteisön taholta tulevaa intellektuaalisista terroria. Kuitenkaan kysymys ei ole pseudotieteestä, ilmiö on aivan todellinen, ja se ansaitsee lisää tutkimusta. Myös Yoléne Thomas, Benvenisten kollega on tutkinut ominaisuutta, joka tunnetaan veden muistina.

Moni skeptikko väittää, että ei ole olemassa tutkimusta, joka osoittaisi homeopatian toimivan, kirjoittaa Dana Ullman Huffington Post-lehdessä. Homeopatian vaikutuksista on julkaistu paljonkin tutkimusta -ottaen huomioon aiheen leimautumisen pseudotieteeksi ja rahoituksen saamisen vaikeuden- sellaisissa vertaisarvioiduissa lehdissä kuin *the Lancet*, *BMJ*, * Pediatrics*, *Pediatric Infectious Disease Journal*, *Chest* ja moni muu.

Ullman arvelee EI TUTKIMUSTA -väitteiden pohjautuvan pääosin nykyiseen systeemiin, jossa mikä tahansa mikä uhkaa lääkeyhtiöiden taloudellista ylivaltaa tai biolääketieteen filosofiaa ja maailmankuvaa, pyritään torjumaan leimaamalla se huuhaaksi tai noituudeksi.

Ullman havainnoi myös, että skeptikkojen väitteet homeopatian tehottomuudesta homeopaattisten lääkkeiden korkean laimennusasteen takia eivät perustu faktoihin. Kunniallinen ja arvostettu Indian Institutes of Technology on vahvistanut nanopartikkeleiden olemassa olon; tutkijat ovat osoittaneet TEM:in (Transmission Electron Microscopy) ja ICP-AES:in (Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectroscopy) kemiallisen analyysin kautta, että homeopaattisissa liuoksissa on olemassa fysikaalisia entiteettejä. Tutkijat analysoivat eri menetelmin neljästä homeopaattisista liuoksesta (pitoisuudet 30C ja 200C) ainesosia ja havaitsivat, että niitä on koko liuoksessa nanopartikkeleina.

On vedottu myös siihen, että pienillä pitoisuuksilla ei voi olla vaikutusta. Tämä on pötyä, toteaa Ullman, ja muistuttaa *hormeesi*na tunnetusta ilmiöstä, jossa pieni määrä myrkyksi tunnettua ainetta saattaa toimia lääkkeenä. Tai kuten Paracelsus, 1400-luvulla elänyt lääkäri, alkemisti ja tutkija sen sanoi – “Kaikki aineet ovat myrkyllisiä; vain annos ratkaisee, onko kyseessä myrkky vai ei”.

Ullman huomauttaa, että skeptinen suhtautuminen on tarpeen, mutta sen hyödyllisyys lakkaa siinä kohtaa, kun se tappaa uteliaisuuden ja avoimen mielen.
LUONTAIS PRISMA

Lähteet:
(1) Enserink M, Newsmaker Interview: Luc Montagnier, French Nobelist Escapes
”Intellectual Terror” to Pursue Radical Ideas in China. Science 24 December
2010: Vol. 330 no. 6012 p. 1732. DOI: 10.1126/science.330.6012.1732

(2) Ullman D. Homeopathic Medicine: Europe’s #1 Alternative for Doctors.
http://www.huffingtonpost.com/dana-ullman/homeopathic-medicine-euro_b_402490.html

(3) Linde L, Clausius N, Ramirez G, et al., ”Are the Clinical Effects of
Homoeopathy Placebo Effects? A Meta-analysis of Placebo-Controlled Trials,”
Lancet, September 20, 1997, 350:834-843.

(4) Lüdtke R, Rutten ALB. The conclusions on the effectiveness of homeopathy
highly depend on the set of analyzed trials. Journal of Clinical
Epidemiology. October 2008. doi: 10.1016/j.jclinepi.2008.06/015.

(5) Taylor, MA, Reilly, D, Llewellyn-Jones, RH, et al., Randomised
controlled trial of homoeopathy versus placebo in perennial allergic
rhinitis with overview of four trial Series, BMJ, August 19, 2000,
321:471-476.

(6) Ullman, D, Frass, M. A Review of Homeopathic Research in the Treatment
of Respiratory Allergies. Alternative Medicine Review. 2010:15,1:48-58.
http://www.thorne.com/altmedrev/.fulltext/15/1/48.pdf

(7) Vickers AJ. Homoeopathic Oscillococcinum for preventing and treating
influenza and influenza-like syndromes. Cochrane Reviews. 2009.

(8) Bell IR, Lewis II DA, Brooks AJ, et al. Improved clinical status in
fibromyalgia patients treated with individualized homeopathic remedies
versus placebo, Rheumatology. 2004:1111-5.

(9) Fisher P, Greenwood A, Huskisson EC, et al., ”Effect of Homoeopathic
Treatment on Fibrositis (Primary Fibromyalgia),” BMJ, 299(August 5,
1989):365-6.

(10) Jonas, WB, Linde, Klaus, and Ramirez, Gilbert, ”Homeopathy and
Rheumatic Disease,” Rheumatic Disease Clinics of North America, February
2000,1:117-123.

(11) Jacobs J, Jonas WB, Jimenez-Perez M, Crothers D, Homeopathy for
Childhood Diarrhea: Combined Results and Metaanalysis from Three Randomized,
Controlled Clinical Trials, Pediatr Infect Dis J, 2003;22:229-34.

(12) Barnes, J, Resch, KL, Ernst, E, ”Homeopathy for Post-Operative Ileus: A
Meta-Analysis,” Journal of Clinical Gastroenterology, 1997, 25: 628-633.

(13) M, Thurneysen A. Homeopathic treatment of children with attention
deficit hyperactivity disorder: a randomised, double blind, placebo
controlled crossover trial. Eur J Pediatr. 2005 Dec;164(12):758-67. Epub
2005 Jul 27.

(14) Kassab S, Cummings M, Berkovitz S, van Haselen R, Fisher P. Homeopathic
medicines for adverse effects of cancer treatments. Cochrane Database of
Systematic Reviews 2009, Issue 2.

(15) Witt CM, Bluth M, Albrecht H, Weisshuhn TE, Baumgartner S, Willich SN.
The in vitro evidence for an effect of high homeopathic potencies–a
systematic review of the literature. Complement Ther Med. 2007
Jun;15(2):128-38. Epub 2007 Mar 28.

(16) Endler PC, Thieves K, Reich C, Matthiessen P, Bonamin L, Scherr C,
Baumgartner S. Repetitions of fundamental research models for
homeopathically prepared dilutions beyond 10-23: a bibliometric study.
Homeopathy, 2010; 99: 25-36.

(17) Luc Montagnier, Jamal Aissa, Stéphane Ferris, Jean-Luc Montagnier,
Claude Lavallee, Electromagnetic Signals Are Produced by Aqueous
Nanostructures Derived from Bacterial DNA Sequences. Interdiscip Sci Comput
Life Sci (2009) 1: 81-90.
http://www.springerlink.com/content/0557v31188m3766x/fulltext.pdf

(18) Nobel laureate gives homeopathy a boost. The Australian. July 5, 2010.
http://www.theaustralian.com.au/news/health-science/nobel-laureate-gives-homeopathy-a-boost/story-e6frg8y6-1225887772305

(19) Davenas E, Beauvais F, Amara J, et al. (June 1988). ”Human basophil
degranulation triggered by very dilute antiserum against IgE”. Nature 333
(6176): 816-8.

(20) Maddox J (June 1988). ”Can a Greek tragedy be avoided?”. Nature 333
(6176): 795-7.

(21) Josephson, B. D., Letter, New Scientist, November 1, 1997.

(22) George A. Lone Voices special: Take nobody’s word for it. New
Scientist. December 9, 2006.

(23) Personal communication. Brian Josephson to Dana Ullman. January 5,
2011.

(24) Chikramane PS, Suresh AK, Bellare JR, and Govind S. Extreme homeopathic
dilutions retain starting materials: A nanoparticulate perspective.
Homeopathy. Volume 99, Issue 4, October 2010, 231-242.

(25) Human and Experimental Toxicology, July 2010:
http://het.sagepub.com/content/vol29/issue7/
To access free copies of these articles, see:
http://www.siomi.it/siomifile/siomi_pdf/BELLE_newsletter.pdf
http://www.huffingtonpost.com/dana-ullman/luc-montagnier-homeopathy-taken-seriously_b_814619.html

 

Homeopatiasta löytyy myös useita puoltavia tutkimustuloksia Syövän hoidossa. Lähde on Pubmed, joka on Yhdysvaltojen kansallisten terveysinstituuttien ja kansallisen terveyskirjaston tietokanta:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26694320. Sveitsin Bernin yliopistollisen sairaalan tutkimus syöpää sairastavien lasten CAM hoitojen käytöstä.
Käytetty hoitomuoto oli pääasiassa klassista homeopatiaa. Syy käyttää CAM hoitoja oli vanhempien ajatus potilaan kunnon parantamisesta ja yleisin miksi CAM hoitoja ei käytetty oli tiedon puute niistä . Niistä jotka käyttivät CAM hoitoja 87% havaitsivat positiivisia vaikutuksia hoidoista.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18809313. Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, Department of Paediatrics,Saksa.
Tutkimuksessa lähetettiin kysely 1595 vanhemmalle joiden lapsella on diagnosoitu syöpä. Sillä pyrittiin kartoittamaan CAM hoitojen käytön yleisyyttä lasten syöpien yhteydessä. Vastanneista 35% on käyttänyt CAM hoitoja lapselleen, pääasiassa homeopatiaa, ravinteita, antroposofisia lääkkeitä. Hoitojen antamiseen vaikutti vanhempien korkea koulutusaste, lapsen sairauden ennuste. Hoidoilla haettiin immuniteetin vahvistamista, tilan rauhoittamista ja parempaa ennustetta.  Hoidot miellettiin positiiviksi ja 89% CAM hoitoja käyttäneistä raportoi voivansa suositella niitä muille.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23408699. Edenneen syövän hoito tutkimuksessa käytettiin yhdistelmä-homeopaattisia lääkkeitä. Kyseiset homeopaattiset lääkkeet lisäsivät merkittävästi luonnollisten tappajasolujen määrä (NK), yhteenvetona todetaan näiden homeopaattisten yhdistelmä lääkkeiden olevan sopivia syöpäpotilaiden immuniteetin hoitoon.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24731904. Medical University Vienna, Department of Medicine, Itävalta.
Tutkimukseen osallistui 538 henkilöä, kriteerinä oli syöpä jolla kohtalokas ennuste. Osallistujilla oli mm haima-, keuhko-, rintasyöpää. Tutkimuksen kriteerinä oli elinaika odote, joka määritettiin osallistujan syöpätyypin mukaan. Loppu tulemana homeopaattista hoitoa saaneilla oli kautta linjan pidempi elinaika syöpätyypistä riippumatta verrattuna asiantuntijoiden antamaan ennusteeseen

 

Tutkimus Homeopatiasta migreenin hoidossa:

Tutkimukseen osallistui 212 henkilöä, joista 89.2% naisia, ryhmän keski-ikä 39,4. Ryhmän jäsenet olivat kärsineet migreenistä noin 10,9 vuotta. Tutkimus kesti 24kk. Tutkimuksen suunnittelusta johtuvista syistä se ei anna suoraa vastausta onko tulokset hoitokohtaisia vai ei, mutta tutkimuksen aikana migreenikohtausten vakavuus väheni kuin myös terveydenhoitopalveluiden käyttö väheni myöskin merkittävästi. Tutkimuksen yhteenvedossa todetaan homeopaattisen hoidon tuoneen merkittävää oireiden parantumista joka kesti koko tutkimuksen ajan eli 24kk. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20423206

Homeopathy in the public health system: a seven-year observational study at Lucca Hospital (Italy).

Rossi E, Endrizzi C, Panozzo MA, Bianchi A, Da Frè M.

Homeopathic Clinic, ASL 2 Lucca, Tuscany Regional Homeopathic Reference Centre, Italy. omeopatia@usl2.toscana.it

Abstract

OBJECTIVE: To evaluate the response to homeopathic treatment in a public homeopathic clinic of all patients attending between September 1998 until December 2005, and to analyze homeopathic practice.

METHODS AND SETTING: Longitudinal observational study in a homeopathic clinic based in a public hospital in Lucca, Italy. Data relating to patient details, clinical diagnosis, remedy prescribed, potency of dosage, prescription strategy and identification of the case as acute-chronic-recurrent were analyzed. Clinical response was assessed by the Glasgow Homeopathic Hospital Outcome Score.

RESULTS: Overall 74% of patients reported at least moderate improvement. Outcomes were better with longer treatment duration and younger age of patients. Respiratory, followed by dermatological and gastrointestinal pathologies responded best, psychological problems relatively poorly.

CONCLUSIONS: Homeopathic therapy is associated with improvement in a range of chronic and recurring pathologies. Certain characteristics of patient and pathology influence the outcome.

 

Homeopatia yleisessä sairaalassa: Lähde on Pubmed, joka on Yhdysvaltojen kansallisten terveysinstituuttien ja kansallisen terveyskirjaston tietokanta.

Seitsemän vuotta kestänyt tutkimus italialaisessa Luccan yleisessä sairaalassa olevalla homeopaattisella klinikalla annettujen homeopaattisten hoitojen vaikutusta yleisessä sairaanhoitojärjestelmässä. Tuloksena oli 74% potilaista raportoi vähintäänkin kohtalaisesta parantumisesta. Tulos oli parempi mitä nuorempi potilas oli kyseessä tai mitä pidemmän aikaa hoito kesti. Hengitystiehyet, jonka jälkeen iho ja ruuansulatuskanavien ongelmat reagoivat parhaiten, huonoimmat tulokset saatiin psykologisten ongelmissa. Yhteenvedossa todetaan homeopaattisella hoidolla olleen vaikutusta akuutteihin ja kroonisiin tiloihin.

Sveitsi tunnetaan pitkästä neutraalin suhtautumisen historiasta ja sitä on kunnioitettu pitkään puolueettomuudestaan. Sveitsin hallituksen raportit kiistanalaisista aiheista on syytä ottaa vakavasti, sillä taloudelliset ja poliittiset tekijät eivät niihin vaikuta samalla tavoin kuin muualla, huolimatta siitä, että kaksi viidestä maailman suurimmista lääkeyhtiöistä pitää päämajaansa Sveitsissä.

Vuoden 2011 loppupuolella julkaistu Sveitsin hallituksen raportti homeopaattisesta lääketieteestä edustaa kattavinta, kokonaisvaltaisinta arviointia, mitä yksikään hallitus on koskaan homeopatiasta tehnyt. (Homeopathy in healthcare, Bornhöft & Matthiessen, 2011). Tämä käänteentekevä raportti vahvistaa homeopatian olevan kustannustehokasta ja hyvin toimivaa ja vailla sivuvaikutuksia, joten homeopaattiset hoidot tulisi liittää ”kela-korvattavina” hoitoina Sveitsin kansalliseen sairasvakuutukseen.

Kysyntä vaihtoehtoisten ja täydentävien (CAM) hoitomuotojen osalta on lisääntynyt Sveitsissä niin potilaiden kuin lääkärien puolelta. Arviolta noin puolet väestöstä on käyttänyt CAM-hoitoja, puolet lääkäreistä pitää hoitoja tehokkaina ja 85 prosenttia sveitsiläisistä haluaa CAM-hoidot liitettäväksi kansalliseen terveydenhuolto-ohjelmaan ja sairasvakuutuksiin. Kyselyn perusteella yli 50 prosenttia sveitsiläisistä suosii CAM-hoitoja tarjoavia sairaaloita vain perinteiseen lääketieteeseen keskittyneiden sijaan.

Vuonna 1998 Sveitsin hallitus päätti selvittää vaihtoehtoisten hoitomuotojen hyödyllisyyden ja kustannustehokkuuden ja kansallinen sairasvakuutus laajennettiin tilapäisesti kattamaan joitakin hoitomuotoja, kuten homeopatia, perinteinen kiinalainen lääketiede, yrttilääkintä, antroposofinen lääkintä sekä hermorataterapia. Kustannuskorvattavuuskokeilu päättyi vuonna 2005, mutta tehdyn tutkimuksen tuloksena Sveitsin hallitus on alkanut jälleen korvata homeopatiaa ja joukkoa muita vaihtoehtohoitoja, mitä myös kansanäänestyksessä yli kaksi kolmasosaa kannatti.

Sveitsin hallituksen Terveydenhoidon käytäntöjen arviointi:

Sveitsin hallituksen tekemä arviointi homeopaattisesta lääketieteestä (Health Technology Assessment) on paljon perusteellisempi kuin yksikään tähänastinen hallituksen arviointi. Raportti arvioi huolellisesti ja kokonaisvaltaisesti homeopaattisista lääkkeistä satunnaisotannalla tehtyjä tuplasokko-testejä ja kliinisiä vertailutestejä lumelääkkeiden kanssa. Raportissa arvioidaan myös kustannustehokkuutta ja hoitojen tehokkuutta ja turvallisuutta todellisissa olosuhteissa.

Raporttia varten suoritettiin myös laaja katsaus ihmiskokeita edeltävien tutkimusten aineistoon, kuten fysiokemikaalisiin tutkimuksiin, kasvi- ja eläintieteellisiin tutkimuksiin sekä ihmissoluilla tehtäviin in vitro-kokeisiin. Raportti arvioi meta-analyyseja, systemaattisia katsauksia, epidemiologista tutkimusta sekä tulosaineistoa. Laaja katsaus arvioi huolellisesti tutkimusten laadun, suunnittelun ja toteutuksen (sisäinen validiteetti; tutkimustulokseen vaikuttaneet todelliset syy-seuraus-suhteet) sekä tutkimuksen sopivuuden homeopatian hoitotapoihin (ulkoinen validiteetti; kuinka pitkälle tutkimustuloksia voidaan yleistää tai soveltaa muihin ihmisiin ja ympäristöihin).

Ulkoisen validiteetin kysymys on erikoisen tärkeä, sillä useissa tutkimuksissa homeopatiasta tutkijoilla ja lääkäreillä on vähän tai ei lainkaan ymmärrystä siitä, kuinka tämän tapainen lääkintä toimii. Sellaiset tutkimukset väistämättä osoittavat, että ”homeopatia ei toimi” tai tutkimukset on tehty ”paheksumaan” homeopatiaa tai tutkimus on yksinkertaisesti kokeiluluonteinen eikä pyri osoittamaan homeopatian tehoa tai tehottomuutta, vaan ainoastaan arvioimaan tietyn hoidon vaikutusta henkilöön jolla on tietynlainen vaiva.

Arviointiraportti vahvisti perustutkimuksen ja ihmiskokeiden perusteella homeopaattisten valmisteiden tuottavan säännöllistäviä (tasapainottavia tai normalisoivia) vaikutuksia sekä määrättyjä muutoksia soluissa ja elävissä organismeissa. Erityisen vahvoja todisteita löydettiin homeopatian vaikuttavuudesta ylempien hengitystiehyeiden tulehduksiin ja hengitystieallergioihin. Seitsemästä kontrollitutkimuksesta, joissa vertailtiin homeopaattista hoitoa perinteiseen lääketieteeseen, kuusi osoitti homeopatian olevan tehokkaampaa kuin normilääketiede ja yksi homeopatian olevan yhtä tehokas kuin normilääketiede. Missään homeopaattisessa hoidossa ei saatu normilääketieteelle tyypillisiä sivuvaikutuksia. Arvioitaessa ainoastaan vertailevia lumelääke sokkotutkimuksia kaksitoista kuudestatoista tutkimuksesta puolsi homeopatiaa.

Sveitsin hallituksen raportin laatineet tahot mainitsevat kokonaiskatsauksen ainoan negatiivisen tutkimustuloksen antaneen kliinisen tutkimuksen (Shang 2005) olleen laajan kritiikin kohteena sekä homeopatian kannattajien että vastustajien puolelta. Shangin ryhmä ei noudattanut edes QUORUM-ohjeistusta, vaikka ne ovat laajalti tunnustetut standardit tieteelliselle raportoinnille . Alkujaan Shangin ryhmä arvioi 110 homeopaattista kliinistä testiä ja yritti sitten vertailla niitä yhteen sovittamalla 110 perinteisen lääketieteen kokeen kanssa. Shang ryhmineen päätteli, että kokeista 22 oli korkealuokkaisia homeopatiaa testanneita tutkimuksia, mutta vain 9 oli korkealuokkaisia perinteisen lääketieteen tutkimuksia. Shangin ryhmä loi kriteeristön, jolla jätettiin huomiotta suurin osa korkealuokkaisista homeopatian tutkimuksista ja sai siten aikaan haluamansa johtopäätöksen, ettei homeopatia ole tehokasta.

Raportissa todettiin myös kanadalaisen lääkärin, tri David Sackettin, jota pidetään laajalti yhtenä johtavista pioneereista ”todistusaineistoon perustuvan lääketieteen” alalla, ilmaisseen olevansa vakavasti huolissaan tutkijoista ja lääkäreistä, jotka pitävät satunnaistettuja tuplasokko-tutkimuksia ainoina tapoina arvioida jonkin hoitomuodon tehokkuutta. Tämä arviointitapa johtaisi mm. kirurgisten toimenpiteiden julistamiseen pannaan, sillä niin harva kirurginen toimenpide on läpikäynyt satunnaistetun tuplasokkotutkimuksen.

Jotta hoidon voidaan päätellä olevan tehokas tai tieteellisesti todistettu, vaaditaan paljon enemmän kokonaisvaltaista arviointia siitä mikä toimii ja mikä ei. Sveitsin hallituksen raportti homeopatiasta edustaa juuri sitä kattavaa arviointia, joka huomioi sekä satunnaistettuja tuplasokkotutkimuksia että muuta todistusaineistoa. Raportin yksiselitteinen loppupäätelmä on, että homeopaattinen lääkintä toimii.

Kirjoittaja Dana Ullman on kansanterveystieteen maisteri ja Yhdysvaltain tunnetuin homeopatian puolestapuhuja. Hän on kirjoittanut kymmenen kirjaa homeopatiasta ja ylläpitää www.homeopathic.com -sivustoa. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
 

Kuuban pelasti homeopatia: Kuuba kärsi 2000 luvulla hyökyaaltojen aiheuttamien tulvien seurauksena leptospiroosi-epidemioista, jota mm. rotat levittivät.

Leptospiroosi on bakteerin aiheuttama sairaus, joka tarttuu ihmisiin ja eläimiin. Sen oireita ovat muun muassa erittäin korkea kuume, voimakas päänsärky, vilunväristykset, lihaskivut, ihon ja limakalvojen keltaisuus, pahoinvointi, ripuli ja ihottumaa. Jos tautia ei hoideta, se johtaa usein kuolemaan munuaisvaurion, aivokalvontulehduksen, hengitystievaivojen tai maksavaurion takia.

Kuuba ei ole pystynyt perinteisen lääketieteen rokotteilla vähentämään leptospiroosin leviämistä ja taudin aiheuttamaa kuolleisuutta, minkä johdosta maan ylin terveysviranomainen, lääkäri Conception Campa Huergo otti yhteyttä homeopaattisten lääkeaineiden valmistajaan Pinkukseen Englantiin vuonna 2007. Lääkäri Huergo pyysi tekemään homeopaattisen valmisteen leptospiroosin taltuttamiseen. Niitä valmistettiin 5 miljoonaa annosta ja jaettiin 2,5 miljoonalle kuubalaiselle. Hinnaksi tuli vain noin alle 150 000 euroa. Aikaisemmat, tavallisen lääketieteen rokotteet olivat maksaneet 2 237 400 euroa. Annostelu aloitettiin elokuussa 2007, ja jo muutamassa viikossa tartunnat loppuivat lähes kokonaan. Elokuun jälkeen todettiin vain noin 10 tartuntaa eikä yhtään kuolemaa. Vuonna 2008 ei myöskään todettu ainoatakaan leptsospiroosin aiheuttamaa kuolemaa ja vain noin 10 tartuntaa tuli kuukaudessa.

Valmiste sisälsi neljää eri homeopaattista ainetta, jotka oli valmistettu homeopaattiseksi valmisteeksi leptospiroosis-bakteerin kannasta.

J Altern Complement Med. 2010 Apr;16(4):347-55.

Homeopathic treatment of patients with migraine: a prospective observational study with a 2-year follow-up period.

Witt CM, Lüdtke R, Willich SN.

Institute for Social Medicine, Epidemiology and Health Economics, Charité University Medical Center, Berlin, Germany. claudia.witt@charite.de

Abstract

OBJECTIVES AND BACKGROUND: The objective of this study was to evaluate treatment details and possible effects of an individualized homeopathic treatment in patients with migraine in usual care.

DESIGN: This was a prospective multicenter observational study. Consecutive patients beginning homeopathic treatment in primary care practices were evaluated over 2 years using standardized questionnaires. The data recorded included diagnoses (International Classification of Diseases, Ninth Revision) and current complaints, including their severity (numeric rating scale = 0-10), health-related quality of life (QoL, 36-item Short-Form Health Survey), medical history, consultations, homeopathic and conventional treatments, as well as other health service use.

RESULTS: Two hundred and twelve (212) adults (89.2% women), mean age 39.4 +/- 10.7 years were treated by 67 physicians. Patients had suffered from migraine for a period of 15.2 +/- 10.9 years. Most patients (90.0%) were conventionally pretreated. The physician workload included taking the initial patient history (120 +/- 45 minutes), case analysis (40 +/- 47 minutes), and follow-ups (7.3 +/- 7.0, totaling 165.6 +/- 118.8 minutes). Patients received 6.2 +/- 4.6 homeopathic prescriptions. Migraine severity showed marked improvement with a large effect size (Cohen’s d = 1.48 after 3 months and 2.28 after 24 months. QoL improved accordingly (Mental Component Score and Physical Component Score after 24 months: 0.42 and 0.45). The use of conventional treatment and health services decreased markedly.

CONCLUSIONS: In this observational study, patients seeking homeopathic treatment for migraine showed relevant improvements that persisted for the observed 24 month period. Due to the design of this study, however, it does not answer the question as to whether the effects are treatment specific or not.

 

Homeopatia on maailman toiseksi käytetyin hoitomuoto ja EU maissa direktiivin (alla) rekisteröityä lääkehoitoa – ei siis Suomessa nimitettyä “uskomusta”. Maailman terveysjärjestö WHO lisäksi kehottaa jäsenmaitaan suosimaan Homeopatiaa laajemmin. 

Direktiivi 2001/83/EY artiklat 14 ja 16 ja 2001/82/EY artiklat 17 ja 19)Lääkelain 5 b §:n mukaisella homeopaattisella valmisteella tarkoitetaan lääkevalmistetta, joka on valmistettu homeopaattisista kannoista Euroopan farmakopeassa kuvatulla homeopaattisella menetelmällä. – Jos kuvaus puuttuu Euroopan farmakopeasta, voidaan käyttää jäsenvaltion virallista farmakopeaa. Homeopaattinen valmiste voi olla valmistettu useasta homeopaattisesta kannasta. Homeopaattisia valmisteita koskevia säännöksiä sovelletaan myös muihin valmisteisiin, jotka on valmistettu homeopaattisilla valmistusmenetelmillä. Antroposofiset valmisteet lasketaan tällaisiksi valmisteiksi. Fimea. 

Vastakkainasettelu on turhaa, mielipiteet ovat mielipiteitä, tietämättömyys tietämättömyyttä ja käytäntö käytäntöä.

– Jouni Jämsä

 

 

 

 

 

Jätä kommentti